Προετοιμασία και διάθεση κυκλοφοριών

Με μια κυκλοφορία, μπορείτε να διαχειριστείτε το Αρχείο Android App Bundle το οποίο αποτελεί την προτεινόμενη μορφή δημοσίευσης του Google Play ή τα APK της εφαρμογής σας και, στη συνέχεια, να διαθέσετε την εφαρμογή σας σε ένα συγκεκριμένο κανάλι.

Βήμα 1: Δημιουργήστε μια κυκλοφορία

Μια κυκλοφορία είναι ένας συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων τεχνουργημάτων έκδοσης τα οποία προετοιμάζετε για τη διάθεση μιας εφαρμογής ή μιας ενημέρωσης εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε την κυκλοφορία σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στον τύπο κυκλοφορίας που θέλετε να δημιουργήσετε, επιλέξτε Διαχείριση. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
  • Εσωτερική δοκιμή: Δημιουργήστε μια κυκλοφορία εσωτερικής δοκιμής, για να διανείμετε γρήγορα την εφαρμογή σας για εσωτερικές δοκιμές και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας.
  • Κλειστή: Δημιουργήστε μια κλειστή κυκλοφορία, για να δοκιμάσετε προ-εκδόσεις της εφαρμογής σας με ένα μεγαλύτερο σύνολο υπευθύνων δοκιμών. Μόλις τη δοκιμάσετε με μια μικρή ομάδα εργαζομένων ή αξιόπιστων χρηστών, μπορείτε να επεκτείνετε τη δοκιμή σε μια ανοικτή κυκλοφορία. Στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής , θα είναι διαθέσιμο ένα κανάλι Alpha ως η αρχική κλειστή δοκιμή. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε πρόσθετα κανάλια κλειστών δοκιμών και να τους δώσετε όνομα.
  • Ανοικτή: Δημιουργήστε μια ανοικτή κυκλοφορία μετά τη δοκιμή μιας κλειστής κυκλοφορίας. Η ανοικτή κυκλοφορία μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο εύρος χρηστών για δοκιμή, προτού η εφαρμογή κυκλοφορήσει στο κανάλι παραγωγής.
  • Παραγωγή: Όταν δημιουργείτε μια κυκλοφορία παραγωγής, η συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες στις χώρες που στοχεύετε.
 5. Για να δημιουργήσετε μια νέα κυκλοφορία, επιλέξτε Δημιουργία κυκλοφορίας.

Σημείωση:  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση ανοικτής, κλειστής ή εσωτερικής δοκιμής.

Βήμα 2: Προετοιμάστε την κυκλοφορία της εφαρμογής σας

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να προσθέσετε APK ή αρχεία app bundle, να περιγράψετε τι νέο υπάρχει σε αυτήν την κυκλοφορία και να της δώσετε όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από αυτά τα πεδία, επιλέξτε την αντίστοιχη επικεφαλίδα ενότητας παρακάτω.
 2. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που κάνετε στην κυκλοφορία, επιλέξτε Αποθήκευση.
 3. Όταν ολοκληρώσετε την προετοιμασία της κυκλοφορίας σας, επιλέξτε Έλεγχος.

Χώρες διανομής

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των χωρών διαθεσιμότητας στις κυκλοφορίες παραγωγής καθώς και στις ανοικτές ή κλειστές κυκλοφορίες της εφαρμογής, μεταβείτε στην ενότητα Διανομή κυκλοφοριών εφαρμογής σε συγκεκριμένες χώρες.

Λεπτομέρειες κυκλοφορίας

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επικεφαλίδες ενότητας για περισσότερες πληροφορίες

Αρχεία Android App Bundle και APK για προσθήκη

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία app bundle ή τα APK που έχετε προσθέσει απευθείας σε μια κυκλοφορία.

Αρχεία Android App Bundle και APK για απενεργοποίηση

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία app bundle ή τα APK από την προηγούμενη κυκλοφορία σας τα οποία δεν θα προβάλλονται πλέον στους χρήστες.

Αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Διατήρηση, θα μεταφερθεί ένα τεχνούργημα στη λίστα των αρχείων app bundle ή των APK που θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους χρήστες.

Αρχεία Android App Bundle και APK για διατήρηση

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία app bundle ή τα APK από την προηγούμενη κυκλοφορία σας τα οποία θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους χρήστες.

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση θα μεταφερθεί ένα τεχνούργημα στη λίστα των αρχείων app bundle ή των APK που δεν θα προβάλλονται πλέον στους χρήστες.

Δήλωση αδειών για την εφαρμογή σας (προαιρετικά)

Τα αιτήματα αδειών αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κυκλοφορίας, μετά την προσθήκη των APK ή των πακέτων εφαρμογών. Εάν η εφαρμογή σας ζητάει να χρησιμοποιήσει υψηλού κινδύνου ή ευαίσθητες άδειες (π.χ. αρχείο καταγραφής SMS ή κλήσεων), μπορεί να είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Φόρμας δήλωσης αδειών και η λήψη έγκρισης από το Google Play.

Όνομα κυκλοφορίας

Το όνομα κυκλοφορίας προορίζεται για χρήση μόνο στο Play Console και δεν θα είναι ορατό στους χρήστες.

Θα συμπληρώσουμε αυτόματα το πεδίο με το όνομα έκδοσης του πρώτου APK που θα προστεθεί στην κυκλοφορία.

Προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός της κυκλοφορίας σας στο Play Console, προσθέστε ένα όνομα κυκλοφορίας που έχει νόημα για εσάς, όπως την έκδοση δομής ("3.2.5-RC2") ή μια εσωτερική κωδική ονομασία ("Μπανάνα").

Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την κυκλοφορία;

Επισκόπηση

Ενημερώστε τους χρήστες σχετικά με τις πρόσφατες ενημερώσεις που πραγματοποιήσατε σε κάθε κυκλοφορία της εφαρμογής σας. Η περιγραφή "Τι νέο υπάρχει;" δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς ή για να ζητήσετε από τους χρήστες να προβούν σε ενέργειες.

Προσθέστε σημειώσεις έκδοσης και διαχειριστείτε τις μεταφράσεις

Στην ενότητα Τι νέο υπάρχει σε αυτή την έκδοση; προσθέστε την περιγραφή για την κυκλοφορία της εφαρμογής σας μεταξύ των σχετικών ετικετών γλώσσας. Οι ετικέτες γλώσσας θα εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου για κάθε γλώσσα που υποστηρίζει η εφαρμογή σας.

Για να αλλάξετε τις υποστηριζόμενες γλώσσες της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε μεταφράσεις στην καταχώριση καταστήματος. Όταν επιστρέψετε στη σελίδα Προετοιμασία κυκλοφορίας, το τελευταίο σύνολο γλωσσών θα εμφανιστεί στο πλαίσιο κειμένου.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες γλώσσας βρίσκονται σε ξεχωριστές γραμμές από τις σημειώσεις έκδοσης. Η μορφή θα πρέπει να αντιστοιχεί στην εξής:

<en-US>

Η περιγραφή των σημειώσεων έκδοσης μπορεί να εκτείνεται σε πολλές γραμμές.

</en-US>

Αντιγραφή από προηγούμενη κυκλοφορία

Για να αντιγράψετε τις σημειώσεις έκδοσης από μια προηγούμενη κυκλοφορία, επιλέξτε Αντιγραφή από προηγούμενη κυκλοφορία. Στην επόμενη οθόνη, με την επιλογή μιας κυκλοφορίας, θα γίνει αντιγραφή των σημειώσεων έκδοσης και τυχόν μεταφράσεων στο πλαίσιο κειμένου για περαιτέρω επεξεργασία. Θα αντικαταστήσουν τυχόν υπάρχουσες σημειώσεις έκδοσης που ενδέχεται να έχετε εισαγάγει.

Βήμα 3: Ελέγξτε και διαθέστε την κυκλοφορία σας

Προαπαιτούμενο: Προτού διαθέσετε την κυκλοφορία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τις ενότητες καταχώριση καταστήματος, αξιολόγηση περιεχομένου και τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας. Όταν συμπληρωθεί η κάθε ενότητα, θα δείτε μια πράσινη ένδειξη επιλογής δίπλα της στο αριστερό μενού.

Όταν είστε έτοιμοι να διαθέσετε την εφαρμογή σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στην κυκλοφορία που θέλετε να διαθέσετε, επιλέξτε Επεξεργασία κυκλοφορίας.
 5. Ελέγξτε την πρόχειρη κυκλοφορία σας και πραγματοποιήστε τυχόν επιπλέον αλλαγές που απαιτούνται.
 6. Επιλέξτε Έλεγχος. Θα οδηγηθείτε στην οθόνη Έλεγχος και διάθεση κυκλοφορίας, όπου μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα με την κυκλοφορία πριν από τη διάθεση στους χρήστες.
 7. Ελέγξτε τυχόν προειδοποιήσεις ή σφάλματα.
 8. Εάν ενημερώνετε μια υπάρχουσα εφαρμογή, επιλέξτε ένα ποσοστό διάθεσης.
 9. Επιλέξτε Επιβεβαίωση διάθεσης.
  • Εάν διαθέτετε την πρώτη κυκλοφορία της εφαρμογής σας στην παραγωγή, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση διάθεσης η εφαρμογή σας θα δημοσιευτεί επίσης σε όλους τους χρήστες του Google Play στις χώρες που έχετε επιλέξει.

Βήμα 4: Ελέγξτε τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας

Αφού δημιουργήσετε την κυκλοφορία σας, θα βλέπετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την πιο πρόσφατη κυκλοφορία εφαρμογής που διαθέσατε σε κάθε κανάλι στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής.

 • Όνομα κυκλοφορίας: Όνομα το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναγνώριση της κυκλοφορίας στο Play Console, όπως ένα εσωτερικό κωδικό όνομα ή μια έκδοση.
 • Λεπτομέρειες διάθεσης: Μια χρονική σήμανση που υποδεικνύει το τελευταίο συμβάν διάθεσης για κάθε κυκλοφορία.
 • Υποστήριξη συσκευών: Μια σύνοψη σχετικά με τη συμβατότητα συσκευών με την εφαρμογή σας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που υποστηρίζονται, δεν υποστηρίζονται ή εξαιρούνται. Η διαχείριση της υποστήριξης συσκευής γίνεται ανά εφαρμογή και όχι ανά κυκλοφορία ή κανάλι.
 • Λεπτομέρειες APK: Μια λίστα με ενεργούς κωδικούς έκδοσης που προστέθηκαν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες κυκλοφορίες σας.
 • Ιστορικό διάθεσης: Ένα χρονολόγιο που δείχνει χρονικές σημάνσεις για την παύση, τη συνέχιση ή την προβολή σε νέο ποσοστό χρηστών της κυκλοφορίας της εφαρμογής σας.
 • Ιστορικό κυκλοφοριών: Μια λίστα με όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες κωδικών έκδοσης, το ιστορικό διάθεσης και σημειώσεις έκδοσης.

Συμβουλές

Πρόχειρες κυκλοφορίες

Όταν αποθηκεύετε μια πρόχειρη έκδοση της κυκλοφορίας, μπορείτε να διαχωρίσετε την προετοιμασία της κυκλοφορίας σας από τη διάθεση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά την προσθήκη ή την επεξεργασία άλλων σημείων των πληροφοριών της εφαρμογής σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;