Sürümleri hazırlama ve kullanıma sunma

Bir sürümle, uygulamanızın Google Play'in tavsiye ettiği yayın biçimi olan Android App Bundle'ı veya APK'leri yönetebilir ve ardından uygulamanızı belirli bir kanala sunabilirsiniz.

1. Adım: Sürüm oluşturun

Sürüm, bir uygulama ya da uygulama güncellemesini kullanıma sunmak için hazırlayacağınız bir veya daha fazla derleme yapısının bileşimidir.

Sürümünüzü başlatmak için:

 1. Play Console hesabınıza gidin.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Soldaki menüde Sürüm yönetimi > Uygulama sürümleri'ni seçin.
 4. Oluşturmak istediğiniz sürüm türünün yanında Yönet'i seçin. Şunlardan birini seçebilirsiniz:
  • Dahili test: Uygulamanızı dahili test ve kalite güvencesi kontrolleri için hızlıca dağıtmak istiyorsanız dahili test sürümü oluşturun.
  • Kapalı: Uygulamanızın yayın öncesi sürümlerini daha geniş bir test kullanıcısı grubu ile test etmek için kapalı bir sürüm oluşturun. Daha küçük bir çalışan grubu veya güvenilir kullanıcılarla test yaptıktan sonra, testinizi açık sürüme genişletebilirsiniz. Uygulama sürümleri sayfanızda, ilk kapalı testiniz olarak bir Alfa kanalı olacaktır. Gerekirse, başka kapalı kanallar da oluşturup ad verebilirsiniz.
  • Açık: Kapalı bir sürümü test ettikten sonra açık bir sürüm oluşturun. Açık sürümünüz, uygulamanızın üretim sürümünde yayınlanmasından önce test etmek için daha geniş bir kullanıcı yelpazesini içerebilir.
  • Üretim: Bir üretim sürümü oluşturduğunuzda uygulamanızın bu sürümü, hedeflediğiniz ülkelerdeki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
 5. Yeni sürüm oluşturmak için Sürüm oluştur'u seçin.

Not: Test hakkında daha fazla bilgi için açık, kapalı veya dahili test oluşturma konusuna gidin.

2. Adım: Uygulamanızın sürümünü hazırlayın

 1. Ekrandaki talimatları uygulayarak APK'ları veya uygulama paketlerini ekleyin, bu sürümdeki yenilikleri açıklayın ve sürüme ad verin. Bu alanlardan herhangi biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdan uygun bölüm başlığını seçin.
 2. Sürümünüzde yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'i seçin.
 3. Sürümünüzü hazırlamayı bitirdiğinizde İncele'yi seçin.

Ülke dağıtımı

Uygulamanızın üretim, açık ve kapalı sürümlerinde ülke kullanım durumunu yönetmeyle ilgili ayrıntılar için uygulama sürümlerini belirli ülkelere dağıtma konusuna gidin.

Sürüm bilgileri

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdan bir bölüm başlığı seçin.

Eklenecek Android Uygulama Paketleri ve APK'lar

Bu bölümde, bir sürüme doğrudan eklediğiniz uygulama paketleri veya APK'larla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.

Devre dışı bırakılacak Android Uygulama Paketleri ve APK'lar

Bu bölümde, önceki sürümünüzde olup artık kullanıcılara sunulmayacak uygulama paketleri veya APK'larla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.

Koru seçeneğini tıkladığınızda bir yapı, kullanıcılara sunulmaya devam edilecek uygulama paketleri veya APK'lar listesine taşınır.

Saklanacak Android Uygulama Paketleri ve APK'lar

Bu bölümde, önceki sürümünüzde olup kullanıcılara sunulmaya devam edecek uygulama paketleri veya APK'larla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz.

Devre dışı bırak seçeneğini tıkladığınızda bir yapı, kullanıcılara artık sunulmayacak uygulama paketleri veya APK'lar listesine taşınır.

Uygulamanız için izinleri bildirin (isteğe bağlı)

İzin istekleri, APK'larınız veya App Bundle'larınız eklendikten sonra, yayınlama sürecinde değerlendirilir. Uygulamanız yüksek riskli veya hassas izinlerin (ör. SMS veya Arama Kaydı) kullanımını gerektiriyorsa, İzin Beyan Formu'nu doldurmanız ve Google Play'den onay almanız gerekebilir.

Sürüm adı

Sürüm adı sadece Play Console'da kullanım içindir ve kullanıcılar bu bilgiyi görmezler.

Alan, sürüme eklenen ilk APK'nın veya uygulama paketinin sürüm adıyla otomatik olarak doldurulur.

Sürümünüzün Play Console'da tanımlanmasını kolaylaştırmak için, derleme sürümü ("3.2.5-RC2") ya da dahili kod adı ("Elma") gibi sizin için anlamı olan bir sürüm adı ekleyin.

Bu sürümdeki yenilikler

Genel Bakış

Kullanıcılarınıza, uygulamanızın bu sürümünde yaptığınız son güncellemeler hakkında bilgi verin. "Yenilikler" açıklamanız promosyon amacıyla veya kullanıcıları rahatsız edici şekilde isteklerde bulunmak için kullanılmamalıdır.

Sürüm notları ekleme ve çevirileri yönetme

"Bu sürümdeki yenilikler" bölümünde uygulama sürümünüze ilişkin açıklamayı ilgili dil etiketleri arasına ekleyin. Uygulamanızın desteklediği her bir dil için metin kutusunda dil etiketleri gösterilir.

Uygulamanızın desteklediği dilleri değiştirmek için ilk olarak Mağaza Girişinize çeviri eklemeniz gerekir. Sürümü hazırlama sayfasına geri döndüğünüzde, metin kutusunda en son dil grubu gösterilir.

Metin girerken dil etiketlerinin, sürüm notlarından ayrı satırlarda olmalarına özen gösterin. Biçim, aşağıdaki gibi olmalıdır:

<tr-tr>

Sürüm notları açıklaması birden çok satırdan oluşabilir.

</tr-tr>

Önceki sürümden kopyala

Önceki bir sürüme ait sürüm notlarını kopyalamak için Önceki sürümden kopyala'yı seçin. Sonraki ekranda, bir sürümü seçtiğinizde sürüm notları ve çeviriler daha ayrıntılı düzenleme yapabilmeniz için metin kutusuna kopyalanır. Bu işlem, girdiğiniz mevcut sürüm notlarını değiştirecektir.

3. Adım: Sürümünüzü inceleyin ve kullanıma sunun

Önkoşul: Sürümünüzü kullanıma sunmadan önce uygulamanızın mağaza girişi, içerik derecelendirmesi, fiyatlandırma ve dağıtım bölümlerini tamamladığınızdan emin olun. Her bölüm tamamlandığında, sol menüde o bölümün yanında yeşil bir onay işareti görürsünüz.

Uygulamanızı aşamalı olarak sunmaya hazır olduğunuzda:

 1. Play Console hesabınıza gidin.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Soldaki menüde Sürüm yönetimi > Uygulama sürümleri'ni seçin.
 4. Kullanıma sunmak istediğiniz sürümün yanındaki Sürümü düzenle seçeneğini belirleyin.
 5. Taslak sürümünüzü gözden geçirin ve gerekli olan tüm ilave değişiklikleri yapın.
 6. İncele'yi seçin. Sürümünüzü kullanıcılara aşamalı olarak sunmadan önce herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için "Sürümü inceleme ve aşamalı olarak sunma" ekranına götürülürsünüz.
 7. Tüm uyarı ve hataları inceleyin.
 8. Mevcut bir uygulamayı güncelliyorsanız kullanım sunum yüzdesi seçin.
  • İlk sürümünüzü kullanıma sunuyorsanız, kullanıma sunum yüzdesi seçme seçeneği gösterilmez.  
  • Aşamalı sunumu belirli ülkelere hedefleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için uygulama güncellemelerini aşamalı olarak sunma bölümüne gidin.

 9. Kullanıma sunumu onayla'yı seçin.
  • Uygulamanızı üretim sürümünü kullanıma sunuyorsanız Kullanıma sunumu onayla'yı tıkladığınızda uygulamanız ayrıca, seçtiğiniz ülkelerdeki tüm Google Play kullanıcılarına yayınlanır.

4. Adım: Sürüm bilgilerini inceleyin

Sürüm oluşturduktan sonra Uygulama sürümleri sayfanızda her bir kanala sunduğunuz en yeni uygulama sürümüyle ilgili aşağıdaki bilgileri görürsünüz.

 • Sürüm adı: Sadece Play Console'da sürümü tanımlamak için kullanılan ad (dahili kod adı ya da derleme sürümü gibi).
 • Aşamalı sunma bilgileri: Her sürüm için son aşamalı sunma etkinliğini belirten zaman damgası.
 • Cihaz desteği: Desteklenen, desteklenmeyen ve hariç bırakılan cihazlar dahil olmak üzere, uygulamanızın cihaz uyumluluğunu gösteren özet bilgi. Cihaz desteği sürüm ya da kanal bazında değil, uygulama bazında yönetilir.
 • APK bilgileri: Mevcut ve önceki sürümlerinize eklenen etkin sürüm kodlarının listesi.
 • Aşamalı sunum geçmişi: Uygulamanızın yayınlanmasının durdurulduğu, tekrar başlatıldığı veya yeni bir kullanıcı yüzdesine sunulduğu tarihlere ilişkin zaman damgalarını gösteren bir zaman çizelgesi.
 • Sürüm geçmişi: Sürüm kodu ayrıntıları, aşamalı sunum geçmişi ve sürüm notlarıyla birlikte önceki tüm sürümlerin listesi.

İpuçları

Taslak sürümler

Bir sürümü taslak olarak kaydettiğinizde sürümünüzün hazırlığını, aşamalı sunma işleminden ayırabilirsiniz. Uygulama bilgilerinizin diğer bölümlerini eklerken veya düzenlerken bu yararlı olabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?