Priprema i uvođenje izdanja

Uz izdanje možete upravljati Android App Bundleom aplikacije, što je preporučeni oblik objavljivanja na Google Playu, ili APK-ovima, a zatim uvesti aplikaciju u određenoj verziji.

1. korak: izrada izdanja

Izdanje je kombinacija jednog ili više artefakata međuverzije koju ćete pripremiti za uvođenje aplikacije ili ažuriranja aplikacije.

Za pokretanje izdanja:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Uz vrstu izdanja koju želite izraditi odaberite Upravljanje. Možete odabrati sljedeća izdanja:
  • Interno testiranje: izradite izdanje za interno testiranje da biste brzo distribuirali aplikaciju radi internog testiranja i provjera za osiguranje kvalitete.
  • Zatvoreno: izradite zatvoreno izdanje da biste testirali verzije aplikacije prije objave s većim skupom testera. Nakon testiranja na manjoj grupi zaposlenika ili pouzdanih korisnika možete proširiti testiranje na otvoreno izdanje. Na stranici Izdanja aplikacije bit će dostupna alfa verzija kao početni zatvoreni test. Po potrebi možete izraditi dodatne zatvorene verzije i dodijeliti im nazive.
  • Otvoreno: izradite otvoreno izdanje nakon što ste testirali zatvoreno izdanje. Otvoreno izdanje može uključivati širi raspon korisnika za testiranje prije nego što se aplikacija objavi u produkciji.
  • Produkcija: kada izradite produkcijsko izdanje, ta verzija vaše aplikacije dostupna je svim korisnicima u zemljama koje ciljate.
 5. Za izradu novog izdanja odaberite Izradi izdanje.

Napomena: više informacija o testiranju potražite u članku Postavljanje otvorenog, zatvorenog i internog testiranja.

2. korak: priprema izdanja aplikacije

 1. Slijedite upute na zaslonu da biste dodali APK-ove ili app bundleove, opisali što je novo u tom izdanju i odredili naziv izdanja. Za više informacija o tim poljima odaberite odgovarajući naslov odjeljka u nastavku.
 2. Da biste spremili promjene koje ste napravili za izdanje, odaberite Spremi.
 3. Kad završite s pripremom izdanja, odaberite Pregled.

Distribucija po zemljama

Pojedinosti o upravljanju dostupnošću po zemljama za produkcijsko, otvoreno i zatvoreno izdanje aplikacije pročitajte u članku Distribucija izdanja aplikacije u određenim zemljama.

Pojedinosti o izdanju

Odaberite naslov odjeljka u nastavku da biste saznali više informacija.

Paketi aplikacije Android i APK-ovi za dodavanje

U ovom odjeljku pogledajte pojedinosti o app bundleovima ili APK-ovima koje ste izravno dodali izdanju.

Android App Bundleovi i APK-ovi za deaktiviranje

U ovom odjeljku pogledajte pojedinosti o app bundleovima ili APK-ovima iz prethodnog izdanja koji se neće više posluživati korisnicima.

Ako kliknete Zadrži, artefakt se premješta na popis app bundleova ili APK-ova koji će se i dalje posluživati korisnicima.

Android App Bundleovi i APK-ovi za zadržavanje

U ovom odjeljku pogledajte pojedinosti o app bundleovima ili APK-ovima iz prethodnog izdanja koji će se i dalje posluživati korisnicima.

Ako kliknete Deaktiviraj, artefakt se pomiče na popis app bundleova ili APK-ova koji se neće više posluživati korisnicima.

Objavite dopuštenja za aplikaciju (neobavezno)

Zahtjevi za dopuštenja procjenjuju se tijekom postupka objavljivanja izdanja nakon što dodate APK-ove ili pakete aplikacije. Ako vaša aplikacija zahtijeva upotrebu visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja (na primjer za SMS-ove ili zapisnik poziva), možda ćete morati ispuniti Obrazac izjave o dopuštenjima i dobiti dopuštenje od Google Playa.

Naziv izdanja

Naziv izdanja upotrebljava se samo na Play konzoli i neće biti vidljiv korisnicima.

Automatski ćemo popuniti polje s nazivom verzije prvog APK-a ili app bundlea dodanog izdanju.

Da biste lakše prepoznali svoje izdanje na Play konzoli, dodijelite mu naziv koji za vas ima značenje, poput oznake međuverzije ("3.2.5-RC2") ili internog kodnog naziva ("Banana").

Što je novo u ovom izdanju?

Pregled

Obavijestite korisnike o najnovijim ažuriranjima u tom izdanju aplikacije. Opis u odjeljku "Što je novo" ne smije se upotrebljavati u promotivne svrhe niti za pozivanje korisnika na određene radnje.

Dodavanje napomena o izdanju i upravljanje prijevodima

U odjeljku "Što je novo u ovom izdanju?"dodajte opis izdanja aplikacije između relevantnih oznaka jezika. Oznake jezika prikazivat će se u tekstnom okviru za svaki jezik koji aplikacija podržava.

Da biste promijenili podržane jezike aplikacije, najprije morate dodati prijevode u unosu u trgovini. Kada se vratite na stranicu Priprema izdanja, u tekstnom će se okviru prikazivati najnoviji skup jezika.

Prilikom unošenja teksta pazite da oznake jezika ne budu u istom retku kao i napomene o izdanju. Format treba odgovarati sljedećem:

<hr-HR>

Opis napomena o izdanju može zauzimati više redaka.

</hr-HR>

Kopiranje iz prethodnog izdanja

Da biste kopirali napomene o izdanju iz prethodnog izdanja, odaberite Kopiraj iz prethodnog izdanja. Na sljedećem zaslonu odaberite izdanje, a napomene o izdanju i eventualni prijevodi kopirat će se u tekstni okvir u kojem ćete ih moći urediti. Time će se zamijeniti sve postojeće napomene o izdanju koje ste unijeli.

3. korak: pregled i uvođenje izdanja

Preduvjet: prije uvođenja izdanja morate ispuniti odgovarajuće odjeljke koji se odnose na unos u trgovini, ocjenu sadržaja te cijene i distribuciju za aplikaciju. Kad ispunite odjeljak, vidjet ćete zelenu kvačicu u lijevom izborniku pored odjeljka.

Kad budete spremni za uvođenje aplikacije:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored izdanja koje želite uvesti odaberite Uredi izdanje.
 5. Pregledajte skicu izdanja i po potrebi napravite dodatne izmjene.
 6. Odaberite Pregled. Otvorit će se zaslon "Pregled i uvođenje izdanja" na kojemu možete provjeriti ima li poteškoća s izdanjem prije uvođenja aplikacije korisnicima.
 7. Pregledajte upozorenja i pogreške.
 8. Ako ažurirate postojeću aplikaciju, odaberite postotak za uvođenje.
 9. Odaberite Potvrdi uvođenje.
  • Ako uvodite prvo izdanje aplikacije na produkciju, kad kliknete Potvrdi uvođenje, aplikacija će se također objaviti svim korisnicima Google Playa u zemljama koje ste odabrali.

4. korak: pregled pojedinosti o izdanju

Kad izradite izdanje, na stranici Izdanja aplikacije vidjet ćete sljedeće podatke za najnovije izdanje aplikacije koje ste uveli u svakoj verziji.

 • Naziv izdanja: naziv izdanja koji se upotrebljava samo na Play konzoli, na primjer interni kodni naziv ili međuverzija.
 • Pojedinosti o uvođenju: vremenska oznaka posljednjeg događaja uvođenja za svako izdanje.
 • Podrška uređaja: sažetak kompatibilnosti uređaja, uključujući podržane, nepodržane i izuzete uređaje. Umjesto po izdanju ili zapisu, podrškom za uređaje upravlja se po aplikaciji.
 • Pojedinosti o APK-u: popis kodova aktivne verzije dodanih u trenutačnom i prethodnim izdanjima.
 • Povijest uvođenja: vremenska traka koja prikazuje vremenske oznake trenutaka kad je izdanje aplikacije zaustavljeno, nastavljeno ili posluženo novom postotku korisnika.
 • Povijest izdanja: popis svih prethodnih izdanja s pojedinostima o kodu verzije, povijesti uvođenja i napomenama o izdanju.

Savjeti

Skice izdanja

Kad spremite skicu izdanja, pripremu izdanja možete razdvojiti od uvođenja. To može biti korisno dok dodajete ili uređujete druge podatke aplikacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?