Kontrola dat aplikace podle vydání

Na panelu vydání naleznete údaje o výkonu posledního vydání aplikace v kanálu produkce (instalace, odinstalace, aktualizace, hodnocení, recenze, selhání a chyby ANR).

Nastavení panelu

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Správa vydání > Panel vydání.
 4. V horní části obrazovky pomocí dvou rozbalovacích nabídek vyberte primární vydání, které chcete zobrazit, a vydání, se kterými chcete porovnávat. Ve výchozím nastavení se zobrazí porovnání aktuálního vydání aplikace se všemi zařízeními, do kterých je aplikace nainstalována.

Porovnání vydání

Tipy k zobrazení

Při prohlížení panelu máte k dispozici následující možnosti:

 • Souhrn: V horní části panelu naleznete souhrn, který porovnává výkon primárního vydání s:
  • vybraným vydáním,
  • všemi vydáními (včetně aktuálního).
 • Časová osa: Časová osa na panelu vydání je pevně dána a nelze ji přizpůsobit.
  • Čas zahájení: Grafy začínají v čase prvního publikování primárního vydání.
   • Když neporovnáváte s jiným vydáním: Pokud jste vydání v kanálu produkce začali publikovat 5. dubna, všechny grafy budou začínat tímto datem.
   • Když porovnáváte s jiným vydáním: Časová osa bude udávat počet hodin a dnů od zahájení publikování jednotlivých vydání. Pokud bylo primární vydání publikováno 5. dubna a porovnávané vydání 21. března, obě budou začínat ve stejném bodě.
  • Čas ukončení: Údaje o vydání budou zobrazeny po dobu sedmi dní od chvíle, kdy přestanete zvyšovat vydávání verze, po dobu jednoho dne poté, co vydávání pozastavíte, nebo jednoho dne po zahájení vydávání nové verze (podle toho, co nastane první).
 • Data a časy: Konkrétní data a časy můžete zobrazit umístěním kurzoru nad graf. Milníky vydání, například když vydávání aplikace po etapách dosáhlo 50 %, jsou označeny ikonou komentáře .
 • Zobrazení přehledu: Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní kartě, ve spodní části klikněte na odkaz Zobrazit podrobnosti.

Tipy k analýze

Níže uvádíme několik způsobů, jak data o vydání využít při rozhodování, zda zvýšit vydávání po etapách nebo vydání pozastavit.

 • Pokud po aktualizaci zaznamenáte nárůst odinstalací:
  • Zkontrolujte údaje o selháních a chybách ANR a podívejte se, zda se nezvýšil jejich počet.
  • Zkontrolujte průměrné hodnocení vydání a recenze s jednou nebo dvěma hvězdičkami. Mohou vás navést k příčině této změny.
 • Pokud u posledního vydání zaznamenáte výrazný nárůst selhání na 1000 zařízení (v porovnání s předchozím úspěšným vydáním), doporučujeme poslední vydání pozastavit a zjistit příčinu této změny.

Metriky

Statistiky o instalacích

Údaje o instalacích jsou uváděny v tichomořském času (PT).

Metrika Definice
Instalace v aktivních zařízeních V kolika zařízeních, která byla během uplynulých 30 dní alespoň jednou online, je nainstalováno vaše vydání.
Instalace Kolikrát bylo vydání nainstalováno nebo aktualizováno. Na kartě instalací vydání budou uvedeny následující informace:
 • Nové instalace: Počet instalací vybraného vydání do zařízení, ve kterém předchozí verze aplikace nebyla nainstalována. Patří sem i zařízení, ze kterých byla vaše aplikace dříve odinstalována a uživatel nyní nainstaloval vybrané vydání.
 • Aktualizace: Zařízení, ve kterém bylo starší vydání aplikace aktualizováno na vybrané vydání.
Odinstalace Kolikrát bylo vydání odinstalováno. Na kartě odinstalací vydání budou uvedeny následující informace:
 • Po nové instalaci: Odinstalace ze zařízení, ve kterém bylo nově nainstalováno vybrané vydání.
 • Po aktualizaci: Odinstalace ze zařízení, ve kterém byla vaše aplikace aktualizována z předchozího vydání na vybrané vydání.
Hodnocení

Údaje o hodnoceních jsou uváděny v tichomořském času (PT).

Metrika Definice
Počet hodnocení Počet hodnocení, která vybrané vydání dostalo.
Průměrné hodnocení Průměrné hodnocení hvězdičkami, které vybrané vydání dostalo.
Průměr pro všechny
 
Průměrné hodnocení hvězdičkami, které dostala všechna vydání (včetně vybraného).
Recenze
Ve výchozím nastavení uvidíte hodnocení posledního vydání s jednou a dvěma hvězdičkami. Chcete-li zobrazit všechny recenze, vyberte ikonu se třemi tečkami  > Vše.
Selhání a chyby typu Aplikace nereaguje (ANR)

Údaje o selháních a chybách ANR jsou uváděny v tichomořském času (PT).

Metrika Definice
Selhání Celkový počet selhání vybraného vydání. Zprávy o selhání jsou shromažďovány ze zařízení Android, jejichž uživatelé si aktivovali automatické sdílení dat o využití a diagnostických údajů.
Selhání na 1000 zařízení

Počet selhání vybraného vydání na 1000 instalací. Zobrazuje se jako bod srovnání normalizovaných dat. 

Pokud je počet instalací příliš nízký na to, aby mohla proběhnout normalizace, čára se bude zobrazovat přerušovaně.

Chyby ANR Celkový počet chyb ANR vybraného vydání. Zprávy o chybách ANR jsou shromažďovány ze zařízení Android, jejichž uživatelé si aktivovali automatické sdílení dat o využití a diagnostických údajů.
Chyby ANR na 1000 zařízení

Počet chyb ANR na 1000 instalací vybraného vydání. Zobrazuje se jako bod srovnání normalizovaných dat. 

Pokud je počet instalací příliš nízký na to, aby mohla proběhnout normalizace, čára se bude zobrazovat přerušovaně.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory