Granska appens data utifrån version

På versionsöversikten kan du se statistik om användarinstallationer, avinstallationer, uppdateringar, betyg, recensioner, krascher och ANR-fel för den senaste produktionsversionen av appen.

Konfigurera översikten

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Hantera lansering på menyn till vänster > Versionsöversikt.
 4. Välj den primära versionen och eventuellt en version du vill jämföra med i de två rullgardinsmenyerna högst upp så skärmen. Som standard jämförs den nuvarande appversionen med alla enheter där appen är installerad.

Jämföra versioner

Visningstips

Tänk på följande när du tittar på översikten:

 • Sammanfattning: Högst upp på översikten visas en sammanfattning av statistiken för den primära versionen jämfört med
  • en version som du vill jämföra med, eller
  • alla versioner (inklusive den nya versionen).
 • Tidslinje: Tidslinjen på versionsöversikten är fast och kan inte anpassas.
  • Starttid: Starten för diagrammen är den tidpunkt eller det datum då den primära versionen först lanserades.
   • När du inte jämför med andra versioner: Om produktionsversionen lanserades för första gången den 5 april blir det startdatumet för alla diagram.
   • När du jämför med en annan version: Tidslinjen visar antalet timmar och dagar sedan var och en av versionerna startade. Om den primära versionen startade den 5 april och versionen du jämför med startade den 21 mars startar båda vid samma tidpunkt.
  • Sluttid: Data för en version visas i sju dagar efter att du har slutat att öka lanseringen av versionen, i en dag efter att du har stoppat versionen och i en dag efter att lanseringen av en ny version har börjat (beroende på vilket som inträffar först).
 • Datum och tider: Om du håller muspekaren över ett diagram visas specifika datum och tider. Milstolpar för versioner, till exempel när en lansering i etapper nådde 50 %, markeras med en kommentarsikon .
 • Visa rapport: Om du vill veta mer om ett specifikt kort klickar du på länken Visa information längst ned.

Analystips

Nedan visas hur versionsdata kan hjälpa dig att bestämma när du ska öka en lansering i etapper eller stoppa en version.

 • Om du ser en plötslig ökning av avinstallationer efter en uppdatering:
  • Granska krasch- och ANR-data och kontrollera om trenden är över genomsnittet.
  • Granska det genomsnittliga betyget för versionen och recensioner med en och två stjärnor för att ta reda på vad förändringen kan bero på.
 • Om du ser en betydande ökning av Krascher per 1 000 enheter för den senaste versionen jämfört med en tidigare version bör du överväga att pausa den senaste versionen och undersöka vad som har orsakat ökningen.

Mätvärden

Statistik om användarinstallationer

Data om användarinstallationer utgår från Stillahavstid (PT).

Mätvärde Definition
Installationer på aktiva enheter Antalet enheter där den här versionen är installerad och som har varit online minst en gång under de senaste 30 dagarna.
Installationsstatistik Antal gånger versionen har installerats eller uppdaterats. På versionens kort för användarinstallationer ser du:
 • Nya installationer: Användarinstallationer av den valda versionen på en enhet där en föregående version av appen inte var installerad. Detta inkluderar enheter där appen har avinstallerats och den valda versionen nu installeras.
 • Uppdateringar: En enhet där en äldre version av den installerade appen har uppdaterats till den valda versionen.
Avinstallationsstatistik Antal gånger versionen har avinstallerats. På versionens avinstallationskort ser du:
 • Efter en ny användarinstallation: Avinstallationer från en enhet där den valda versionen nyligen installerades.
 • Efter en uppdatering: Avinstallationer från en enhet där appen hade uppdaterats från en föregående version till den valda versionen.
Betyg

Betygsdata utgår från Stillahavstid (PT).

Mätvärde Definition
Antal betyg Antalet betyg som den valda versionen har fått.
Medelbetyg Den genomsnittliga stjärnmärkningen för den valda versionen.
Medelbetyg för alla
 
Den genomsnittliga stjärnmärkningen för alla versioner, inklusive den valda versionen.
Recensioner
Som standard visas recensioner med en och två stjärnor för den senaste versionen. Om du vill se alla recensioner väljer du ikonen med de tre punkterna  > Alla.
Felmeddelanden om krascher och appar som inte svarar (ANR)

Krascher och ANR-data utgår från Stillahavstid (PT).

Mätvärde Definition
Krascher Totalt antal krascher för den valda versionen. Kraschdata samlas in från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt.
Krascher per 1 000 enheter

Antal krascher för den valda versionen per 1 000 användarinstallationer. Visas som en jämförelsepunkt för normaliserad data. 

Om antalet användarinstallationer är för lågt för att normalisering ska ha någon betydelse visas en prickad linje.

ANR:er Det totala antalet ANR-fel för den valda versionen. ANR-rapporter samlas in från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt.
ANR:er per 1 000 enheter

Antal ANR-fel per 1 000 användarinstallationer för den valda versionen. Visas som en jämförelsepunkt för normaliserad data. 

Om antalet användarinstallationer är för lågt för att normalisering ska ha någon betydelse visas en prickad linje.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?