Pregled izvedbe pretplate putem aplikacije

Na nadzornoj ploči pretplata možete vidjeti ukupni broj, broj novih i broj otkazanih pretplata za svoju aplikaciju tijekom vremena, uz podatke o prihodu.

Napomena: testne narudžbe licenciranih testera nisu uključene u izvješća o pretplatama.

Postavljanje nadzorne ploče za aplikaciju

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu pregleda Pretplate (Financijska izvješća > Pretplate > Pregled).
 2. Pri vrhu zaslona, u odjeljku Konfiguriranje izvješća, odaberite proizvode, zemlje i razdoblje za koje želite pregledati podatke.

Prikaz pretplate

Svi mjerni podaci o izvedbi pretplate mogu se prikazati u tri različita prikaza koji odgovaraju objektima pretplate, osnovnog paketa i ponude u sklopu vaše pretplate:

 1. Prikaz pretplate: to je zadani prikaz i prikazuje izvedbu za cijelo vrijeme korisnikove pretplate, bez obzira na promjene koje izvrši na osnovnim paketima ili ponudama.
 2. Prikaz osnovnog paketa: taj prikaz omogućuje vam detaljnu analizu izvedbe svakog osnovnog paketa u pretplati, na primjer usporedbu izvedbe godišnjeg u odnosu na mjesečni osnovni paket. Zanemaruje sve promjene koje korisnici izvrše na ponudama.
 3. Prikaz ponude: taj vam prikaz omogućuje detaljnu analizu i usporedbu izvedbe svake ponude u osnovnom paketu.

Za prebacivanje između prikaza u odjeljku Konfiguriranje izvješća pri vrhu stranice kliknite Promijeni prikaz, odaberite željeni prikaz i kliknite Spremi.

Pregled

Definicije

Pri vrhu zaslona vidjet ćete sljedeće informacije:

 • Aktivne pretplate: broj pretplata koje su bile aktivne barem jedan dan tijekom odabranog razdoblja, uključujući korisnike s besplatnim probama.
 • Nove pretplate: broj pretplata koje su započele u odabranom razdoblju, uključujući korisnike s besplatnim probama.
 • Otkazane pretplate: broj pretplata otkazanih u odabranom razdoblju, uključujući otkazivanja tijekom besplatnih proba.
 • Bruto prihod: procijenjeni prihod ostvaren tijekom odabranog razdoblja. To je iznos koji su korisnici platili i uključuje poreze i druge naknade.
 • PPPAP: sažetak prosječnog prihoda po aktivnoj pretplati. PPPAP se izračunava tako da se ukupan prihod od pretplata tijekom odabranog razdoblja podijeli s ukupnim brojem aktivnih pretplata.
 • Povrati: ukupan broj povrata izdanih tijekom odabranog razdoblja.

Prilikom pregledavanja nadzorne ploče aplikacije vodite računa o sljedećim pojmovima:

 • Pretplatnik: korisnik s najmanje jednom aktivnom pretplatom u aplikaciji. To uključuje korisnike s besplatnim probama ili one u razdoblju odgode.
 • Aktivna pretplata: kôd artikla koji je korisnik aktivirao, uključujući besplatne probe. Aktivna pretplata završava kad korisnik otkaže pretplatu, čak i ako korisnik ima pristup do isteka trenutačnog razdoblja naplate.
 • Prva pretplata: prva pretplata koju korisnik aktivira u aplikaciji.
 • Ponovna pretplata: druga ili sljedeća pretplata koju korisnik kupi u istoj aplikaciji. Na primjer, ako korisnik otkaže prvu pretplatu u svibnju i kupi novu u rujnu.
Ukupan broj pretplata

Kartica ukupnog broja pretplata za aplikaciju prikazuje sve aktivne, nove i otkazane pretplate tijekom odabranog razdoblja, uključujući korisnike s besplatnim probama.

Bruto prihod

Kartica prihoda za aplikaciju prikazuje dnevni i 30-dnevni prihod ostvaren u odabranom razdoblju, uključujući poreze i druge naknade.


Zadržavanje

Na kartici zadržavanja prikazuje se postotak pretplata koje ostaju aktivne tijekom vremena. Ti vam podaci mogu pomoći da bolje shvatite koliko dobro različiti proizvodi zadržavaju pretplatnike.

Da biste vidjeli detaljnu raščlambu podataka o zadržavanju i konverziji, odaberite opciju Istražite izvješće.  

Otkazivanja

Kartica s otkazivanjima prikazuje raščlambu prestanka upotrebe za pretplate vaše skupine. Na temelju tih podataka možete pokušati smanjiti broj otkazivanja za različite situacije.

Da biste vidjeli detaljnu raščlambu podataka o otkazivanju i vraćanju, odaberite opciju Istražite izvješće.

Pregled detaljnih izvješća

Detaljna izvješća o zadržavanju i otkazivanjima za sve pretplate na vaše aplikacije možete pregledati tako što ćete odabrati vezu izvješća pri dnu svake kartice.

Izvješće o zadržavanju

Izvješće Zadržavanje pretplata omogućuje vam da usporedite stope zadržavanja i stope konverzije između dviju skupina pretplata da biste bolje shvatili kako najbolje zadržati i konvertirati pretplatnike. Skupine možete konfigurirati prema pretplati, osnovnom paketu ili ponudi, zemlji kupnje i datumskom rasponu početka pretplate. Skupine u izvješću o zadržavanju uključuju sve nove pretplate, uključujući pretplatnike koji su se pretplatili prvi put i one koji se vraćaju.

Usporedba stopa zadržavanja

Pomoću grafikona "Zadržavanje po razdoblju naplate" i "Zadržavanje po danu" možete procijeniti koliko dobro svaka skupina zadržava pretplatnike, odustaju li oni od pretplate i kada to čine.

Na grafikonu "Zadržavanje po razdoblju naplate" možete vidjeti koliko su ciklusa naplate aktivni vaši pretplatnici. To vam može dati uvid u to koliko ste uspješni u unovčavanju pretplatnika u svakoj skupini.

Napomena: ako ste za pretplatu postavili cikluse naplate s početnom cijenom, oni su uključeni u razdoblja naplate.

Na grafikonu "Zadržavanje po danu" možete dobiti detaljnije uvide u to kada u razdoblju naplate pretplatnici otkazuju pretplatu. Na tom grafikonu možete vidjeti prvi dan pretplate i dan njezinog otkazivanja, uključujući moguća besplatna probna razdoblja, razdoblja odgode i razdoblja privremene obustave računa.

Ispod svakog grafikona možete vidjeti podatke u tablici tako što ćete odabrati strelicu prema dolje pored stavke Podatkovna tablica.

Usporedba stopa konverzije

Ispod grafikona zadržavanja nalaze se kartice na kojima se prikazuje uspješnost konverzije pretplatnika iz sljedećih stanja:

 • iz ponude s besplatnom probom na plaćanje pretplate
 • iz ponude s početnom cijenom na plaćanje pune cijene
 • iz prvog plaćanja po punoj cijeni na drugo plaćanje po punoj cijeni.

Na svakoj kartici možete vidjeti koliko je pretplatnika u skupini u pojedinom stanju pretplate i koliko je pretplata u tom stanju otkazano ili konvertirano u pretplatu uz plaćanje, uz raščlambu razloga otkazivanja.

Na primjer, zamislite da je 2000 pretplatnika pokrenulo ponudu s besplatnom probnom i 1000 ih je dovršilo tu ponudu ili otkazivanjem ili konverzijom na pretplate uz plaćanje. Ako 200 od tih 1000 pretplatnika više ne koristi besplatnu probu jer su je otkazali, a preostalih 800 osoba prešlo je na pretplate uz plaćanje, vaša je stopa otkazivanja 20%, a stopa konverzije 80%.

Ako odaberete prikaz osnovnog paketa, mjerni podaci o otkazivanju prikazivat će i korisnike koji su u pretplati prešli na neki drugi osnovni paket. Ako odaberete prikaz ponude, mjerni podaci o otkazivanju prikazivat će i korisnike koji su prešli na neki drugi osnovni paket ili drugu ponudu.

Izvješće o otkazivanju

U izvješću Otkazivanja i povratak možete dobiti detaljne uvide u to zašto su korisnici otkazali pretplate i koliko su uspješne značajke za povratak pretplata kao što su razdoblje odgode i privremena obustava računa.

Nakon što odaberete pretplatu, osnovni paket ili ponudu, zemlje i razdoblje za koje želite pregledati podatke, možete pregledati grafikone koji prikazuju sažetak i kategorizaciju razloga otkazivanja pretplata. Statistički podaci prikazuju se kao postoci prema zadanim postavkama kako bi se lakše usporedili glavni razlozi otkazivanja. Da biste pregledali podatke kao apsolutne vrijednosti, na padajućem izborniku Prikaz odaberite Apsolutne vrijednosti.

Da biste vidjeli pojedinosti za određene datume, zadržite pokazivač iznad grafikona.

Prikaz razloga otkazivanja

Na kartici Otkazivanja prikazuje se raščlamba glavnih razloga otkazivanja tijekom vremena:

 • Namjerno: pretplata je otkazana zbog izričite radnje korisnika (na primjer otkazivanje u Trgovini Play, brisanje računa, kontaktiranje podrške u svrhu otkazivanja) ili razvojnog programera (na primjer upotreba Google Play Developer API-ja ili upravljanje narudžbom u svrhu otkazivanja pretplate).
 • Nenamjerno: pretplata je otkazana zbog poteškoće s plaćanjem (na primjer nepotvrđene promjene cijene ili problemi s plaćanjem kao što su nedostatak sredstava, zatvoreni računi itd.).
 • Nadogradnja/vraćanje na stariju verziju: pretplata je otkazana jer je korisnik prešao na drugu razinu pretplate.
 • Promjena osnovnog paketa: korisnik je prešao na neki drugi osnovni paket unutar iste pretplate (prikazuje se samo u prikazu osnovnog paketa i prikazu ponude).
 • Promjena ponude: korisnik je prešao na neku drugu ponudu unutar istog osnovnog paketa (prikazuje se samo u prikazu ponude).
 • Drugo: pretplate otkazane iz drugih razloga (na primjer neaktivan račun ili obustavljanje aplikacije).

Pregled odgovora na anketu o otkazivanju

Kad korisnici otkažu pretplatu putem centra za pretplatu, postavljaju im se pitanja o razlozima otkazivanja. Odgovori korisnika koji su odlučili pružiti razlog otkazivanja prikazuju se na kartici Odgovori na anketu o otkazivanju.

Korisnici koji su odabrali "Drugo" mogu, ako žele, pružiti vlastiti razlog otkazivanja. CSV datoteku s tim odgovorima možete preuzeti na kartici Drugi odgovori ako imate globalno dopuštenje "Prikaz financijskih podataka".

Upotreba ove nadzorne ploče s ostalim resursima Play konzole

 • Nadzorna ploča pretplata: sadržava sve dostupne podatke povezane s pretplatama.
 • Financijska izvješća: sadržavaju podatke o prihodu od prodaje aplikacije, proizvoda ponuđenih putem aplikacije i pretplata.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
92637
false
false