Distribúcia okamžitej aplikácie

Po vytvorení aplikácie podporujúcej okamžité použitie ju môžete distribuovať používateľom pomocou služby Play Console.

Tip: Ak na vytvorenie aplikácie použijete balík Android App Bundle, musíte iba raz vytvoriť, podpísať a nahrať jeden artefakt podporujúci nainštalovanú verziu aj okamžité použitie aplikácie.

1. krok: vytvorte vydanie

Postup spustenia vydania:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  • Pre aplikácie v programe Pre celú rodinu nemôžete zverejniť okamžitú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Okamžité aplikácie Android. Zobrazia sa tri typy kanálov:
  • Interný testovací kanál: Pomocou interného testovacieho kanála môžete okamžitú aplikáciu rýchlo nasadiť počas vývoja. Pred zverejnením okamžitej aplikácie musíte nahrať súbor APK nainštalovanej aplikácie na stránke Vydania aplikácie.
  • Alfa kanál: Pomocou alfa kanála môžete odoslať vydanie testerom. Pred zverejnením okamžitej aplikácie musíte inštalovateľnú aplikáciu zverejniť do interného testovacieho, alfa, beta alebo produkčného kanála na stránke Vydania aplikácie.
  • Produkčný kanál: Produkčný kanál je určený na verejné vydanie okamžitej aplikácie vrátane všetkých príslušných okamžitých aplikácií. Pred zverejnením okamžitých aplikácií musíte zverejniť inštalovateľnú aplikáciu a mať produkčný súbor APK na stránke Vydania aplikácie.
 4. Vedľa typu vydania, ktoré chcete vytvoriť, vyberte možnosť Spravovať. Ďalšie informácie o nastavení jednotlivých typoch kanála nájdete v príslušných častiach nižšie.
 5. Uložte zmeny.
 6. Vyberte možnosť Vytvoriť vydanie.

Podrobnosti o kanáli

Interný testovací a alfa
Vytvorenie zoznamu testerov

Ak chcete svoju okamžitú aplikáciu distribuovať do interného testovacieho alebo alfa kanála, začnite vytvorením zoznamu testerov.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ľavej ponuke vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Správa testerov > Vytvoriť zoznam.
 3. Zadajte názov zoznamu testerov.
 4. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na položku Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor .CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok. Ak nahráte súbor .CSV, prepíšu sa tým všetky e‑mailové adresy, ktoré ste pridali.
 5. Kliknite na možnosť Vytvoriť zoznam.

Pridanie zoznamu testerov

Konfigurácie testerov platia pre zodpovedajúci kanál nainštalovanej a okamžitej aplikácie. Ak napríklad pridáte zoznam testerov do alfa kanála nainštalovanej aplikácie, rovnaký zoznam bude platiť aj pre alfa kanál okamžitej aplikácie. 

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Okamžité aplikácie Android.
 4. Vedľa internej testovacej alebo alfa verzie vyberte možnosť Spravovať.
 5. Vedľa možnosti Metóda testovania vyberte položku Uzatvorený test pomocou zoznamov testerov.
 6. Vyberte názov zoznamu.
 7. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie do testovania a zdieľajte ju s testermi.
 8. Uložte zmeny.

Zdieľanie webovej adresy na prihlásenie s používateľmi

Po vytvorení testovania dostanete odkaz na webovú adresu vašej okamžitej aplikácie, ktorý môžete zdieľať s testermi. Po kliknutí na prihlasovací odkaz im bude vysvetlené, čo to znamená byť testerom, a následne sa budú môcť prihlásiť.

Používateľ môže naraz testovať iba jeden kanál okamžitej aplikácie. Znamená to, že ak používateľ skúša interné testovacie vydanie aplikácie a potom sa prihlási na testovanie alfa vydania, bude z interného testovacieho vydania automaticky odobratý.

Produkcia

Pri vytváraní produkčného vydania môžete zmeniť krajinu, v ktorej bude vaša okamžitá aplikácia k dispozícii. V predvolenom nastavení budú vybrané krajiny zodpovedať tým, v ktorých okamžitú aplikáciu ponúkate.

Ak chcete zmeniť krajiny distribúcie svojej aplikácie, prejdite do časti Krajiny vydania okamžitej aplikácie a vyberte šípku nadol Rozbaľovacia šípka.

2. krok: pripravte vydanie okamžitej aplikácie

 1. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte súbory APK okamžitej aplikácie a názov vydania. 
  • Názov vydania sa používa iba v službe Play Console a používateľom sa nezobrazuje.
  • Systém automaticky vyplní pole pre názov verzie v manifeste.
  • V konzole Play Console pridajte názov vydania, ktorý je pre vás relevantný, ako napríklad verziu zostavy (3.2.5-RC2) alebo interný kódový názov (Banán). Umožní vám to vydanie ľahšie identifikovať.
 2. Ak chcete uložiť zmeny vydania, vyberte možnosť Uložiť.
 3. Po dokončení prípravy vydania vyberte možnosť Skontrolovať.

3. krok: skontrolujte a uverejnite vydanie

Nevyhnutná požiadavka: Skôr ako vydanie zavediete, uistite sa, že ste vyplnili časti Záznam v obchode, Hodnotenie obsahuCeny a distribúcia aplikácie. Po vyplnení jednotlivých častí sa v ľavej ponuke vedľa nich zobrazí zelená značka začiarknutia. 

Ak ste vyplnili tieto časti pre nainštalovanú verziu aplikácie, rovnaké informácie sa použijú aj pre okamžitú aplikáciu. Upozorňujeme, že dostupnosť okamžitej aplikácie je definovaná manifestom vašej okamžitej aplikácie, a nie jej vylúčeniami zariadení

Keď budete chcieť zaviesť okamžitú aplikáciu, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Okamžité aplikácie Android.
 4. Vedľa vydania, ktoré chcete zaviesť, vyberte možnosť Obnoviť.
 5. Skontrolujte koncept vydania a ak je to potrebné, vykonajte dodatočné zmeny.
 6. Vyberte možnosť Skontrolovať. Prejdite na obrazovku Kontrola a zavedenie, kde môžete skontrolovať, či nenastali problémy s vydaním ešte predtým, ako ho zavediete pre používateľov.
 7. Skontrolujte, či sa nezobrazili upozornenia alebo chyby.
 8. Vyberte možnosť Spustiť zavádzanie.

4. krok: skontrolujte podrobnosti o vydaní

Po vytvorení vydania sa na stránke Okamžité aplikácie Android zobrazia nasledujúce informácie o najnovšom vydaní aplikácie, ktoré ste zaviedli do interného testovacieho, alfa alebo produkčného kanála.

 • Názov vydania: názov určený iba na identifikáciu vydania v službe Play Console (napríklad interný kódový názov alebo verzia zostavy).
 • Podrobnosti o zavádzaní: časová pečiatka označujúca pri jednotlivých vydaniach ich posledné zavádzanie.
 • Podrobnosti o súbore APK: zoznam aktívnych kódov verzie pridaných v aktuálnych a predchádzajúcich vydaniach.
 • História zavádzania: časová os s časovými pečiatkami, ktoré označujú, kedy bolo vydanie aplikácie zastavené alebo znova spustené.
 • História vydaní: zoznam všetkých predchádzajúcich vydaní s podrobnosťami o kódoch verzie, históriou zavádzania a poznámkami k vydaniu.

Nasmerovanie používateľov na mobilný web

Percento používateľov

Ak chcete otestovať výkonnosť medzi mobilným webom a okamžitou aplikáciou, môžete presmerovať percento návštevnosti na mobilný web. Ide o takzvané presmerovanie na mobilný web.

Ak chcete nastaviť mobilné zadržanie:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Okamžité aplikácie pre Android.
 4. Vedľa produkčného kanála vyberte položku Spravovať.
 5. Vedľa Nastavení vyberte šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
 6. Pri položke Mobilné zadržanie vyberte možnosť Upraviť
 7. Zadajte množstvo návštevnosti, ktoré chcete presmerovať na mobilný web. Ak napríklad zadáte 0,95, 95 % používateľov vhodných pre okamžitú aplikáciu bude presmerovaných na mobilný web. Zvyšných 5 % sa odošle do okamžitej aplikácie.
Všetci používatelia

Ak ste zistili problém s okamžitou aplikáciou a chcete presmerovať všetkých používateľov (vo všetkých kanáloch) na mobilný web, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Okamžité aplikácie pre Android.
 4. Vyberte položky Zastaviť zobrazovanie > Potvrdiť.

Oprava chyby

Ak sa vám zobrazuje chyba týkajúca sa rozdelených súborov APK, ďalšie informácie nájdete na webe Android Developers.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?