Programos leidimų deklaracija

Leidimų užklausos vertinamos vykdant leidimo procesą pridėjus „Android App Bundle“. Jei programa prašo naudoti labai rizikingus leidimus arba leidimus pasiekti neskelbtiną informaciją (pvz., SMS ar skambučių žurnalo), gali reikėti užpildyti leidimų deklaracijos formą ir gauti „Google Play“ patvirtinimą.

Apie procesą

Leidimų deklaracijos forma pateikiama vykdant leidimo procesą, jei į programą įtraukiamas programos komponentų rinkinys, reikalaujantis leidimų, dėl kurių leidimų deklaracija nebuvo pateikta „Google Play“.

Jei turite aktyvų programos komponentų rinkinį, kuriam reikia leidimų deklaracijos, įskaitant leidimus atviro, uždaro arba vidinio bandymo grupėse, kairiajame meniu skiltyje Programos turinys pateikiamas įspėjimas. Negalite skelbti programos pakeitimų, įskaitant pateikimo parduotuvėje pakeitimus (pvz., parduotuvės įrašo, kainodaros ir platinimo), kol pašalinsite šį įspėjimą sukūrę leidimą, į kurį bus įtraukta leidimų deklaracija arba kuriame bus pašalinti leidimai.

Apsvarstykite galimybę išaktyvinti bet kurias atviro, uždaro ar vidinio bandymo grupes, kurios šiuo metu nenaudojamos, jei jos neatitinka šios politikos.

Jei skelbiate programas naudodami „Google Play“ kūrėjų skelbimo API, žr. šias specialias instrukcijas.

Leidimų deklaracijos formos pildymas

 

1 veiksmas: prašomų leidimų įvertinimas

Anksčiau pareikštų leidimų istoriniai duomenys (jei yra) ir prašomi nauji leidimai pateikiami išskleidžiamajame sąraše puslapio Programos turinys skiltyje „Leidimų deklaracijos forma“.

  • Leidimai su varnelėmis buvo nurodyti ankstesniuose leidimuose.

  • Leidimai su įspėjimu yra pridėti nauji leidimai. Šių leidimų užklausos bus įtrauktos į deklaracijos formą, kad „Google Play“ komandos nariai jas peržiūrėtų ir įvertintų pagal paskelbtas gaires.
Jei naujų prašomų leidimų sąraše yra leidimų, kurių neketinate įtraukti į leidimų deklaracijos formą, prieš tęsdami turėtumėte pašalinti šį programos komponentų rinkinį ar APK ir įkelti naują programos komponentų rinkinį su tinkamu prašomų leidimų rinkiniu.

 

2 veiksmas: pagrindinės programos funkcijos nurodymas

Turite nurodyti pagrindinę programos funkciją pasirinkę iš palaikomų naudojimo atvejų sąrašo. Pasirinkite visus pagrindinei programos funkcijai taikytinus žymimuosius laukelius.

3 veiksmas: programos peržiūros instrukcijų pateikimas

Kai pateiksite leidimų deklaracijos formą, „Google Play“ komanda peržiūrės pagrindinę programos funkciją, kad įsitikintų, jog prašomi leidimai reikalingi palaikomam naudojimo atvejui. 
Jei šiai pagrindinei funkcijai parodyti reikalingos konkrečios instrukcijos, jas galite pateikti šioje skiltyje.

4 veiksmas: programos demonstracinio vaizdo įrašo pateikimas

Turite pateikti demonstracinį vaizdo įrašą, kad „Google Play“ peržiūros komandos nariai galėtų lengvai įvertinti pagrindinę programos funkciją.

Palaikomi vaizdo įrašų formatai: „YouTube“ nuoroda (pageidautina), saugyklos debesyje nuoroda į MP4 ar kito įprasto vaizdo įrašo formato failą.

5 veiksmas: apriboto programos turinio pasiekimo instrukcijų pateikimas

Jei programos pagrindinę funkciją gali naudoti tik prisijungę naudotojai, turite pateikti instrukcijas, kaip pasiekti šį apribotą turinį. „Google Play“ peržiūros komanda naudos šias instrukcijas, kad galėtų įvertinti apribotą funkciją.

Jei prie programos reikia prisijungti, pasirinkite Visos arba kai kurios funkcijos apribotos ir pateikite galiojančius bandomuosius naudotojo vardą arba telefono numerį ir slaptažodį bei kitas reikalingas instrukcijas, kaip pasiekti apribotą programos turinį.

Teikite tik bandymams skirtus paskyros prisijungimo duomenis. Neteikite jokių produkcijos naudotojo duomenų.
Kitu atveju, norėdami pradėti neteikdami bandomųjų prisijungimo duomenų, rinkitės Visos funkcijos pasiekiamos be specialios prieigos.

6 veiksmas: išimčių dėl senų APK prašymas (tik keliems APK) 

Pastaba: šis laukas bus rodomas tik jei leidimams naudosite kelių APK konfigūraciją ir vienas iš APK variantų prašys leidimo naudoti skambučių žurnalo ar SMS duomenis.

Galite registruoti išimtį tomis aplinkybėmis, kai kelių APK konfigūracija naudoja senus APK, kurių kodų keisti nebegalite. Prieš pradėdami išsiaiškinkite šios išimties reikalavimus. Prieš pradėdami išsiaiškinkite šios išimties reikalavimus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnius „SMS arba skambučių žurnalo leidimų grupių naudojimas“ ir „Leidimo pasiekti vietovės duomenis fone užklausa“.

Visi reikalavimų neatitinkantys APK turi būti išaktyvinti, kad atitiktų leidimų politiką.

Jei atitinkate šios išimties reikalavimus, APK išimčių lauke įveskite versijos (-ų) kodą (-us), atskirdami kableliais. 

7 veiksmas: pareiškimo patvirtinimas

Pasirinkite atitinkamus žymimuosius laukelius, kad patvirtintumėte, jog išsami deklaracijos informacija tiksli ir sutinkate su atitinkamo nurodytų leidimų naudojimo sąlygomis.

Leidimo parengimas ir išleidimas

Atlikę visus reikiamus leidimų deklaracijos formos veiksmus, atlikite likusius programos parengimo peržiūrėti ir leidimo parengimo bei išleidimo veiksmus.

Leidimų peržiūros procesas

Kai užpildysite leidimų deklaracijos formą ir išleisite leidimą, „Google Play“ komandos nariai taikys programai išplėstinės peržiūros procesą. Gali praeiti iki kelių savaičių, kol užklausa bus apdorota. Šiuo laikotarpiu naujos programos ar programos naujinio būsena bus „Laukiama paskelbimo“, kol užklausa bus peržiūrėta. Be to, programai bus taikoma įprasta peržiūra, siekiant patikrinti, ar ji atitinka „Google Play“ kūrėjų programos politiką.

Jei laukiantį paskelbimą pakeisite nauju leidimu, peržiūros procesas gali trukti dar ilgiau. Jei reikia skubiai išleisti programos naujinį, turite pašalinti labai rizikingus leidimus arba leidimus pasiekti neskelbtiną informaciją iš programos komponentų rinkinio ir išleisti naują leidimą. Šis naujas leidimas būtų tik įprastai peržiūrimas, ar atitinka politikos nuostatas, ir būtų paskelbtas per kelias valandas.

Jei programa neatitiks leidimų politikos, „Google Play“ komandos nariai išsiųs el. laišką su peržiūros rezultatais paskyros savininkui ir kūrėjo paskyroje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu. Jei užklausa patvirtinama ir programa atitinka kūrėjų programų politiką, nauja programa arba naujinys automatiškai paskelbiamas sistemoje „Google Play“.

Specialios instrukcijos „Google Play“ kūrėjų skelbimo API naudotojams

Jei išleisite leidimą naudodami „Google Play“ kūrėjų skelbimo API, o „Google Play“ anksčiau nepatvirtino labai rizikingų leidimų ar leidimų pasiekti neskelbtiną informaciją naudojimo jūsų programos komponentų rinkinyje, bus pateikta klaida.

Jei norite toliau tvarkyti leidimus naudodami skelbimo API, turite pašalinti visas labai rizikingų leidimų ar leidimų pasiekti neskelbtiną informaciją užklausas iš programos ir sukurti naują leidimą su pataisytu programos komponentų rinkiniu. Be to, galite parengti ir išleisti leidimą naudodami „Play Console“ žiniatinklio NS, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Įkelkite programos komponentų rinkinį, kuriame prašoma labai rizikingų leidimų ar leidimų pasiekti neskelbtiną informaciją.

  2. Užpildykite leidimų deklaracijos formą, kaip nurodyta anksčiau.

  3. Užbaikite leidimo išleidimo procesą naudodami „Play Console“ žiniatinklio NS.

Kai leidimų pareiškimas bus patvirtintas ir bus patvirtinta, kad programa atitinka politikos nuostatas, leidimas bus paskelbtas ir galėsite vėl naudoti skelbimo API leidimams tvarkyti. Priešingu atveju „Google Play“ komandos nariai praneš jums, jei leidimų pareiškimo užklausa buvo atmesta, ir pateiks papildomos informacijos.

Pastaba: kai tik bus pateikta programos naujų leidimų užklausa, turėsite naudoti NS patikslintai leidimų deklaracijos formai užpildyti nurodydami būtent naujus prašomus leidimus.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
92637