Thay đổi hoặc xóa tài khoản ngân hàng của người bán

Bạn không thể thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng trong hồ sơ thanh toán của mình sau khi đã xác minh tài khoản đó để nhận khoản thanh toán cho người bán. Bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng, thêm tài khoản ngân hàngchọn một tài khoản hiện có làm tài khoản chính để nhận khoản thanh toán cho người bán từ Google.

Xóa tài khoản ngân hàng

Để xóa tài khoản ngân hàng mà bạn đã sử dụng để nhận khoản thanh toán cho người bán từ Google, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt thanh toán.
  3. Trong phần "Cách bạn nhận thanh toán", hãy nhấp vào phần Chọn phương thức thanh toán.
  4. Dưới tài khoản bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa.
  5. Để xóa hoàn toàn phương thức thanh toán khỏi hồ sơ thanh toán của bạn, nhấp vào Xóa trên màn hình mở ra.
Nếu bạn chỉ có một tài khoản ngân hàng duy nhất trong hồ sơ thanh toán mà bạn đã xác minh để nhận khoản thanh toán cho người bán, thì bạn sẽ không thể xóa tài khoản này. Để xóa tài khoản ngân hàng duy nhất trong hồ sơ của mình, bạn phải thêmxác minh một tài khoản mới, đồng thời đặt tài khoản này làm tài khoản chính rồi mới xóa tài khoản cũ.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false