Phân phối trải nghiệm tức thì

Sau khi tạo xong một ứng dụng hỗ trợ trải nghiệm tức thì, bạn có thể sử dụng Play Console để phân phối ứng dụng của mình tới người dùng.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng Android App Bundle để xây dựng ứng dụng, bạn chỉ cần xây dựng, ký và tải một cấu phần phần mềm duy nhất lên một lần duy nhất để hỗ trợ phiên bản đã cài đặt của ứng dụng cũng như trải nghiệm tức thì.

Bước 1: Tạo bản phát hành

Cách bắt đầu bản phát hành:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Ở menu bên trái, chọn Quản lý bản phát hành > Ứng dụng Android tức thì. Bạn sẽ thấy 3 loại phiên bản:
  • Thử nghiệm nội bộ: Sử dụng phiên bản thử nghiệm nội bộ để triển khai nhanh chóng trải nghiệm tức thì trong giai đoạn phát triển. Trước khi có thể phát hành trải nghiệm tức thì, bạn phải tải một APK của ứng dụng đã cài đặt lên trang Bản phát hành ứng dụng.
  • Alpha: Sử dụng phiên bản alpha để gửi bản phát hành đề xuất cho người thử nghiệm. Trước khi có thể phát hành trải nghiệm tức thì, bạn phải phát hành ứng dụng có thể cài đặt của mình dưới dạng phiên bản thử nghiệm nội bộ, alpha, beta hoặc chính thức trên trang Bản phát hành ứng dụng.
  • Chính thức: Sử dụng phiên bản chính thức để phát hành công khai ứng dụng của bạn, bao gồm mọi trải nghiệm tức thì. Trước khi bạn có thể xuất bản trải nghiệm tức thì, bạn phải xuất bản ứng dụng có thể cài đặt của mình và có một bản APK chính thức trên trang Phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh loại bản phát hành mà bạn muốn tạo, chọn Quản lý. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập từng loại bản phát hành, hãy chọn phần có liên quan dưới đây.
  • Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói ứng dụng có hỗ trợ ứng dụng tức thì, hoặc nếu bạn đã tải gói ứng dụng có thể cài đặt lên, bạn có thể chọn Thêm từ thư viện để tải gói ứng dụng chứa trải nghiệm tức thì lên bản phát hành.
 5. Lưu thay đổi.
 6. Chọn Tạo bản phát hành.

Chi tiết về phiên bản

Thử nghiệm nội bộ và alpha
Tạo danh sách người thử nghiệm

Để phân phối ứng dụng tức thì cho phiên bản alpha hoặc phiên bản thử nghiệm nội bộ, hãy bắt đầu bằng cách tạo danh sách người thử nghiệm.

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên menu bên trái, chọn Cài đặt Cài đặt > Quản lý người kiểm tra > Tạo danh sách.
 3. Nhập tên để xác định danh sách người thử nghiệm.
 4. Thêm các địa chỉ email được tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp , hãy điền từng địa chỉ email vào một dòng riêng mà không cần dùng dấu phẩy. Nếu bạn tải tệp lên, tệp này sẽ ghi đè mọi địa chỉ email mà bạn đã thêm.
 5. Nhấp vào Tạo danh sách.

Thêm danh sách người thử nghiệm

Cấu hình người thử nghiệm áp dụng cho phiên bản ứng dụng tức thì và được cài đặt tương ứng. Ví dụ: Khi bạn thêm một danh sách người thử nghiệm vào phiên bản alpha của ứng dụng được cài đặt, danh sách đó sẽ áp dụng cho phiên bản alpha của ứng dụng tức thì. 

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Ở menu bên trái, chọn Quản lý bản phát hành > Ứng dụng Android tức thì.
 4. Bên cạnh phiên bản alpha hoặc thử nghiệm nội bộ, hãy chọn Quản lý.
 5. Bên cạnh "Phương pháp thử nghiệm", hãy chọn Thử nghiệm kín bằng danh sách người thử nghiệm.
 6. Chọn tên cho danh sách của bạn.
 7. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 8. Lưu thay đổi.

Chia sẻ URL chọn tham gia của bạn với người dùng

Sau khi tạo thử nghiệm, bạn sẽ nhận được một liên kết URL tới ứng dụng tức thì của mình để chia sẻ với người thử nghiệm. Sau khi nhấp vào liên kết chọn tham gia, người thử nghiệm sẽ nhận được thông tin giải thích về ý nghĩa của việc trở thành người thử nghiệm và liên kết để chọn tham gia.

Mỗi lần một người dùng chỉ có thể thử nghiệm một phiên bản phát hành ứng dụng tức thì. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đang dùng thử bản phát hành thử nghiệm nội bộ của ứng dụng, sau đó chọn tham gia thử nghiệm bản phát hành alpha, thì họ sẽ tự động bị xóa khỏi bản phát hành thử nghiệm nội bộ.

Sản xuất

Khi đang tạo bản phát hành chính thức, bạn có thể thay đổi quốc gia mà tại đó, ứng dụng tức thì của bạn có thể sử dụng được. Theo mặc định, các quốc gia được lựa chọn sẽ khớp với nơi bạn cung cấp ứng dụng đã cài đặt của mình.

Để thay đổi quốc gia phân phối ứng dụng, hãy tìm tiêu đề "Các quốc gia phát hành ứng dụng tức thì" và chọn biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.

Bước 2: Chuẩn bị bản phát hành của ứng dụng tức thì

 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm APK ứng dụng tức thì và đặt tên cho bản phát hành. 
  • Tên bản phát hành chỉ để sử dụng trong Play Console và sẽ không hiển thị với người dùng.
  • Chúng tôi sẽ điền sẵn trường này bằng tên phiên bản trong tệp kê khai của bạn.
  • Để bản phát hành của bạn dễ nhận biết hơn trong Play Console, hãy thêm một tên bản phát hành có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn như tên phiên bản ("3.2.5-RC2") hoặc tên mã nội bộ ("Banana").
 2. Để lưu mọi thay đổi bạn thực hiện cho bản phát hành, chọn Lưu.
 3. Khi đã chuẩn bị xong bản phát hành, hãy chọn Xem lại.

Bước 3: Xem lại và giới thiệu bản phát hành

Điều kiện tiên quyết: Trước khi có thể ra mắt bản phát hành, hãy đảm bảo bạn đã hoàn thành các phần danh sách cửa hàng, xếp hạng nội dung cũng như giá cả và phân phối của ứng dụng. Khi từng phần đã hoàn tất, bạn sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh bên cạnh phần đó trên menu bên trái. 

Nếu bạn đã điền vào các phần này cho phiên bản ứng dụng được cài đặt, thông tin đó sẽ được áp dụng cho ứng dụng tức thì của bạn. Lưu ý rằng tính sẵn có của ứng dụng tức thì được xác định bằng tệp kê khai của ứng dụng tức thì chứ không phải bằng quy tắc loại trừ thiết bị của ứng dụng. 

Khi bạn đã sẵn sàng ra mắt trải nghiệm tức thì:

 1. Truy cập Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Ở menu bên trái, chọn Quản lý bản phát hành > Ứng dụng Android tức thì.
 4. Bên cạnh bản phát hành bạn muốn ra mắt, chọn Tiếp tục.
 5. Xem lại bản phát hành nháp và thực hiện mọi thay đổi bổ sung cần thiết.
 6. Chọn Xem lại. Bạn sẽ được chuyển tới màn hình "Xem lại và ra mắt", tại đây bạn có thể đảm bảo không có bất kỳ vấn đề nào với bản phát hành của mình trước khi ra mắt người dùng.
 7. Xem xét mọi cảnh báo hoặc lỗi.
 8. Chọn Bắt đầu giới thiệu.

Bước 4: Xem lại chi tiết bản phát hành

Sau khi tạo bản phát hành, bạn sẽ thấy thông tin sau cho bản phát hành ứng dụng mới nhất mà bạn đã đưa vào phiên bản chính thức, alpha hoặc thử nghiệm nội bộ trên trang Ứng dụng Android tức thì.

 • Tên bản phát hành: Tên để chỉ nhận biết bản phát hành trong Play Console, chẳng hạn như phiên bản hoặc tên mã nội bộ.
 • Chi tiết giới thiệu: Dấu thời gian cho biết sự kiện giới thiệu cuối cùng cho mỗi bản phát hành.
 • Chi tiết APK: Danh sách mã phiên bản hiện hoạt được thêm vào bản phát hành hiện tại và trước đó.
 • Lịch sử giới thiệu: Tiến trình cho biết dấu thời gian mà bản phát hành của ứng dụng bị tạm dừng hoặc được tiếp tục.
 • Lịch sử bản phát hành: Danh sách tất cả các bản phát hành trước có chi tiết mã phiên bản, lịch sử giới thiệu và ghi chú phát hành.

Chuyển hướng người dùng tới web di động

Tỷ lệ phần trăm người dùng

Nếu muốn thử nghiệm hiệu suất giữa web di động và ứng dụng tức thì, bạn có thể chuyển hướng một phần trăm lưu lượng truy cập đến web di động. Tính năng này được gọi là chặn trên thiết bị di động.

Cách thiết lập chặn trên thiết bị di động:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Ở menu bên trái, chọn Quản lý bản phát hành > Ứng dụng Android tức thì.
 4. Bên cạnh bản theo dõi sản xuất, chọn Quản lý.
 5. Bên cạnh mục "Cài đặt", hãy chọn biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.
 6. Bên cạnh "Chặn trên thiết bị di động", chọn Chỉnh sửa
 7. Nhập tỷ lệ lưu lượng truy cập bạn muốn chuyển hướng đến web di động. Ví dụ: nếu bạn nhập 0,95 thì 95% lưu lượng truy cập đủ điều kiện của ứng dụng tức thì sẽ được chuyển đến web di động. 5% còn lại sẽ được chuyển đến ứng dụng tức thì.
Tất cả người dùng

Nếu bạn phát hiện sự cố với ứng dụng tức thì và muốn chuyển hướng tất cả người dùng của bạn (trên tất cả các phiên bản) tới web di động:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Ở menu bên trái, chọn Quản lý bản phát hành > Ứng dụng Android tức thì.
 4. Chọn Dừng phân phối > Xác nhận.

Sửa lỗi

Nếu bạn gặp lỗi về APK phân tách, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?