Vytvorenie produktu za odmenu

Poznámka: Podpora tejto funkcie bude ukončená 21. apríla 2020. Ak túto funkciu momentálne používate, prečítajte si ďalší postup nižšie.

Produkty za odmenu sme pôvodne predstavili s cieľom pomôcť vývojárom diverzifikovať svoju stratégiu speňažovania reklám. Používatelia si mohli pozrieť krátku reklamu a po dokončení získať produkt za odmenu, napríklad virtuálny tovar alebo menu v aplikácii.

Po posúdení spätnej väzby z otvoreného beta programu sme sa rozhodli túto funkciu ukončiť. Od 21. apríla 2020 už nebudete môcť spravovať produkty za odmenu v službe Play Console, pričom od tohto dátumu prestaneme plniť žiadosti o reklamy. Od 21. apríla 2020 už nebudete môcť vidieť ani spravovať produkty za odmenu v službe Play Console. Nezabudnite si dovtedy nastaviť spôsob platby a stiahnuť súbory CSV s výnosmi za produkty za odmenu.

Ak chcete vo svojej aplikácii naďalej poskytovať reklamy s odmenou, odporúčame použiť Reklamy s odmenou v službe Google AdMob. Budete ju musieť integrovať so súpravou Google AdMob Mobile Ads SDK.

Posledná výplata

Poskytnite do 21. apríla 2020 spôsob platby, aby ste mohli svoju výplatu dostať. 

V minulosti ste mohli spôsob platby vybrať až vtedy, keď váš zarobený zostatok za produkty za odmenu dosiahol minimálnu výšku na pridanie spôsobu platby, ktorou bolo 10 USD. Minimálna výška na nastavenie spôsobu platby 10 USD bola v prípade posledných výplat odstránená. 

V minulosti ste mohli dostať výplatu vtedy, keď váš zarobený zostatok dosiahol minimálnu výšku výplaty, ktorou bolo 100 USD. Zárobky, ktoré presahujú alebo aj nedosahujú túto minimálnu výšku výplaty 100 USD, vám budú vyplatené do troch mesiacov od 21. apríla 2020 ako jednorazová platba.

Prečítajte si viac o termínoch a minimálnych výškach výplat a konkrétnych minimálnych výškach pre jednotlivé men..

Správa nastavení

Blokovanie kategórií
Vo svojej aplikácii môžete blokovať zobrazovanie určitých kategórií reklám, čím zaistíte relevantnosť reklám pre publikum. Blokovanie kategórií môže mať vplyv na speňažovanie. 
Blokovanie reklám
Vo svojej aplikácii môžete zablokovať zobrazovanie reklám z konkrétnych aplikácií. Vyhľadajte názov balíka konkrétnej aplikácie alebo použite zoznam viacerých aplikácií s hodnotami oddelenými čiarkou. V rámci všetkých aplikácií a účtu môžete celkovo zablokovať maximálne 500 aplikácií.
Jazyky a preklady
Produkty za odmenu používajú rovnaký predvolený jazyk ako ich aplikácia. Prečítajte si viac o preklade aplikácie.
Dostupnosť produktov za odmenu

Produkty za odmenu sú dostupné iba vtedy, keď je k dispozícii reklama, ktorá sa zobrazí používateľovi. Reklama nemusí byť vždy k dispozícii. Od začatia ponúkania produktov za odmenu môže prejsť niekoľko týždňov, kým sa na základe návštevnosti reklám skalibruje miera plnenia, ktorá predstavuje počet zobrazení reklamy používateľom.

Množstvo dostupných reklám tiež ovplyvní výber hodnotenia obsahu reklamy, blokov kategórií a blokov aplikácie.

Nastavte vhodné hodnotenie obsahu reklamy a minimalizujte počet vybraných blokov kategórií a aplikácie, aby ste zaistili primeranú mieru plnenia.

Minimálna eCTZ

Môžete nastaviť minimálnu eCTZ a zobrazovať tak reklamy iba vtedy, keď predpovieme, že vygenerujú minimálnu úroveň výnosov na 1 000 zobrazení. Tým zaistíte, že vaše produkty za odmenu budú poskytovať v porovnaní s platenými produktmi vyváženú návratnosť hospodárenia v hre. Tiež môžu pomôcť zlepšiť dojem používateľov zriedkavejším zobrazovaním reklám.

Tip: Povolením minimálnej eCTZ znížite celkové výnosy, takže vám to odporúčame urobiť iba vtedy, keď máte vážny dôvod presadzovať minimálnu návratnosť produktov za odmenu.

Výber minimálnej eCTZ

Ak sa vyžaduje minimálna eCTZ, odporúčame na začiatku nastaviť jej minimálnu výšku na možnosť Vyvážená. Náš výskum totiž preukázal, že tým vyvážite znížený počet zobrazení reklamy vyššou eCTZ a dosiahnete minimálny pokles celkových výnosov. Miera plnenia pri rôznych minimálnych cenách eCTZ sa bude líšiť podľa oblasti, takže by ste mali zvážiť vytvorenie produktov za odmenu pre konkrétne oblasti, aby ste mohli experimentovať s nastaveniami minimálnej eCTZ.

Poznámka: Keď povolíte minimálnu eCTZ pre určitý produkt za odmenu, jej presné uplatnenie môže trvať týždeň alebo aj dlhšie. eCTZ musí byť totiž v prípade reklám typu cena za kliknutie predpovedaná na základe miery prekliknutí, na ktorej správny výpočet sa vyžaduje určitý objem návštevnosti.

Prehľady

V časti Financie služby Play Console si môžete zobraziť údaje o výnosoch z produktov za odmenu. Prehľad bude k dispozícii, keď začnete udeľovať produkty za odmenu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?