Преглед на данните на ниво версия за приложението ви

В таблото за управление на публикуваната версия можете да видите информация за ефективността на най-новата версия на приложението си в стандартния канал под формата на данни за инсталиранията, деинсталиранията, актуализациите, оценките, отзивите, сривовете и ANR.

Настройване на таблото за управление

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Стандартен канал.
 4. Използвайте двете падащи менюта, за да изберете основната версия, за която искате да прегледате данните, и версии за съпоставка. По подразбиране текущата версия на приложението ви ще бъде сравнена с всички устройства, на които то е инсталирано.

Сравняване на версии

Съвети при преглед

Когато преглеждате данните в таблото за управление, имайте предвид следното:

 • Обобщена информация: В горната част на таблото за управление ще видите обобщена информация за ефективността на основната версия спрямо:
  • избрана версия за сравнение;
  • всички версии (включително новата).
 • Хронология: Времевата линия в таблото за управление на версията ви е фиксирана и не може да се персонализира.
  • Началo: Графиките започват от момента на първоначалното разпространение на основната версия.
   • Когато не сравнявате с друга версия: Ако разпространението на стандартната ви версия е започнало на 5 април, тази дата ще е началото на всички графики.
   • Когато сравнявате с друга версия: Хронологията ще показва колко часа и дни са изминали от началото на всяка версия. Ако основната е стартирана на 5 април, а тази за сравнение – на 21 март, и двете ще имат една и съща начална точка.
  • Край: Данните за дадена версия ще се показват в продължение на 7 дни, след като спрете да увеличавате процента на разпространението ѝ, 1 ден след спиране на разпространението ѝ или 1 ден след стартиране на разпространението на нова версия (което се случи първо).
 • Дати и часове: За да видите конкретни дати и часове, задръжте курсора върху графиката. Важните моменти за версията, например достигането до 50% при поетапното ѝ пускане, ще бъдат обозначени с икона на коментар .
 • Преглед на отчета: За повече информация относно конкретна карта кликнете върху връзката Преглед на подробностите в долната част.

Съвети при анализ

Ето няколко начина да използвате данните за версията си, за да прецените кога да увеличите процента при поетапно пускане или да спрете разпространението ѝ.

 • Ако забележите рязко покачване в броя на деинсталиранията след актуализация:
  • Прегледайте данните за сривовете и ANR, за да проверите дали не превишават средната стойност.
  • Прегледайте средната оценка и отзивите с 1 и 2 звезди за версията си, за да научите повече за вероятната причина за промяната.
 • Ако стойността за „Сривове на 1000 устройства“ е нараснала значително в сравнение с успешна предишна версия, добре е да поставите на пауза най-новата версия, за да проверите на какво се дължи увеличението.

Показатели

Статистически данни за инсталиранията

Данните за инсталиранията се изготвят въз основа на Тихоокеанското време (PT).

Показател Определение
Инсталирания на активни устройства Броят устройства, които са били онлайн поне веднъж през последните 30 дни и на които е инсталирана съответната версия.
Инсталирания Броят инсталирания на версията или актуализациите до нея. В картата за инсталиранията ще видите следното:
 • Нови инсталирания: Инсталирания на избраната версия на устройства, на които не е била инсталирана предишна версия на приложението ви, включително такива, от които то е било деинсталирано по-рано.
 • Актуализации: Устройства с инсталирана по-стара версия на приложението, която впоследствие е актуализирана до избраната.
Деинсталирания Броят деинсталирания на версията. В картата за деинсталиранията ще видите следното:
 • След ново инсталиране: Деинсталирания от устройства, на които избраната версия е била инсталирана като ново приложение.
 • След актуализиране: Деинсталирания от устройства, на които приложението е било актуализирано от предишна до избраната версия.
Оценки

Данните за оценките се изготвят въз основа на Тихоокеанското време (PT).

Показател Определение
Брой оценки Брой на оценките, изпратени за избраната версия.
Средна оценка Средната оценка със звезди, получена за избраната версия.
Средно за всички
 
Средната оценка със звезди, получена за всички версии, включително избраната.
Отзиви
По подразбиране се показват само отзивите с една и две звезди, изпратени за най-новата ви версия. За да видите всички отзиви, изберете иконата с три точки  > Всички.
Сривове и грешки от типа „Приложението не отговаря (ANR)“

Данните за сривовете и ANR се изготвят въз основа на Тихоокеанско време (PT).

Показател Определение
Сривове Общ брой сривове за избраната версия. Данните за тях се събират от устройствата с Android, чиито потребители са включили автоматичното споделяне на информация за употребата и диагностиката.
Сривове на 1000 устройства

Брой сривове на 1000 инсталирания за избраната версия. Показва се като референтна точка от нормализирани данни.

Ако броят на инсталиранията е твърде нисък и нормализираните стойности не са значими, линията ще бъде пунктирана.

ANR Общ брой ANR за избраната версия. Данните за тези грешки се събират от устройствата с Android, чиито потребители са включили автоматичното споделяне на информация за употребата и диагностиката.
ANR на 1000 устройства

Брой ANR на 1000 инсталирания за избраната версия. Показва се като референтна точка от нормализирани данни.

Ако броят на инсталиранията е твърде нисък и нормализираните стойности не са значими, линията ще бъде пунктирана.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false