Distribuce okamžité aplikace

Všechny nové okamžité aplikace musí být na Google Play publikovány s balíčkem aplikace podporujícím okamžité aplikace. Od srpna 2021 je nutné vydávat aktualizace okamžitých aplikací prostřednictvím balíčků aplikace podporujících okamžité aplikace.

Další informace naleznete v příspěvku na blogu Android Developers.

Po vytvoření okamžité aplikace (kterou lze spouštět bez instalace) ji můžete pomocí služby Play Console distribuovat uživatelům.

Poznámka: Aplikace v programu Pro celou rodinu nemohou mít okamžité verze.

Předpoklady

Pokud okamžitou aplikaci vytváříte poprvé, je potřeba použít balíček Android App Bundle. To znamená, že vám stačí vytvořit, podepsat a nahrát jen jeden artefakt, který bude podporovat okamžitou i instalovanou verzi aplikace.

Krok 1: Aktivace okamžitých aplikací

Nejdřív musíte jako typ vydání přidat okamžitý obsah na Google Play a zajistit, aby byl aktivní.

 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Rozšířená nastavení (Vydání > Nastavení > Rozšířená nastavení).
 2. Vyberte kartu Typy vydání
 3. Klikněte na + Přidat typ vydání a vyberte Okamžitý obsah na Google Play.

Po dokončení těchto kroků bude jako typ vydání uveden Okamžitý obsah na Google Play. Zároveň by u něj měl být uveden stav Aktivní společně se zelenou značkou zaškrtnutí.

Krok 2: Vytvoření vydání

Vydání je tvořeno kombinací jednoho nebo více artefaktů sestavení, které si připravíte před vydáním aplikace nebo aktualizace. Vydání okamžité aplikace můžete vytvořit v následujících kanálech:

 • Interní testování: Interní testovací vydání jsou dostupná až pro 100 testerů, které vyberete.
 • Uzavřené testování: Uzavřená testovací vydání jsou dostupná pouze omezenému počtu testerů, které vyberete. Ti mohou otestovat verzi aplikace určenou k vydání a odeslat zpětnou vazbu.
 • Produkce: Produkční vydání jsou dostupná všem uživatelům Google Play v zemích, které vyberete.

Důležité: K vytvoření nového vydání potřebujete oprávnění Vydávání aplikací v testovacích kanálech. Cílení na uzavřené kanály se dědí z produkčního kanálu a nelze ho nastavit jinak.

Postup vytvoření vydání okamžité aplikace:

 1. Otevřete Play Console a přejděte do kanálu, ve kterém chcete zahájit vydání: 
  • Uzavřené testování(VydáníTestování > Uzavřené testování)
   • Poznámka: Pokud chcete vytvořit vydání v existujícím kanálu uzavřeného testování, vyberte Spravovat kanál. Pokud chcete vytvořit nový kanál, klikněte na Vytvořit kanál.
  • Interní testování(VydáníTestování > Interní testování)
  • Produkce (Vydání > Produkce)
 2. V pravé horní části stránky se nachází filtr typu vydání, kde je ve výchozím nastavení vybrána možnost Standardní. Kliknutím na šipku dolů zobrazte typy vydání a vyberte Pouze okamžité aplikace.
 3. Postup vytvoření vydání okamžité aplikace se bude lehce lišit podle toho, pro který kanál vydání vytváříte:
  • Vydání pro interní testování a produkční vydání: V pravé horní části stránky klikněte na Vytvořit nové vydání.
  • Vydání pro uzavřené testování: Vedle možnosti Alfa klikněte na Spravovat kanál a vyberte Vytvořit nové vydání.
   • Poznámka: Pokud možnost Vytvořit nové vydání není k dispozici, může to znamenat, že nejprve musíte provést určitá nastavení. Najdete je na stránce Hlavní panel.

Další informace o nastavení jednotlivých typů kanálů naleznete v následujících sekcích. Další informace o testování obecně naleznete v článku o nastavení otevřeného, uzavřeného nebo interního testování.

Podrobnosti o kanálu

Interní a uzavřené testování

Přidání testerů

Podle pokynů v našem článku o testování můžete vytvořit seznamy testerů, pozvat testery k používání vaší aplikace a distribuovat okamžitou aplikaci v kanálu interního testování nebo uzavřeného testování

Než budete s testery sdílet odkaz na aplikaci, uvědomte si následující skutečnosti:

 • Konfigurace testerů se vztahují na odpovídající kanál instalované i okamžité aplikace. Například když přidáte seznam testerů do kanálu uzavřeného testování instalované aplikace, stejný seznam bude použit i v kanálu uzavřeného testování okamžité aplikace. 
 • Testeři mohou v jednu chvíli testovat pouze jeden kanál vydání okamžité aplikace. To znamená, že pokud tester testuje vydání v kanálu interního testu a poté se přihlásí k testování v kanálu uzavřeného testování, z testování vydání v kanálu interního testu bude automaticky odstraněn.
Produkce

Při vytváření vydání v kanálu Produkce můžete určit, ve kterých zemích bude okamžitá aplikace k dispozici. Ve výchozím nastavení se vybrané země shodují se zeměmi, kde nabízíte aplikaci, která se instaluje. 

Cílit můžete na země a oblasti, které jsou u standardní aplikace vybrané v produkčním kanálu nebo v kanálu předběžné registrace. Pokud chcete distribuci aplikace v zemích změnit, u vydání okamžité aplikace na stránce Produkce (Vydání > Produkce) vyberte kartu Země/oblasti.

Krok 3: Příprava vydání okamžité aplikace

 1. Podle pokynů na obrazovce přidejte balíček okamžité aplikace a zadejte název vydání. 
  • Název vydání se používá pouze ve službě Play Console a pro uživatele nebude viditelný.
  • Toto pole bude automaticky vyplněno názvem verze ze souboru manifestu.
  • Chcete-li vydání ve službě Play Console snadno rozpoznat, přidejte název vydání, který pro vás bude srozumitelný, například verzi sestavení („3.2.5-RC2“) nebo interní kódové označení („Banán“).
 2. Uložte změny vydání pomocí možnosti Uložit.
 3. Až přípravu vydání dokončíte, vyberte Kontrola vydání.

Krok 4: Kontrola a publikování vydání

Předpoklad: Před publikováním vydání zkontrolujte, zda jste u aplikace vyplnili sekce Záznam v obchodu a Hodnocení obsahunastavili ceny

Pokud jste tyto sekce vyplnili pro aplikaci, která se instaluje, stejné údaje budou platit pro okamžitou aplikaci. Připomínáme, že dostupnost okamžité aplikace je definována v jejím souboru manifestu a nikoli ve vyloučení zařízení nastavených pro aplikaci. 

Až budete připraveni okamžitou aplikaci publikovat, můžete postupovat podle pokynů ke kontrole a publikování vydání.

Krok 5: Kontrola podrobností o vydání

Když vytvoříte vydání, na stránce Uzavřené testování, Interní testování nebo Produkce naleznete informace související s nejnovějším vydáním aplikace. Pomocí filtru typu vydání (ve výchozím nastavení je vybrán Standardní) vyberte Pouze okamžité aplikace, najděte vydání a zobrazte následující informace:

 • Souhrn vydání: Informace o vydání, včetně času a data vydání a dostupnosti pro zařízení.
 • Balíčky aplikací: Seznam aktivních, ponechaných a deaktivovaných balíčků aplikací vhodných pro okamžitě spustitelné verze, které souvisí s tímto vydáním.
 • Historie publikování: Časová osa s časovými razítky událostí, jako je pozastavení a obnovení vydávání aplikace.

Vydání okamžité aplikace najdete také při vyhledávání na stránce Přehled vydání (Vydání > Přehled vydání).

Přesměrování uživatelů na mobilní web

Procento uživatelů

Chcete-li porovnat výkon okamžité aplikace a mobilního webu, můžete určité procento návštěvníků přesměrovat na mobilní web. Tato praktika se anglicky nazývá „mobile holdback“.

Nastavení přímého přesměrování na mobilní web:

 1. Otevřete službu Play Console a vyberte aplikaci. 
 2. Přejděte na stránku vydání okamžité aplikace, které chcete upravit (Uzavřené testování, Interní testování nebo Produkce), nebo vydání vyhledejte na stránce Přehled vydání (Vydání > Přehled vydání).
 3. V pravé horní části stránky klikněte na filtr typu vydání (ve výchozím nastavení je vybrán Standardní) a vyberte Pouze okamžité aplikace.
 4. Vyberte kartu Mobilní web.
 5. Vedle možnosti „Uživatelé přesměrovávaní na mobilní web“ zadejte procento uživatelů, které chcete přesměrovat na mobilní web. Pokud zadáte například 0,95, 95 % uživatelů, kteří by mohli použít okamžitou aplikaci, bude přesměrováno na mobilní web. Zbývajícím 5 % bude zpřístupněna okamžitá aplikace.
 6. Změny uložte.
Všichni uživatelé

Pokud u okamžité aplikace dochází k problémům a vy chcete přesměrovat všechny uživatele ze všech kanálů na mobilní web:

 1. Otevřete službu Play Console a přejděte na stránku Rozšířená nastavení (Vydání > Nastavení > Rozšířená nastavení).
 2. Přejděte dolů do sekce Okamžitý obsah na Google Play a klikněte na Spravovat.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Okamžitá aplikace je aktivní.
 4. Klikněte na Uložit.

Oprava chyby

Pokud dojde k chybě související s rozdělenými soubory APK, další informace naleznete na webu Android Developers.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false