Tūlītējās saskarnes izplatīšana

Visām jaunajām tūlītējām lietotnēm jābūt publicētām, izmantojot tūlītējo lietotņu komplektu pakalpojumā Google Play. 2021. gada otrajā pusē esošo tūlītējo lietotņu atjauninājumi arī būs jāpublicē, izmantojot tūlītējo lietotņu komplektu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lasiet šo ziņu Android izstrādātāju emuārā.

Kad esat izveidojis lietotni, kurā tiek atbalstīta tūlītējā saskarne, varat izmantot rīku Play Console, lai savu lietotni izplatītu lietotājiem.

Piezīme. Programmā “Visai ģimenei” iekļautajām lietotnēm nevar publicēt tūlītējo saskarni.

Padoms. Ja lietotnes izveidei izmantojat formātu Android App Bundle, jums ir jāizveido un jāparaksta tikai viens artefakts un jāveic tā augšupielāde, lai nodrošinātu atbalstu lietotnes instalējamai versijai un tūlītējai saskarnei.

1. darbība. Tūlītējo lietotņu iespējošana

Vispirms pievienojiet tehnoloģiju Google Play Instant kā laidiena veidu un gādājiet, lai tas būtu aktīvs.

 1. Atveriet rīku Play Console un pārejiet uz lapu Papildu iestatījumi (Laidiens > Iestatīšana > Papildu iestatījumi).
 2. Atlasiet cilni Laidienu veidi
 3. Noklikšķiniet uz vienuma + Pievienot laidiena veidu un atlasiet vienumu Google Play Instant.

Kad šīs darbības būs paveiktas, kā laidiena veids būs norādīts “Google Play Instant”. Būs redzams arī statuss “Aktīvs” un zaļa atzīme.

2. darbība. Laidiena izveide

Laidienā ir apvienoti viens vai vairāki būvējuma artefakti, kas jāsagatavo pirms lietotnes vai lietotnes atjauninājuma izlaišanas. Tūlītējo laidienu varat izveidot tālāk norādītajos kanālos.

 • Iekšējā testēšana: iekšējās testēšanas laidieni ir pieejami līdz 100 jūsu izvēlētiem testētājiem.
 • Slēgtā testēšana: slēgtās testēšanas laidieni ir pieejami ierobežotam jūsu izvēlētu testētāju skaitam, kuri var testēt jūsu lietotnes pirmsizlaides versiju un iesniegt atsauksmes.
 • Produkcija: produkcijas laidieni ir pieejami visiem Google Play lietotājiem jūsu izvēlētajās valstīs.

Svarīgi! Lai izveidotu jaunu laidienu, jums jābūt atļaujai izlaist lietotnes testēšanas kanālos.

Lai izveidotu tūlītējās saskarnes laidienu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Play Console un pārejiet uz kanālu, ar kuru vēlaties sākt izlaišanu. 
  • Slēgtā testēšana(LaidiensTestēšana > Slēgtā testēšana)
   • Piezīme. Lai izveidotu laidienu esošā slēgtās testēšanas kanālā, atlasiet Pārvaldīt kanālu. Lai izveidotu jaunu kanālu, noklikšķiniet uz Izveidot kanālu.
  • Iekšējā testēšana(Laidiens > Testēšana > Iekšējā testēšana)
  • Produkcija (Laidiens > Produkcija)
 2. Lapas augšējā labajā stūrī ir pieejams laidiena veidu filtrs ar noklusējuma iestatījumu Standarta. Noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas, lai skatītu laidienu veidus, un atlasiet vienumu Tikai tūlītējas lietotnes.
 3. Tūlītēja laidiena izveide var atšķirties atkarībā no kanāla, kuram veidojat laidienu.
  • Iekšējās testēšanas un produkcijas laidieni: lapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Izveidot jaunu laidienu.
  • Slēgtās testēšanas laidieni: noklikšķiniet uz vienuma “Pārvaldīt kanālu” blakus kanālam “Alfa” un pēc tam atlasiet vienumu Izveidot jaunu laidienu.
   • Piezīme. Ja opcija Izveidot jaunu laidienu ir atspējota, iespējams, neesat pabeidzis kādus iestatīšanas uzdevumus. Tie var būt norādīti lapā Informācijas panelis .

Lai iegūtu plašāku informāciju par katra veida kanāla iestatīšanu, atlasiet attiecīgo sadaļu tālāk. Lai uzzinātu vairāk par testēšanu, skatiet rakstu Atvērtās, slēgtās vai iekšējās testēšanas versijas izveide.

Detalizēta informācija par kanālu

Iekšējā un slēgtā testēšana

Testētāju pievienošana

Izpildiet norādījumus, kas ir sniegti rakstā par testēšanu, lai izveidotu testētāju sarakstu un uzaicinātu testētājus izmantot jūsu lietotni un lai izplatītu tūlītējo saskarni iekšējās testēšanas vai slēgtās testēšanas kanālā. 

Pirms kopīgojat lietotnes saiti ar testētājiem, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju.

 • Testētāju konfigurācijas tiek lietotas attiecīgās instalētās un tūlītējās lietotnes kanālam. Piemēram, ja instalētās lietotnes slēgtās testēšanas kanālam pievienojat testētāju sarakstu, tas pats saraksts tiks lietots arī tūlītējās saskarnes slēgtās testēšanas kanālam. 
 • Testētāji vienlaikus var testēt tikai vienu tūlītējās saskarnes laidiena kanālu. Tas nozīmē, ka tad, ja testētājs izmēģina lietotnes iekšējās testēšanas laidienu un pēc tam izvēlas testēt slēgtās testēšanas laidienu, šis lietotājs tiek automātiski noņemts no iekšējās testēšanas laidiena.
Produkcija

Kad veidojat produkcijas laidienu, varat mainīt valstis, kurās tūlītējā saskarne ir pieejama. Pēc noklusējuma tiek atlasītas tās pašas valstis, kurās piedāvājat instalēto lietotni. 

Varat atlasīt tās valstis un reģionus, kas jau ir atlasīti kā produkcijas vai iepriekšējas reģistrācijas mērķauditorija lietotnes standarta versijai. Lai mainītu valstis, kurās jūsu lietotne tiek izplatīta, tūlītējās lietotnes laidiena lapā Produkcija atlasiet cilni Valstis/reģioni (Laidiens > Produkcija).

3. darbība. Tūlītējās saskarnes laidiena sagatavošana

 1. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu tūlītējās saskarnes APK failus, un piešķiriet laidienam nosaukumu. 
  • Laidiena nosaukums ir paredzēts tikai lietošanai rīkā Play Console, un tas nebūs redzams lietotājiem.
  • Mēs automātiski aizpildīsim lauku ar versijas nosaukumu, kas ir norādīts jūsu manifestā.
  • Lai rīkā Play Console laidienu būtu vieglāk identificēt, pievienojiet jums saprotamu laidiena nosaukumu, piemēram, būvējuma versiju (“3.2.5-RC2”) vai iekšējo kodēto nosaukumu (“Banana”).
 2. Lai saglabātu laidienā veiktās izmaiņas, atlasiet vienumu Saglabāt.
 3. Kad esat pabeidzis laidiena sagatavošanu, atlasiet vienumu Laidiena pārskatīšana.

4. darbība. Laidiena pārskatīšana un izlaišana

Priekšnosacījums: pirms laidiena izlaišanas noteikti aizpildiet lietotnes veikala ieraksta un satura vērtējuma sadaļas un iestatiet cenas

Ja esat aizpildījis šīs sadaļas par instalētās lietotnes versiju, tā pati informācija tiks lietota tūlītējai saskarnei. Ņemiet vērā, ka tūlītējās saskarnes pieejamību nosaka tūlītējo saskarņu manifests, nevis lietotnes ierīču izslēgšanas iestatījumi. 

Kad esat gatavs izlaist tūlītējo saskarni, varat izpildīt norādījumus par laidiena pārskatīšanu un izlaišanu.

5. darbība. Laidiena informācijas pārskatīšana

Kad būsiet izveidojis laidienu, lapā Slēgtā testēšana, Iekšējā testēšana vai Produkcija tiks parādīta informācija par jaunāko lietotnes laidienu. Izmantojiet laidiena veida filtru (pēc noklusējuma ir atlasīta opcija Standarta), lai atlasītu opciju Tikai tūlītējas lietotnes, atrodiet savu laidienu un skatiet tālāk norādīto informāciju.

 • Laidiena nosaukums: nosaukums laidiena identificēšanai tikai rīkā Play Console, piemēram, iekšējais kodētais nosaukums vai būvējuma versija.
 • Izlaišanas dati: laikspiedols, kas norāda katra laidiena pēdējo izlaišanas notikumu.
 • APK dati: to aktīvo versiju kodu saraksts, kas pievienoti pašreizējos un iepriekšējos laidienos.
 • Izlaišanas vēsture: laika skala ar laikspiedoliem, kas norāda, kad lietotnes versija tika apturēta vai atsākta.
 • Laidienu vēsture: saraksts ar visiem iepriekšējiem laidieniem — ar versijas kodu, izlaišanas vēsturi un piezīmēm.

Tūlītējos laidienus arī varat atrast, meklējot tos lapā Laidienu pārskats (Laidiens > Laidienu pārskats).

Lietotāju novirzīšana uz mobilo tīmekli

Lietotāju procentuālā daļa

Ja vēlaties pārbaudīt, kāda ir veiktspēja mobilajā tīmeklī un tūlītējai saskarnei, noteiktu procentuālo daļu datplūsmas varat novirzīt uz mobilo tīmekli. To sauc par aizturēšanu mobilajās ierīcēs.

Lai iestatītu aizturēšanu mobilajās ierīcēs, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Play Console un atlasiet lietotni. 
 2. Pārejiet uz kanāla lapu tūlītējam laidienam, ko vēlaties pielāgot (Slēgtā testēšana, Iekšējā testēšana vai Produkcija), vai meklējiet to lapā Laidienu pārskats (Laidiens > Laidienu pārskats).
 3. Lapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz laidiena veidu filtra (pēc noklusējuma ir atlasīta opcija Standarta) un atlasiet vienumu Tikai tūlītējas lietotnes.
 4. Atlasiet cilni Mobilais tīmeklis.
 5. Blakus vienumam “Lietotāju daļa, kas jānovirza uz mobilo tīmekli” ievadiet to lietotāju procentuālo daļu, kurus vēlaties novirzīt uz mobilo tīmekli. Piemēram, ja ievadīsiet “0,95”, uz mobilo tīmekli tiks novirzīti 95% tūlītējai saskarnei atbilstošās datplūsmas. Atlikušie 5% tiks nosūtīti uz tūlītējo saskarni.
 6. Saglabājiet veiktās izmaiņas.
Visi lietotāji

Ja tūlītējā lietotnē atklājat kļūdu un vēlaties visus lietotājus (visos kanālos) novirzīt uz mobilo tīmekli, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet rīku Play Console un pārejiet uz lapu Papildu iestatījumi (Laidiens > Iestatīšana > Papildu iestatījumi).
 2. Ritiniet lejup līdz sadaļai “Google Play Instant” un noklikšķiniet uz vienuma Pārvaldīt.
 3. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Tūlītējā lietotne ir aktīva.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Saglabāt.

Kļūdas labošana

Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums par sadalītiem APK failiem, dodieties uz Android izstrādātāju vietni, lai iegūtu vairāk informācijas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false