ดูประสิทธิภาพการสมัครใช้บริการในแอป

หน้าแดชบอร์ดของการสมัครใช้บริการจะมีข้อมูลการสมัครใช้บริการทั้งหมด การสมัครใช้บริการใหม่ และการสมัครใช้บริการที่ยกเลิกแล้วของแอปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้

หมายเหตุ: คำสั่งซื้อทดสอบจากผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตไม่รวมอยู่ในรายงานการสมัครใช้บริการ

ตั้งค่าแดชบอร์ดของแอป

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่การสมัครใช้บริการ หน้าภาพรวม (รายงานทางการเงิน > การสมัครใช้บริการ > ภาพรวม)
 2. ที่ด้านบนของหน้าจอในส่วน "กําหนดค่ารายงาน" ให้เลือกผลิตภัณฑ์ ประเทศ และระยะเวลาที่ต้องการดูข้อมูล

มุมมองการสมัครใช้บริการ

เมตริกประสิทธิภาพการสมัครใช้บริการทั้งหมดจะแสดงใน 3 มุมมองที่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับออบเจ็กต์การสมัครใช้บริการ แพ็กเกจเริ่มต้น และข้อเสนอภายในการสมัครใช้บริการ ดังนี้

 1. มุมมองการสมัครใช้บริการ: มุมมองเริ่มต้นและแสดงประสิทธิภาพตลอดอายุการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเริ่มต้นหรือข้อเสนออย่างไรก็ตาม
 2. มุมมองแพ็กเกจเริ่มต้น: มุมมองนี้ช่วยในการเจาะลึกประสิทธิภาพของแพ็กเกจเริ่มต้นแต่ละรายการภายในการสมัครใช้บริการ เช่น เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแพ็กเกจเริ่มต้นรายปีกับรายเดือน โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทํากับข้อเสนอ
 3. มุมมองข้อเสนอ: มุมมองนี้ช่วยในการเจาะลึกและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้อเสนอแต่ละรายการภายในแพ็กเกจเริ่มต้น

หากต้องการสลับดูมุมมองต่างๆ ให้ไปที่ส่วน "กําหนดค่ารายงาน" ที่ด้านบนของหน้า คลิกเปลี่ยนมุมมอง เลือกมุมมองที่ต้องการ แล้วคลิกบันทึก

ภาพรวม

คำนิยาม

คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ

 • การสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่: จำนวนของการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 1 วันในระหว่างระยะเวลาที่เลือก รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้งานในช่วงทดลองใช้ฟรี
 • การสมัครใช้บริการใหม่: จำนวนการสมัครใช้บริการที่เริ่มต้นในระหว่างระยะเวลาที่เลือก รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้งานในช่วงทดลองใช้ฟรี
 • การสมัครใช้บริการที่ยกเลิกแล้ว: จำนวนการสมัครใช้บริการที่ยกเลิกในระหว่างระยะเวลาที่เลือก รวมถึงการยกเลิกในช่วงทดลองใช้ฟรี
 • รายได้รวม: รายได้โดยประมาณที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เลือก ซึ่งเป็นจำนวนที่ชำระเงินโดยผู้ใช้ รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ARPAS: สรุปของรายได้เฉลี่ยต่อการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ ARPAS จะได้รับการคำนวณเป็นรายได้จากการสมัครใช้บริการทั้งหมดในระหว่างระยะเวลาที่เลือกโดยหารด้วยจำนวนการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
 • การคืนเงิน: จำนวนการคืนเงินทั้งหมดที่ออกให้ระหว่างระยะเวลาที่เลือก

ขณะดูแดชบอร์ดของแอป โปรดทราบถึงความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้

 • สมาชิก: ผู้ใช้ที่มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 1 รายการในแอป ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีหรือที่อยู่ในระยะเวลาผ่อนผัน
 • การสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่: SKU ที่ผู้ใช้ได้เปิดใช้งาน รวมถึงช่วงทดลองใช้ฟรีด้วย การสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการของตน แต่จะยังคงเข้าถึงเนื้อหาได้จนถึงวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินปัจจุบัน
 • การสมัครใช้บริการครั้งแรก: การสมัครใช้บริการครั้งแรกที่ผู้ใช้เปิดใช้งานในแอปของคุณ
 • การสมัครใช้บริการซ้ำ: การสมัครใช้บริการครั้งที่ 2 ขึ้นไปที่ผู้ใช้ซื้อในแอปเดิม เช่น ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมและซื้ออีกครั้งในเดือนกันยายน เป็นต้น
การสมัครใช้บริการทั้งหมด

การ์ดการสมัครใช้บริการทั้งหมดของแอปจะแสดงการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ การสมัครใช้บริการใหม่ และการสมัครใช้บริการที่ยกเลิกแล้วทั้งหมดในระหว่างระยะเวลาที่เลือก รวมถึงผู้ใช้ที่ใช้งานในช่วงทดลองใช้ฟรี

รายได้รวม

การ์ดรายได้ของแอปจะแสดงรายได้รายวันและ 30 วันที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่เลือก รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ


การคงผู้ใช้ไว้

การ์ดการรักษาการสมัครใช้บริการจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของการสมัครใช้บริการที่ยังใช้งานอยู่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพในการรักษาสมาชิกที่มีอยู่ของ SKU ที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น

เลือกสำรวจรายงานเพื่อดูการแจกแจงรายละเอียดข้อมูลการรักษาสมาชิกที่มีอยู่และ Conversion  

การยกเลิก

การ์ดการยกเลิกการสมัครใช้บริการจะแสดงรายละเอียดการยกเลิกการสมัครใช้บริการของกลุ่มประชากรตามรุ่น คุณอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพยายามหาวิธีลดจำนวนการยกเลิกการสมัครใช้บริการในสถานการณ์ต่างๆ 

เลือกสํารวจรายงานเพื่อดูการแจกแจงรายละเอียดข้อมูลการยกเลิกและการกลับมาสมัครใช้บริการ

ดูรายงานอย่างละเอียด

คุณดูรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับการรักษาการสมัครใช้บริการและการยกเลิกสำหรับการสมัครใช้บริการของแอปได้โดยเลือกลิงก์รายงานที่ด้านล่างของการ์ดแต่ละรายการ

รายงานการรักษาการสมัครใช้บริการ

ในรายงานการรักษาการสมัครใช้บริการ คุณจะเปรียบเทียบอัตราการรักษาการสมัครใช้บริการและอัตรา Conversion ระหว่างกลุ่มประชากรตามรุ่นของการสมัครใช้บริการ 2 กลุ่มได้เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสมาชิกที่มีอยู่และการเปลี่ยนสถานะของสมาชิก คุณสามารถกําหนดค่ากลุ่มประชากรตามรุ่นได้ตามการสมัครใช้บริการ แพ็กเกจเริ่มต้น หรือข้อเสนอ ประเทศที่ซื้อ และช่วงวันที่ที่เริ่มการสมัครใช้บริการ กลุ่มประชากรตามรุ่นในรายงานการรักษาการสมัครใช้บริการจะรวมการสมัครใช้บริการใหม่ทั้งหมด รวมถึงผู้สมัครใช้บริการครั้งแรกและผู้ใช้ที่กลับมาสมัครใช้บริการอีกครั้ง

เปรียบเทียบอัตราการรักษาการสมัครใช้บริการ

คุณประเมินได้ว่ากลุ่มประชากรตามรุ่นแต่ละกลุ่มรักษาสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน และประเมินว่ากลุ่มเหล่านี้จะยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือไม่หรือจะยกเลิกเมื่อใดโดยใช้แผนภูมิ “การรักษาการสมัครใช้บริการตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน” และ “การรักษาการสมัครใช้บริการตามวัน”

คุณดูจำนวนรอบการเรียกเก็บเงินที่สมาชิกยังใช้งานอยู่ได้ในแผนภูมิ “การรักษาการสมัครใช้บริการตามช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน” ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากสมาชิกในกลุ่มประชากรตามรุ่นแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่ารอบการเรียกเก็บเงินในราคาช่วงแนะนำสำหรับการสมัครใช้บริการ รอบการเรียกเก็บเงินเหล่านั้นจะรวมอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน หากเลือกแพ็กเกจเริ่มต้นแบบผ่อนชำระ รายงานจะแสดงการสมัครใช้บริการแบบผ่อนชำระที่เรียกเก็บเงินในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินแต่ละช่วง

คุณดูข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้นได้ในแผนภูมิ “การรักษาการสมัครใช้บริการตามวัน” ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่สมาชิกใช้ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินก่อนที่จะยกเลิก แผนภูมินี้จะรวมวันแรกที่ใช้งานการสมัครใช้บริการไปจนถึงวันที่ยกเลิก รวมถึงช่วงทดลองใช้ฟรี ระยะเวลาผ่อนผัน และระยะเวลาที่มีการระงับบัญชี

ที่ด้านล่างของแผนภูมิแต่ละรายการ คุณดูข้อมูลในตารางได้โดยเลือกลูกศรลงข้างตารางข้อมูล

เปรียบเทียบอัตรา Conversion

ใต้แผนภูมิการรักษาการสมัครสมาชิกมีการ์ดที่แสดงให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของการเปลี่ยนสถานะของสมาชิกในแบบต่างๆ ต่อไปนี้

 • จากข้อเสนอช่วงทดลองใช้ฟรีไปเป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน
 • จากข้อเสนอราคาช่วงแนะนำไปเป็นราคาเต็ม
 • จากการชำระราคาเต็มครั้งแรกไปเป็นการชำระราคาเต็มครั้งที่ 2

ในการ์ดแต่ละรายการ คุณอาจดูจำนวนสมาชิกในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่เข้าสู่สถานะการสมัครใช้บริการและจำนวนการสมัครใช้บริการที่มีอยู่ในสถานะดังกล่าวทั้งที่ยกเลิกแล้วหรือเปลี่ยนไปเป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน พร้อมด้วยรายละเอียดเหตุผลในการยกเลิก

เช่น สมมติว่าคุณมีสมาชิก 2,000 คนเริ่มรับข้อเสนอช่วงทดลองใช้ฟรี และในจำนวนนั้นมี 1,000 คนที่ใช้บริการจนจบช่วงทดลองใช้ฟรี ไม่ว่าจะโดยการยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน หากสมาชิก 200 คนจาก 1,000 คนดังกล่าวไม่ได้ใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีอีกต่อไปเนื่องจากยกเลิก และอีก 800 คนที่เหลือเปลี่ยนเป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน อัตราการยกเลิกจะเป็น 20% และอัตรา Conversion จะเป็น 80%

หากเลือกมุมมองแพ็กเกจเริ่มต้น เมตริกการยกเลิกจะแสดงผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจเริ่มต้นอื่นภายในการสมัครใช้บริการนั้นด้วย หากเลือกมุมมองข้อเสนอ เมตริกการยกเลิกจะแสดงผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจเริ่มต้นอื่นหรือข้อเสนออื่นด้วย

รายงานการยกเลิก

ในรายงานการยกเลิกและการกลับมาสมัครใช้บริการ คุณอาจดูข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ และประสิทธิภาพของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้มีการกลับมาสมัครใช้บริการใหม่ เช่น ระยะเวลาผ่อนผันและการระงับบัญชี

หลังจากเลือกการสมัครใช้บริการ แพ็กเกจเริ่มต้น หรือข้อเสนอ ประเทศ และระยะเวลาที่ต้องการดูข้อมูล คุณจะดูแผนภูมิที่สรุปและจัดหมวดหมู่สาเหตุที่ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ สถิติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณเปรียบเทียบเหตุผลหลักของการยกเลิกได้ง่ายขึ้น หากต้องการดูข้อมูลเป็นค่าสัมบูรณ์ ให้เลือกค่าสัมบูรณ์จากเมนูแบบเลื่อนลงการแสดงผล

หากต้องการดูรายละเอียดของวันที่ที่เจาะจง ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือกราฟ

ดูเหตุผลการยกเลิก

การ์ดการยกเลิกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลหลักที่ผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการในเวลาต่างๆ

 • ตั้งใจ: การสมัครใช้บริการถูกยกเลิกเพราะผู้ใช้ดำเนินการอย่างชัดแจ้ง (เช่น ทำการยกเลิกใน Play Store, ลบบัญชี, ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอยกเลิก) หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ดำเนินการอย่างชัดแจ้ง (เช่น ใช้ Google Play Developer API หรือการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ)
 • ไม่ตั้งใจ: การสมัครใช้บริการถูกยกเลิกเพราะมีปัญหาในการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาที่ยังไม่ยืนยัน หรือปัญหาการชำระเงินอย่างเช่น เงินไม่พอ มีการปิดบัญชี ฯลฯ)
 • การอัปเกรด/ดาวน์เกรด: การสมัครใช้บริการถูกยกเลิกเพราะผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้การสมัครใช้บริการระดับอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเริ่มต้น: ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจเริ่มต้นอื่นภายในการสมัครใช้บริการเดียวกัน (แสดงในมุมมองแพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอเท่านั้น)
 • การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ: ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้ข้อเสนออื่นภายในแพ็กเกจเริ่มต้นเดียวกัน (แสดงในมุมมองข้อเสนอเท่านั้น)
 • อื่นๆ: การสมัครใช้บริการถูกยกเลิกเพราะเหตุผลอื่นๆ (เช่น บัญชีไม่มีการใช้งาน การระงับแอป)

ดูคำตอบจากแบบสำรวจการยกเลิก

เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการสมัครใช้บริการผ่านศูนย์การสมัครใช้บริการ ระบบจะถามเหตุผลของการยกเลิก คำตอบจากผู้ใช้ที่เลือกระบุเหตุผลในการยกเลิกจะแสดงในการ์ดคำตอบจากแบบสำรวจการยกเลิก

ผู้ใช้ที่เลือก "อื่นๆ" อาจระบุเหตุผลที่ตนยกเลิกหรือไม่ระบุก็ได้ ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีคำตอบเหล่านี้ได้จากการ์ดคำตอบอื่นๆ หากคุณมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน" ส่วนกลาง

วิธีใช้แดชบอร์ดนี้กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของ Play Console

 • แดชบอร์ดการสมัครใช้บริการ: รวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ
 • รายงานทางการเงิน: มีข้อมูลรายได้จากการขายแอป ไอเทมที่ซื้อในแอป และการสมัครใช้บริการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก