Tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình

Google Play muốn giúp bạn đảm bảo rằng nếu bạn muốn thiết kế một ứng dụng dành cho tất cả người dùng, đặc biệt là trẻ em và gia đình, thì ứng dụng đó cần phải an toàn và phù hợp cho tất cả mọi người.

 • Nếu ứng dụng của bạn hết sức phù hợp cho trẻ em, thì ứng dụng của bạn phải tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình (Designed for Families hay DFF). Bạn có thể tìm thấy tất cả các yêu cầu của chính sách và chương trình tại Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.
 • Nếu thiết kế một ứng dụng dành cho tất cả mọi người, bao gồm cả trẻ em và gia đình, thì bạn vẫn có thể đăng ký tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Hãy thực hiện theo các bước dưới đây để nộp đơn đăng ký.

Gửi ứng dụng của bạn đi xem xét để đưa vào chương trình Thiết kế cho Gia đình

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Hoàn thành phần Cài đặt về nội dung và đối tượng mục tiêu
 3. Trong phần "Thiết kế cho Gia đình", hãy chọn "Có" khi nhìn thấy thông báo nhắc bạn gửi ứng dụng đi xem xét để đưa vào chương trình.

 4. Chọn một danh mục Thiết kế cho Gia đình cho ứng dụng của bạn.

  • Nếu bạn đang có một ứng dụng trên Cửa hàng Play, thì ứng dụng đó vẫn sẽ tiếp tục nằm trong danh mục trang thông tin tương ứng hiện có trên cửa hàng Play.

 5. Khi bạn đã xem xét và đồng ý với các yêu cầu của chương trình, hãy nhấp vào Gửi. 

  • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phải thực hiện quy trình xem xét kỹ lưỡng hơn đối với một số tài khoản nhà phát triển và/hoặc danh mục ứng dụng nhạy cảm, bao gồm cả ứng dụng đã đăng ký tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Do đó, thời gian cần thiết để xem xét ứng dụng của bạn có thể kéo dài tối đa 7 ngày, hoặc lâu hơn trong các trường hợp đặc biệt.

Giới thiệu về quy trình đăng ký

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét ứng dụng của bạn để đảm bảo ứng dụng đủ điều kiện tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Nếu ứng dụng bạn gửi bị từ chối tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do trong Play Console và qua email.

 • Nếu muốn đăng ký lại chương trình, bạn có thể khắc phục các vấn đề rồi gửi lại ứng dụng.
 • Để khiếu nại quyết định từ chối ứng dụng, hãy điền vào biểu mẫu này.
Ứng dụng hiện có

Các ứng dụng đã phát hành trên Google Play nhưng chưa tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình vẫn sẽ có trên Cửa hàng Play. Tuy nhiên, nếu mới cập nhật thông tin cài đặt nội dung và đối tượng mục tiêu để cho biết ứng dụng của bạn chỉ dành cho trẻ em, thì bạn nên cập nhật ứng dụng để tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình. Nếu không, ứng dụng của bạn có thể sẽ bị xóa khỏi Cửa hàng Play.

Nếu ứng dụng bị xóa, hãy gửi lại phiên bản ứng dụng mới đảm bảo tuân thủ chính sách. Còn nếu ứng dụng bị tạm ngưng, bạn có thể tìm thêm thông tin về ảnh hưởng của tình trạng tạm ngưng đối với tài khoản của bạn, hoặc gửi khiếu nại.

Ứng dụng mới

Tất cả các ứng dụng đã gửi đi xem xét để tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình nhưng không đáp ứng yêu cầu của chương trình sẽ bị từ chối. Ứng dụng đó sẽ không được phát hành trên Google Play.

Sau khi ứng dụng bị từ chối, bạn có thể giải quyết (các) vấn đề đã xác định được rồi gửi ứng dụng đi xem xét tham gia chương trình lần nữa, hoặc chuyển thẳng ứng dụng sang quy trình xem xét cho phép phát hành mà không cần đăng ký tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình (nếu bạn được phép).

Chương trình được giáo viên phê duyệt

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét ứng dụng của bạn để đảm bảo ứng dụng đủ điều kiện tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình. Nếu ứng dụng của bạn bị từ chối tham gia chương trình Thiết kế cho gia đình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do trong Play Console và qua email.

Chương trình biên tập này được thiết kế để giúp phụ huynh dễ dàng tìm thấy nội dung chất lượng cao, được giáo viên phê duyệt trên Cửa hàng Play. Tất cả các ứng dụng trong chương trình Thiết kế cho gia đình đều tự động đủ điều kiện để xem xét, đồng thời việc xem xét này sẽ diễn ra liên tục. 

Tìm hiểu về Chương trình được giáo viên phê duyệt và bài đánh giá tại Học viện Ứng dụng thành công.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?