Releases voorbereiden en implementeren

Met een release kunt u de Android App Bundle (de door Google Play aanbevolen publicatie-indeling) of de APK's van uw app beheren en uw app naar een specifieke track implementeren.

Stap 1: Een release maken

Een release is een combinatie van een of meer build-artefacten die u voorbereidt om een app- of app-update te implementeren.

U kunt als volgt uw release starten:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > App-releases in het linkermenu.
 4. Selecteer Beheren naast het releasetype dat u wilt maken. U kunt kiezen uit:
  • Interne test: Maak een interne testrelease om uw app snel te distribueren voor interne tests en kwaliteitscontroles.
  • Gesloten: Maak een gesloten release om pre-releaseversies van uw app met een groter aantal testers te testen. Nadat u uw test met een kleinere groep werknemers of vertrouwde gebruikers heeft getest, kunt u deze uitbreiden naar een open release. Op de pagina App-releases is een alfatrack als uw eerste gesloten test beschikbaar. Indien nodig kunt u ook extra gesloten tracks maken en een naam geven.
  • Open: Maak een open release nadat u een gesloten release heeft getest. Voor uw open release kunnen meer uiteenlopende gebruikers voor het testen worden gebruikt voordat uw app in productie gaat.
  • Productie: Wanneer u een productierelease maakt, is deze versie van uw app beschikbaar voor alle gebruikers in de landen die u heeft getarget.
 5. Selecteer Release maken om een nieuwe release te maken.

Opmerking: Ga naar Een open, gesloten of interne test opzetten voor meer informatie over testen.

Stap 2: De release van uw app voorbereiden

 1. Volg de instructies op het scherm om APK's of app-bundels toe te voegen, de nieuwe functies in deze release te beschrijven en uw release een naam te geven. Voor meer informatie over een van deze velden selecteert u het bijbehorende kopje hieronder.
 2. Selecteer Opslaan om wijzigingen op te slaan die u heeft aangebracht in uw release.
 3. Selecteer Controleren wanneer u klaar bent met het voorbereiden van uw release.

Landendistributie

Ga naar App-releases distribueren naar specifieke landen voor meer informatie over de beschikbaarheid van de open en gesloten release van uw app in verschillende landen.

Details van release

Selecteer een van de onderstaande kopjes voor meer informatie.

Android App Bundles en APK's om toe te voegen

Bekijk in dit gedeelte details over app-bundels of APK's die u rechtstreeks aan een release heeft toegevoegd.

Android App Bundles en APK's om te deactiveren

Bekijk in dit gedeelte details over app-bundels of APK's uit uw vorige release die niet meer aan gebruikers worden weergegeven.

Als u op Behouden klikt, wordt een artefact verplaatst naar de lijst met app-bundels of APK's die nog steeds aan gebruikers worden weergegeven.

Android App Bundles en APK's om te behouden

Bekijk in dit gedeelte details over app-bundels of APK's uit uw vorige release die nog steeds aan gebruikers worden weergegeven.

Als u op Deactiveren klikt, wordt een artefact verplaatst naar de lijst met app-bundels of APK's die niet meer aan gebruikers worden weergegeven.

Machtigingen voor uw app declareren (optioneel)

Machtigingsverzoeken worden geëvalueerd tijdens het releaseproces nadat u uw APK's of app-bundels heeft toegevoegd. Als uw app het gebruik van riskante of gevoelige machtigingen (zoals Sms of Gesprekkenlijst) aanvraagt, moet u mogelijk het declaratieformulier voor machtigingen invullen en goedkeuring krijgen van Google Play.

Releasenaam

De releasenaam wordt alleen gebruikt in de Play Console en is niet zichtbaar voor gebruikers.

In het veld wordt automatisch de versienaam ingevuld van de eerste APK of app-bundel die u toevoegt aan de release.

U kunt uw release gemakkelijker in de Play Console identificeren als u een releasenaam toevoegt die iets voor u betekent, zoals de buildversie ('3.2.5-RC2') of een interne codenaam ('Banaan').

Wat is er nieuw in deze release?

Overzicht

Stel uw gebruikers op de hoogte van recente updates die u heeft aangebracht in deze release van uw app. Uw beschrijving bij 'Nieuwe functies' mag niet worden gebruikt voor promotiedoeleinden of om uw gebruikers aan te sporen bepaalde acties te ondernemen.

Release-opmerkingen toevoegen en vertalingen beheren

Voeg in het gedeelte 'Wat is er nieuw in deze release?' de beschrijving voor de release van uw app toe tussen de relevante taaltags. Taaltags worden weergegeven in het tekstvak voor elke taal die uw app ondersteunt.

Als u de ondersteunde talen van uw app wilt wijzigen, moet u eerst vertalingen toevoegen aan uw winkelvermelding. Wanneer u terugkeert naar de pagina Release voorbereiden, wordt de nieuwste reeks talen weergegeven in het tekstvak.

Wanneer u tekst opgeeft, moet u ervoor zorgen dat de taaltags zich bevinden op afzonderlijke regels van de release-opmerkingen. De indeling moet overeenkomen met het volgende:

<en-US>

De beschrijving voor de release-opmerkingen kan uit meerdere regels bestaan.

</en-US>

Kopiëren uit vorige release

Als u de release-opmerkingen van een vorige release wilt kopiëren, selecteert u Kopiëren uit vorige release. Selecteer een release op het volgende scherm om de release-opmerkingen en eventuele vertalingen te kopiëren naar het tekstvak zodat u ze verder kunt bewerken. Hierdoor worden eventuele bestaande release-opmerkingen vervangen die u heeft opgegeven.

Stap 3: Uw release controleren en implementeren

Vereiste: Voordat u uw release kunt implementeren, moet u ervoor zorgen dat u de gedeelten voor de winkelvermelding, contentclassificatie en prijzen en distributie van uw app heeft ingevuld. Wanneer een gedeelte is voltooid, wordt een groen vinkje naast het betreffende gedeelte weergegeven in het linkermenu.

Zodra u klaar bent om uw app te implementeren, doet u het volgende:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer App-releases in het linkermenu.
 4. Selecteer Release bewerken naast de release die u wilt implementeren.
 5. Controleer uw conceptrelease en breng zo nodig aanvullende wijzigingen aan.
 6. Selecteer Controleren. U wordt naar het scherm voor het controleren en implementeren van uw release gebracht. Daar kunt u controleren of er geen problemen met uw release zijn voordat u deze implementeert naar gebruikers.
 7. Controleer eventuele waarschuwingen of fouten.
 8. Als u een bestaande app updatet, selecteert u een implementatiepercentage.
  • Als u uw eerste release implementeert, wordt de optie voor het selecteren van een implementatiepercentage niet weergegeven.  
  • Ga naar App-updates vrijgeven met gefaseerde implementaties voor meer informatie over hoe u een gefaseerde implementatie kunt targeten op specifieke landen.

 9. Selecteer Implementatie bevestigen.
  • Als u de eerste release van uw app implementeert in productie en op Implementatie bevestigen klikt, wordt uw app ook gepubliceerd naar alle Google Play-gebruikers in de landen die u heeft geselecteerd.

Stap 4: De details van uw release bekijken

Zodra u een release heeft gemaakt, wordt op de pagina App-releases de volgende informatie weergegeven voor de nieuwste app-release die u naar elke track heeft geïmplementeerd.

 • Releasenaam: Een naam waaraan de release alleen in de Play Console kan worden herkend, zoals een interne codenaam of buildversie.
 • Implementatiedetails: Een tijdstempel dat aangeeft wanneer de laatste implementatiegebeurtenis voor elke release heeft plaatsgevonden.
 • Apparaatondersteuning: Een overzicht van de apparaatcompatibiliteit, inclusief ondersteunde, niet-ondersteunde en uitgesloten apparaten. Apparaatondersteuning wordt beheerd per app en niet per release of track.
 • APK-details: Een lijst met actieve versiecodes die aan uw huidige en vorige releases zijn toegevoegd.
 • Implementatiegeschiedenis: Een tijdlijn die tijdstempels laat zien voor wanneer uw app-release werd stopgezet, hervat of aan een nieuw percentage gebruikers werd geleverd.
 • Releasegeschiedenis: Een lijst met alle eerdere releases, met informatie over de versiecode, implementatiegeschiedenis en release-opmerkingen.

Tips

Conceptreleases

Wanneer u een conceptversie van uw release opslaat, kunt u de voorbereiding van uw release scheiden van de implementatie. Dit kan handig zijn terwijl u andere gedeelten van de app-gegevens toevoegt of bewerkt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?