Dystrybucja aplikacji błyskawicznych

Gdy utworzysz aplikację, która obsługuje wersję błyskawiczną, możesz ją rozpowszechniać za pomocą Konsoli Play.

Wymagania wstępne

Jeśli tworzysz aplikację błyskawiczną po raz pierwszy, musisz użyć pakietu Android App Bundle. Jeśli użyjesz pakietu obsługującego aplikacje błyskawiczne, wystarczy, że utworzysz, podpiszesz i prześlesz tylko 1 artefakt. Będzie on obsługiwać obie wersje aplikacji: instalowaną i błyskawiczną.

Krok 1. Włącz aplikacje błyskawiczne

Najpierw musisz dodać typ wersji „Aplikacja błyskawiczna w Google Play” i upewnić się, że jest on aktywny.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Kliknij kartę Formaty.
 3. Kliknij + Dodaj format i wybierz opcję Aplikacja błyskawiczna w Google Play.

Gdy wykonasz te czynności, jako typ wersji widoczna będzie „Aplikacja błyskawiczna w Google Play”. Powinna być też opisana jako „Aktywna” i oznaczona zielonym znacznikiem wyboru.

Krok 2. Utwórz wersję

Wersja składa się z artefaktów kompilacji, które musisz przygotować przed opublikowaniem aplikacji lub jej aktualizacji. Wersję błyskawiczną możesz utworzyć na tych ścieżkach:

 • Test wewnętrzny: wersje do testów wewnętrznych są dostępne dla maksymalnie 100 wybranych przez Ciebie testerów.
 • Test zamknięty: wersje do testów zamkniętych są dostępne dla ograniczonej liczby wybranych przez Ciebie testerów, którzy mogą testować przedpremierową wersję aplikacji i przesyłać swoją opinię na jej temat.
 • Produkcyjna: wersje produkcyjne są dostępne dla wszystkich użytkowników Google Play w wybranych przez Ciebie krajach.

Ważne: aby utworzyć nową wersję, musisz mieć uprawnienie Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testów. W przypadku ścieżek testów zamkniętych ustawienia kierowania na kraje są dziedziczone ze ścieżki produkcyjnej i nie można ich zmienić.

Aby utworzyć wersję aplikacji błyskawicznej:

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź do ścieżki, na której chcesz utworzyć wersję:
  • Test zamknięty (Wersja > Testowanie > Test zamknięty)
   • Uwaga: aby utworzyć wersję na ścieżce testów zamkniętych, wybierz Zarządzaj ścieżką. Aby utworzyć nową ścieżkę, kliknij Utwórz ścieżkę.
  • Test wewnętrzny (Wersja > Testowanie > Test wewnętrzny)
  • Produkcyjna (Wersja > Produkcyjna)
 2. W prawym górnym rogu strony znajduje się filtr typu wersji z włączoną domyślnie opcją Standardowe. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić typy wersji, i wybierz Tylko aplikacje błyskawiczne.
 3. Tworzenie wersji błyskawicznej przebiega nieco inaczej w zależności od używanej ścieżki:
  • Test wewnętrzny i wersja produkcyjna: w prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz nową wersję.
  • Test zamknięty: kliknij „Zarządzaj ścieżką” obok ścieżki „Alfa”, a potem kliknij Utwórz nową wersję.
   • Uwaga: jeśli opcja Utwórz nową wersję jest wyłączona, możliwe, że masz nieukończone zadania konfiguracyjne. Znajdziesz je na stronie Panel.

Więcej informacji o konfigurowaniu poszczególnych ścieżek znajdziesz poniżej. Aby dowiedzieć się więcej o testach, zobacz artykuł Przygotowywanie testu otwartego, zamkniętego lub wewnętrznego.

Opis ścieżek

Test wewnętrzny lub zamknięty

Dodawanie testerów

Wykonaj instrukcje podane w naszym artykule, aby utworzyć listy testerów i zaprosić ich do korzystania z aplikacji. Znajdziesz tam też informacje o rozpowszechnianiu aplikacji błyskawicznej na ścieżce testu wewnętrznego lub testu zamkniętego.

Zanim udostępnisz testerom link do aplikacji, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Konfiguracja testerów obejmuje zarówno instalowaną, jak i błyskawiczną ścieżkę aplikacji. Jeśli na przykład dodasz listę testerów do ścieżki testu zamkniętego aplikacji instalowanej, będzie ona również obejmować ścieżkę testu zamkniętego aplikacji błyskawicznej.
 • Tester może w danym momencie testować tylko jedną ścieżkę aplikacji błyskawicznej. Oznacza to, że jeśli sprawdza on wersję przeznaczoną do testu wewnętrznego, a potem zapisze się na testowanie wersji przeznaczonej do testu zamkniętego, zostanie automatycznie usunięty z testu wewnętrznego.
Wersja produkcyjna

Podczas tworzenia wersji produkcyjnej możesz edytować listę krajów, w których dostępna będzie aplikacja błyskawiczna. Domyślnie wybrane zostaną kraje, w których dostępna jest zainstalowana aplikacja.

Możesz ustawić kierowanie na kraje i regiony wybrane do udostępniania aplikacji standardowej w wersji produkcyjnej lub w ramach wcześniejszej rejestracji. Aby zmienić kraj dystrybucji, wybierz kartę Kraje/regiony na stronie Produkcyjna (Wersja > Produkcyjna).

Krok 3. Przygotuj wersję aplikacji błyskawicznej

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać pakiet obsługujący aplikację błyskawiczną i nazwać wersję.
  • Nazwa wersji jest używana tylko w Konsoli Play. Użytkownicy jej nie widzą.
  • Automatycznie wypełniamy to pole nazwą wersji podaną w pliku manifestu.
  • Aby łatwo rozpoznawać wersję w Konsoli Play, nadaj jej zrozumiałą nazwę – na przykład numer kompilacji („3.2.5-RC2”) lub wewnętrzny kryptonim („Banan”).
 2. Aby zapisać zmiany wprowadzone w wersji, kliknij Zapisz.
 3. Gdy skończysz przygotowywać nową wersję, kliknij Sprawdzanie wersji.

Krok 4. Przejrzyj wersję i ją opublikuj

Wymaganie wstępne: zanim opublikujesz nową wersję, uzupełnij pola dotyczące informacji o aplikacji i oceny treści oraz ustal ceny.

Jeśli wypełnisz te pola w przypadku instalowanej wersji Twojej aplikacji, podane w nich informacje będą dotyczyć też wersji błyskawicznej. Pamiętaj, że o dostępności aplikacji błyskawicznej decyduje jej plik manifestu, a nie lista wykluczonych urządzeń.

Gdy wszystko będzie gotowe do opublikowania aplikacji błyskawicznej, wykonaj instrukcje dotyczące sprawdzania i wdrażania wersji.

Krok 5. Przejrzyj szczegóły wdrożenia

Gdy utworzysz nową wersję aplikacji, na stronie Test zamknięty, Test wewnętrzny lub Produkcyjna zobaczysz informacje o najnowszej wersji. Użyj filtra typu wersji (domyślna opcja to Standardowe) i wybierz Tylko aplikacje błyskawiczne, a potem znajdź wersję i wyświetl te informacje:

 • Podsumowanie wersji: informacje o wersji, w tym data i godzina jej opublikowania i dostępność na urządzeniach.
 • Pakiety aplikacji: lista aktywnych, zachowanych i nieaktywnych pakietów aplikacji z obsługą wersji błyskawicznej, które są powiązane z daną wersją.
 • Historia wdrożenia: oś czasu z sygnaturami czasowymi zdarzeń dotyczących wstrzymań lub wznowień wersji aplikacji.

Wersję błyskawiczną możesz też wyszukać na stronie Przegląd wersji (Wersja > Przegląd wersji).

Przekierowanie użytkowników do internetowej wersji aplikacji

Procent użytkowników

Jeśli chcesz porównać działanie aplikacji błyskawicznej z wersją na przeglądarkę mobilną, możesz przekierować część użytkowników do wersji na przeglądarkę. Jest to tzw. wstrzymanie na urządzeniach mobilnych.

Aby skonfigurować wstrzymanie na urządzeniach mobilnych:

 1. Otwórz Konsolę Play i wybierz aplikację.
 2. Otwórz stronę ścieżki wersji błyskawicznej, którą chcesz zmodyfikować (Test zamknięty, Test wewnętrzny lub Produkcyjna), albo wyszukaj wersję na stronie Przegląd wersji (Wersja > Przegląd wersji).
 3. W prawym górnym rogu strony kliknij filtr typu wersji (domyślnie Standardowe) i wybierz Tylko aplikacje błyskawiczne.
 4. Kliknij kartę Przeglądarka mobilna.
 5. W polu „Użytkownicy, którzy mają być kierowani do przeglądarki mobilnej” wpisz, ile procent użytkowników chcesz kierować do wersji mobilnej. Jeśli wpiszesz na przykład 0,95, do wersji mobilnej będzie kierowane 95% ruchu w aplikacji błyskawicznej. Pozostałe 5% będzie kierowane do aplikacji błyskawicznej.
 6. Zapisz zmiany.
Wszyscy użytkownicy

Jeśli wystąpił problem z Twoją aplikacją błyskawiczną i chcesz przekierować wszystkich użytkowników (na wszystkich ścieżkach) do wersji internetowej:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Ustawienia zaawansowane (Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane).
 2. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacja błyskawiczna w Google Play” i kliknij Zarządzaj.
 3. Odznacz pole Aplikacja błyskawiczna jest aktywna.
 4. Kliknij Zapisz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wyświetla się komunikat o błędzie dotyczącym dzielonych pakietów APK, odwiedź witrynę dla deweloperów aplikacji na Androida, by dowiedzieć się więcej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne