Zapojení do programu Pro celou rodinu

Google Play vám chce pomoci zajistit, aby vaše aplikace určená pro všechny uživatele (zejména děti a rodiny) byla bezpečná a vhodná skutečně pro všechny.

 • Pokud jste navrhli aplikaci pro děti, musí být zařazena do programu Pro celou rodinu. Všechny zásady a požadavky programu naleznete v centru zásad pro vývojáře.
 • Pokud je aplikace určená pro všechny, včetně dětí a rodin, o zařazení do programu Pro celou rodinu můžete požádat i tak. Odešlete přihlášku podle níže uvedených pokynů.

Odeslání aplikace k zařazení do programu Pro celou rodinu

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyplňte sekci Cílové publikum a obsah.
 3. Až budete v sekci Pro celou rodinu vyzváni k odeslání aplikace do programu, vyberte Ano.

 4. Vyberte pro aplikaci kategorii Rodina.

  • Pokud odesíláte stávající aplikaci, bude i nadále k dispozici v aktuální kategorii záznamu v obchodu.

 5. Jakmile si přečtete a odsouhlasíte požadavky programu, klikněte na Odeslat. 

  • Upozorňujeme, že některé účty vývojáře nebo citlivé kategorie aplikací (včetně aplikací odesílaných k zahrnutí do programu Pro celou rodinu) mohou být podrobeny rozšířené kontrole, která může trvat až 7 dnů (ve výjimečných případech i déle).

Informace o přihlášení do programu

Po odeslání přihlášky bude u aplikace zkontrolována způsobilost k účasti v programu Pro celou rodinu. Pokud aplikace do programu Pro celou rodinu nebude přijata, oznámíme vám důvod v konzoli Play Console a e-mailem.

 • Chcete-li se do programu opětovně přihlásit, opravte problémy a odešlete aplikaci znovu.
 • Chcete-li podat odvolání proti zamítnutí aplikace, vyplňte tento formulář.
Stávající aplikace

Aplikace, které již jsou na Google Play publikovány a které do programu Pro celou rodinu nepřijmeme, zůstanou v Obchodě Play dostupné. Pokud jste ale nedávno aktualizovali nastavení cílového publika a obsahu, které nyní udává, že je aplikace určena jen pro děti, měli byste aktualizovat i aplikaci, aby splňovala zásady programu Pro celou rodinu. Jinak se vystavujete riziku, že bude z Obchodu Play odstraněna.

Pokud byla aplikace odstraněna, znovu odešlete verzi aplikace, která podmínky splňuje. Pokud byla aplikace pozastavena, přečtěte si, jak to ovlivní váš účet a jak podat odvolání.

Nové aplikace

Všechny aplikace odeslané k zařazení do programu Pro celou rodinu, které nesplní požadavky programu, budou zamítnuty, a aplikace nebude na Google Play publikována.

Po zamítnutí můžete vyřešit zjištěné problémy a znovu aplikaci odeslat do programu Pro celou rodinu, případně (je-li to povoleno) aplikaci odeslat bez přihlášení do programu Pro celou rodinu.

Program Schváleno učiteli

Po odeslání přihlášky bude u aplikace zkontrolována způsobilost k účasti v programu Pro celou rodinu. Pokud aplikace do programu Pro celou rodinu nebude přijata, oznámíme vám důvod v konzoli Play Console a e-mailem.

Tento program usnadňuje rodičům najít v Obchodu Play kvalitní obsah schválený učiteli. Všechny aplikace v programu Pro celou rodinu jsou automaticky způsobilé ke kontrole. Tyto kontroly budou prováděny průběžně.

Další informace o programu Schváleno učiteli a kontrole v kurzu Academy for App Success.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory