Preparar i llançar versions

Amb una versió, pots gestionar els fitxers Android App Bundle de l'aplicació, que és el format de publicació recomanat de Google Play, o els APK i, tot seguit, llançar l'aplicació a un canal concret.

Pas 1: crea una versió

Una versió consisteix en un o diversos artefactes compilats que es preparen per llançar una aplicació o una actualització.

Per crear una versió, segueix aquests passos:

 1. Ves a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del tipus de versió que vulguis crear, selecciona Gestiona. Pots seleccionar entre els tipus de versions següents:
  • Prova interna: pots crear una versió de prova interna per distribuir ràpidament l'aplicació per fer-ne proves internes i revisions de control de qualitat.
  • Tancada: pots crear una versió tancada per fer proves de versions de prellançament de l'aplicació amb un conjunt més ampli de verificadors. Un cop hagis fet la prova amb un grup reduït d'empleats o usuaris de confiança, pots ampliar la prova a una versió oberta. A la pàgina Versions de l'aplicació, hi haurà disponible un canal alfa com a prova tancada inicial. Si cal, també pots crear canals tancats addicionals i assignar-los un nom.
  • Oberta: pots crear una versió oberta després d'haver provat una versió tancada. La versió oberta pot incloure un nombre més ampli d'usuaris perquè la provin, abans que l'aplicació es publiqui en versió de producció.
  • Producció: quan crees una versió de producció, aquesta versió de l'aplicació està disponible per a tots els usuaris dels països als quals has orientat el llançament.
 5. Per crear una versió, selecciona Crea una versió.

Nota: per obtenir més informació sobre les proves, consulta com pots configurar proves obertes, tancades o internes.

Pas 2: prepara la versió de la teva aplicació

 1. Segueix les instruccions en pantalla per afegir els APK o els app bundles, descriure les novetats de la versió i posar-li un nom. Per obtenir més informació sobre qualsevol d'aquests camps, selecciona a continuació el títol de secció corresponent.
 2. Per desar els canvis que facis a la versió, selecciona Desa.
 3. Quan hagis acabat de preparar la versió, selecciona Revisa.

Distribució per països

Per obtenir informació sobre com es gestiona la disponibilitat per país de les versions de producció, oberta i tancada de l'aplicació, consulta les instruccions per distribuir les versions de l'aplicació en països concrets.

Informació de la versió

Selecciona un dels títols de secció següents per obtenir més informació.

Android App Bundles i APK per afegir

En aquesta secció, pots consultar informació sobre els app bundles o els APK que has afegit directament a una versió.

Android App Bundles i APK per desactivar

En aquesta secció, pots consultar informació sobre els app bundles o els APK de la versió anterior que deixaran d'oferir-se als usuaris.

En fer clic a Conserva, es mou un artefacte a la llista d'app bundles o APK que es continuen oferint als usuaris.

Android App Bundles i APK per conservar

En aquesta secció, pots consultar informació sobre els app bundles o els APK de la versió anterior que es continuen oferint als usuaris.

En fer clic a Desactiva, es mou un artefacte a la llista d'app bundles o APK que deixaran d'oferir-se als usuaris.

Declarar permisos de l'aplicació (opcional)

Les sol·licituds de permisos s'avaluen durant el procés de llançament de l'aplicació després d'afegir els APK o els app bundles. Si la teva aplicació sol·licita fer servir permisos d'alt risc o sensibles (p. ex., el servei d'SMS o del registre de trucades), és possible que se't demani que emplenis el formulari de declaració de permisos i que Google Play t'enviï l'aprovació.

Nom de la versió

El nom de la versió només s'utilitza a Play Console i els usuaris no el veuran.

Emplenarem automàticament el camp amb el nom de la versió del primer APK o app bundle que s'afegeixi a la versió.

Per facilitar la identificació de la versió a Play Console, afegeix un nom de versió que puguis identificar fàcilment, com ara la versió de la compilació ("3.2.5-RC2") o un nom de codi intern ("Plàtan").

Novetats d'aquesta versió

Visió general

Informa els teus usuaris de les modificacions recents que has fet en aquesta versió de l'aplicació. La descripció de l'apartat "Novetats" no s'ha d'utilitzar per fer promocions ni per sol·licitar que els usuaris facin accions.

Afegir les notes de la versió i gestionar les traduccions

A la secció "Novetats d'aquesta versió", afegeix la descripció de la versió de l'aplicació entre les etiquetes d'idioma corresponents. Les etiquetes d'idioma es mostren al quadre de text de cada idioma que admet l'aplicació.

Per canviar els idiomes que l'aplicació admet, primer has d'afegir traduccions a la fitxa de Play Store. Quan tornis a la pàgina Prepara la versió, al quadre de text es mostrarà el conjunt d'idiomes més recent.

Quan introdueixis text, assegura't que les etiquetes d'idioma estiguin en línies separades de les notes de la versió. El format ha de coincidir amb l'esquema següent:

<ca-ES>

La descripció de les notes de la versió pot ocupar diverses línies.

</ca-ES>

Copia de la versió anterior

Per copiar les notes d'una versió anterior, selecciona Copia de la versió anterior. A la pantalla següent, selecciona una versió per copiar-ne les notes i les traduccions al quadre de text i continuar modificant-les. Amb aquesta acció se substituiran les notes de la versió que hagis introduït anteriorment.

Pas 3: revisa i llança la versió

Requisit previ: abans de llançar la versió, assegura't que hagis completat les seccions Fitxa de Play Store, Classificació del contingut i Preus i distribució de l'aplicació. Quan hagis completat cada secció, hi veuràs una marca de verificació verda al costat, al menú esquerre.

Quan estiguis a punt per llançar l'aplicació, segueix aquests passos:

 1. Ves a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat de la versió que vulguis llançar, selecciona Edita la versió.
 5. Revisa l'esborrany de la versió i fes els canvis necessaris.
 6. Selecciona Revisa. A continuació, s'obrirà la pantalla "Revisa i llança la versió", en què podràs comprovar que la versió no presenti cap problema abans de llançar-la als usuaris.
 7. Revisa els advertiments o els errors.
 8. Si actualitzes una aplicació existent, selecciona un percentatge de llançament.
 9. Selecciona Confirma el llançament.
  • Si estàs fent el llançament de la primera versió de producció de l'aplicació, en fer clic a Confirma el llançament, també es publicarà l'aplicació per a tots els usuaris de Google Play dels països seleccionats.

Pas 4: revisa la informació de la versió

Quan hagis creat una versió, a la pàgina Versions de l'aplicació veuràs la informació següent sobre l'última versió de l'aplicació que hagis llançat a cada canal.

 • Nom de la versió: nom per identificar la versió només a Play Console, com ara un nom de codi intern o la versió de compilació.
 • Informació del llançament: una marca de temps que indica l'últim llançament de cada versió.
 • Compatibilitat amb dispositius: un resum de la compatibilitat amb dispositius. Inclou els dispositius compatibles, els no compatibles i els exclosos. La compatibilitat amb dispositius es gestiona per aplicació i no per versió o grup de destinataris.
 • Informació de l'APK: una llista de codis de versió actius que s'han afegit a les teves versions actuals i anteriors.
 • Historial de llançaments: una cronologia que mostra les marques de temps del moment en què l'aplicació s'ha aturat, s'ha reprès o s'ha posat a disposició d'un nou percentatge d'usuaris.
 • Historial de versions: una llista de totes les versions anteriors amb informació sobre el codi de la versió, l'historial de llançaments i les notes de la versió.

Consells

Esborrany de versions

Quan desis l'esborrany d'una versió, podràs separar la preparació de la versió del llançament. Això pot ser útil mentre afegeixes o edites altres dades de l'aplicació.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?