Преглед на ефективността на абонаментите в приложения

От съответното табло за управление можете да видите новите, анулираните и общия брой абонаменти за приложението си с течение на времето, както и подробности за приходите.

Показателите в отчетите за абонаментите се изчисляват въз основа на данни от потребителите, които са се съгласили да споделят обобщена информация с програмистите. Тя се коригира така, че да отразява по-точно данните от всички потребители. Тези показатели са полезни за анализ на тенденциите и реализациите, но не се препоръчват за счетоводни цели. За канонични финансови данни използвайте отчета за приходите.

Забележка: Тестовите поръчки от лицензирани изпитатели не са включени в отчетите за абонаментите.

Настройване на таблото за управление на приложението ви

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Финансови отчети > Абонаменти.
 4. В горната част на екрана изберете складовите единици, държавите и периода от време, за който искате да прегледате данните.

Общ преглед

Определения

В горната част на екрана ще видите следната информация:

 • Активни абонаменти: Броят абонаменти, които са били активни поне за един ден през избрания период от време, като това включва и потребителите с безплатен пробен период.
 • Нови абонаменти: Броят абонаменти, които са започнали през избрания период от време, като това включва и потребителите с безплатен пробен период.
 • Анулирани абонаменти: Броят абонаменти, които са били анулирани през избрания период от време, като това включва и потребителите с безплатен пробен период.
 • Приходи: Прогнозните приходи, генерирани през избрания период от време. Това е платената от потребителите сума с включени данъци и други такси.
 • СПНАА: Обобщена информация за средните приходи на активен абонамент. Тези приходи се изчисляват, като общите приходи от абонаменти за избрания период от време се разделят на общия брой активни абонаменти.
 • Възстановявания на суми: Общият брой възстановявания на суми, извършени през избрания период от време.

Когато преглеждате данните в таблото за управление на приложението си, имайте предвид следните термини:

 • Абонат: Потребител с поне един активен абонамент в приложението ви. Това включва потребителите с безплатни пробни периоди и тези в гратисен период.
 • Активен абонамент: Складова единица, която потребител е активирал, включително безплатните пробни периоди. Активните абонаменти приключват, когато потребителят ги анулира, дори ако той продължи да има достъп до края на текущия период на фактуриране.
 • Абониране за първи път: Първият абонамент, който даден потребител активира в приложението ви.
 • Абонамент от завръщащ се потребител: Втори или последващ абонамент, закупен от даден потребител в същото приложение. Например потребител анулира първия си абонамент през май и купува нов през септември.
Общ брой абонаменти

Картата с общия брой абонаменти за приложението ви показва всички активни, нови и анулирани абонаменти за избрания период от време, като това включва и потребителите с безплатен пробен период.

Приходи

Картата за приходите на приложението ви показва дневните приходи и тези за 30 дни за избрания период от време с включени данъци и други такси.

Водещи 3 абонамента

Водещите три абонамента са въз основа на общите приходи за избрания период. Кликнете върху опцията за избор, за да филтрирате таблото за управление на абонаментите по складова единица в таблицата.

Данни за кохортата с новите абонаменти

До заглавката „Каква е ефективността на новите ви абонаменти?“ можете да изберете складова единица за абонамент и период от време, за да прегледате данни за ефективността на абонаментите, започнати през избрания период.

Задържане за абонаментите

Картата за задържането показва процента на абонаментите, които остават активни с течение на времето. Можете да използвате тази информация, за да разберете по-добре колко са ефективни различни складови единици по отношение на задържането на абонатите.

За да видите подробна разбивка на данните за задържането и реализациите, изберете Преглед на отчета за задържането.  

Анулирания на абонаменти

Картата за анулиранията показва разбивка на отлива за абонаментите в кохортата ви. Можете да използвате тази информация, за да намерите начини за намаляване на броя на анулиранията в различни ситуации. 

За да видите подробна разбивка на данните за анулиранията и възстановяванията, изберете опцията за преглед на отчета за анулиранията.

Преглед на подробни отчети

Можете да преглеждате подробни отчети за придобиването, задържането и анулиранията за всеки от абонаментите за приложението си, като изберете съответната връзка в долната част на всяка карта.

Отчет за придобиването

На страницата Отчети за придобиване можете да преглеждате данни за това как потребителите намират малката обява в магазина за приложението ви и взаимодействат с нея.

Отчет за задържането

В отчета Задържане за абонаментите можете да сравните процентите на задържане и реализация за две абонаментни кохорти, за да получите по-задълбочено разбиране за най-добрия начин за задържане на абонатите и реализация. Имате възможност да конфигурирате кохортите чрез складова единица за абонамент, държава на покупката и периода от време, когато е стартирал абонаментът. Кохортите в отчета за задържането включват всички нови абонаменти, в това число абониралите се за първи път и завръщащите се абонати.

Сравняване на процентите на задържане

Чрез диаграмите „Задържане по период на фактуриране“ и „Задържане по дни“ можете да прецените колко е ефективна всяка кохорта по отношение на задържането на абонатите и кога и дали настъпва отлив.

В диаграмата „Задържане по период на фактуриране“ можете да видите за колко цикъла на таксуване остават активни абонатите ви. Това може да ви даде представа за ефективността на осигуряването на приходи от абонатите във всяка кохорта.

Забележка: Ако сте настроили за даден абонамент цикли на таксуване с промоционална цена при въвеждане, те ще бъдат включени в периодите на фактуриране.

От диаграмата „Задържане по дни“ можете да получите по-подробни статистически данни за това, докъде достигат абонатите в периода на фактуриране, преди да анулират. Тази диаграма включва времето от първия ден, в който абонаментът е бил активен, до деня, когато е бил анулиран, включително всички безплатни пробни периоди, гратисни периоди и такива, през които профилът е бил временно спрян.

Под всяка диаграма можете да видите данните в таблица, като изберете стрелката надолу до Таблица с данни.

Сравняване на процентите на реализация

Под диаграмите за задържане има карти, които показват реализациите за абонатите от следните състояния:

 • от безплатен пробен период към платен абонамент;
 • от промоционална цена при въвеждане към пълна цена;
 • от първо пълно плащане към второ пълно плащане.

Във всяка карта можете да видите колко абонати в дадена кохорта са навлезли в състояние на абонамент и колко от абонаментите, които са съществували в това състояние, са анулирани или преминали към платен абонамент, наред с разбивка на причините за анулиране.

Представете си например, че имате 2000 абонати, които започват безплатен пробен период, а 1000 от тях го завършват, като или анулират, или преминават към платени абонаменти. Ако 200 от тези 1000 абонати вече не използват безплатния пробен период, защото са го анулирали, а останалите 800 души са преминали към платени абонаменти, процентът на анулиране ще бъде 20%, а процентът на реализация – 80%.

Отчет за анулиранията

От отчета Анулиране и възстановяване можете да получите подробна информация защо потребителите са анулирали абонаментите си и каква е ефективността на функциите за възстановяване на абонамента, като например гратисния период и временното спиране на профила.

След като изберете складова единица за абонамент, държави и период от време, за който искате да прегледате данните, можете да видите диаграмите с водещите причини за анулиране и „Отговори на анкетата за анулиранията“, които обобщават и категоризират причините, заради които потребителите са анулирали абонаментите си. Статистическите данни стандартно се показват като проценти, за да се улесни сравняването на основните причини за анулирането. За да виждате данните като абсолютни стойности, изключете превключвателя Показване като процентна стойност.

За да получите подробна информация за определени дати, задръжте курсора на мишката върху графиката или изберете стрелката надолу до Таблица с данни под диаграмата.

Преглед на водещите причини за анулиране

Картата Анулирания показва разбивка на водещите причини за анулиране от потребителите с течение на времето:

 • По собствен избор: Абонаментът е бил анулиран поради изрично действие от страна на потребителя (например: анулирал го е в Google Play Магазин, изтрил е профила си, свързал се е с екипа за поддръжка, за да заяви анулиране) или на програмиста (например: анулиране на абонамента чрез API на Google Play за програмисти или управление на поръчките).
 • Принудително: Абонаментът е бил анулиран поради проблем с извършване на плащането (например: непотвърдени промени в цената или проблем с плащането, като недостатъчно средства, закрити сметки и др.).
 • Надстройване/понижаване: Абонаментът е бил анулиран, тъй като потребителят е преминал на друго абонаментно ниво.
 • Друго: Абонаментът е бил анулиран поради други причини (например: неактивен профил, спиране на приложението).

Преглед на отговорите на анкетата за анулиранията

Когато потребителите анулират абонаментите си посредством центъра за абонаменти, получават запитване защо са решили да го направят. Отговорите им се показват в картата Отговори на анкетата за анулиранията.

Потребителите, които изберат „Друго“, имат възможност да посочат собствена причина за анулиране. Можете да изтеглите CSV файл с тези отговори от картата Други отговори, ако имате глобалното разрешение Преглед на финансовите данни.

Как да използвате това табло за управление с други ресурси в Play Console

 • Табло за управление на абонаментите: Включва всички налични данни, свързани с абонаментите.
 • Финансови отчети: Включват приходите от продажбите на приложението, продуктите в него и абонаментите.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си