Deklarování oprávnění aplikace

Žádosti o oprávnění se posuzují při procesu vydávání, poté co přidáte nebo balíček Android App Bundle. Pokud aplikace vyžaduje použití vysoce rizikových nebo citlivých oprávnění (např. SMS nebo Seznam hovorů), nejspíš budete muset vyplnit formulář deklarace oprávnění a získat souhlas od služby Google Play.

Informace o postupu

Jestliže některý z balíčků aplikace vyžaduje oprávnění, pro která jste službě Google Play neposkytli deklaraci oprávnění, během procesu vydávání se zobrazí formulář k deklaraci oprávnění.

Pokud máte aktivní balíček aplikace, který vyžaduje deklaraci oprávnění (včetně verzí vydaných v otevřeném, uzavřeném či interním testovacím kanálu), bude v nabídce nalevo v sekci Obsah aplikace zobrazeno upozornění. Toto upozornění je potřeba vyřešit vytvořením vydání, které zahrnuje deklaraci oprávnění nebo které tato oprávnění nevyžaduje. Dokud tak neučiníte, nebudete moci v aplikaci publikovat žádné změny, včetně změn v sekci Přítomnost v Obchodě (např. Záznam v obchodu, Cena a distribuce).

Můžete deaktivovat otevřené či uzavřené kanály nebo kanály interního testování, které momentálně nepoužíváte, pokud tyto zásady nesplňují.

Pokud aplikace publikujete pomocí rozhraní Publishing API pro vývojáře Google Play, přečtěte si tyto zvláštní pokyny.

Vyplnění formuláře deklarace oprávnění

 

Krok 1: Vyhodnoťte požadovaná oprávnění

V sekci Formulář deklarace oprávnění na stránce Obsah aplikace naleznete rozbalitelný seznam s historií deklarovaných oprávnění (pokud nějaká máte) a nově požadovanými oprávněními.

  • Oprávnění se značkou zaškrtnutí byla deklarována již v předchozích vydáních.

  • Oprávnění s upozorněním jsou přidána nově. Tyto žádosti o oprávnění budou zahrnuty do formuláře deklarace, aby je tým Google Play mohl zkontrolovat a vyhodnotit, zda splňují zveřejněné pokyny.
Pokud si v seznamu nově požadovaných oprávnění všimnete oprávnění, která do formuláře deklarace oprávnění neplánujete zahrnout, měli byste příslušný soubor APK nebo balíček App Bundle smazat a nahrát nový se správnou sadou požadovaných oprávnění.

 

Krok 2: Stanovte základní funkci aplikace

V seznamu podporovaných případů užití musíte vybrat základní funkci aplikace. Zaškrtněte všechna políčka, která se vztahují na základní funkci aplikace.

Krok 3: Zadejte pokyny ke kontrole aplikace

Jakmile formulář deklarace oprávnění odešlete, tým Google Play zkontroluje základní funkci aplikace a ověří, zda jsou požadovaná oprávnění k podporovanému použití potřeba. 
Pokud jsou k představení základní funkce potřeba konkrétní pokyny, uveďte je v této sekci.

Krok 4: Poskytněte videoukázku aplikace

Musíte poskytnout videoukázku, aby tým kontroly Google Play mohl základní funkci aplikace snáze posoudit.

Podporované formáty videa: odkaz na YouTube (preferovaný), odkaz na cloudové úložiště ve formátu MP4 nebo jiném běžném formátu videa.

Krok 5: Zadejte pokyny k přístupu k omezenému obsahu aplikací

Pokud je základní funkce aplikace omezena na přihlášené uživatele, musíte poskytnout pokyny, jak omezený obsah zobrazit. Kontrolní tým Google Play tyto pokyny využije k vyhodnocení omezených funkcí.

Pokud aplikace vyžaduje přihlášení, vyberte možnost Aplikace vyžaduje přihlášení a uveďte platné testovací uživatelské jméno nebo telefonní číslo a heslo, případně další pokyny nezbytné k přístupu k omezenému obsahu.

Uvádějte pouze přihlašovací údaje určené výhradně k testování. Neuvádějte údaje uživatelů produkční verze.
V opačném případě vyberte možnost Všechny funkce jsou dostupné bez zvláštního přístupu, abyste mohli pokračovat bez zadání testovacích přihlašovacích údajů.

Krok 6 (pouze u více souborů APK): Požádejte o výjimku pro staré soubory APK 

Poznámka: Toto pole se zobrazí pouze v případě, že pro vydání používáte konfiguraci s více soubory APK a některý z nich požaduje oprávnění k používání seznamu hovorů nebo dat o SMS.

V případech, kdy konfigurace s více soubory APK využívá staré soubory APK, jejichž kód již nelze změnit, můžete požádat o výjimku. Než budete pokračovat, přečtěte si požadavky na tuto výjimku. Přečtěte si články Používání skupin oprávnění SMS nebo Seznam hovorůŽádost o přístup k poloze na pozadí.

Všechny soubory APK, které nesplňují požadavky, musí být deaktivovány, aby vyhovovaly zásadám ohledně Oprávnění.

Pokud podmínky pro tuto výjimku splňujete, do pole výjimek souborů APK zadejte kódy verzí oddělené čárkami. 

Krok 7: Potvrďte deklaraci

Zaškrtnutím odpovídajících políček potvrďte, že jsou podrobnosti v deklaraci přesné, a že souhlasíte s podmínkami vhodného užití deklarovaných oprávnění.

Příprava a publikování vydání

Jakmile provedete všechny potřebné kroky k odeslání formuláře deklarace oprávnění, dokončete zbývající kroky přípravy aplikace ke kontrolepřípravy a publikování vydání.

Proces kontroly oprávnění

Když vyplníte formulář deklarace oprávnění a publikujete vydání, aplikace bude podrobena důkladné kontrole ze strany týmu Google Play. Zpracování vaší žádosti může trvat i několik týdnů. Dokud nebude žádost zkontrolována, nová aplikace nebo aktualizace aplikace bude mít stav čeká na publikování. Aplikace projde také běžnou kontrolou dodržování programových zásad služby Google Play pro vývojáře.

Pokud aplikaci čekající na publikování přepíšete novým vydáním, proces kontroly se tím může ještě více pozdržet. Pokud potřebujete aktualizaci aplikace vydat neodkladně, musíte z balíčku aplikace odebrat vysoce riziková nebo citlivá oprávnění a publikovat nové vydání. Toto nové vydání bude kontrolováno jen z hlediska splňování běžných zásad a bude publikováno do několika hodin.

Pokud aplikace zásady ohledně oprávnění nesplní, tým Google Play zašle e-mail s výsledky kontroly na e-mailovou adresu vlastníka účtu a kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v účtu vývojáře. Pokud bude vaše žádost schválena a aplikace bude splňovat programové zásady pro vývojáře, nová aplikace nebo aktualizace bude na Google Play publikována automaticky.

Zvláštní pokyny pro uživatele rozhraní Google Play Developer Publishing API

Pokud publikujete vydání pomocí rozhraní Google Play Developer Publishing API a služba Google Play v minulosti neschválila použití vysoce rizikových nebo citlivých oprávnění v balíčku aplikace, zobrazí se vám chyba.

Pokud chcete vydání nadále spravovat pomocí rozhraní Publishing API, musíte buď z aplikace odebrat všechna vysoce riziková či citlivá oprávnění a vytvořit nové vydání s aktualizovaným balíčkem aplikace, anebo připravit a publikovat vydání pomocí webového uživatelského rozhraní služby Play Console, a to tímto postupem:

  1. Nahrajte balíček aplikace s požadovanými vysoce rizikovými nebo citlivými oprávněními.

  2. Vyplňte formulář deklarace oprávnění, jak je popsáno výše.

  3. Dokončete publikování vydání pomocí webového uživatelského rozhraní služby Play Console.

Jakmile bude formulář deklarace oprávnění schválen a aplikace bude schválena z hlediska splňování zásad, vydání bude publikováno a opět budete moci svá vydání spravovat pomocí rozhraní Publishing API. V opačném případě vám tým Google Play zašle oznámení, že žádost deklarace oprávnění byla zamítnuta, a sdělí vám další informace.

Poznámka: Pokaždé, když bude aplikace potřebovat nová oprávnění, budete muset v uživatelském rozhraní vyplnit aktualizovaný formulář deklarace oprávnění, který se bude vztahovat konkrétně na nově požadovaná oprávnění.

Související obsah

  • Další informace o oprávněních služby Play Console najdete v kurzu Play Academy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false