Zmena alebo odstránenie bankového účtu obchodníka

Informácie o bankovom účte v platobnom profile nie je možné zmeniť po tom, ako ste profil overili na prijímanie obchodných platieb. Bankové účty môžete odstrániť alebo pridať a môžete tiež vybrať existujúci účet ako primárny účet na prijímanie obchodných platieb od Googlu.

Odstránenie bankového účtu

Ak chcete odstrániť bankový účet, ktorý ste použili na prijímanie obchodných platieb od Googlu, postupujte podľa pokynov nižšie:

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia platieb.
  3. V časti Spôsob platby kliknite na Vybrať spôsob platby.
  4. Pod účtom, ktorý chcete vymazať, kliknite na Odstrániť.
  5. Ak chcete daný spôsob platby úplne odstrániť z platobného profilu, kliknite na Odstrániť na obrazovke, ktorá sa otvorí.
Jediný bankový účet, ktorý ste overili na prijímanie obchodných platieb, nie je možné z platobného profilu odstrániť. Ak chcete odstrániť jediný bankový účet zo svojho profilu, musíte pridať overiť nový účet a nastaviť ho ako primárny účet. Potom môžete odstrániť starý účet. 

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?