Δήλωση αδειών για την εφαρμογή σας

Τα αιτήματα αδειών αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κυκλοφορίας, μετά την προσθήκη των APK ή των πακέτων εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή σας ζητάει να χρησιμοποιήσει υψηλού κινδύνου ή ευαίσθητες άδειες (π.χ. αρχείο καταγραφής SMS ή κλήσεων), μπορεί να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Φόρμας δήλωσης αδειών και η λήψη έγκρισης από το Google Play.

Σχετικά με τη διαδικασία

Η Φόρμα δήλωσης αδειών εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κυκλοφορίας αν η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα APK ή πακέτο εφαρμογής που ζητάει άδειες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί Δήλωση αδειών στο Google Play.

Εάν έχετε ενεργά APK ή πακέτα εφαρμογών που απαιτούν Δήλωση αδειών, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριών στα κανάλια ανοικτών, κλειστών ή εσωτερικών δοκιμών, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο αριστερό μενού, στην ενότητα Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής. Δεν θα μπορείτε να δημοσιεύσετε αλλαγές στην εφαρμογή σας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην Παρουσία στο κατάστημα (π.χ. Καταχώριση καταστήματος, Τιμολόγηση και διανομή) μέχρι να επιλύσετε αυτήν την ειδοποίηση με τη δημιουργία μιας κυκλοφορίας που περιλαμβάνει μια Δήλωση αδειών ή καταργεί τις άδειες.

Σκεφτείτε το ενδεχόμενο απενεργοποίησης τυχόν καναλιών ανοικτών, κλειστών ή εσωτερικών δοκιμών που δεν χρησιμοποιούνται τη δεδομένη στιγμή, στην περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική.

Εάν δημοσιεύετε εφαρμογές με τη χρήση του API δημοσίευσης προγραμματιστών του Google Play, συμβουλευτείτε αυτές τις ειδικές οδηγίες.

Συμπλήρωση της Φόρμας δήλωσης αδειών

 

Βήμα 1: Αξιολογήστε τις άδειες που ζητούνται

Θα βρείτε ένα ιστορικό με τις άδειες που είχαν δηλωθεί παλαιότερα (αν υπάρχουν) καθώς και τις νέες άδειες που έχουν ζητηθεί, σε μια αναπτυσσόμενη λίστα στην ενότητα "Δήλωση ευαίσθητων αδειών" της σελίδας Προετοιμασία κυκλοφορίας.

  • Οι άδειες με σύμβολο επιλογής έχουν δηλωθεί σε προηγούμενες κυκλοφορίες.

  • Οι άδειες που εμφανίζουν μια ειδοποίηση έχουν προστεθεί πρόσφατα. Αυτά τα αιτήματα αδειών θα συμπεριληφθούν στη φόρμα δήλωσης για έλεγχο από την ομάδα του Google Play και θα αξιολογηθούν με βάση τις δημοσιευμένες οδηγίες.
Αν στη λίστα με τις νέες άδειες που ζητούνται, εμφανίζονται άδειες που δεν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στη Φόρμα δήλωσης αδειών, θα πρέπει να καταργήσετε το συγκεκριμένο APK ή πακέτο εφαρμογής και να ανεβάσετε ένα νέο APK ή πακέτο εφαρμογής με το σωστό σύνολο αδειών προτού συνεχίσετε.

 

Βήμα 2: Προσδιορίστε τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας

Θα πρέπει να προσδιορίσετε τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας από τη λίστα με τις υποστηριζόμενες περιπτώσεις χρήσης. Επιλέξτε όλα τα πλαίσια ελέγχου που ισχύουν για τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας.

Οι περιπτώσεις χρήσης που δεν παρατίθενται σε αυτήν τη σελίδα, δεν επιτρέπονται. Εάν η βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας απαιτεί μια νέα περίπτωση χρήσης, επιλέξτε Αναφορά νέας περίπτωσης χρήσης, για να ενημερώσετε την ομάδα του Google Play σχετικά με τη δική σας περίπτωση χρήσης. Η ομάδα του Google Play θα εξετάσει την περίπτωση χρήσης και θα απαντήσει στην υποβολή σας με τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.

Βήμα 3: Παράσχετε οδηγίες για τον έλεγχο της εφαρμογής

Μόλις υποβάλετε τη Φόρμα δήλωσης αδειών, η ομάδα του Google Play ελέγχει τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας, για να βεβαιωθεί ότι οι άδειες που ζητούνται είναι απαραίτητες για μια υποστηριζόμενη περίπτωση χρήσης. 
Εάν απαιτούνται ειδικές οδηγίες για την επίδειξη αυτής της βασικής λειτουργικότητας, μπορείτε να τις συμπεριλάβετε σε αυτήν την ενότητα.

Βήμα 4: Παράσχετε ένα βίντεο επίδειξης της εφαρμογής σας

Μπορείτε να παράσχετε ένα βίντεο επίδειξης ώστε η ομάδα ελέγχου του Google Play να μπορέσει να αξιολογήσει πιο εύκολα τη βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: Σύνδεσμος YouTube (προτιμάται), σύνδεσμος cloud storage προς ένα αρχείο mp4 ή άλλη συνηθισμένη μορφή αρχείου βίντεο

Βήμα 5: Παράσχετε οδηγίες για πρόσβαση σε περιορισμένο περιεχόμενο της εφαρμογής

Εάν η βασική λειτουργικότητα της εφαρμογής σας διατίθεται μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες, θα πρέπει να παρέχετε οδηγίες για πρόσβαση σε αυτό το περιορισμένο περιεχόμενο. Η ομάδα ελέγχου του Google Play θα χρησιμοποιήσει αυτές τις οδηγίες για να αξιολογήσει την περιορισμένη λειτουργικότητα.

Εάν η εφαρμογή σας απαιτεί σύνδεση, ορίστε την επιλογή Περιορίζεται το σύνολο ή μέρος της λειτουργικότητας και παράσχετε ένα έγκυρο όνομα χρήστη ή αριθμό τηλεφώνου δοκιμής, έναν κωδικό πρόσβασης δοκιμής και τυχόν άλλες απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο περιορισμένο περιεχόμενο της εφαρμογής.

Παράσχετε μόνο διαπιστευτήρια λογαριασμού που χρησιμοποιούνται ειδικά για δοκιμές. Μην παράσχετε τυχόν διαπιστευτήρια χρήστη παραγωγής.
Εναλλακτικά, επιλέξτε Όλη η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη χωρίς ειδική πρόσβαση για να συνεχίσετε χωρίς την παροχή διαπιστευτηρίων δοκιμής.

Βήμα 6: (Μόνο για πολλαπλά APK) Ζητήστε εξαίρεση για παλιά APK 

Αυτό το πεδίο θα εμφανίζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε διαμόρφωση πολλαπλών APK για τις κυκλοφορίες σας και μία από τις παραλλαγές APK ζητάει άδεια για χρήση του αρχείου καταγραφής κλήσεων ή δεδομένων SMS.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για εξαίρεση σε περιπτώσεις όπου η διαμόρφωση πολλαπλών APK χρησιμοποιεί παλιά APK στα οποία δεν μπορείτε πλέον να κάνετε αλλαγές κώδικα. Συμβουλευτείτε τις απαιτήσεις για αυτήν την εξαίρεση πριν συνεχίσετε. Τυχόν APK που δεν πληρούν τις απαιτήσεις πρέπει να απενεργοποιηθούν για συμμόρφωση με την πολιτική αδειών.
Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτήν την εξαίρεση, εισαγάγετε τον κωδικό έκδοσης διαχωρισμένο με κόμματα στο πεδίο Εξαιρέσεις APK. 

Βήμα 7: Επιβεβαιώστε τη δήλωσή σας

Επιλέξτε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου, για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία της δήλωσής σας είναι ακριβή και ότι αποδέχεστε τους όρους σχετικά με την κατάλληλη χρήση των δηλωμένων αδειών.

Προετοιμάστε και διαθέστε την κυκλοφορία σας

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα απαιτούμενα βήματα της Φόρμας δήλωσης αδειών, ολοκληρώστε τα υπόλοιπα βήματα, για να προετοιμάσετε και να διαθέσετε την κυκλοφορία σας.

Διαδικασία ελέγχου αδειών

Μόλις συμπληρώσετε τη Φόρμα δήλωσης αδειών και διαθέσετε την κυκλοφορία σας, η εφαρμογή σας θα υποβληθεί σε εκτεταμένο έλεγχο από την ομάδα του Google Play. Η επεξεργασία του αιτήματός σας μπορεί να χρειαστεί έως και αρκετές εβδομάδες, για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η κατάσταση της νέας σας εφαρμογής ή ενημέρωσης εφαρμογής θα είναι εκκρεμεί δημοσίευση μέχρι να ελεγχθεί το αίτημά σας. Η εφαρμογή σας θα υποβληθεί, επίσης, στον βασικό έλεγχο συμμόρφωσης με τις Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών του Google Play.

Εάν αντικαταστήσετε την εκκρεμή δημοσίευση με μια νέα κυκλοφορία, μπορεί να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις στη διαδικασία ελέγχου. Εάν πρέπει να κυκλοφορήσετε επειγόντως μια ενημέρωση εφαρμογής, θα πρέπει να καταργήσετε τις άδειες υψηλού κινδύνου ή τις ευαίσθητες άδειες από το APK ή το πακέτο εφαρμογής και να διαθέσετε μια νέα κυκλοφορία. Αυτή η νέα κυκλοφορία θα ελεγχθεί μόνο ως προς τη βασική συμμόρφωσή της με τις πολιτικές και θα δημοσιευτεί εντός λίγων ωρών.

Αν η εφαρμογή σας δεν συμμορφώνεται με την πολιτική αδειών, η ομάδα του Google Play θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα του ελέγχου στον κάτοχο του λογαριασμού και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του λογαριασμού σας προγραμματιστή. Εάν το αίτημα εγκριθεί και η εφαρμογή σας συμμορφώνεται με τις πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών, η νέα σας εφαρμογή ή ενημέρωση θα δημοσιευτεί αυτόματα στο Google Play.

Ειδικές οδηγίες για τους χρήστες του API δημοσίευσης προγραμματιστών του Google Play

Εάν διαθέσετε μια κυκλοφορία χρησιμοποιώντας το API δημοσίευσης προγραμματιστών του Google Play και το Google Play δεν έχει εγκρίνει τη χρήση υψηλού κινδύνου ή ευαίσθητων αδειών από το APK ή το πακέτο εφαρμογής σας, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα.

Για να συνεχίσετε τη διαχείριση κυκλοφοριών χρησιμοποιώντας το API δημοσίευσης, θα πρέπει είτε να καταργήσετε τυχόν αιτήματα για άδειες υψηλού κινδύνου ή ευαίσθητες άδειες από την εφαρμογή σας και να δημιουργήσετε μια νέα κυκλοφορία με το αναθεωρημένο APK ή πακέτο εφαρμογής είτε να προετοιμάσετε και να διαθέσετε την κυκλοφορία σας, χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη ιστού του Play Console, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Ανεβάστε το APK ή το πακέτο εφαρμογής με τις άδειες υψηλού κινδύνου ή τις ευαίσθητες άδειες που ζητούνται

  2. Συμπληρώστε τη Φόρμα δήλωσης αδειών όπως περιγράφεται παραπάνω

  3. Ολοκληρώστε τη διάθεση της κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη ιστού του Play Console

Μόλις εγκριθεί η Δήλωση αδειών και η εφαρμογή σας εγκριθεί ως προς τη συμμόρφωσή της με τις πολιτικές, η κυκλοφορία σας θα δημοσιευτεί και θα είναι πάλι δυνατή η χρήση του API δημοσίευσης για τη διαχείριση των κυκλοφοριών σας.  Διαφορετικά, η ομάδα του Google Play θα σας ειδοποιήσει στην περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα Δήλωσης αδειών και θα σας παρέχει επιπλέον πληροφορίες.

Κάθε φορά που η εφαρμογή σας ζητάει νέες άδειες, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη διεπαφή χρήστη, για να συμπληρώνετε μια αναθεωρημένη Φόρμα δήλωσης αδειών, η οποία θα αφορά συγκεκριμένα τις νέες άδειες που ζητούνται.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;