Leidimų rengimas ir išleidimas

Naudodami leidimą galite tvarkyti savo programos „Android App Bundle“ – rekomenduojamą paskelbimo sistemoje „Google Play“ formatą – arba APK ir išleisti konkrečios versijos programą.

1 veiksmas: sukurkite leidimą

Leidimas yra vieno ar daugiau versijos objektų, kuriuos turite paruošti, kad galėtumėte išleisti programą ar programos naujinį, derinys.

Jei norite pradėti kurti leidimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Programos leidimai.
 4. Šalia norimo kurti leidimo tipo pasirinkite Tvarkyti. Galite pasirinkti iš nurodytų parinkčių.
  • Vidinės versijos testavimas: jei norite greitai platinti programą, kad būtų vykdomas vidinės versijos testavimas ir kokybės užtikrinimo patikros, sukurkite vidinės versijos testavimo leidimą.
  • Uždaras testavimas: sukurkite uždarą leidimą, kad galėtumėte testuoti išankstinio leidimo programos versijas su didesne bandytojų grupe. Atlikę testavimą su mažesne darbuotojų grupe arba patikimais naudotojais, galite išplėsti testavimą atlikdami atvirą leidimo testavimą. Puslapyje Programos leidimai alfa grupė bus pasiekiama kaip pradinis uždaras testavimas. Jei reikia, taip pat galite sukurti papildomų uždarų grupių ir jas pavadinti.
  • Atviras testavimas: atlikę uždaro leidimo testavimą sukurkite atvirą leidimą. Atliekant atviro leidimo testavimą gali būti įtraukiama daugiau naudotojų, prieš paskelbiant programos gamybinę versiją.
  • Gamybinė versija: kai sukuriate gamybinės versijos leidimą, ši programos versija pasiekiama visiems naudotojams šalyse, pagal kurias taikote.
 5. Jei norite sukurti naują leidimą, pasirinkite Kurti leidimą.

Pastaba: jei reikia daugiau informacijos apie testavimą, žr. skiltį apie atviro, uždaro arba vidinės versijos testavimo nustatymą.

2 veiksmas: parenkite savo programos leidimą

 1. Vadovaudamiesi ekrane pateiktomis instrukcijomis pridėkite APK ar „App Bundle“, aprašykite, kas naujo šiame leidime, ir suteikite leidimui pavadinimą. Jei reikia daugiau informacijos apie bet kurį iš šių laukų, toliau pasirinkite atitinkamą skilties antraštę.
 2. Jei norite išsaugoti leidimo pakeitimus, pasirinkite Išsaugoti.
 3. Baigę ruošti leidimą, pasirinkite Peržiūrėti.

Platinimas pagal šalį

Jei reikia išsamios informacijos apie programos gamybinės, atvirtos ir uždaros versijų leidimų pasiekiamumo pagal šalį tvarkymą, žr. skiltį apie programos leidimų platinimą konkrečiose šalyse.

Išsami leidimo informacija

Jei reikia daugiau informacijos, toliau pasirinkite skilties antraštę.

„Android App Bundle“ ir APK, skirti pridėti

Šioje skiltyje galite peržiūrėti išsamią informaciją apie „App Bundle“ ar APK, kuriuos pridėjote tiesiai prie leidimo.

„Android App Bundle“ ir APK, skirti išaktyvinti

Šioje skiltyje galite peržiūrėti išsamią informaciją apie ankstesnio leidimo „App Bundle“ ar APK, kurie nebebus pateikiami naudotojams.

Spustelėjus Išlaikyti objektas perkeliamas į „App Bundle“ ar APK, kurie toliau bus teikiami naudotojams, sąrašą.

„Android App Bundle“ ir APK, skirti išlaikyti

Šioje skiltyje galite peržiūrėti išsamią informaciją apie ankstesnio leidimo „App Bundle“ ar APK, kurie ir toliau bus teikiami naudotojams.

Spustelėjus Išaktyvinti objektas perkeliamas į „App Bundle“ ar APK, kurie nebebus teikiami naudotojams, sąrašą.

Programos leidimų pareiškimas (pasirenkama)

Leidimų užklausos vertinamos vykdant leidimo procesą pridėjus APK ar programos komponentų rinkinius. Jei programa prašo naudoti labai rizikingus arba svarbius leidimus (pvz., SMS ar skambučių žurnalo), gali reikėti užpildyti leidimų pareiškimo formą ir gauti „Google Play“ patvirtinimą.

Leidimo pavadinimas

Leidimo pavadinimas naudojamas tik „Play Console“ ir jis nėra rodomas naudotojams.

Lauke automatiškai įvesime pirmo prie leidimo pridėto APK ar „App Bundle“ versijos pavadinimą.

Kad lengviau rastumėte savo leidimą „Play Console“, pridėkite leidimo pavadinimą, kuris yra prasmingas, pvz., versiją („3.2.5-RC2“) ar vidinį kodinį pavadinimą („Bananas“).

Kas naujo šiame leidime?

Apžvalga

Praneškite naudotojams apie atliktus šios programos versijos pakeitimus. Skiltyje „Kas naujo“ pateiktas aprašas neturėtų būti naudojamas reklamos tikslais arba siekiant priversti naudotojus atlikti veiksmus.

Laidos informacijos pridėjimas ir vertimų tvarkymas

Skiltyje „Kas naujo šiame leidime?“pridėkite programos leidimo aprašą tarp atitinkamos kalbos žymų. Kalbos žymos bus rodomos kiekvienos kalbos, kurią palaiko programa, teksto laukelyje.

Jei norite keisti programos palaikomas kalbas, pirmiausia pridėkite vertimus prie savo Parduotuvės įrašo. Kai grįšite į puslapį Leidimo paruošimas, teksto laukelyje bus rodomas naujausias kalbų rinkinys.

Įvesdami tekstą įsitikinkite, kad kalbos žymos yra atskirose eilutėse nei laidos informacija. Reikalingas toks formatas:

<en-US>

Laidos informacijos aprašas gali būti keliose eilutėse.

</en-US>

Kopijavimas iš ankstesnio leidimo

Norėdami nukopijuoti laidos informaciją iš ankstesnio leidimo, pasirinkite Kopijuoti iš ankstesnio leidimo. Kitame ekrane pasirinkite leidimą, kad laidos informacija ir bet kokie vertimai būtų nukopijuoti į teksto laukelį, kur juos galėsite toliau redaguoti. Visa esama laidos informacija, kurią galbūt jau įvedėte, bus pakeista.

3 veiksmas: peržiūrėkite ir išleiskite savo leidimą

Būtina sąlyga: prieš išleisdami leidimą įsitikinkite, kad baigėte pildyti savo programos parduotuvės įrašo, turinio įvertinimo bei kainodaros ir platinimo skiltis. Kai bus užpildytos visos skiltys, šalia jų esančiame kairiajame meniu matysite žalią varnelę.

Kai būsite pasirengę išleisti savo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Programų leidimai.
 4. Šalia norimo išleisti leidimo pasirinkite Redaguoti leidimą.
 5. Peržiūrėkite leidimo juodraštį ir atlikite visus reikiamus papildomus pakeitimus.
 6. Pasirinkite Peržiūrėti. Būsite nukreipti į ekraną „Peržiūrėti ir išleisti leidimą“, kuriame galėsite patikrinti, ar nėra jokių leidimo problemų, prieš išleisdami jį naudotojams.
 7. Peržiūrėkite visus įspėjimus ar klaidas.
 8. Jei atnaujinate esamą programą, pasirinkite išleidimo procentinę dalį.
  • Jei išleidžiate pirmąjį leidimą, nematysite išleidimo procentinės dalies parinkties.  
  • Jei reikia išsamios informacijos, kaip taikyti etapinį išleidimą konkrečiose šalyse, žr. skiltį „Programos naujinių etapinis išleidimas“.

 9. Pasirinkite Patvirtinti išleidimą.
  • Jei išleidžiate pirmą programos gamybinį leidimą, spustelėjus Patvirtinti išleidimą programa taip pat bus paskelbta visiems „Google Play“ naudotojams pasirinktose šalyse.

4 veiksmas: peržiūrėkite išsamią leidimo informaciją

Sukūrę leidimą puslapyje Programos leidimai matysite toliau nurodytą naujausio programos leidimo, kurį išleidote kiekvienos versijos, informaciją.

 • Leidimo pavadinimas: pavadinimas, pagal kurį leidimas bus identifikuojamas tik „Play Console“, pvz., vidinis kodinis pavadinimas arba versija.
 • Išsami išleidimo informacija: laiko žymė, nurodanti paskutinį kiekvieno leidimo įvykį.
 • Įrenginio palaikymas: įrenginio suderinamumo suvestinė, įskaitant palaikomus, nepalaikomus ir išskirtus įrenginius. Įrenginio palaikymas tvarkomas pagal programą, o ne pagal leidimą ar versiją.
 • Išsami APK informacija: dabartiniame leidime ir ankstesniuose leidimuose pridėtų aktyvių versijų kodų sąrašas.
 • Išleidimo istorija: laiko juosta, rodanti laiko žymes, kada jūsų programos leidimas buvo sustabdytas ir atkurtas ar pateiktas naujam kiekiui naudotojų.
 • Leidimo istorija: visų ankstesnių leidimų istorija su versijos kodo informacija, išleidimo istorija ir laidos informacija.

Patarimai

Leidimų juodraščiai

Kaip išsaugote leidimo juodraštį, galite atskirai išsaugoti leidimo ruošinį nuo išleisti skirto leidimo. Tai gali būti naudinga, kai pridedate ar redaguojate kitas programos informacijos dalis.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?