Identifiera problem med hjälp av förlanseringsrapporten

Genom att ladda upp en APK-fil till den öppna eller slutna testkanalen kan du identifiera problem på en mängd olika enheter med olika versioner av Android.

Med hjälp av förlanseringsrapporten på Play Console kan du identifiera

 • stabilitetsproblem
 • problem med Android-kompatibilitet
 • prestandaproblem
 • tillgänglighetsproblem
 • säkerhetsbrister.

Så här fungerar förlanseringsrapporten

När du har laddat upp och publicerat en testversion av en APK-fil eller ett AAB-arkiv startas och genomsöks appen automatiskt på testenheterna under några minuter. Under genomsökningen utförs dessutom vanliga åtgärder i appen, som att skriva, trycka och svepa.

När testerna är slutförda finns resultatet tillgängligt på Play Console i avsnittet Förlanseringsrapport.

Tänk på följande:

 • Testenheterna väljs ut utifrån ett stort antal kriterier, bland annat hur populära de är, vilka som kraschar oftast, skärmupplösning, tillverkare och operativsystem. Vilka testenheter som väljs kan variera.
 • Förlanseringsrapporten består av analyser från Firebase Test Lab för Android.

Komprimera alla Utöka alla

Köra en förlanseringsrapport

Testa appen

Publicera appen i den öppna, slutna eller interna testkanalen om du vill generera förlanseringsrapporten.

Alla versioner som publiceras i en testkanal testas automatiskt från och med nu för enhetskompabilitet, visningsproblem, prestandaproblem och säkerhetsbrister.

Obs!

 • Testresultaten brukar bli färdiga strax efter att du har laddat upp APK-filen eller AAB-arkivet. I vissa fall får du resultaten några timmar efter uppladdningen.
 • Det går bra att testa APK-filer eller AAB-arkiv för flera appar samtidigt.
 • Du kan för närvarande inte köra testskript i dina appar på enheter som används för förlanseringsrapporten. Om du vill köra testskript följer du anvisningarna under Skapa ett anpassat test med Firebase Test Lab för Android.
Testa spelet

Du kan testa en sekvens med fördefinierade händelser i spelet med hjälp av demoslingor. Med demoslingor kan förlanseringsrapporten användas när du testar gameplay, eftersom standardsökroboten inte har stöd för OpenGL.

Så här kommer du igång: 

 1. Skapa en demoslinga i spelet. Du kan läsa mer i hjälpcentret för Firebase.
  • Obs! Du behöver inget Firebase-konto för att använda demoslingor i förlanseringsrapporten.
 2. Om du vill använda demoslingor i förlanseringsrapporten måste spelet ha ändrats så att
  • demoslingan startas
  • demoslingan körs
  • demoslingan stängs (valfritt).
 3. Publicera versionen av spelet med demoslingan i den öppna, slutna eller interna testkanalen. Sökroboten upptäcker och kör demoslingan i spelet automatiskt.
Valfritt: Skapa ett anpassat test med Firebase Test Lab för Android

Med Firebase Test Lab kan du betala för att välja enhetstyp och testmetod och därmed skapa anpassade test. Resultaten från anpassade tester finns på Firebase-konsolen.

Så här kör du ett anpassat test:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj VersionshanteringFörlanseringsrapport.
 4. Om du kan köra ett anpassat test visas texten Kör anpassade tester högst upp på skärmen. Välj Kom igång när du vill börja.

Visa testresultat

Så här granskar du resultaten:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj VersionshanteringFörlanseringsrapport.
 4. Granska flikarna Stabilitet, Resultat, TillgänglighetSkärmdumpar och Säkerhet. På var och en av sidorna hittar du resultaten från det senaste testet. Om du vill se resultat från tidigare versioner använder du rullgardinsmenyn Välj.
  • Obs! Om meddelandet Test pågår visas är det senaste testet inte avslutat ännu. Om det senaste testet inte gick att köra kan det stå att testet misslyckades. Publicera en annan APK-fil eller ett annat AAB-arkiv om du vill köra ett till test.

Resultat

Tänk på att Google inte kan garantera att testerna identifierar alla problem.

Översikt
Varje testsammanfattning innehåller antalet fel, varningar och mindre problem som har hittats under testet, sorterade efter problemtyp. Du får även en rekommendation utifrån appens testresultat.
Här är några exempel på problem som kan hittas under testningen:
 • Fel: krascher, användning av API:er som inte stöds och som har blockerats
 • Varningar: ANR-fel, långsamma start- och inläsningstider, problem med inloggning eller genomsökning, minnesproblem, användning av API:er som inte stöds men som inte har blockerats ännu
 • Mindre problem: innehållsetiketter som saknas, problem med färgkontrast, små tryckområden, implementeringsproblem

Visa rapporter efter kategori

Vid den nedre halvan av fliken Översikt för appen visas enskilda kort med sammanfattningar av fel som har att göra med stabilitet, resultat, säkerhet och sekretess eller tillgänglighet. Beroende på testresultaten kan du få underlag och rekommendationer som du kan använda till förbättra appen.

På varje kort visas en beskrivning som innehåller antalet fel och typen av fel som upptäcktes under testningen.

Visa enskilda problem

Du kan klicka på Visa alla problem eller på nedåtpilen nere till höger på ett kort om du vill visa en kort beskrivning av varje fel. Om du vill ha mer information om ett visst fel klickar du på Visa problem.

Jämföra med andra versioner

I diagrammet längst ned på fliken Översikt för appen visas en testsammanfattning jämfört med tidigare versioner. Du kan se antalet fel, varningar, mindre problem och slutförda tester för varje APK-fil eller AAB-arkiv. Även en tidsstämpel för när rapporten genererades visas.

Få tips om hur du använder förlanseringsrapporter

Längst ned på fliken Översikt för appen visas självstudier och tips om hur du kan använda förlanseringsrapporter på ett effektivare sätt.

Stabilitet

I varje sammanfattning visas antalet

 • enheter med problem
 • enheter utan problem
 • antal testade enheter.

Jämföra med andra versioner

I diagrammet på fliken Stabilitet för appen visas appens kompatibilitet jämfört med tidigare versioner.

Varje stapel motsvarar en version av APK-filen eller AAB-arkivet som testats nyligen. Där framgår även antalet test som lyckats respektive misslyckats.

Visa enskilda rapporter

Vid den nedre halvan av fliken Stabilitet för appen visas enskilda rapporter från enheter med olika versioner av Android.

På varje rad står testenhetens namn, enhetens Android-version och en ikon som visar om problem uppstod när appen testades.

 • Om det uppstod problem på enheten när appen testades visas en röd ikon.
 • Om det inte var några problem visas ett grönt bockmärke.

Välj ett test om du vill veta mer om det, till exempel enhetens namn och operativsystem, testets varaktighet, en skärmdump och video från testet, utdata från en demoslinga och stackspårning (om tillgängligt).

Obs! Krascher som hittas under testning visas även på sidan med krascher och ANR-fel för appen. Krascher som upptäcks när du genererar en förlanseringsrapport påverkar dock inte kraschstatistiken eftersom de kommer från testenheter.

Android-kompatibilitet

Om minst ett gränssnitt som inte ingår i Androids offentliga SDK används i appen (kallas ofta gränssnitt som inte stöds eller gränssnitt utanför SDK) visas fel och varningar på flikarna Översikt och Stabilitet i förlanseringsrapporten.

Visa enskilda problem

Du kan se vilka gränssnitt som inte stöds genom att klicka på länken Visa problem bredvid felen och varningarna om kompatibilitet med operativsystemet i förlanseringsrapporten. Om du vill se var ett gränssnitt anropades i appen klickar du på nedåtpilen bredvid det. Då visas stackspårning. Ett och samma gränssnitt kan anropas flera gånger under samma test.

Gränssnitt som inte stöds kategoriseras efter allvarlighetsgrad. Det bästa sättet att undvika stabilitetsproblem är att sluta använda gränssnitt som inte stöds helt och hållet, men du kan ta kategorierna till hjälp vid prioriteringen av vilka problem som ska åtgärdas först.

Följande prioriteringsordning rekommenderas:

 1. Blockerade: Gränssnitt som leder till att appen slutar att fungera i vissa eller alla versioner av Android.
 2. Stöds inte och blir snart blockerade: Gränssnitt som vi inte kan garantera att de fungerar och som blockeras i en kommande version.
 3. Stöds inte, men ingen blockering inplanerad: Gränssnitt som vi inte kan garantera att de fungerar.

Obs! Inom varje kategori ordnas gränssnitten efter frekvens. Det kan också hjälpa dig att prioritera vilka problem som bör åtgärdas först.

Resultat

Sammanfattningen innehåller följande mätvärden för varje enhetsmodell:

 • Genomsnittligt antal bildrutor per sekund: Hur snabbt bildrutor visas i genomsnitt.
  • Obs! Data för genomsnittligt antal bildrutor per sekund är endast tillgänglig för test med demoslingor.
 • Genomsnittlig CPU-användning: Den genomsnittliga processoranvändningen i procent för appen på den aktuella enhetsmodellen.
 • Skickat över nätverket i genomsnitt: Det genomsnittliga antalet byte per sekund som skickades från appen via en nätverksanslutning på den aktuella enhetsmodellen.
 • Mottaget över nätverket i genomsnitt: Det genomsnittliga antalet byte per sekund som mottogs av appen via en nätverksanslutning på den aktuella enhetsmodellen.
 • Genomsnittlig minnesanvändning: Hur mycket minne som användes i genomsnitt i appen under den valda tidsperioden på den aktuella enhetsmodellen.

Obs! Testenheter som kör vissa äldre versioner av Android kanske inte kan generera data om prestandan.

Visa enskilda rapporter

Välj enhetsmodell om du vill visa diagram och inspelningar från testet för varje mätvärde över tid.

Du kan till exempel visa hur CPU-procenten förändrades över tiden som testet pågick. Om du ser en plötslig ökning i processoranvändningen kan du granska vilken åtgärd som sökroboten vidtog vid tillfället och åtgärda problemet.

Tillgänglighet

Varje testsammanfattning innehåller antalet fel, varningar och mindre problem vad gäller tillgängligheten som hittades under testet, uppdelade i följande kategorier:

Visa rapporter efter kategori

Nedtill på fliken Tillgänglighet för appen visas olika kategorier med skärmkluster som visar var tillgänglighetsproblem har hittats i appen.

 • Om fel har hittats visas en röd ikon.
 • Om varningar har hittats visas en orange ikon.
 • Om endast mindre problem har hittats visas en blå ikon.
 • Om inga problem har hittats visas en grön bockmarkering.

Visa enskilda problem

Om du klickar på ett skärmkluster visas skärmdumpar med exempel för motsvarande enhetsmodell, operativsystem, skärmstorlek, skärmupplösning och språk tillsammans med en rekommendation.

Förbättra appens tillgänglighet

Skärmdumpar

Testsammanfattning

 • Bilder som visar hur appen ser ut i olika testenheter på olika språk
 • Metadata om testenheterna (som modellnamn, Android-version, språk, skärmupplösning och DPI)
 • Antalet enheter med skärmdumpar
 • Antalet enheter som det inte gick att testa APK-filen eller AAB-arkivet på
  • Otillgängliga enheter: Enheterna är kompatibla med APK-filen eller AAB-arkivet men något gick fel under testet. Om det fanns otillgängliga enheter under testet kan det vara bra att ladda upp en ny version av APK-filen eller AAB-arkivet och försöka igen.
  • Enheter som inte är kompatibla: Vissa testenheter är inte kompatibla med APK-filen eller AAB-arkivet. Om du kör testet igen får du inte några resultat för de inkompatibla enheterna.

Obs! Om du kör ett test med demoslingor visas ingen data på fliken Skärmdumpar.

Olika sätt att visa skärmdumparna

 • Skärmkluster: På fliken Skärmkluster ser du hur skärmdumpar som liknar varandra ser ut på olika enheter. I den här vyn grupperas bilderna i förlanseringsrapporterna utifrån objekt eller widgets på skärmen.
 • Enheter: På fliken Enheter hittar du alla skärmdumpar som hör till en bestämd enhet. I den här vyn ser du skärmdumparna som togs vid testet i kronologisk ordning.

Språkinställningar

Öppna fliken Inställningar om du vill konfigurera språkinställningarna så att skärmdumpar på vissa språk visas. 

Säkerhet

Varje testsammanfattning innehåller namn på och beskrivning av alla säkerhetsbrister som hittades i APK-filen eller AAB-arkivet.

Obs! Vi rekommenderar att du åtgärdar alla säkerhetsbrister i listan innan du publicerar en produktionsversion av APK-filen eller AAB-arkivet.

Hantera inställningar för förlanseringsrapporter

Versioner av förlanseringsrapporter

Från och med oktober 2017 använder vi en ny sökrobot som gör en mer omfattande genomsökning av appen för förlanseringsrapporterna. För att det ska fungera måste APK-filen eller AAB-arkivet tillfälligt signeras om i vår testmiljö.

Möjliga begränsningar hos det nya testet

För vissa appar kan omsigneringen leda till att testmöjligheterna begränsas. Exempel på sådana begränsningar:

 • Det går inte att logga in på Google-konton automatiskt.
 • RPC till webbtjänster där nyckeln för appsignering används som autentiseringsmekanism fungerar inte korrekt.
 • Färre krascher upptäcks.

Obs! De flesta appar påverkas inte av de här begränsningarna. För dem blir genomsökningarna i stället mer omfattande så att fler problem hittas jämfört med tidigare förlanseringsrapporter.

Byta till den tidigare testmetoden

Om problem uppstår kan du byta tillbaka till den tidigare testmetoden (som inte kräver omsignering): 

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Hantera lansering > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Dra reglaget Välj bort åt höger under Version av förlanseringsrapport tills det blir blått.
Inaktivera alla förlanseringsrapporter

Förlanseringsrapporter genereras automatiskt när du publicerar en app i den öppna, slutna eller interna testkanalen. Så här inaktiverar du förlanseringsrapporter för appen:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Dra reglaget bredvid Aktivera förlanseringsrapporter åt vänster så att det blir grått. Om du vill aktivera förlanseringsrapporter igen drar du reglaget åt höger tills det blir blått.

Ytterligare testfunktioner

Om en skärm där användaren måste logga in öppnas när appen startas kan du lägga till användaruppgifter för testkontot i Play Console.

Obs! De angivna användaruppgifterna används i testsyfte. Tänk på att Google inte kan garantera att testerna identifierar alla problem även om användaruppgifter har angetts.

Hur används användaruppgifterna?

Alla testanvändaruppgifter som du lägger till för förlanseringsrapporter sparas och används i alla kommande test (tills de ändras). Om du ändrar användaruppgifterna används den uppdaterade informationen i fortsättningen. Om du raderar användaruppgifterna måste du lägga till nya innan det går att logga in i appen vid nya test.

Vi gör vårt bästa för att skydda testanvändaruppgifterna, men rekommenderar att inga officiella användaruppgifter används för förlanseringsrapporter. Skapa i stället ett testkonto med användarnamn och lösenord.

Obs! Användaruppgifter läggs endast in automatiskt i Android-appar med standardwidgetar för Android. De kan dessutom inte användas i appar med OpenGL för rendering av anpassade kontroller eller i appar med WebView för webbaserad autentisering.

Ange användaruppgifter

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Skriv följande:
  • Namn på resurs för användarnamn: Namnet på Android-resursen för det textfält i appen där det angivna användarnamnet ska fyllas i (om till exempel textfältet är @+id/username_field anger du username_field).
  • Användarnamn: Testkontots användarnamn.
  • Namn på resurs för lösenord: Namnet på Android-resursen för det textfält i appen där det angivna lösenordet ska fyllas i.
  • Lösenord: Testkontots lösenord.
  • Namn på resurs för inloggningsknapp: Namnet på Android-resursen för den knapp du ska trycka på i appen när användarnamn och lösenord har angetts. Det kan exempelvis vara en knapp för aktivering av inloggningen. Du kan utesluta detta fält.
 5. Spara ändringarna.

Redigera och radera användaruppgifter

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Gör följande på skärmen som visas:
  • Om du vill ändra användaruppgifterna anger du de nya.
  • Om du vill radera användaruppgifterna väljer du Rensa alla fält.
 5. Spara ändringarna.
Visa testresultat för vissa språk

Om du vill att förlanseringsrapporten endast ska visa testresultat för vissa språk anger du det på fliken Inställningar. Du kan välja högst fem språk. 

Tips! Du kan endast ange språkinställningar efter att det första testet är slutfört eftersom förlanseringsrapporten körs automatiskt när du laddar upp en testversion av en APK-fil eller ett AAB-arkiv.  

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering > Förlanseringsrapport > Inställningar på menyn till vänster.
 4. Välj Lägg till språk under Språkinställningar.
 5. Välj högst fem språk. Du kommer endast att se testresultat från de här språken i framtida tester.
  • Om du vill ta bort ett språk väljer du Avbryt .
Styr hur appen undersöks med förlanseringsrapporten

Om du vill ha mer kontroll över testerna kan du konfigurera Robo-skript så att specifika åtgärder utförs, till exempel att testa en typisk användares användning eller nya avsnitt i appen. Sökroboten kanske utför samma åtgärder i standardtester.

När du kör ett test med ett bifogat skript kör sökroboten de förinställda åtgärderna först och sedan undersöks appen som vanligt.

Så här kommer du igång:

 1. Följ anvisningarna i hjälpcentret för Firebase om du vill spela in skriptet. När du spelar in Robo-skriptet registreras inte åtgärder utanför appen som testas.
  • Obs! Du behöver inget Firebase-konto för att köra Robo-skriptet.
 2. När skriptet är klart loggar du in på Play Console.
 3. Välj en app.
 4. Välj Hantera lanseringFörlanseringsrapport.
 5. Klicka på fliken Inställningar.
 6. Ladda upp skriptet i avsnittet Robo-skript.

Komprimera alla Utöka alla

Vanliga frågor

Användare som inte befinner sig i något av ett begränsat antal länder blockeras i min app. Hur säkerställer jag att förlanseringsrapporten körs?

Du kan registrera att förlanseringsrapporterna körs i Test Lab på två sätt: 

Annonser visas i min app. Hur säkerställer jag att förlanseringsrapportens test inte räknas som exponeringar och klick (vilket annonsnätverket kanske skulle registrera eller se som ett problem)?

Med Google-annonser utesluts redan trafik från förlanseringsrapportens adressintervall. För andra annonsnätverk måste du ange vilka IP-adressintervall som ska uteslutas

Obfuskering används i min app. Kan jag använda förlanseringsrapporten ändå?

Ja. Förlanseringsrapportens test körs oavsett om obfuskering används i appen eller inte.

Om obfuskering används i appen kommer dock alla spårningar av krascher eller ANR-fel som påträffats vid testet också att vara obfuskerade. Vi rekommenderar att du laddar upp en mappningsfil tillsammans med APK-filen så att felsökningen blir enklare.

Du kan läsa mer om hur du laddar upp mappningsfiler att ta bort obfuskeringen av appens kraschspårningar med.

Tips och support

Testenheternas geografiska plats

Testenheterna finns i USA. Om geolokalisering används i appen eller om innehållet har landsbegränsningar visas bara det lokalt tillgängliga innehållet på testenheterna.

Om du behöver testa en annan geolokalisering än den där testenheterna finns kan du publicera en APK-fil eller ett AAB-arkiv där platsbegränsningarna har tagits bort i testsyfte.

Prenumerationer eller produkter i appen

Det går inte att köpa något med testenheterna. Om delar av appen bara är tillgängliga för prenumeranter eller kräver produkter i appen kan testet bli ofullständigt.

Appar som saknar primär startaktivitet (widgets, tangentbord m.m.)

Appar som saknar en primär startaktivitet går inte att testa på testenheterna. Det gäller t.ex. startprogram, widgets, tangentbord och urtavlor.

Appar med visningsannonser

Om du vill veta mer om hur du minskar falska annonsintäkter med automatisk apptestning besöker du webbplatsen för Google Developers.

Appar som kompilerats för x86-enheter

Alla våra testenheter är ARM-enheter. En APK-fil för x86-arkitekturen visas som inkompatibel med alla testenheter.

Appar för Wear OS by Google, Android Auto, Android TV och äldre versioner av Android

Vi använder bara mobiler och surfplattor som testenheter. Det går alltså inte att testa appar direkt på Wear OS by Google, Android Auto eller Android TV. Dessutom är den äldsta version av Android som körs på testenheterna version 4.1.1 (Jelly Bean).

Appar som bygger på OpenGL/Unity3D-ramverk

Vårt automatiska genomsökningssystem känner inte igen gränssnittsobjekt i appar som använder OpenGL/Unity3D. Ett test skulle bara få till resultat att appen startades och sedan stängdes igen efter några sekunder.

Du kan testa en sekvens med fördefinierade händelser i spelet med hjälp av demoslingor.

Förinlästa mediefiler eller förinstallerade tilläggsappar

Det finns inte stöd för att läsa in mediefiler i förväg på enheterna eller att förinstallera appar på testplattformen.

Du kan testa en app med förinläst data genom att publicera en testversion av appen där mediefilerna är inbäddade i APK-filen eller AAB-arkivet.

Appar som Google Plays licenstjänst används för

Om appen har publicerats i en öppen testkanal eller om appen har publicerats i produktionskanalen används ett id av testet av förlanseringsrapporten. Detta id fungerar som licensiering för appen.

Om appen varken har publicerats i en öppen testkanal eller har en aktiv APK-fil som har publicerats i produktionskanalen godkänns inte appen i licensieringskontrollen. Du får fortfarande resultat från förlanseringsrapporten, men appen befinner sig i ett olicensierat tillstånd. Du kan testa sådana appar genom att publicera en sluten version av dem där licenstjänsterna har inaktiverats. 

Appar avsedda för liggande skärm

Testenheterna är konfigurerade så att alla tester körs i stående läge som standard. Appar som är avsedda för liggande skärm kan därför tvångsöppnas i stående läge.

Appar som söker efter enheter med särskilda användarrättigheter

Appar som kontrollerar om en enhet har privilegierad styrning (rotåtkomst) på Android stöds inte på testplattformen.

Anmäla sig till e-post om förlanseringsrapporten

Om du vill ha e-postaviseringar när det finns tillgängliga förlanseringsrapporter anger du det i e-postinställningarna på Play Console. Du kan ange att du vill ha e-postmeddelanden om alla test eller endast om test med problem.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt