Vytvorenie produktu za odmenu

Poznámka: Táto funkcia je momentálne k dispozícii iba v rámci otvoreného beta programu. Musí ju povoliť vlastník vášho účtu Play Console.

Spestrite svoju stratégiu speňažovania reklám produktmi za odmenu. Vaši používatelia sa môžu rozhodnúť pozrieť si krátku reklamu a po jej skončení získajú určitý produkt za odmenu, napríklad virtuálny tovar alebo platidlo v hre.

Podmienky oprávnenosti

Ak sa nachádzate na mieste, kde je podporovaná registrácia obchodníka, v službe Play Console sa vám v časti Produkty v aplikácii zobrazí možnosť na vytvorenie produktov za odmenu.

Následne sa zobrazí výzva na vytvorenie nového platobného profilu pre výnosy z reklám, ktorý môže mať menu odlišnú od tej, ktorú používate vo svojom aktuálnom platobnom profile pre aplikácie. Po vytvorení bude produkt za odmenu k dispozícii používateľom najnovšej verzie Obchodu Google Play.

Ak je vaša aplikácia registrovaná v programe Pre celú rodinu, produkty za odmenu v súčasnosti vytvárať nemôžete.

Registrácia

Ak chcete poskytovať udelené produkty, musíte sa zaregistrovať tak, že prijmete zmluvné podmienky pre inzerentov a zriadite na inzerciu nový účet obchodníka.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Výskyt v obchode > Produkty v aplikácii Produkty za odmenu.
 4. Prijmite zmluvné podmienky pre inzerentov. Prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach zaistenia súladu reklám s nariadením GDPR.
  • Ak ste pre účet obchodníka Play vybrali menu odlišnú od tej, ktorú používate pre reklamné služby, najprv sa zobrazí výzva, aby ste to potvrdili. Upozorňujeme, že môžu byť účtované zmenárenské poplatky.
 5. Zriaďte si nový účet obchodníka na inzerciu.
  • Ak už máte účet obchodníka Play, v ktorom používate rovnakú menu aj pre reklamné služby, vaše existujúce údaje sa skopírujú, pričom informácie o firme budete môcť upraviť.
 6. Kliknite na možnosť Odoslať.

Nastavenie udelených produktov

Hodnotenia obsahu

Skôr ako budete môcť nastaviť udelený produkt, musíte vybrať hodnotenie obsahu reklamy. Výberom náležitého hodnotenia zaistíte, že zamýšľanému cieľovému publiku sa zobrazí obsah, ktorý je preň vhodný. Pri výbere pamätajte, že ide o maximálne hodnotenie, tzn. na základe hodnotenia T sa zobrazí obsah T, G a PG, ale nikdy nie obsah MA.

G – všeobecné publikum vrátane rodín
PG – rodičovský dohľad
T – tínedžeri a staršie publikum
MA – dospelí


 

Vytvorenie produktov za odmenu
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Výskyt v obchode > Produkty v aplikácii > Produkty za odmenu.
 4. Vyberte Vytvoriť produkt za odmenu.
  • Názov: krátky názov položky (až 55 znakov, odporúčame však použiť iba 25 znakov na správne zobrazenie vo všetkých kontextoch), napríklad „Elixír spánku“.
  • Popis: dlhý popis položky (až 80 znakov), napríklad „Okamžite uspí netvora“.
 5. Vedľa položky Stav zvoľte možnosť Aktívny alebo Neaktívny.
  • Ak chcete, aby sa dal produkt zobraziť, musí byť aktívny a aplikácia musí byť zverejnená.

   Ak používate testovací účet, aktívne položky sú k dispozícii aj v nezverejnených aplikáciách. Ďalšie informácie získate na webe pre vývojárov systému Android, kde sa môžete tiež dozvedieť, ako použiť rezervované ID produktu na testovanie.

 6. Kliknite na možnosť Uložiť.

Môžete vytvoriť až 10 produktov za odmenu. Prečítajte si ďalšie informácie, ako implementovať funkcie špecifické pre produkty za odmenu.

Správa nastavení

Blokovanie kategórií
Vo svojej aplikácii môžete blokovať zobrazovanie určitých kategórií reklám, čím zaistíte relevantnosť reklám pre publikum. Blokovanie kategórií môže mať vplyv na speňaženie. 
Blokovanie reklám
Vo svojej aplikácii môžete zablokovať zobrazovanie reklám z konkrétnych aplikácií. Vyhľadajte názov balíka konkrétnej aplikácie alebo použite zoznam viacerých aplikácií oddelených čiarkou. V rámci všetkých aplikácií a účtu môžete celkovo zablokovať maximálne 500 aplikácií.
Jazyky a preklady
Produkty za odmenu používajú rovnaký predvolený jazyk ako ich aplikácia. Ďalšie informácie o prekladaní aplikácie
Dostupnosť produktov za odmenu

Produkty za odmenu sú dostupné iba vtedy, keď je k dispozícii reklama, ktorá sa zobrazí používateľovi. Reklama nemusí byť vždy k dispozícii. Od začatia ponúkania produktov za odmenu môže prejsť niekoľko týždňov, kým sa na základe návštevnosti reklám skalibruje miera plnenia, ktorá predstavuje počet zobrazení reklamy používateľom.

Množstvo dostupných reklám tiež ovplyvní výber hodnotenia obsahu reklamy, blokov kategórií a blokov aplikácie.

Nastavte vhodné hodnotenie obsahu reklamy a minimalizujte počet vybraných blokov kategórií a aplikácie, aby ste zaistili primeranú mieru plnenia.

Minimálna eCTZ

Môžete nastaviť minimálnu eCTZ a zobrazovať tak reklamy iba vtedy, keď predpovieme, že vygenerujú minimálnu úroveň výnosov na 1 000 zobrazení. Tým zaistíte, že vaše produkty za odmenu budú poskytovať v porovnaní s platenými produktmi vyváženú návratnosť hospodárenia v hre. Tiež môžu pomôcť zlepšiť dojem používateľov zriedkavejším zobrazovaním reklám.

Tip: Povolením minimálnej eCTZ znížite celkové výnosy, takže vám to odporúčame urobiť iba vtedy, keď máte vážny dôvod presadzovať minimálnu návratnosť produktov za odmenu.

Výber minimálnej eCTZ

Ak sa vyžaduje minimálna eCTZ, odporúčame na začiatku nastaviť jej minimálnu výšku na možnosť Vyvážená. Náš výskum totiž preukázal, že tým vyvážite znížený počet zobrazení reklamy vyššou eCTZ a dosiahnete minimálny pokles celkových výnosov. Miera plnenia vašej eCTZ pri rôznych minimálnych cenách sa bude líšiť podľa oblasti, takže by ste mali zvážiť vytvorenie produktov za odmenu pre konkrétne oblasti, aby ste mohli experimentovať s nastaveniami minimálnej eCTZ.

Poznámka: Keď povolíte minimálnu eCTZ pre určitý produkt za odmenu, jej presné uplatnenie môže trvať týždeň alebo aj dlhšie. eCTZ musí byť totiž v prípade reklám typu cena za kliknutie predpovedaná na základe miery prekliknutí, na ktorej správny výpočet sa vyžaduje určitý objem návštevnosti.

Prehľady

V časti Financie služby Play Console si môžte zobraziť údaje o výnosoch z udelených produktov. Prehľad bude k dispozícii, keď začnete udeľovať produkty.

Platby

Minimálna výška na pridanie spôsobu platby

Na to, aby ste mohli vybrať spôsob platby, musí byť zarobený zostatok z udelených produktov vyšší ako 10 USD. Zostatky, ktoré neprekročia túto minimálnu výšku platby, nevyplácame.

Minimálna výška platby

Keď váš zarobený zostatok dosiahne minimálnu sumu na vyplatenie, ktorá je 100 USD, zostatok vám budeme môcť vyplatiť. Prečítajte si ďalšie informácie o termínoch a minimálnych výškach výplat a konkrétnych minimálnych výškach pre jednotlivé meny.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?