Uygulama içi abonelik performansını inceleme

Abonelik kontrol panelinizde, zaman içinde uygulamanızla ilgili elde edilen toplam, yeni ve iptal edilen abonelik verilerini gelir ayrıntılarıyla birlikte görebilirsiniz.

Abonelik raporlamasında gösterilen metrikler, verilerini geliştiricilerle paylaşmayı kabul eden kullanıcılardan gelen toplu verilere dayanarak hesaplanır. Bu hesaplamada tüm kullanıcılarınızın verilerini daha iyi yansıtmak için bazı düzenlemeler yapılır. Bu metrikleri trend ve dönüşüm analizleri için kullanabilirsiniz, ancak metriklerin muhasebe amaçlı kullanılması önerilmez. Standart finansal veriler için Kazançlar raporunu kullanın.

Not: Lisanslı test kullanıcılarının deneme amaçlı siparişleri abonelik raporlamasına dahil edilmez.

Uygulamanızın kontrol panelini ayarlama

 1. Play Console hesabınızda oturum açın.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Soldaki menüde Finansal raporlar > Abonelikler'i tıklayın.
 4. Ekranınızın üst kısmında verilerini görüntülemek istediğiniz SKU'ları, ülkeleri ve dönemi seçin.

Genel Bakış

Tanımlar

Ekranınızın üst kısmında aşağıdaki bilgileri görürsünüz:

 • Etkin abonelikler: Seçili dönem boyunca en az bir gün için etkin olan aboneliklerin sayısı. Bu sayıya ücretsiz deneme kullanıcıları dahildir.
 • Yeni abonelikler: Seçili dönemde başlatılan aboneliklerin sayısı. Bu sayıya ücretsiz deneme kullanıcıları dahildir.
 • İptal edilen abonelikler: Seçili dönemde iptal edilen aboneliklerin sayısı. Bu sayıya ücretsiz deneme sırasında yapılan iptaller dahildir.
 • Gelir: Seçili dönemde oluşturulan tahmini gelir. Bu, kullanıcıların ödediği vergiler ve diğer ücretler dahil tutardır.
 • ARPAS: Etkin abonelik başına ortalama gelirin özeti. ARPAS, seçili dönemde elde edilen toplam abonelik gelirinin, toplam etkin abonelik sayısına bölümü şeklinde hesaplanır.
 • Geri ödemeler: Seçili dönemde yapılan toplam geri ödeme toplam sayısı.

Uygulamanızın kontrol panelini incelerken aşağıdaki terimleri aklınızda bulundurun:

 • Abone: Uygulamanızda en az bir etkin aboneliği olan kullanıcı. Buna, ücretsiz deneme aboneliği olan veya ek süre verilen kullanıcılar dahildir.
 • Etkin abonelik: Bir kullanıcının etkinleştirdiği, ücretsiz denemeleri de içeren bir SKU. Etkin abonelikler bir kullanıcı aboneliğini iptal ettiğinde sona erer; bununla birlikte, kullanıcının erişimi geçerli fatura döneminin sonuna kadar devam eder.
 • İlk abonelik: Bir kullanıcının uygulamanızda etkinleştirdiği ilk abonelik.
 • Geri dönen abonelik: Bir kullanıcının aynı uygulamada satın aldığı ikinci veya sonraki bir abonelik. Örneğin, bir kullanıcı ilk aboneliğini Mayıs ayında iptal edip Eylül ayında tekrar bir abonelik satın alır.
Toplam abonelik sayısı

Uygulamanızın toplam abonelik sayısı kartı, ücretsiz deneme kullanıcıları da dahil olmak üzere seçili dönemle ilgili tüm etkin, yeni ve iptal edilen abonelikleri gösterir.

Gelir

Uygulamanızın gelir kartı; vergiler ve diğer ücretler de dahil olmak üzere seçili dönem boyunca oluşturulan günlük ve 30 günlük geliri gösterir.

İlk 3 abonelik

Uygulamanızın ilk üç aboneliği, seçili dönem sırasında elde edilen toplam gelire dayanır. Abonelik kontrol panelini tablodaki bir SKU'ya göre filtrelemek için Seç'i tıklayın.

Yeni aboneliklere ait grup verileri

"Yeni aboneliklerinizin performansı nasıl?" başlığının yanında, seçtiğiniz dönemde başlatılan aboneliklerin performansını gösteren kartları görüntülemek için bir abonelik SKU'su ve tarih aralığı belirleyebilirsiniz.

Abonelik tutma

Kullanıcı tutma kartı, zaman içinde aktif kalan aboneliklerin yüzdesini gösterir. Farklı SKU'ların aboneleri ne kadar iyi tuttuğunu daha iyi anlamak için bu bilgiyi kullanabilirsiniz.

Kullanıcı tutma ve dönüşüm verilerinizin ayrıntılı bir dökümünü görmek için Kullanıcı tutma raporunu görüntüle'yi seçin.

Abonelik iptalleri

İptal kartı, grubunuza ait aboneliklerle ilgili kullanıcı kaybı dökümünü gösterir. Bu bilgileri, farklı senaryolara dair iptal sayısını azaltmanın yollarını tanımlamak için kullanabilirsiniz. 

İptal ve kurtarma verilerinizin ayrıntılı bir dökümünü görmek için İptal raporunu görüntüle'yi seçin.

Ayrıntılı raporları görüntüleme

Her kartın alt tarafındaki rapor bağlantısını seçerek uygulamanızın abonelikleriyle ilgili ayrıntılı edinme, tutma ve iptal raporlarını görüntüleyebilirsiniz.

Edinme raporu

Edinme raporları sayfanızda kullanıcıların uygulamanızın mağaza girişini nasıl bulduğu ve nasıl etkileşimde bulunduğuyla ilgili verileri inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı tutma raporu

Abonelik tutma raporunuzda iki abonelik grubunun kullanıcı tutma ve dönüşüm oranlarını karşılaştırabilir, böylece aboneleri tutmanın ve dönüştürmenin en iyi yolunu daha iyi anlayabilirsiniz. Grupları abonelik SKU'su, satın alındığı ülke ve aboneliğin başlatıldığı tarih aralığına göre yapılandırabilirsiniz. Saklama raporundaki gruplara ilk kez gelen ve geri gelen aboneler de dahil olmak üzere tüm yeni abonelikler dahildir.

Kullanıcı tutma oranlarını karşılaştırma

Her grubun aboneleri ne denli iyi tutabildiğini ve abone kaybedip kaybetmediğini, kaybettiyse de bunun zamanını değerlendirmek için "Fatura dönemine göre kullanıcı tutma" ve "Gün sayısına göre kullanıcı tutma" grafiklerini kullanabilirsiniz.

“Fatura dönemine göre kullanıcı tutma” grafiğinde abonelerinizin kaç faturalandırma döngüsü boyunca aktif kaldığını görebilirsiniz. Bu size her gruptaki abonelerden ne kadar para kazandığınız konusunda fikir verebilir.

Not: Bir abonelik için tanıtım fiyatı faturalandırma döngüleri ayarladıysanız bunlar fatura dönemlerine dahil edilir.

“Gün sayısına göre kullanıcı tutma” grafiğinde, abonelerin fatura döneminin hangi aşamasında aboneliklerini iptal ettikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu grafikte, bir aboneliğin aktif olduğu ilk günden iptal edildiği güne kadarki tüm günler yer alır. Buna ücretsiz deneme, ek kullanım süresi ve hesap askıya alma süreleri de dahildir.

Her grafiğin altında Veri tablosu'nun yanındaki aşağı oku seçerek bir tablodaki verileri görüntüleyebilirsiniz.

Dönüşüm oranlarını karşılaştırma

Kullanıcı tutma grafiklerinin altında, abonelerin aşağıdaki durumlardan ne kadar iyi dönüştüğünü gösteren kartlar vardır:

 • Ücretsiz denemeden ücretli aboneliğe
 • Tanıtım fiyatından tam fiyata
 • İlk tam ödemeden ikinci tam ödemeye

Her kartta, bir gruptaki kaç abonenin abonelik durumuna girdiğini ve bu durumdaki mevcut aboneliklerden kaçının iptal edildiğini ya da ücretli aboneliğe dönüştüğünü, iptal nedenlerinin dökümüyle birlikte görebilirsiniz.

Örneğin, ücretsiz deneme süresine başlayan 2.000 aboneniz olduğunu ve bunlardan 1.000 tanesinin aboneliği iptal ederek veya ücretli aboneliğe dönüştürerek ücretsiz deneme süresini tamamladığını düşünün. Bu 1.000 aboneden 200 tanesi iptal nedeniyle artık ücretsiz denemeyi kullanmıyorsa ve kalan 800 kişi ücretli aboneliğe geçtiyse, iptal oranınız %20, dönüşüm oranınız ise %80 olur.

İptal raporu

İptal ve kurtarma raporunuzda, kullanıcıların aboneliklerini iptal etme nedenlerinin yanı sıra ek kullanım süresi ve hesap bekletme gibi abonelik kurtarma özelliklerinin performansı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Verilerini görüntülemek istediğiniz abonelik SKU'sunu, ülkeleri ve dönemi seçtikten sonra, kullanıcıların aboneliklerini iptal etme nedenlerini özetleyen ve kategorize eden "En yaygın iptal nedenleri" ve “İptal anketi yanıtları” grafiklerini görüntüleyebilirsiniz. En yaygın iptal nedenlerinin daha kolay karşılaştırılmasını sağlamak için istatistikler varsayılan olarak yüzde biçiminde gösterilir. Verileri mutlak değerler olarak görüntülemek isterseniz Yüzde olarak göster anahtarının seçimini kaldırın.

Belirli tarihlerle ilgili ayrıntıları almak için grafiğin üzerine gelin veya grafiğin altında bulunan Veri tablosu'nun yanındaki aşağı oku seçin.

En yaygın iptal nedenlerini görüntüleme

İptaller kartında kullanıcıların zaman içinde en yaygın iptal nedenlerinin bir dökümü gösterilir:

 • İsteyerek yapılan iptal işlemi: Abonelik, kullanıcı (örneğin: Play Store'da iptal etme, hesabı silme, iptal isteğinde bulunmak için destek ekibine ulaşma) veya geliştirici (örneğin: aboneliği iptal etmek için Google Play Geliştirici API'sini veya sipariş yönetimini kullanma) tarafından açıkça gerçekleştirilen bir işlem nedeniyle iptal edilmiştir.
 • İstemeden gerçekleşen iptal işlemi: Abonelik, ödemenin tamamlanmasıyla ilgili bir sorun nedeniyle iptal edilmiştir (örneğin: onaylanmamış fiyat değişiklikleri veya yetersiz bakiye, kapalı hesap gibi bir ödeme sorunu).
 • Yeni/eski sürüme geçme: Abonelik, kullanıcı başka bir abonelik katmanına geçtiği için iptal edilmiştir.
 • Diğer: Abonelikler başka nedenlerden dolayı iptal edilmiştir (örneğin: etkin olmayan hesap, uygulamanın askıya alınması).

İptal anketi yanıtlarını görüntüleme

Abonelik merkezini kullanarak aboneliklerini iptal eden kullanıcılara iptal kararlarının nedeni sorulur. İptal nedenini paylaşmayı tercih eden kullanıcıların yanıtları İptal anketi yanıtları kartında gösterilir.

“Diğer” seçeneğini belirleyen kullanıcılar isteğe bağlı olarak kendi iptal nedenlerini paylaşabilirler. Genel "Finansal verileri görüntüleme" izniniz varsa bu yanıtları içeren CSV dosyasını Diğer yanıtlar kartından indirebilirsiniz.

Bu kontrol panelini diğer Play Console kaynaklarıyla kullanma

 • Abonelikler kontrol paneli: Aboneliklerle ilgili tüm kullanılabilir verileri içerir.
 • Finansal raporlar: Uygulama satışları, uygulama içi ürünler ve aboneliklerin gelirlerini içerir.

Alakalı içerikler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?