Przeglądanie danych o wersji aplikacji

W panelu wersji aplikacji możesz sprawdzić wyniki najnowszej wersji produkcyjnej aplikacji pod kątem instalacji, odinstalowań, aktualizacji, ocen, opinii, awarii i błędów ANR.

Konfigurowanie panelu

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Produkcyjna.
 4. Za pomocą dwóch menu wybierz wersję podstawową, którą chcesz wyświetlić, oraz wersje do porównania. Domyślnie wersja bieżąca jest porównywana do wersji ze wszystkich urządzeń, na których zainstalowano aplikację.

Porównywanie wersji

Wskazówki na temat wyświetlania danych

Podczas przeglądania danych w panelu zwróć uwagę na te elementy:

 • Podsumowanie: u góry panelu zobaczysz podsumowanie wyników wersji podstawowej w porównaniu z:
  • wersją wybraną do porównania,
  • wszystkimi wersjami (łącznie z nową).
 • Oś czasu: oś czasu w panelu wersji jest stała i nie można jej dostosować.
  • Godzina rozpoczęcia: wykres zaczyna się w chwili rozpoczęcia wdrażania wersji podstawowej.
   • Gdy nie porównujesz wyników z inną wersją: jeśli wdrażanie wersji produkcyjnej rozpoczęło się na przykład 5 kwietnia, wszystkie wykresy zaczynają się od tej daty.
   • Gdy porównujesz wyniki do innej wersji: na osi czasu widać liczbę dni i godzin od publikacji każdej wersji. Jeśli wdrażanie wersji podstawowej rozpoczęło się 5 kwietnia, a tej wybranej do porównania – 21 marca, wykresy będą zaczynać się w tym samym momencie.
  • Czas zakończenia: dane o wersji są widoczne przez 7 dni po zaprzestaniu zwiększania poziomu jej wdrażania, przez 1 dzień po zatrzymaniu jej publikacji lub przez 1 dzień po rozpoczęciu wdrażania nowej wersji (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Daty i godziny: aby zobaczyć konkretne daty i godziny, najedź wskaźnikiem myszy na wykres. Ważne zdarzenia związane z wersją, takie jak osiągnięcie 50% we wdrażaniu etapowym, są oznaczone ikoną komentarza .
 • Wyświetlanie raportu: aby zobaczyć więcej informacji o konkretnej karcie, u dołu kliknij link Wyświetl szczegóły.

Wskazówki na temat analizy

Oto kilka sposobów wykorzystania danych o wersji podczas podejmowania decyzji, czy zwiększyć poziom wdrażania etapowego czy też je zatrzymać.

 • Jeśli po aktualizacji zauważysz nagły wzrost liczby odinstalowań:
  • Przejrzyj dane o awariach i błędach ANR, aby się zorientować, czy występuje trend powyżej średniej.
  • Sprawdź, jaka jest średnia ocena wersji, i zwróć uwagę na opinie z jedną lub dwiema gwiazdkami, by dowiedzieć się, z czego one wynikają.
 • Jeśli najnowsza wersja ma znacznie więcej awarii na 1000 urządzeń niż poprzednia, która odniosła sukces, warto wstrzymać wdrażanie i ustalić przyczynę wzrostu.

Dane

Statystyki dotyczące instalacji

Dane o instalacjach są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Dane Definicja
Instalacje na aktywnych urządzeniach Liczba urządzeń, na których jest zainstalowana ta wersja i które były online co najmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.
Instalacje Liczba przypadków zainstalowania lub zaktualizowania tej wersji. Na karcie instalacji wersji zobaczysz:
 • Nowe instalacje – liczba instalacji wybranej wersji aplikacji na urządzeniach, na których nie było wcześniejszej wersji. Obejmuje to także urządzenia, na których wcześniej odinstalowano aplikację, a teraz zainstalowano wybraną wersję.
 • Aktualizacje – liczba urządzeń ze starszą wersją aplikacji, na których zaktualizowano ją do wybranej wersji.
Odinstalowania Liczba przypadków odinstalowania wersji. Na karcie odinstalowań wersji zobaczysz:
 • Po nowej instalacji – wybraną wersję odinstalowano na urządzeniu, na którym aplikacja była nowo zainstalowana.
 • Po aktualizacji – wybraną wersję odinstalowano na urządzeniu, na którym zaktualizowano aplikację z poprzedniej wersji.
Oceny

Dane o ocenach są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Dane Definicja
Liczba ocen Liczba ocen wystawionych wybranej wersji
Średnia ocena Średnia liczba gwiazdek przyznanych wybranej wersji
Średnia ze wszystkich
Średnia liczba gwiazdek przyznanych wszystkim wersjom, w tym także wybranej
Opinie
Domyślnie wyświetlają się opinie z 1 lub 2 gwiazdkami dotyczące najnowszej wersji. Aby zobaczyć wszystkie opinie, kliknij ikonę z 3 kropkami  > Wszystkie.
Awarie i błędy typu Aplikacja nie odpowiada (ANR)

Dane o awariach i błędach ANR są podawane według czasu pacyficznego (PT).

Dane Definicja
Awarie Łączna liczba awarii wybranej wersji. Raporty o awariach są zbierane z urządzeń z Androidem, których użytkownicy zgodzili się na automatyczne udostępnianie danych o użytkowaniu i diagnostycznych.
Awarie na 1000 urządzeń

Liczba awarii wybranej wersji na 1000 instalacji. Pozwala porównać znormalizowane dane.

Jeśli liczba instalacji jest zbyt niska, aby po normalizacji miała istotne znaczenie, wiersz zawiera kropki.

Błędy ANR Łączna liczba błędów ANR w wybranej wersji. Informacje o błędach ANR są zbierane z urządzeń z Androidem, których użytkownicy zgodzili się na automatyczne udostępnianie danych o użytkowaniu i diagnostycznych.
Błędy ANR na 1000 urządzeń

Liczba błędów ANR na 1000 instalacji wybranej wersji. Pozwala porównać znormalizowane dane.

Jeśli liczba instalacji jest zbyt niska, aby po normalizacji miała istotne znaczenie, wiersz zawiera kropki.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false
false