Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để xác định các vấn đề

Khi tải APK hoặc gói ứng dụng lên theo đường thử nghiệm mở hoặc thử nghiệm kín, bạn có thể xác định các vấn đề trên một loạt thiết bị chạy các phiên bản Android khác nhau.

Báo cáo trước khi ra mắt trên Play Console giúp bạn xác định:

 • Các vấn đề về độ ổn định
 • Các vấn đề về khả năng tương thích với Android
 • Các vấn đề về hiệu suất
 • Các vấn đề về hỗ trợ tiếp cận
 • Lỗ hổng bảo mật

Cách hoạt động của báo cáo trước khi ra mắt

Sau khi bạn tải lên và phát hành gói ứng dụng hoặc APK thử nghiệm, các thiết bị thử nghiệm sẽ tự động chạy và thu thập thông tin ứng dụng của bạn trong vài phút. Cứ vài giây một lần, quá trình thu thập thông tin sẽ thực hiện những thao tác cơ bản như nhập liệu, nhấn và vuốt trên ứng dụng của bạn.

Sau khi thử nghiệm hoàn tất, kết quả sẽ có trong phần Báo cáo trước khi ra mắt của Play Console.

Lưu ý:

 • Thiết bị thử nghiệm được chọn dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm mức độ phổ biến, tần suất xảy ra sự cố, độ phân giải màn hình, nhà sản xuất, hệ điều hành và các tiêu chí khác. Việc l0ựa chọn thiết bị thử nghiệm có thể thay đổi.
 • Báo cáo trước khi ra mắt được Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase dành cho Android hỗ trợ phân tích.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Chạy báo cáo trước khi ra mắt

Thử nghiệm ứng dụng của bạn

Để tạo báo cáo trước khi ra mắt của ứng dụng, hãy phát hành ứng dụng theo đường thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ.

Mọi phiên bản về sau được phát hành theo đường thử nghiệm đều tự động được thử nghiệm để xác định khả năng tương thích của thiết bị, các vấn đề về hiển thị, vấn đề về hiệu suất và lỗ hổng bảo mật.

Lưu ý:

 • Thông thường, bạn sẽ nhận được kết quả thử nghiệm ngay sau khi tải APK hoặc gói ứng dụng lên. Trong một số trường hợp, bạn sẽ nhận được kết quả sau khi tải lên vài giờ.
 • Bạn có thể thử nghiệm APK hoặc gói ứng dụng cho nhiều ứng dụng cùng lúc.
 • Hiện tại, thiết bị báo cáo trước khi ra mắt không thể chạy thử nghiệm theo tập lệnh trên (các) ứng dụng của bạn. Để chạy thử nghiệm theo tập lệnh, hãy làm theo hướng dẫn trong phần "Tạo thử nghiệm tùy chỉnh với Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase dành cho Android".
Thử nghiệm trò chơi của bạn

Bạn có thể sử dụng các vòng lặp demo để thử nghiệm một loạt các hành động cho sẵn đối với trò chơi của bạn. Các vòng lặp demo tạo báo cáo trước khi ra mắt phù hợp cho việc thử nghiệm việc chơi trò chơi, vì trình thu thập thông tin thông thường không hỗ trợ OpenGL.

Cách bắt đầu như sau: 

 1. Tạo một vòng lặp demo trong trò chơi của bạn. Để biết chi tiết, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Firebase.
  • Lưu ý: Bạn không cần tài khoản Firebase để sử dụng các vòng lặp demo trong báo cáo trước khi ra mắt.
 2. Để sử dụng các vòng lặp demo trong báo cáo trước khi ra mắt, trò chơi của bạn phải được sửa đổi để thực hiện những thao tác sau:
  • Mở vòng lặp demo
  • Chạy vòng lặp demo
  • Đóng vòng lặp demo (tùy chọn)
 3. Phát hành phiên bản trò chơi có vòng lặp demo ở phiên bản thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ. Trình thu thập thông tin sẽ tự động phát hiện và thực hiện vòng lặp demo trong trò chơi của bạn.
Tùy chọn: Tạo một thử nghiệm tùy chỉnh bằng Phòng thử nghiệm Firebase dành cho Android

Với Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase, bạn có thể trả phí để chọn loại thiết bị và phương pháp thử nghiệm của bạn để tạo thử nghiệm tùy chỉnh. Kết quả thử nghiệm tùy chỉnh sẽ có trong bảng điều khiển Firebase.

Để chạy thử nghiệm tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hànhBáo cáo trước khi ra mắt.
 4. Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy "Chạy thử nghiệm tùy chỉnh" nếu bạn có thể chạy thử nghiệm tùy chỉnh. Để bắt đầu, hãy chọn Bắt đầu.

Xem kết quả thử nghiệm

Để xem lại kết quả của bạn:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hànhBáo cáo trước khi ra mắt.
 4. Xem lại các tab Độ ổn định, Hiệu suất, Hỗ trợ tiếp cận, Ảnh chụp màn hìnhBảo mật. Trên mỗi trang, bạn sẽ thấy kết quả cho thử nghiệm mới nhất của mình. Để xem kết quả cho bản dựng trước, hãy dùng menu thả xuống "Chọn".
  • Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo "Đang trong quá trình thử nghiệm", thì nghĩa là thử nghiệm mới nhất của bạn vẫn chưa hoàn thành. Nếu không thể chạy được thử nghiệm mới nhất, bạn có thể thấy thông báo "Kiểm tra không thành công". Để chạy một thử nghiệm khác, hãy phát hành APK hoặc app bundle khác.

Kết quả

Xin lưu ý rằng Google không thể đảm bảo các thử nghiệm sẽ xác định được mọi sự cố.

Tổng quan
Mỗi bản tóm tắt thử nghiệm bao gồm số lỗi, cảnh báo và các sự cố nhỏ được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm, được phân chia theo loại sự cố. Bạn cũng sẽ thấy đề xuất dựa trên kết quả thử nghiệm của ứng dụng.
Dưới đây là một số ví dụ về các sự cố tìm thấy trong quá trình thử nghiệm:
 • Lỗi: Sự cố, sử dụng những API không được hỗ trợ, những API này đã bị hạn chế
 • Cảnh báo: ANR, thời gian khởi động và tải chậm, các vấn đề về đăng nhập hoặc thu thập dữ liệu, các vấn đề về bộ nhớ, sử dụng những API không được hỗ trợ nhưng chưa bị hạn chế
 • Sự cố nhỏ: Thiếu nhãn nội dung, vấn đề về độ tương phản màu, kích thước mục tiêu cảm ứng nhỏ, vấn đề về triển khai

Xem báo cáo theo danh mục sự cố

Gần nửa dưới của tab Tổng quan trên ứng dụng của bạn, bạn có thể xem từng thẻ tóm tắt các vấn đề liên quan đến độ ổn định, hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư và hỗ trợ tiếp cận. Tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm, bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết và các đề xuất có thể giúp bạn cải thiện ứng dụng của mình.

Trên mỗi thẻ, bạn sẽ thấy một phần mô tả bao gồm số lượng và (các) loại sự cố phát hiện được trong quá trình thử nghiệm.

Xem từng sự cố

Trên mỗi thẻ, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả sự cố hoặc biểu tượng mũi tên xuống ở dưới cùng bên phải của thẻ để xem mô tả ngắn gọn về từng sự cố. Để biết thêm chi tiết về một sự cố cụ thể, hãy nhấp vào Xem sự cố.

So sánh với các bản dựng khác

Biểu đồ gần cuối tab Tổng quan của ứng dụng hiển thị thông tin tóm tắt thử nghiệm so với các bản dựng trước. Đối với mỗi APK hoặc gói ứng dụng, bạn có thể thấy số lượng lỗi, cảnh báo, vấn đề nhỏ và thử nghiệm đã hoàn thành, cùng với dấu thời gian cho biết thời điểm tạo báo cáo.

Nhận các mẹo liên quan đến báo cáo trước khi ra mắt

Ở cuối tab Tổng quan trong ứng dụng của bạn, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn và mẹo để sử dụng báo cáo trước khi ra mắt một cách hiệu quả hơn.

Độ ổn định

Mỗi tóm tắt thử nghiệm bao gồm số lượng của:

 • Thiết bị có sự cố
 • Thiết bị không có sự cố
 • Thiết bị được thử nghiệm

So sánh với các bản dựng khác

Biểu đồ trên tab Độ ổn định của ứng dụng thể hiện khả năng tương thích của ứng dụng so với các bản dựng cũ.

Mỗi thanh biểu thị một bản dựng được thử nghiệm gần đây của APK hoặc gói ứng dụng, cùng với số lần chạy thành công và không thành công trong suốt quá trình thử nghiệm.

Xem từng báo cáo

Gần nửa dưới của tab Độ ổn định của ứng dụng, bạn có thể xem các báo cáo riêng lẻ từ các thiết bị chạy các phiên bản Android khác nhau.

Trên mỗi dòng, bạn sẽ thấy tên của thiết bị thử nghiệm, phiên bản Android của thiết bị và một biểu tượng cho thấy ứng dụng của bạn có gặp bất kỳ sự cố thử nghiệm nào không.

 • Nếu thiết bị gặp sự cố trong khi thử nghiệm, bạn sẽ thấy biểu tượng màu đỏ.
 • Nếu không có bất kỳ sự cố nào trong khi thử nghiệm, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục.

Chọn một thử nghiệm để xem thông tin chi tiết hơn, chẳng hạn như tên, hệ điều hành của thiết bị, thời gian thử nghiệm, ảnh chụp màn hình và video từ thử nghiệm, thông tin đầu ra của vòng lặp demo và dấu vết ngăn xếp (nếu có).

Lưu ý: Vấn đề trục trặc xác định được trong quá trình thử nghiệm cũng có trên trang sự cố và lỗi ứng dụng không phản hồi (ANR) của ứng dụng. Do các sự cố được phát hiện trong khi tạo báo cáo trước khi ra mắt xảy ra với thiết bị thử nghiệm nên không ảnh hưởng đến số liệu thống kê sự cố của bạn.

Khả năng tương thích với Android

Nếu ứng dụng của bạn đang sử dụng một hoặc nhiều giao diện không có trong SDK Android công khai (thường được gọi là "giao diện không được hỗ trợ" hoặc "giao diện không phải SDK"), bạn sẽ thấy các lỗi và cảnh báo được liệt kê trên các tab Tổng quanĐộ ổn định của báo cáo trước khi ra mắt.

Xem từng sự cố

Để xác định các giao diện không được hỗ trợ đang được sử dụng, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết Xem các vấn đề bên cạnh các lỗi và cảnh báo về "khả năng tương thích của OS" trong báo cáo trước khi ra mắt của bạn. Để xem nơi giao diện đã cho được gọi trong ứng dụng của bạn, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh để xem dấu vết ngăn xếp. Một giao diện có thể được gọi nhiều lần trong một thử nghiệm.

Giao diện không được hỗ trợ được phân loại theo mức độ nghiêm trọng. Để tránh các vấn đề về độ ổn định, tốt nhất bạn nên ngừng sử dụng hoàn toàn các giao diện không được hỗ trợ, nhưng có thể sử dụng các danh mục để giúp bạn ưu tiên giải quyết vấn đề nào trước.

Đây là thứ tự ưu tiên đề xuất:

 1. Hạn chế: Các giao diện sẽ bị vỡ trên một số hoặc tất cả các phiên bản Android.
 2. Không được hỗ trợ nhưng sắp có hạn chế: Các giao diện không đảm bảo hoạt động tốt sẽ bị hạn chế trong phiên bản sắp tới.
 3. Không được hỗ trợ, hạn chế không sắp xảy ra: Các giao diện không đảm bảo hoạt động tốt.

Lưu ý: Trong mỗi danh mục, các giao diện được sắp xếp theo tần suất. Điều này cũng có thể giúp bạn ưu tiên giải quyết vấn đề nào trước.

Hiệu suất

Đối với từng mẫu thiết bị, phần tóm tắt thử nghiệm bao gồm các chỉ số sau:

 • Số khung hình/giây trung bình: Tốc độ hiển thị khung hình trung bình.
  • Lưu ý: Dữ liệu số khung hình trung bình/giây chỉ có sẵn cho các thử nghiệm sử dụng vòng lặp demo.
 • CPU trung bình: Phần trăm mức sử dụng CPU trung bình của ứng dụng trên mẫu thiết bị cụ thể.
 • Tốc độ gửi trung bình qua mạng: Số byte trung bình/giây mà ứng dụng gửi qua một kết nối mạng trên mẫu thiết bị cụ thể.
 • Tốc độ nhận trung bình qua mạng: Số byte trung bình/giây mà ứng dụng nhận được qua một kết nối mạng trên mẫu thiết bị cụ thể.
 • Mức bộ nhớ trung bình: Mức sử dụng bộ nhớ trung bình trong ứng dụng trong khoảng thời gian đã chọn trên mẫu thiết bị cụ thể.

Lưu ý: Những thiết bị thử nghiệm chạy một số phiên bản Android cũ hơn có thể không tạo được dữ liệu hiệu suất.

Xem từng báo cáo

Chọn từng mẫu thiết bị để xem biểu đồ và bản ghi của mỗi chỉ số được biểu thị theo thời gian trong toàn bộ thử nghiệm.

Ví dụ: bạn có thể xem phần trăm CPU của ứng dụng trong quá trình thử nghiệm. Nếu bạn nhận thấy phần trăm CPU tăng vọt, hãy xem lại hành động mà trình thu thập thông tin đã thực hiện tại thời điểm đó để giúp giải quyết vấn đề.

Hỗ trợ tiếp cận

Mỗi tóm tắt thử nghiệm đều bao gồm số lượng lỗi, cảnh báo và sự cố nhỏ của tính năng hỗ trợ tiếp cận tìm được trong quá trình thử nghiệm. Chúng được phân chia thành các danh mục sau:

Xem báo cáo theo danh mục sự cố

Ở gần nửa dưới của tab Hỗ trợ tiếp cận trong ứng dụng của mình, bạn có thể thấy các mục được phân loại với các cụm màn hình giúp xác định nơi phát hiện sự cố với tính năng hỗ trợ tiếp cận trong ứng dụng.

 • Bạn sẽ thấy một biểu tượng màu đỏ nếu tính năng hỗ trợ tiếp cận có lỗi.
 • Bạn sẽ thấy một biểu tượng màu cam nếu tính năng hỗ trợ tiếp cận có cảnh báo.
 • Bạn sẽ thấy một biểu tượng màu xanh lam nếu tính năng hỗ trợ tiếp cận có sự cố nhỏ.
 • Bạn sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh lục nếu tính năng hỗ trợ tiếp cận không có sự cố.

Xem từng sự cố

Bạn có thể nhấp vào một cụm màn hình để xem các ảnh chụp màn hình mẫu kèm theo tên mẫu thiết bị, hệ điều hành, kích thước màn hình, mật độ màn hình và ngôn ngữ tương ứng cùng với nội dung đề xuất.

Cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng

Ảnh chụp màn hình

Tóm tắt thử nghiệm

 • Hình ảnh cho thấy cách ứng dụng của bạn xuất hiện trên các thiết bị thử nghiệm ở các ngôn ngữ khác nhau
 • Siêu dữ liệu về các thiết bị được thử nghiệm (bao gồm tên kiểu máy, phiên bản Android, ngôn ngữ, độ phân giải màn hình và DPI)
 • Số thiết bị có ảnh chụp màn hình
 • Số thiết bị không thể thử nghiệm với APK hoặc gói ứng dụng của bạn
  • Thiết bị không sử dụng được: APK hoặc gói ứng dụng của bạn tương thích với các thiết bị này nhưng đã xảy ra vấn đề trong quá trình thử nghiệm. Nếu thử nghiệm của bạn có bất kỳ thiết bị nào không dùng được, thì bạn nên tải APK hoặc gói ứng dụng khác lên và thử nghiệm lại.
  • Thiết bị không tương thích: APK hoặc gói ứng dụng của bạn không tương thích với một số thiết bị thử nghiệm. Nếu thử nghiệm lại, bạn sẽ không nhận được kết quả cho bất kỳ thiết bị nào không tương thích.

Lưu ý: Nếu đang chạy một thử nghiệm bằng cách sử dụng vòng lặp demo, bạn sẽ không thấy dữ liệu nào trên tab Ảnh chụp màn hình.

Các cách xem ảnh chụp màn hình

 • Nhóm màn hình: Chọn tab Nhóm màn hình để xem cách các ảnh chụp màn hình tương tự hiển thị trên các thiết bị khác nhau. Với chế độ xem này, báo cáo trước khi ra mắt nhóm các hình ảnh với nhau dựa trên các thành phần hoặc tiện ích con trên màn hình.
 • Thiết bị: Chọn tab Thiết bị để xem tất cả ảnh chụp màn hình được liên kết với một thiết bị cụ thể. Với chế độ xem này, bạn có thể xem ảnh chụp màn hình được chụp theo thứ tự thời gian trong thử nghiệm.

Tùy chọn ngôn ngữ

Để xem ảnh chụp màn hình bằng một ngôn ngữ nhất định, bạn có thể thiết lập tùy chọn ngôn ngữ trong tab Cài đặt

Bảo mật

Mỗi thông tin tóm tắt thử nghiệm bao gồm tên và nội dung mô tả về mọi lỗ hổng bảo mật có trong APK hoặc gói ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Bạn nên khắc phục mọi lỗ hổng bảo mật được liệt kê trước khi phát hành APK hoặc gói ứng dụng ở phiên bản chính thức.

Quản lý các tùy chọn cài đặt báo cáo trước khi ra mắt

Các phiên bản báo cáo trước khi ra mắt

Kể từ tháng 10 năm 2017, báo cáo trước khi ra mắt sử dụng trình thu thập thông tin mới để cung cấp bản đánh giá toàn diện hơn về ứng dụng của bạn. Để làm điều đó, báo cáo trước khi ra mắt phải tạm thời ký lại APK hoặc gói ứng dụng của bạn trong môi trường thử nghiệm của chúng tôi.

Các giới hạn có thể có của quy trình thử nghiệm mới

Kết quả của quá trình ký lại là bạn có thể nhận thấy các giới hạn thử nghiệm trên một số ứng dụng. Các giới hạn có thể bao gồm:

 • Không tự động đăng nhập vào Tài khoản Google
 • Không tương tác đúng cách với RPC dịch vụ web sử dụng khóa ký ứng dụng làm cơ chế xác thực
 • Phát hiện ít sự cố hơn

Lưu ý: Hầu hết các ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các giới hạn này và sẽ thấy các lần thu thập thông tin rộng rãi hơn giúp phát hiện nhiều sự cố hơn so với các báo cáo trước khi ra mắt trước.

Chuyển sang quy trình thử nghiệm trước

Nếu thấy bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể chuyển lại về quy trình thử nghiệm trước (không yêu cầu ký lại): 

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Trong phần “Phiên bản báo cáo trước khi ra mắt”, hãy di nút chuyển Chọn không tham gia sang phải cho đến khi nút này chuyển thành màu xanh lam.
Tắt tất cả báo cáo trước khi ra mắt

Báo cáo trước khi ra mắt được tạo tự động khi bạn phát hành ứng dụng ở phiên bản thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ. Để tắt tất cả báo cáo trước khi ra mắt cho ứng dụng, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Bên cạnh tùy chọn "Bật báo cáo trước khi ra mắt", hãy di nút chuyển sang trái cho đến khi nút này chuyển sang màu xám. Nếu bạn muốn bật lại báo cáo trước khi ra mắt vào lúc khác, hãy di nút chuyển về bên phải cho đến khi nút này chuyển sang màu lam.

Các tính năng thử nghiệm bổ sung

Nếu ứng dụng của bạn có màn hình đăng nhập với thông tin đăng nhập bắt buộc, bạn có thể thêm thông tin đăng nhập vào Play Console được liên kết với tài khoản thử nghiệm.

Quan trọng: Thông tin đăng nhập mà bạn cung cấp là cho mục đích thử nghiệm. Xin lưu ý rằng ngay cả khi các thông tin đăng nhập này được cung cấp, Google không thể đảm bảo rằng các thử nghiệm sẽ xác định mọi sự cố.

Thông tin đăng nhập được sử dụng như thế nào?

Mọi thông tin đăng nhập mà bạn thêm làm một phần của thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt sẽ được lưu và sử dụng cho các thử nghiệm trong tương lai (cho tới khi được chỉnh sửa). Nếu bạn chỉnh sửa thông tin đăng nhập thử nghiệm của ứng dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đăng nhập đã cập nhật trên mọi thử nghiệm mới. Nếu bạn xóa thông tin đăng nhập thử nghiệm của ứng dụng thì bạn cần phải thêm thông tin đăng nhập mới trước khi bất kỳ thử nghiệm nào trong tương lai có thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để giữ bảo mật thông tin đăng nhập thử nghiệm nhưng chúng tôi khuyên bạn không nên thêm bất kỳ thông tin đăng nhập chính thức nào vào báo cáo trước khi ra mắt. Thay vào đó, hãy tạo mật khẩu và tên người dùng tài khoản thử nghiệm.

Lưu ý: Thông tin đăng nhập chỉ có thể được tự động chèn vào các ứng dụng Android sử dụng tiện ích Android tiêu chuẩn. Không thể sử dụng thông tin đăng nhập trong các ứng dụng dùng OpenGL để hiển thị điều khiển tùy chỉnh hoặc các ứng dụng dùng WebView cho luồng xác thực dựa trên web.

Thiết lập thông tin đăng nhập

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Nhập thông tin sau:
  • Tên tài nguyên của tên người dùng: Tên tài nguyên Android của trường văn bản trong ứng dụng, nơi để nhập tên người dùng cho sẵn (ví dụ: nếu trường văn bản là @+id/username_field, hãy nhập username_field).
  • Tên người dùng: Tên người dùng liên kết với tài khoản thử nghiệm của bạn.
  • Tên tài nguyên của mật khẩu: Tên tài nguyên Android của trường văn bản trong ứng dụng, nơi để nhập mật khẩu.
  • Mật khẩu: Mật khẩu liên kết với tài khoản thử nghiệm của bạn.
  • Tên tài nguyên của nút đăng nhập: Tên tài nguyên Android của bất kỳ nút nào trong ứng dụng mà cần phải nhấn sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu. Có thể bao gồm một nút để kích hoạt quy trình đăng nhập. Bạn có thể bỏ qua trường này.
 5. Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đăng nhập

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Trên màn hình xuất hiện:
  • Để chỉnh sửa thông tin đăng nhập, hãy nhập thông tin đăng nhập đã cập nhật của bạn.
  • Để xóa thông tin đăng nhập, hãy chọn Xóa tất cả các trường.
 5. Lưu thay đổi.
Xem kết quả thử nghiệm cho một ngôn ngữ nhất định

Nếu muốn báo cáo trước khi ra mắt chỉ hiển thị kết quả thử nghiệm bằng một ngôn ngữ nhất định, bạn có thể thiết lập tùy chọn ngôn ngữ trong tab Cài đặt. Bạn có thể chọn tối đa 5 ngôn ngữ. 

Mẹo: Vì báo cáo trước khi ra mắt tự động chạy khi bạn tải gói ứng dụng hoặc APK thử nghiệm lên, cho nên bạn chỉ có thể thêm tùy chọn ngôn ngữ sau khi thử nghiệm ban đầu hoàn tất.  

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Trong phần "Tùy chọn ngôn ngữ", hãy chọn biểu tượng Thêm ngôn ngữ .
 5. Chọn tối đa 5 ngôn ngữ. Đối với các thử nghiệm trong tương lai, bạn sẽ chỉ thấy kết quả thử nghiệm từ các ngôn ngữ này.
  • Để xóa một ngôn ngữ, hãy chọn biểu tượng hủy .
Kiểm soát cách báo cáo trước khi ra mắt khám phá ứng dụng của bạn

Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các thử nghiệm của mình, bạn có thể thiết lập các tập lệnh Robo để thực hiện những hành động cụ thể như thử nghiệm một hành trình phổ biến của người dùng hoặc một phần mới của ứng dụng. Trong các thử nghiệm chuẩn, trình thu thập thông tin có thể thực hiện hoặc không thực hiện những hành động tương tự thế này.

Khi bạn chạy thử nghiệm bằng một tập lệnh đính kèm, trình thu thập thông tin sẽ chạy các hành động có tập lệnh được viết sẵn trước, sau đó mới khám phá ứng dụng như thường lệ.

Cách bắt đầu như sau:

 1. Để ghi lại tập lệnh của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp Firebase. Các bản ghi tập lệnh Robo không ghi lại các hành động của bạn bên ngoài ứng dụng được thử nghiệm.
  • Lưu ý: Bạn không cần phải có tài khoản Firebase để chạy tập lệnh Robo.
 2. Sau khi tập lệnh của bạn đã sẵn sàng, hãy đăng nhập vào Play Console.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Chọn Quản lý bản phát hành > Báo cáo trước khi ra mắt.
 5. Chọn tab Cài đặt.
 6. Trong phần "Tập lệnh Robo", hãy tải tập lệnh của bạn lên.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng của tôi đang chặn người dùng bên ngoài một số quốc gia nhất định. Làm thế nào để tôi đảm bảo rằng báo cáo trước khi ra mắt sẽ chạy?

Có hai cách bạn có thể dùng để nhận biết liệu các báo cáo trước khi ra mắt của mình có đang chạy trong Test Lab hay không: 

Ứng dụng của tôi có quảng cáo. Làm cách nào để đảm bảo rằng thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt không làm tăng số lượt hiển thị và lượt nhấp chuột của tôi (mà mạng quảng cáo của tôi có thể phát hiện hoặc không hài lòng khi nhìn thấy)?

Google Ads đã loại trừ sẵn lưu lượng truy cập xuất phát từ dải địa chỉ báo cáo trước khi ra mắt. Đối với các mạng quảng cáo khác, bạn hãy chỉ định dải địa chỉ IP cần loại trừ

Ứng dụng của tôi bị xáo trộn. Tôi vẫn có thể sử dụng báo cáo trước khi ra mắt chứ?

Có. Các thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt sẽ chạy dù ứng dụng của bạn có bị xáo trộn hay không.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn bị xáo trộn thì các vấn đề trục trặc/lỗi ứng dụng không phản hồi (ANR) xác định được trong quá trình thử nghiệm cũng sẽ bị xáo trộn. Chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp tệp ánh xạ khi tải APK của mình lên để dễ gỡ lỗi hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tải các tệp ánh xạ lên để xử lý các vấn đề trục trặc của ứng dụng.

Các mẹo và hỗ trợ thử nghiệm

Vị trí địa lý của thiết bị thử nghiệm

Các thiết bị thử nghiệm được đặt tại Hoa Kỳ. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng vị trí địa lý hoặc có hạn chế về nội dung dựa trên quốc gia, thì thiết bị thử nghiệm chỉ có thể hiển thị những nội dung hiện có ở vị trí đó.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một vị trí địa lý cụ thể ngoài nơi đặt thiết bị thử nghiệm, thì bạn có thể phát hành một APK hoặc gói ứng dụng loại bỏ các yêu cầu vị trí cho mục đích thử nghiệm.

Gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng

Thiết bị thử nghiệm không thể mua trong quá trình thử nghiệm. Nếu ứng dụng của bạn cung cấp đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng để truy cập vào một số phần trong ứng dụng của bạn, các trường hợp thử nghiệm có thể bị giới hạn.

Ứng dụng không có hoạt động khởi chạy chính (tiện ích, bàn phím, v.v.)

Thiết bị thử nghiệm không thể chạy thử nghiệm trên các ứng dụng không có hoạt động khởi chạy chính, bao gồm trình khởi chạy, tiện ích, bàn phím và mặt đồng hồ.

Ứng dụng có quảng cáo hiển thị hình ảnh

Để biết thông tin chi tiết về cách giảm thiểu doanh thu quảng cáo gian lận với thử nghiệm ứng dụng tự động, hãy xem lại trang web Google Developers.

Ứng dụng được biên dịch cho thiết bị x86

Bộ thiết bị của chúng tôi giới hạn đối với các thiết bị ARM. APK x86 sẽ được hiển thị là không tương thích với tất cả các thiết bị thử nghiệm.

Các ứng dụng dành cho Wear OS by Google, Ô tô, TV và những phiên bản Android cũ hơn

Nhóm thiết bị của chúng tôi chỉ bao gồm điện thoại và máy tính bảng, do đó không thể thử nghiệm các ứng dụng trực tiếp trên Wear OS by Google, Ô tô, TV. Nhóm thiết bị của chúng tôi cũng không bao gồm các thiết bị có phiên bản Android cũ hơn 4.1.1 (Jelly Bean).

Ứng dụng dựa trên khung OpenGL/Unity3D

Trình thu thập thông tin tự động của chúng tôi không thể xác định các thành phần giao diện người dùng trên ứng dụng sử dụng OpenGL/Unity3D. Kết quả thử nghiệm sẽ được giới hạn ở thử nghiệm chạy rồi đóng ứng dụng sau vài giây.

Để thử nghiệm một loạt các hành động được xác định trước trong trò chơi của bạn, bạn có thể sử dụng vòng lặp demo.

Phương tiện được tải sẵn hoặc ứng dụng bổ sung được cài đặt sẵn

Nền tảng thử nghiệm không hỗ trợ thiết bị tải sẵn có phương tiện hoặc ứng dụng cài đặt sẵn.

Nếu muốn chạy thử nghiệm trên ứng dụng có dữ liệu tải sẵn, thì bạn có thể phát hành phiên bản thử nghiệm của ứng dụng có tệp phương tiện được nhúng trong APK hoặc gói ứng dụng tương ứng.

Ứng dụng sử dụng dịch vụ cấp phép của Google Play

Nếu ứng dụng của bạn đang ở phiên bản thử nghiệm mở hoặc ứng dụng của bạn đã được phát hành ở phiên bản chính thức, thì thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt sẽ sử dụng ID hoạt động như thể ID đó được cấp phép cho ứng dụng của bạn.

Nếu ứng dụng của bạn hiện không ở phiên bản thử nghiệm mở và chưa phát hành APK hoạt động ở phiên bản chính thức, thì ứng dụng đó sẽ không vượt qua được quá trình kiểm tra cấp phép. Bạn vẫn sẽ nhận được kết quả báo cáo trước khi ra mắt, nhưng ứng dụng của bạn sẽ ở trạng thái chưa được cấp phép. Để chạy thử nghiệm trên các ứng dụng này, bạn có thể phát hành phiên bản kín của ứng dụng khi đã tắt các dịch vụ cấp phép. 

Ứng dụng sử dụng cấu hình ngang

Theo mặc định, thiết bị thử nghiệm được xác định trước để chạy thử nghiệm trên hướng trang dọc cố định, việc này có thể buộc các ứng dụng sử dụng hướng ngang chuyển sang chế độ dọc.

Ứng dụng kiểm tra thiết bị bị can thiệp hệ thống

Nền tảng thử nghiệm không hỗ trợ các ứng dụng kiểm tra xem thiết bị có quyền kiểm soát (quyền truy cập can thiệp hệ thống) được cấp trên Android hay không.

Đăng ký email cho báo cáo trước khi ra mắt

Bạn có thể nhận thông báo qua email cho các báo cáo trước khi ra mắt hiện có bằng cách thiết lập tùy chọn email của bạn trong Play Console. Bạn có thể chọn nhận email đối với tất cả các thử nghiệm hoặc chỉ các thử nghiệm có sự cố.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?