Skapa en premierad produkt

Obs! Den här funktionen fasas ut den 21 april 2020. Om du använder den här funktionen kan du läsa mer om nästa steg nedan.

Premierade produkter introducerades ursprungligen för att hjälpa utvecklare att variera den vinstgivande strategin för annonser. Användare kunde välja att titta på en kort annons och sedan få en premierad produkt (t.ex. en virtuell vara eller valuta i spelet) när annonsen hade spelats upp i sin helhet.

Efter att ha granskat feedback från det öppna betaprogrammet har vi beslutat oss för att ta bort funktionen. Från och med den 21 april 2020 kan du inte hantera premierade produkter i Play Console, och vi slutar också att behandla annonsförfrågningar från det datumet. Från och med den 21 april 2020 kan du inte visa eller hantera premierade produkter i Play Console. Se till att du konfigurerar en betalningsmetod och laddar ned dina CSV-filmer med premierade intäkter före detta datum.

Om du vill fortsätta att visa premierade annonser i din app rekommenderar vi att du använder premierade Google AdMob-annonser. Detta kräver integration med SDK:n för mobilannonser för Google AdMob.

Ta emot sista utbetalningen

Ange en utbetalningsmetod före den 21 april 2020 så att du förvissar dig om att kunna ta emot utbetalningen. 

Förut behövde ditt intjänade saldo för premierade produkter nå gränsen på 10 USD för att du skulle kunna välja betalningsmetod. Gränsen på 10 USD för att konfigurera en utbetalningsmetod har tagits bort för sista utbetalningar. 

Förut behövde ditt intjänade saldo nå gränsen på 100 USD för att du skulle uppfylla villkoren för utbetalning. Intäkter över och under gränsen på 100 USD betalas ut som en engångsbetalning inom tre månader från den 21 april 2020.

Läs mer om tidsgränser och minimikrav för utbetalningar och specifika gränsvärden per valuta.

Hantera inställningar

Kategoriblockering
Du kan blockera visning av vissa annonskategorier så att målgruppen får se relevanta annonser. Att blockera kategorier kan påverka intäktsgenereringen. 
Blockera appar
Du kan blockera att annonser för specifika appar visas i din egen app. Sök efter en specifik apps paketnamn eller använd en kommaavgränsad lista för flera appar. Det högsta antalet appar som du kan blockera är totalt 500 för alla dina appar och ditt konto tillsammans.
Språk och översättningar
Premierade produkter har samma standardspråk som appen de tillhör. Läs mer om hur du översätter appen.
Premierade produkters tillgänglighet

Premierade produkter är endast tillgängliga när en annons kan visas för användaren. Det kanske inte alltid finns någon annons att visa. Det kan krävas några veckors annonstrafik från att du börjar erbjuda premierade produkter för att täckningen ska kalibreras. Täckningen är antalet gånger en annons visades för användare.

Dina val gällande innehållsklassificering för annonser, kategori- och appblockeringar påverkar även antalet tillgängliga annonser.

För att få tillräcklig täckning anger du en lämplig innehållsklassificering för annonser och minimerar antalet blockerade kategorier och appar.

eCPM-minimibelopp

Du kan ställa in ett eCPM-minimibelopp (kallas även lägsta eCPM) så att annonser bara returneras om de genererar minst en given intäkt per 1 000 exponeringar enligt vår prognos. Därigenom säkerställer du att premierade produkter ger en balanserad avkastning i förhållande till betalprodukter i spelet. Det kan även bidra till en bättre användarupplevelse, i och med att annonser visas mindre ofta.

Tips! Om du aktiverar ett eCPM-minimibelopp minskar intäkterna totalt sett, så vi rekommenderar att du bara gör det om du har goda skäl att försäkra dig om att premierade produkter ger en given avkastning som minst.

Välja eCPM-minimibelopp

Om ett eCPM-minimibelopp behövs föreslår vi att du ställer in Balanserat som gränsvärde till att börja med. Våra undersökningar visar nämligen att det minskade antalet annonsexponeringar på detta sätt vägs upp av det högre eCPM-värdet, så att minskningen av intäkterna totalt sett blir så liten som möjligt. Täckningen vid olika eCPM-minimibelopp varierar beroende på region, så det kan vara en bra idé att skapa regionala premierade produkter när du experimenterar med olika inställningar för eCPM-minimibelopp.

Obs! När du aktiverar ett eCPM-minimibelopp för en premierad produkt kan det ta en vecka eller mer innan det tillämpas korrekt. Det beror på att eCPM för annonser med kostnad per klick måste prognostiseras utifrån klickfrekvensen, och det krävs en viss mängd trafik innan en sådan beräkning blir korrekt.

Rapportering

Du kan granska intäktsdata för premierade produkter i avsnittet Ekonomi på Play Console. Rapporten blir tillgänglig när du erbjuder premierade produkter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt