Kontrola výkonu předplatných v aplikacích

Na panelu předplatných si můžete prohlédnout celkový počet předplatných v aplikaci a počet nových a zrušených předplatných (to vše v průběhu času). Také zde naleznete podrobnosti o tržbách.

Poznámka: Zkušební objednávky od licencovaných testerů nejsou v přehledech předplatných zahrnuty.

Nastavení panelu aplikace

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku přehledu Předplatné (Finanční přehledy > Předplatné > Souhrn).
 2. V horní části obrazovky v části Konfigurace přehledu vyberte služby, země a období, pro něž chcete zobrazit data.

Zobrazení předplatného

Všechny metriky výkonu předplatných lze zobrazit třemi různými způsoby, které odpovídají objektům předplatného, základnímu tarifu a nabídkám v rámci předplatného:

 1. Zobrazení předplatného: Toto je výchozí zobrazení, které ukazuje výkon za celou dobu předplatného uživatele bez ohledu na změny, které provedl v základních tarifech nebo nabídkách
 2. Zobrazení základního tarifu: Umožňuje zobrazit podrobnější údaje o výkonu jednotlivých základních tarifů v rámci předplatného – například porovnáním ročního a měsíčního základního tarifu.Ignoruje všechny změny, které uživatelé provedou v nabídkách.
 3. Zobrazení nabídky: Toto zobrazení umožňuje zobrazit podrobnější údaje a porovnat výkon jednotlivých nabídek v základním tarifu.

Mezi zobrazeními můžete přepínat tak, že v části Konfigurace přehledu v horní části stránky kliknete na Změnit výběr dat, vyberete požadované zobrazení a kliknete na Uložit.

Přehled

Vymezení pojmů

V horní části obrazovky naleznete následující informace:

 • Aktivní předplatné: Počet předplatných, která byla ve vybraném období alespoň jeden den aktivní. Jsou zahrnuti i uživatelé s bezplatným zkušebním obdobím.
 • Nová předplatná: Počet předplatných, která byla ve vybraném období zahájena. Jsou zahrnuti i uživatelé s bezplatným zkušebním obdobím.
 • Zrušená předplatná: Počet předplatných, která byla ve vybraném období zrušena. Jsou zahrnuta i zrušení v rámci bezplatného zkušebního období.
 • Tržby: Odhadované tržby vygenerované během vybraného časového období. Jedná se o částku, kterou zaplatili uživatelé (včetně daní a dalších poplatků).
 • ARPAS: Souhrn průměrných tržeb na jedno aktivní předplatné. Hodnota ARPAS se vypočítá jako celkové tržby z předplatného ve vybraném období vydělené počtem aktivních předplatných.
 • Vrácené platby: Celkový počet vrácení plateb ve vybraném období.

Při prohlížení panelu máte k dispozici následující možnosti:

 • Předplatitel: Uživatel, který má ve vaší aplikaci alespoň jedno aktivní předplatné. Patří sem uživatelé v bezplatném zkušebním období i uživatelé s dodatečnou lhůtou.
 • Aktivní předplatné: Jednotka SKU, kterou uživatel aktivoval, včetně bezplatných zkušebních období. Aktivní předplatné končí, když je uživatel zruší, i když poskytovaný přístup přetrvává až do konce aktuálního fakturačního období.
 • První předplatné: První předplatné, které si uživatel v aplikaci aktivuje.
 • Opakované předplatné: Druhé nebo následující předplatné, které uživatel zakoupí ve stejné aplikaci. Například když uživatel zruší první předplatné v květnu a v září ho opět zakoupí.
Celkový počet předplatných

Na kartě celkového počtu předplatných v aplikaci jsou zobrazena aktivní, nová a zrušená předplatná ve vybraném období, včetně uživatelů s bezplatnými zkušebními obdobími.

Hrubé tržby

Na kartě tržeb aplikace jsou zobrazeny denní a 30denní tržby vygenerované ve vybraném období včetně daní a dalších poplatků.


Retence

Karta zachování zobrazuje procento předplatných, která v průběhu času zůstávají aktivní. Na základě těchto informací můžete porozumět tomu, jakým způsobem si různé jednotky SKU zachovávají předplatitele.

Pokud si chcete prohlédnout podrobný přehled dat zachování a konverzí, vyberte Prozkoumat přehled.  

Zrušení

Karta rušení uvádí rozpis odchodu uživatelů ve vybrané kohortě předplatných. Na základě těchto informací můžete určit, jakými způsoby by bylo možné v různých scénářích snížit rušení předplatných. 

Pokud si chcete prohlédnout podrobný přehled dat zrušení a obnovení, vyberte Prozkoumat přehled.

Zobrazení podrobných přehledů

Podrobné přehledy retence a zrušení si můžete zobrazit pro předplatné jakékoli aplikace. Stačí ve spodní části karty vybrat odkaz na přehled.

Přehled retence

V přehledu Retence předplatného můžete porovnat poměry retence a konverzí mezi dvěma kohortami předplatného. Lépe tak zjistíte, jak si co nejlépe získat a udržet předplatitele. Kohorty můžete nakonfigurovat podle předplatného, základního tarifu, nabídky, země nákupu nebo období zahájení předplatného. Kohorty v přehledu retence zahrnují všechna nová předplatná, včetně nových a vracejících se předplatitelů.

Porovnání míry retence

Pomocí grafů Retence podle fakturačního období a Retence podle dní můžete vyhodnotit, jak a kdy si jednotlivé kohorty zachovávají předplatitele nebo je ztrácejí.

V grafu Retence podle fakturačního období zjistíte, kolik fakturačních cyklů zůstávají předplatitelé aktivní. Zjistíte tak, jak dobře zpeněžujete předplatitele v jednotlivých kohortách.

Poznámka: Pokud pro předplatné nastavíte fakturační cykly se zaváděcí cenou, budou do fakturačního období zahrnuty.

Z grafu Retence podle dní získáte představu o tom, jak daleko předplatitelé ve fakturačním období došli, než předplatné zrušili. V grafu je uveden první den, kdy bylo předplatné aktivní, až po den, kdy bylo zrušeno, a to včetně bezplatného zkušebního období, dodatečné lhůty nebo pozastavení účtu.

Pod každým grafem můžete zobrazit data v tabulce – stačí vedle možnosti Tabulka dat vybrat šipku dolů.

Porovnání konverzních poměrů

Pod tabulkami retence naleznete karty s konverzemi předplatitelů z následujících stavů:

 • Nabídka bezplatného zkušebního období na placené předplatné
 • Zaváděcí cena před účtováním plné ceny
 • První plná platba na druhou plnou platbu

Na každé kartě uvidíte, kolik předplatitelů v kohortě přešlo do určitého stavu a kolik předplatitelů v daném stavu předplatné zrušilo (včetně přehledu důvodů pro zrušení) nebo konvertovalo na placené předplatné.

Příklad: 2000 předplatitelů zahájilo nabídku bezplatného zkušebního období a 1000 z nich ji nyní dokončilo (zrušením nebo přechodem na placené předplatné). Pokud 200 z 1000 předplatitelů už nepoužívá bezplatné zkušební období, protože ho zrušili, a zbývajících 800 uživatelů přešlo na předplatné, vaše míra zrušení bude 20 % a konverzní poměr bude 80 %.

Pokud zvolíte zobrazení základního tarifu, budou metriky zrušení zahrnovat i uživatele, kteří v rámci předplatného přešli na jiný základní tarif. Pokud se rozhodnete pro zobrazení nabídky, budou metriky zrušení zahrnovat také uživatele, kteří přešli na jiný základní tarif nebo jinou nabídku.

Přehled zrušení

V přehledu Zrušení a obnovení naleznete podrobné informace o tom, proč uživatelé předplatné zrušili a jak dobře fungují metody obnovení předplatného (např. dodatečná lhůta nebo pozastavení účtu).

Po výběru předplatného, základního tarifu nebo nabídky, zemí a období, pro které chcete zobrazit data, si můžete prohlédnout grafy se shrnutím, proč uživatelé předplatné zrušili. Statistiky jsou ve výchozím nastavení zobrazeny jako procentuální hodnoty, aby bylo snazší porovnat hlavní důvody zrušení. Pokud chcete údaje zobrazit jako absolutní hodnoty, vyberte v rozbalovací nabídce Obsahové reklamy možnost Absolutní hodnoty.

Pokud chcete zobrazit podrobnosti o konkrétních datech, umístěte kurzor nad graf.

Zobrazení důvodů zrušení

Karta Zrušení zobrazuje rozdělení hlavních důvodů zrušení v průběhu času:

 • Dobrovolné: Předplatné bylo zrušeno na základě explicitní akce uživatele (např. zrušení v Obchodu Play, smazání účtu, kontaktování podpory za účelem zrušení) nebo vývojáře (např. zrušení pomocí rozhraní Google Play Developer API nebo správy objednávek).
 • Nedobrovolná: Předplatné bylo zrušeno kvůli problému s platbou (např. nepotvrzená změna ceny nebo problém s platbou, jako je nedostatek prostředků, ukončení účtu apod.).
 • Přechody na vyšší nebo nižší verzi: Předplatné bylo zrušeno, protože uživatel přešel na jiný typ předplatného.
 • Změna základního tarifu: Uživatel přepnul na stejné předplatné (pouze v zobrazení základního tarifu a nabídky).
 • Změna nabídky: Uživatel přešel na jinou nabídku ve stejném základním tarifu (pouze v zobrazení nabídky).
 • Jiné: Předplatné bylo zrušeno z jiných důvodů (např. neaktivní účet, pozastavení aplikace).

Zobrazení odpovědí na průzkum při zrušení

Uživatelům, kteří předplatné zruší pomocí centra předplatných, se zobrazí průzkum s dotazy ohledně toho, proč se pro zrušení rozhodli. Odpovědi uživatelů, kteří byli ochotni průzkum vyplnit, naleznete na kartě Odpovědi na průzkum zrušení.

Uživatelé, kteří zvolili možnost Jiné, mohou volitelně uvést vlastní důvod zrušení. Soubor CSV s těmito odpověďmi si můžete stáhnout na kartě Ostatní odpovědi. Je k tomu však potřeba globální oprávnění Zobrazení finančních údajů.

Jak používat tento panel s dalšími zdroji služby Play Console

 • Panel předplatných: Zahrnuje všechna dostupná data související s předplatným.
 • Finanční přehledy: Zahrnuje tržby z prodeje aplikací, produktů v aplikacích a předplatných.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
true
92637
false
false