Kontrola údajov aplikácie podľa vydania

V informačnom paneli vydania vašej aplikácie môžete skontrolovať výkonnosť posledného produkčného vydania (inštalácie, odinštalovania, aktualizácie, hodnotenia, recenzie, zlyhania a chyby ANR).

Nastavenie informačného panela

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke kliknite na položky Správa vydaní > Informačný panel vydania.
 4. V hornej časti obrazovky vyberte pomocou dvoch rozbaľovacích ponúk hlavné vydanie, ktoré chcete zobraziť, a vydanie, s ktorým ho chcete porovnať. Predvolene sa aktuálne vydanie aplikácie porovná so všetkými zariadeniami, na ktorých je aplikácia nainštalovaná.

Porovnanie vydaní

Tipy na zobrazenie

Pri prehliadaní informačného panela majte na pamäti nasledujúce body:

 • Súhrn: V hornej časti informačného panela sa zobrazuje súhrn s porovnaním výkonnosti hlavného vydania voči:
  • vybratému porovnávanému vydaniu,
  • všetkým vydaniam (vrátane nového vydania).
 • Časová os: Časová os informačného panela vydania je fixná a nedá sa prispôsobiť.
  • Čas začiatku: Grafy začínajú v čase úvodného zavedenia hlavného vydania.
   • Keď neporovnávate s ďalším vydaním: Ak sa zavádzanie produkčného vydania začalo 5. apríla, všetky grafy sa budú začínať v tento deň.
   • Keď porovnávate s ďalším vydaním: Na časovej osi sa zobrazí počet hodín a dní od začiatku jednotlivých vydaní. Ak sa hlavné vydanie začalo 5. apríla a porovnávané vydanie sa začalo 21. marca, obe sa začnú v rovnakom bode.
  • Čas ukončenia: Údaje o vydaní budú zobrazené pre sedem dní po zastavení zvyšovania percenta zavádzania vydania, jeden deň po pozastavení vydania alebo jeden deň po spustení zavádzania nového vydania (podľa toho, čo nastane skôr).
 • Dátumy a časy: Konkrétne dátumy a časy zobrazíte umiestnením kurzora na graf. Míľniky vydania, napríklad moment, kedy zavádzanie po etapách vašej aplikácie dosiahlo 50 %, budú označené ikonou komentára .
 • Zobraziť prehľad: Ďalšie informácie o konkrétnej karte získate kliknutím na odkaz Zobraziť podrobnosti v spodnej časti.

Tipy na analýzu

Tu sú niektoré spôsoby, ako sa môžete pomocou údajov o vydaní rozhodnúť, kedy zvýšiť zavádzanie po etapách alebo pozastaviť vydanie.

 • Ak po aktualizácii zaznamenáte výkyv v počte odinštalovaní:
  • Prezrite si údaje o zlyhaniach a chybách ANR a skontrolujte, či neexistuje nadpriemerný trend.
  • Skontrolujte priemerné hodnotenie vydania spolu s recenziami s jednou a dvomi hviezdičkami. Pomôže vám to zistiť, čo je príčinou zmeny počtu.
 • Ak vaše posledné vydanie zaznamenalo výrazný nárast zlyhaní na 1 000 zariadení v porovnaní s predchádzajúcimi úspešnými vydaniami, zvážte pozastavenie posledného vydania, aby ste mohli preskúmať, čo spôsobuje tento nárast.

Metriky

Štatistiky týkajúce sa inštalácií

Údaje o inštaláciách aplikácie používajú tichomorský čas (PT).

Metrika Definícia
Počet inštalácií na aktívnych zariadeniach Počet zariadení, na ktorých je nainštalované toto vydanie a ktoré boli online aspoň raz za posledných 30 dní.
Inštalácie Koľkokrát bolo vydanie nainštalované alebo aktualizované. Na karte inštalácie vydania sa zobrazia:
 • Nové inštalácie: Inštalácie vybratého vydania na zariadení, na ktorom nebola nainštalovaná predchádzajúca verzia aplikácie. To zahŕňa zariadenia, na ktorých bola aplikácia predtým odinštalovaná a na ktorých teraz došlo k inštalácii vybratej verzie.
 • Aktualizácie: Zariadenie, na ktorom bola nainštalovaná staršia verzia aplikácie a vykonalo aktualizáciu na vybratú verziu.
Odinštalovania Koľkokrát bolo vydanie odinštalované. Na karte odinštalovania vydania nájdete:
 • Po novej inštalácii: Odinštalovanie zo zariadenia s novou inštaláciou vybraného vydania.
 • Po aktualizácii: Odinštalovanie zo zariadenia, kde bola vykonaná aktualizácia aplikácie z predchádzajúceho vydania na vybrané vydanie.
Hodnotenia

Hodnotenia používajú tichomorský čas (PT).

Metrika Definícia
Počet hodnotení Počet hodnotení vybratého vydania.
Priemerné hodnotenie Priemerné hodnotenie vybraného vydania hviezdičkami.
Priemerné hodnotenie všetkých
 
Priemerné hodnotenie hviezdičkami všetkých vydaní vrátane vybraného vydania.
Recenzie
Predvolene sa zobrazujú recenzie posledného vydania s jednou a dvoma hviezdičkami. Ak chcete zobraziť všetky recenzie, vyberte ikonu s troma bodkami  > Všetko.
Zlyhania a chyby typu Aplikácia nereaguje (ANR)

Údaje o zlyhaniach a chybách ANR používajú tichomorský čas (PT).

Metrika Definícia
Zlyhania Celkový počet zlyhaní pre vybraté vydanie. Zlyhania sa zhromažďujú zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostík.
Zlyhania na 1 000 zariadení

Počet zlyhaní pre vybraté vydanie na 1 000 inštalácií. Zobrazuje sa ako porovnávací bod normalizovaných údajov. 

Ak je počet inštalácií príliš nízky na zmysluplnú normalizáciu, čiara bude bodkovaná.

Chyby ANR Celkový počet chýb ANR pre vybraté vydanie. Chyby ANR sa zhromažďujú zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostík.
Chyby ANR na 1 000 zariadení

Počet chýb ANR na 1 000 inštalácií pre vybratú verziu. Zobrazuje sa ako porovnávací bod normalizovaných údajov. 

Ak je počet inštalácií príliš nízky na zmysluplnú normalizáciu, čiara bude bodkovaná.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory