Tạo sản phẩm thưởng

Lưu ý: Tính năng này hiện được cung cấp trong chương trình beta mở. Chủ sở hữu tài khoản Play Console của bạn phải kích hoạt tính năng này.

Hãy đa dạng hóa chiến lược kiếm tiền quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các sản phẩm có thưởng. Người dùng của bạn có thể chọn xem một quảng cáo ngắn và sau khi hoàn thành, họ sẽ nhận được một sản phẩm thưởng như hàng hóa ảo hoặc tiền tệ trong trò chơi.

Điều kiện

Nếu ở một khu vực mà người bán có thể đăng ký tính năng này, thì bạn sẽ thấy tùy chọn để tạo các sản phẩm thưởng trong phần Sản phẩm trong ứng dụng trên Play Console.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo hồ sơ thanh toán mới cho doanh thu quảng cáo. Hồ sơ này có thể có đơn vị tiền tệ khác với hồ sơ thanh toán của các ứng dụng hiện có của bạn. Sau khi bạn tạo sản phẩm thưởng, sản phẩm đó sẽ có cho những người dùng chạy phiên bản Cửa hàng Google Play mới nhất.

Hiện tại, bạn không thể tạo sản phẩm thưởng nếu đã đăng ký ứng dụng cho chương trình Thiết kế cho gia đình.

Đăng ký

Để cung cấp sản phẩm thưởng, bạn sẽ cần đăng ký bằng cách chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành cho quảng cáo và thiết lập một tài khoản người bán mới để quảng cáo.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Hiện diện cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm thưởng.
 4. Chấp nhận điều khoản dịch vụ dành cho quảng cáo. Đọc thêm về các tùy chọn để tuân thủ GDPR đối với quảng cáo.
  • Nếu đơn vị tiền tệ bạn chọn cho tài khoản người bán của mình trên Play khác với đơn vị tiền tệ của sản phẩm quảng cáo, thì trước tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận điều này. Lưu ý rằng phí đổi tiền có thể được áp dụng.
 5. Thiết lập một tài khoản người bán mới để quảng cáo.
  • Nếu bạn đã có tài khoản người bán trên Play sử dụng cùng một đơn vị tiền tệ với sản phẩm quảng cáo, thì các thông tin hiện có sẽ được sao chép qua tài khoản mới và bạn sẽ có thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của mình.
 6. Nhấp vào Gửi.

Thiết lập sản phẩm thưởng

Xếp hạng nội dung

Trước khi có thể thiết lập sản phẩm thưởng, bạn cần chọn một mức phân loại nội dung quảng cáo. Bằng cách chọn mức xếp hạng thích hợp, đối tượng mà bạn nhắm đến sẽ thấy nội dung phù hợp với họ. Khi lựa chọn, hãy lưu ý rằng đó là mức xếp hạng cao nhất, có nghĩa là mức xếp hạng T sẽ hiển thị nội dung T, G và PG, nhưng sẽ không hiển thị nội dung MA.

G - Đối tượng chung, bao gồm cả gia đình
PG - Cần hướng dẫn của cha mẹ
T - Thanh thiếu niên và các đối tượng lớn tuổi hơn
MA - Đối tượng trưởng thành


 

Tạo sản phẩm thưởng
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Hiện diện cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm thưởng.
 4. Chọn Tạo sản phẩm thưởng.
  • Tiêu đề: Tên ngắn của mặt hàng (tối đa 55 ký tự, nhưng bạn chỉ nên sử dụng tiêu đề dài tối đa 25 ký tự để hiển thị chính xác trong mọi ngữ cảnh), chẳng hạn như "Thuốc ngủ".
  • Mô tả: Mô tả dài về mặt hàng (tối đa 80 ký tự), chẳng hạn như "Khiến các sinh vật ngủ ngay lập tức".
 5. Bên cạnh “Trạng thái”, hãy chọn Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.
  • Để hiển thị cho đối tượng, thì sản phẩm đó cần phải ở trạng thái đang hoạt động và ứng dụng của sản phẩm phải được phát hành.

   Nếu bạn sử dụng tài khoản thử nghiệm, thì các mặt hàng đang hoạt động sẽ có trong ứng dụng chưa phát hành. Để tìm hiểu thêm, bao gồm cả cách sử dụng ID sản phẩm dành riêng để thử nghiệm, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android của chúng tôi.

 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể tạo tối đa 10 sản phẩm thưởng. Đọc thêm về cách triển khai chức năng cụ thể cho các sản phẩm thưởng.

Quản lý các tùy chọn cài đặt

Chặn danh mục
Bạn có thể chặn không cho một số danh mục quảng cáo nhất định xuất hiện trong ứng dụng của mình để đảm bảo quảng cáo phù hợp với đối tượng. Việc chặn danh mục có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của bạn. 
Chặn ứng dụng
Bạn có thể chặn không cho các ứng dụng cụ thể quảng cáo trong ứng dụng của riêng bạn. Hãy tìm kiếm tên gói của ứng dụng cụ thể hoặc sử dụng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy cho nhiều ứng dụng. Số lượng ứng dụng tối đa bạn có thể chặn là tổng cộng 500 trên tất cả các ứng dụng và tài khoản.
Ngôn ngữ và bản dịch
Các sản phẩm thưởng sử dụng cùng một ngôn ngữ mặc định giống như ứng dụng của chúng. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách dịch ứng dụng của bạn tại đây.
Khả năng cung cấp sản phẩm thưởng

Các sản phẩm thưởng chỉ có sẵn khi có quảng cáo để hiển thị cho người dùng. Không phải lúc nào cũng có quảng cáo. Sau khi bạn bắt đầu cung cấp sản phẩm thưởng, có thể mất vài tuần để Play Console xác định tỷ lệ lấp đầy dựa trên lưu lượng xem quảng cáo, là số lần một quảng cáo được hiển thị cho người dùng.

Các lựa chọn của bạn về Mức phân loại nội dung quảng cáo, quy tắc chặn Danh mục và chặn ứng dụng cũng sẽ ảnh hưởng đến số lượng quảng cáo có sẵn.

Hãy chọn Mức phân loại nội dung quảng cáo phù hợp và giảm thiểu các quy tắc chặn Danh mục hoặc Ứng dụng để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy thỏa đáng.

eCPM sàn

Bạn có thể đặt mức eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) để chỉ trả lại quảng cáo khi chúng tôi dự đoán rằng doanh thu mà quảng cáo tạo ra trên 1.000 lần hiển thị sẽ đạt mức tối thiểu. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm thưởng của bạn mang lại doanh thu tương đương cho trò chơi so với sản phẩm phải trả phí, đồng thời cũng có thể giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị quảng cáo ít thường xuyên hơn.

Mẹo: Việc kích hoạt mức eCPM sàn sẽ làm giảm doanh thu tổng thể, vì vậy bạn chỉ nên làm như vậy nếu bạn có lý do chính đáng để đặt ra mức doanh thu tối thiểu cho sản phẩm thưởng của mình.

Chọn mức eCPM sàn

Nếu bắt buộc phải đặt mức eCPM sàn, bạn nên đặt ngưỡng của mình thành Cân bằng vào lúc đầu, vì nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy tùy chọn này sẽ tăng eCPM để bù cho số lần hiển thị quảng cáo giảm xuống nhằm hạn chế mức giảm trong tổng doanh thu. Tỷ lệ lấp đầy eCPM của bạn cho các mức sàn khác nhau sẽ thay đổi theo khu vực. Vì vậy, bạn nên xem xét việc tạo các sản phẩm thưởng dành riêng cho từng khu vực để thử nghiệm với các tùy chọn cài đặt về mức eCPM sàn.

Lưu ý: Khi bạn kích hoạt mức eCPM sàn cho một sản phẩm thưởng, hệ thống có thể cần một tuần hoặc hơn để áp dụng mức này chính xác. Điều này là do hệ thống phải dự đoán eCPM cho quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột dựa trên tỷ lệ nhấp. Và để tính toán chính xác, hệ thống phải tích lũy một lưu lượng truy cập nhất định.

Báo cáo

Trong phần Tài chính của Play Console, bạn có thể xem lại dữ liệu doanh thu của các sản phẩm thưởng. Báo cáo của bạn sẽ xuất hiện khi bạn bắt đầu cung cấp các sản phẩm thưởng.

Thanh toán

Ngưỡng của phương thức thanh toán

Số dư mà bạn kiếm được từ các sản phẩm thưởng phải đạt ngưỡng 10 USD để có thể chọn hình thức thanh toán. Chúng tôi sẽ không thanh toán nếu số dư của bạn nhỏ hơn ngưỡng thanh toán này.

Ngưỡng thanh toán

Sau khi số dư mà bạn kiếm được đạt đến số tiền thanh toán tối thiểu là 100 USD, bạn sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán. Hãy tìm hiểu thêm về thời hạn thanh toán và mức tối thiểugiá trị ngưỡng cụ thể cho mỗi loại đơn vị tiền tệ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?