Navođenje dopuštenja za aplikaciju

Zahtjevi za dopuštenja procjenjuju se tijekom postupka objavljivanja izdanja nakon što dodate APK-ove ili pakete aplikacije. Ako vaša aplikacija zahtijeva upotrebu visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja (na primjer za SMS-ove ili zapisnik poziva), možda ćete morati ispuniti Obrazac izjave o dopuštenjima i dobiti dopuštenje od Google Playa.

Informacije o postupku

Obrazac izjave o dopuštenjima prikazuje se tijekom postupka objavljivanja izdanja ako aplikacija uključuje APK ili paket aplikacije koji zahtijeva dopuštenja za koja Google Playu nije pružena Izjava o dopuštenjima.

Ako imate aktivne APK-ove ili pakete aplikacije koji zahtijevaju Izjavu o dopuštenjima, uključujući izdanja u verzijama za otvorena, zatvorena ili interna testiranja, na lijevom izborniku u odjeljku Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije prikazuje se upozorenje. Ne možete objaviti nikakvu promjenu aplikacije, uključujući promjene prisutnosti u trgovini (na primjer unosa u trgovini ili cijene i distribucije) dok ne riješite to upozorenje tako što ćete izraditi izdanje koje uključuje Izjavu o dopuštenjima ili uklanja dopuštenja.

Preporučujemo da deaktivirate verzije za otvoreno, zatvoreno ili interno testiranje koje se trenutačno ne upotrebljavaju ako nisu sukladne s tim pravilom.

Ako aplikacije objavljujete pomoću Google Play Developer Publishing API-ja, pročitajte ove posebne upute.

Ispunjavanje Obrasca izjave o dopuštenjima

 

Prvi korak: procijenite zatražena dopuštenja

Povijest prethodno navedenih dopuštenja (ako je to primjenjivo), kao i novozatražena dopuštenja, pronaći ćete na proširivom popisu u odjeljku "Navedite osjetljiva dopuštenja" na stranici "Priprema izdanja".

  • Dopuštenja s kvačicom navedena su u prethodnim izdanjima.

  • Dopuštenja s upozorenjem su nova. Ti zahtjevi za dopuštenja uključit će se u vaš obrazac izjave kako bi ih tim za Google Play pregledao i procijenio jesu li u skladu s objavljenim smjernicama.
Ako na popisu novozatraženih dopuštenja vidite zatražena dopuštenja koja ne planirate uključiti u Obrazac izjave o dopuštenjima, prije nego što nastavite, trebate ukloniti taj APK ili paket aplikacije i prenijeti novi APK ili paket aplikacije s odgovarajućim skupom zatraženih dopuštenja.

 

Drugi korak: navedite osnovnu funkciju aplikacije

Osnovnu funkciju aplikacije morate odabrati na popisu podržanih upotreba. Odaberite potvrdne okvire svih opcija koje se odnose na osnovnu funkciju vaše aplikacije.

Upotrebe koje nisu navedene na toj stranici nisu dopuštene. Ako osnovna funkcija vaše aplikacije zahtijeva novu upotrebu, odaberite opciju Prijava nove upotrebe kako biste obavijestili tim za Google Play o svojoj upotrebi. Tim za Google Play pregledat će vašu upotrebu i poslati vam dodatne informacije.

Treći korak: navedite upute za pregled aplikacije

Kad pošaljete Obrazac izjave o dopuštenjima, tim za Google Play pregledat će osnovnu funkciju vaše aplikacije kako bi se uvjerio da su zatražena dopuštenja potrebna za podržanu upotrebu. 
Ako su za demonstraciju te osnovne funkcije potrebne posebne upute, možete ih unijeti u ovom dijelu.

Četvrti korak: priložite videozapis s demonstracijom aplikacije

Možete priložiti videozapis s demonstracijom kako bi tim za pregled za Google Play mogao lakše procijeniti osnovnu funkciju vaše aplikacije.

Podržani su formati videozapisa: veza za YouTube (preferirano), veza za datoteku videozapisa (u formatu mp4 ili nekom drugom uobičajenom formatu videozapisa) pohranjenu u oblaku.

Peti korak: navedite upute za pristupanje ograničenom sadržaju aplikacije

Ako je osnovna funkcija aplikacije ograničena na prijavljene korisnike, morate navesti upute za pristupanje tom ograničenom sadržaju. Tim za pregled za Google Play koristit će se ovim uputama za procjenu te ograničene funkcije.

Ako je za vašu aplikaciju potrebna prijava, odaberite opciju Ograničene su sve ili neke funkcije i navedite važeće korisničko ime ili telefonski broj te zaporku i sve ostale upute potrebne za pristupanje ograničenom sadržaju aplikacije.

Navedite samo vjerodajnice računa koje se koriste konkretno za testiranje. Nemojte navoditi vjerodajnice korisnika za proizvodnju.
U protivnom odaberite Sve su funkcije dostupne bez posebnog pristupa da biste nastavili bez pružanja vjerodajnica za testni račun.

Šesti korak: (samo višestruki APK) zatražite iznimku za stare APK-ove 

Ovo će se polje pojaviti samo ako za izdanja upotrebljavate konfiguraciju za višestruki APK, a jedna od APK varijanti traži dopuštenje za korištenje zapisnika poziva ili SMS podataka.
Možete zatražiti iznimku u okolnostima u kojima konfiguracija višestrukog APK-a upotrebljava stare APK-ove kojima više ne možete mijenjati kôd. Prije nego što nastavite pregledajte preduvjete za ovu iznimku. APK-ovi koji ne ispunjavaju uvjete moraju se deakivirati da bi bili u skladu s pravilom o dopuštenjima.
Ako ispunjavate uvjete za ovu iznimku, unesite kôd verzije u polje za APK iznimke ili više njih i odvojite ih zarezom. 

Sedmi korak: potvrdite izjavu

Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire da biste potvrdili da su pojedinosti vaše izjave točne i da prihvaćate uvjete odgovarajuće upotrebe navedenih dopuštenja.

Priprema i uvođenje izdanja

Nakon što izvršite sve potrebne korake Obrasca izjave o dopuštenjima, izvršite preostale korake da biste pripremili i uveli izdanje.

Postupak pregleda dopuštenja

Kad ispunite obrazac izjave o dopuštenjima i uvedete izdanje, tim za Google Play podrobno će pregledati vašu aplikaciju. Obrada vašeg zahtjeva može trajati i nekoliko tjedana. Za to vrijeme vaša nova aplikacija ili ažuriranje aplikacije imat će status Na čekanju za objavljivanje dok se vaš zahtjev ne pregleda. Vaša će aplikacija proći standardni pregled sukladnosti s programskim pravilima za razvojne programere Google Playa.

Ako tijekom statusa Na čekanju za objavljivanje pošaljete novo izdanje, to može produljiti postupak pregleda. Ako trebate hitno objaviti ažuriranje aplikacije, morate ukloniti visokorizična ili osjetljiva dopuštenja iz APK-a ili paketa aplikacije i pokrenuti novo izdanje. Za to novo izdanje pregledat će se samo standardna sukladnost s pravilima i objavit će se za nekoliko sati.

Ako aplikacija nije sukladna s pravilom o dopuštenjima, tim za Google Play poslat će e-poruku s rezultatima pregleda vlasniku računa i na e-adresu za kontakt na vašem računu razvojnog programera. Ako je vaš zahtjev odobren i vaša je aplikacija sukladna s programskim pravilima za razvojne programere, vaša nova aplikacija ili ažuriranje automatski će se objaviti na Google Playu.

Posebne upute za korisnike Google Play Developer Publishing API-ja

Ako pokrenete izdanje pomoću Google Play Developer Publishing API-ja, a Google Play nije prethodno odobrio upotrebu visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja za vaš APK ili paket aplikacije, prikazat će se poruka pogreške.

Da biste nastavili upravljati izdanjima pomoću Publishing API-ja, morate ukloniti zahtjeve za visokorizična ili osjetljiva dopuštenja za svoju aplikaciju i izraditi novo izdanje s izmijenjenim APK-om ili paketom aplikacije ili morate pripremiti i uvesti izdanje pomoću web-sučelja Play konzole na sljedeći način:

  1. Prenesite APK ili paket aplikacije sa zahtjevom za visokorizična ili osjetljiva dopuštenja.

  2. Ispunite Obrazac izjave o dopuštenjima prema prethodnim uputama.

  3. Uvedite izdanje pomoću web-sučelja Play konzole.

Kad vam se odobri Izjava o dopuštenjima i utvrdi se da je vaša aplikacija sukladna s pravilom, vaše će se izdanje objaviti i moći ćete ponovo upotrebljavati Publishing API za upravljanje svojim izdanjima.  Ako odbije vaš zahtjev za Izjavu o dopuštenjima, tim za Google Play obavijestit će vas o tome i pružiti vam dodatne informacije.

Svaki put kad za vašu aplikaciju budu potrebna nova dopuštenja, morat ćete putem korisničkog sučelja ispuniti izmijenjeni Obrazac izjave o dopuštenjima koji se odnosi na novozatražena dopuštenja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?