Odhaľovanie·problémov pomocou správ pred uvedením

Po nahratí súboru APK alebo balíka aplikácie do otvoreného alebo uzavretého testovacieho kanála môžete identifikovať problémy v širokom rade zariadení s rôznymi verziami Androidu.

Správa pred uvedením v službe Play Console odhaľuje:

 • problémy so stabilitou,
 • problémy s kompatibilitou Androidu,
 • problémy s výkonnosťou,
 • problémy s dostupnosťou,
 • chyby zabezpečenia.

Ako správa pred uvedením funguje

Po nahraní a zverejnení testovacieho súboru APK alebo balíka aplikácie testovacie zariadenia vašu aplikáciu automaticky spustia a budú ju niekoľko minút prehľadávať. Pri prehľadávaní sa v intervale niekoľkých sekúnd vykonajú základné akcie, napríklad zadávanie textu, klepnutie a potiahnutie prstom.

Po dokončení testov budú vaše výsledky k dispozícii v konzole Play Console v časti Správa pred uvedením.

Poznámky:

 • Testovacie zariadenia sú vyberané na základe rôznych kritérií vrátane popularity, frekvencie zlyhaní, rozlíšení obrazovky, výrobcov, operačných systémov a ďalších vlastností. Výber testovacích zariadení sa môže líšiť.
 • Správa pred uvedením je vytvorená na základe analýzy vykonanej pomocou služby Firebase Test Lab pre Android.

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Spustenie správy pred uvedením

Testovanie aplikácie

Ak chcete vygenerovať správu pred uvedením aplikácie, zverejnite aplikáciu v otvorenom, uzavretom alebo internom testovacom kanáli.

Pre všetky budúce verzie, ktoré v budúcnosti zverejníte v testovacom kanáli, automaticky otestujeme kompatibilitu so zariadeniami, problémy so zobrazovaním, problémy s výkonnosťou a chyby zabezpečenia.

Poznámky:

 • Výsledky testov sú obvykle k dispozícii krátko po nahratí súboru APK alebo balíka aplikácie. V niektorých prípadoch môže dodanie výsledkov trvať niekoľko hodín.
 • Môžete tiež testovať súbory APK alebo balíky aplikácií pre viacero aplikácií naraz.
 • Testovacie zariadenia správy pred uvedením momentálne nemôžu vo vašich aplikáciách spúšťať skriptované testy. Ak chcete spustiť skriptované testy, postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie vlastného testu pomocou služby Firebase Test Lab pre Android.
Testovanie hry

Môžete použiť ukážkové sekvencie na testovanie série vopred špecifikovaných akcií v hre. Keďže štandardný prehľadávač nepodporuje rozhranie OpenGL, ukážkové sekvencie zabezpečujú, aby správa pred uvedením bola relevantná pre testovanie hry.

Začíname: 

 1. Vytvorte v hre ukážkovú sekvenciu. Podrobnosti nájdete v centre pomoci služby Firebase.
  • Poznámka: Použitie ukážkových sekvencií v správe pred uvedením nevyžaduje účet služby Firebase.
 2. Ak chcete v správe pred uvedením použiť ukážkové sekvencie, hra musí byť upravená tak, aby vykonala nasledujúce:
  • spustila ukážkovú sekvenciu,
  • realizovala ukážkovú sekvenciu,
  • ukončila ukážkovú sekvenciu (voliteľné).
 3. Zverejnite verziu hry s ukážkovou sekvenciou do otvoreného, uzavretého alebo interného testovacieho kanála. Prehľadávač automaticky rozpozná a vykoná ukážkovú sekvenciu v hre.
Voliteľné: vytvorenie vlastného testu pomocou služby Firebase Test Lab pre Android

Služba Firebase Test Lab umožňuje vytvorenie vlastných testov za poplatok. Jednoducho si vyberte typ zariadenia a spôsob testovania. Výsledky vlastných testov budú k dispozícii v konzole služby Firebase.

Postup spustenia vlastného testu:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaníSpráva pred uvedením.
 4. Ak môžete spustiť vlastný test, objaví sa v hornej časti obrazovky možnosť Spustiť vlastné testy. Začnite výberom možnosti Začíname.

Zobrazenie výsledkov testu

Postup zobrazenia výsledkov:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaníSpráva pred uvedením.
 4. Skontrolujte karty Stabilita, Výkonnosť, DostupnosťSnímky obrazovkyZabezpečenie. Na jednotlivých stránkach budú zobrazené výsledky posledného testu. Výsledky predchádzajúcich zostáv môžete zobraziť pomocou rozbaľovacej ponuky Výber.
  • Poznámka: Ak sa zobrazuje správa Prebieha testovanie, posledný test sa ešte neskončil. Ak sa posledný test nepodarilo spustiť, zobrazí sa hlásenie Test zlyhal. Ak chcete spustiť ďalší test, zverejnite ďalší súbor APK alebo balík aplikácie.

Výsledky

Upozornenie: Google nemôže zaručiť, že testy odhalia všetky problémy.

Prehľad
Každý súhrn testu obsahuje počet chýb, upozornení a menších problémov nájdených počas testovania (rozdelených podľa typu problému). Sú v ňom uvedené aj odporúčania na základe výsledkov testovania aplikácie.
Nižšie sú uvedené príklady problémov nájdených počas testovania:
 • Chyby: zlyhania, používanie nepodporovaných rozhraní API, ktoré boli obmedzené
 • Upozornenia: nereagovania aplikácií, pomalé časy spustenia a načítania, problémy s prihlásením alebo prehľadávaním, problémy s pamäťou, používanie nepodporovaných rozhraní API, ktoré ešte neboli zakázané
 • Menšie problémy: chýbajúce štítky obsahu, problémy s kontrastom farieb, malé veľkosti cieľov dotyku, problémy s implementáciou

Zobrazenie správ podľa kategórie

V dolnej polovici karty Prehľad aplikácie si môžete zobraziť jednotlivé karty, ktoré zhrnujú problémy súvisiace so stabilitou, výkonnosťou, zabezpečením a ochranou súkromia a dostupnosťou. V závislosti od výsledkov testovania sa môžu zobrazovať štatistiky a odporúčania, ktoré vám pomôžu aplikáciu zlepšiť.

Na jednotlivých kartách sa zobrazí popis zahrnujúci počet a typy problémov zistených počas testovania.

Zobrazenie jednotlivých problémov

Na jednotlivých kartách môžete kliknúť na možnosť Zobraziť všetky problémy alebo na šípku nadol v dolnej časti karty a zobraziť si tak krátke popisy jednotlivých problémov. Ďalšie podrobnosti o konkrétnom probléme získate kliknutím na možnosť Zobraziť problém.

Porovnanie s ostatnými zostavami

Graf v dolnej časti karty Prehľad vašej aplikácie uvádza súhrn testovania v porovnaní z predchádzajúcimi zostavami. Pre jednotlivé súbory APK alebo balíky aplikácií sa zobrazí počet chýb, upozornení, menších problémov a dokončených testov spolu s časovou pečiatkou, kedy bola správa vygenerovaná.

Ako získať tipy na používanie správ pred uvedením

V dolnej časti karty Prehľad aplikácie nájdete návody a tipy, ako správy pred uvedením používať efektívnejšie.

Stabilita

Každý súhrn testu obsahuje:

 • zariadenia so zlyhaniami,
 • zariadenia bez zlyhaní,
 • testované zariadenia.

Porovnanie s ostatnými zostavami

Graf na karte Stabilita aplikácie zobrazuje kompatibilitu aplikácie v porovnaní s predchádzajúcimi zostavami.

Každý pruh predstavuje nedávno testovanú zostavu súboru APK alebo balíka aplikácie v alfa alebo beta verzii spolu s počtom úspešných a neúspešných spustení zistených počas testovania.

Zobrazenie jednotlivých prehľadov

V dolnej polovici karty Stabilita aplikácie si môžete zobraziť jednotlivé prehľady zo zariadení s rôznymi verziami Androidu.

V každom riadku je uvedený názov testovacieho zariadenia, verzia Androidu a ikona, ktorá uvádza, či sa pri testovaní vyskytli v aplikácii nejaké problémy.

 • Ak sa pri testovaní vyskytli v zariadení problémy, zobrazí sa červená ikona.
 • Ak sa pri testovaní nezistili žiadne problémy, zobrazí sa zelená značka začiarknutia.

Vybratím testu zobrazíte ďalšie podrobnosti, ako sú napríklad názov zariadenia, operačný systém, trvanie testu, snímka obrazovky, video z testovania, výstup ukážkovej sekvencie a trasovanie zásobníka (ak sú k dispozícii).

Poznámka: Zlyhania zistené počas testovania sú tiež uvedené na stránke Zlyhania a nereagovania vašej aplikácie. Zlyhania zistené počas generovania správy pred uvedením pochádzajú z testovacích zariadení, takže nebudú mať vplyv na štatistiky zlyhaní.

Kompatibilita s Androidom

Ak aplikácia používa jedno alebo viacero rozhraní, ktoré nie sú vo verejnej súprave SDK Androidu (často nazývané nepodporované alebo rozhrania, ktoré nie sú SDK), na kartách PrehľadStabilita správy pred uvedením nájdete chyby a upozornenia.

Zobrazenie jednotlivých problémov

Ak chcete identifikovať nepodporované rozhrania, ktoré sa používajú, kliknite na odkazy Zobraziť problémy vedľa chýb a upozornení „Kompatibilita OS“ v správe pred uvedením. Ak chcete zistiť, na ktorom mieste bolo dané rozhranie v aplikácii zavolané, kliknite na šípku nadol vedľa príslušného rozhrania a zobrazte si trasovania zásobníkov. Jedno rozhranie môže byť v jednom teste volané viackrát.

Nepodporované rozhrania sú kategorizované podľa závažnosti. Ak chcete predísť problémom so stabilitou, odporúčame nepodporované rozhrania prestať úplne používať. Na základe kategórií môžete stanoviť prioritné problémy, ktoré je potrebné opraviť ako prvé.

Navrhované poradie podľa priority:

 1. Obmedzené: rozhrania, ktoré nebudú fungovať v niektorých alebo vo všetkých verziách Androidu.
 2. Nepodporované, ale s plánovaným obmedzením: rozhrania, ktorých fungovanie nie je zaručené a ktoré budú v ďalšom vydaní obmedzené.
 3. Nepodporované, bez plánovaného obmedzenia: rozhrania, ktorých fungovanie nie je zaručené.

Poznámka: V rámci každej kategórie sú rozhrania zoradené podľa frekvencie, vďaka čomu budete môcť stanoviť prioritné problémy, ktoré je potrebné opraviť ako prvé.

Výkonnosť

Pre každý model zariadenia obsahuje súhrn testu nasledujúce metriky:

Poznámka: Testovacie zariadenia so staršími verziami Androidu pravdepodobne nebudú môcť generovať údaje o výkonnosti.

Zobrazenie jednotlivých prehľadov

Ak chcete zobraziť graf a záznam jednotlivých metrík vykreslených v priebehu testu podľa času, vyberte konkrétny model zariadenia.

Môžete napríklad počas testu zobraziť percento využitia procesora aplikáciou. Ak zaznamenáte výkyv využitia procesora, skontrolujte akciu, ktorú v danom čase vykonal prehľadávač. To vám pomôže pri riešení problému.

Dostupnosť

Každý súhrn testu obsahuje počet chýb dostupnosti, upozornení a menších problémov zistených počas testovania rozdelený do nasledujúcich kategórií:

Zobrazenie správ podľa kategórie

V spodnej polovici karty Dostupnosť aplikácie sú uvedené kategorizované časti s klastrami obrazovky, ktoré identifikujú miesto, kde sa v aplikácii zistili problémy s dostupnosťou.

 • Ak boli identifikované chyby, zobrazí sa červená ikona.
 • Ak boli identifikované upozornenia, zobrazí sa oranžová ikona.
 • Ak boli identifikované iba menšie problémy, zobrazí sa modrá ikona.
 • Ak neboli identifikované žiadne chyby, zobrazí sa zelená značka začiarknutia.

Zobrazenie jednotlivých problémov

Keď kliknete na ľubovoľný klaster obrazovky, zobrazia sa vzorové snímky obrazovky so zodpovedajúcimi názvami modelov zariadení, operačnými systémami, veľkosťami obrazoviek, hustotami obrazoviek a jazykmi spolu s odporúčaním.

Zlepšenie dostupnosti aplikácie

Snímky obrazovky

Súhrn testu

 • obrázky, ktoré ukazujú, ako aplikácia vyzerá v testovacích zariadeniach v rôznych jazykoch;
 • metadáta testovaných zariadení (vrátane názvu modelu, verzie Androidu, jazyka, rozlíšenia obrazovky a DPI);
 • počet zariadení so snímkami obrazovky;
 • počet zariadení, v ktorých nebolo možné súbor APK alebo balík aplikácie otestovať;
  • Nedostupné zariadenia: súbor APK alebo balík aplikácie je kompatibilný s týmito zariadeniami, no počas testovania sa vyskytol problém. Ak sa pri testovaní vyskytli nedostupné zariadenia, skúste nahrať iný súbor APK alebo balík aplikácie a testovanie zopakovať.
  • Nekompatibilné zariadenie: súbor APK alebo balík aplikácie nebol kompatibilný s niektorými testovacími zariadeniami. Ak testovanie zopakujete, z nekompatibilných zariadení nezískate žiadne výsledky.

Poznámka: Ak spúšťate test pomocou demo slučiek, na karte Snímky obrazoviek sa nezobrazia žiadne údaje.

Spôsoby zobrazenia snímok obrazovky

 • Klastery snímok obrazovky: Vyberte kartu Klastery snímok obrazovky a pozrite sa, ako sa otvárajú podobné snímky obrazovky v rôznych zariadeniach. V tomto zobrazení zoskupí správa pred uvedením snímky na základe prvkov alebo miniaplikácií na obrazovke.
 • Zariadenia: Ak chcete vidieť všetky snímky obrazovky súvisiace s určitým zariadením, vyberte kartu Zariadenia. V tomto zobrazení uvidíte snímky obrazovky odfotené v chronologickom poradí počas testovania.

Predvoľby jazyka

Ak chcete zobraziť snímky obrazovky v konkrétnych jazykoch, môžete nastaviť predvoľby jazyka na karte Nastavenia

Zabezpečenie

Každý súhrn testu obsahuje názov a popis chýb zabezpečenia nájdených v súbore APK alebo balíku aplikácie.

Poznámka: Pred zverejnením súboru APK alebo balíka aplikácie do produkcie odporúčame všetky uvedené chyby zabezpečenia odstrániť.

Ovládanie nastavení správy pred uvedením

Verzie správy pred uvedením

Od októbra 2017 používa správa pred uvedením nový indexový prehľadávač a poskytuje vďaka tomu komplexnejšiu kontrolu vašej aplikácie. Na to, aby to bolo možné, musí dočasne znova podpísať váš súbor APK alebo balík aplikácie v rámci nášho testovacieho prostredia.

Potenciálne obmedzenia nového testovacieho procesu

V dôsledku opätovného podpisu môžete zaznamenať obmedzenia testovania niektorých aplikácií. Obmedzenia môžu zahŕňať:

 • Neúspešné automatické prihlásenie do účtov Google
 • Nesprávnu interakciu so vzdialeným volaním webových služieb, ktoré ako mechanizmus overenia totožnosti používajú podpisový kľúč aplikácie
 • Rozpoznanie menšieho počtu zlyhaní

Poznámka: Tieto obmedzenia nebudú mať na väčšinu aplikácií žiadny vplyv. Zaznamenajú rozsiahlejšie prehľadávanie, ktoré nájde viac problémov než predchádzajúce správy pred uvedením.

Prepnutie na predchádzajúci proces testovania

V prípade akýchkoľvek problémov môžete použiť predchádzajúci proces testovania (nevyžaduje opätovné podpísanie): 

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaní > Správa pred uvedením > Nastavenia.
 4. V časti Verzia správy pred vydaním presúvajte prepínač Deaktivovať doprava, dokým nebude modrý.
Vypnutie všetkých správ pred uvedením

Správy pred uvedením sa generujú automaticky pri zverejnení aplikácie do otvoreného, uzavretého alebo interného testovacieho kanála. Ak chcete vypnúť všetky správy pred uvedením pre aplikáciu:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaní > Správa pred uvedením > Nastavenia.
 4. Vedľa položky Povoliť správy pred uvedením posuňte prepínač doľava, kým sa nezmení na sivý. Ak budete chcieť neskôr znova spustiť správy pred uvedením, posuňte prepínač späť doprava, aby sa zmenil na modrý.

Ďalšie funkcie testovania

Ak má vaša aplikácia prihlasovaciu obrazovku, kde sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov, môžete do konzoly Play Console pridať prihlasovacie údaje testovacieho účtu.

Dôležité: Poskytnuté prihlasovacie údaje slúžia na testovacie účely. Upozorňujeme, že aj keď zadáte prihlasovacie údaje, Google nemôže v rámci testov zaručiť odhalenie všetkých problémov.

Ako sa používajú prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje, ktoré na účely vytvárania správy pred uvedením pridáte, sa uložia a použijú pri budúcich testoch (dokým ich nezmeníte). Ak testovacie prihlasovacie údaje pre aplikáciu upravíte, v nových testoch použijeme aktualizované údaje. Ak prihlasovacie údaje odstránite, na prihlásenie budúcich testov do aplikácie budete musieť pridať nové.

Prihlasovacie údaje sa snažíme zabezpečiť čo najlepšie, napriek tomu neodporúčame na účely vytvárania správy pred uvedením pridávať oficiálne prihlasovacie údaje. Vhodným riešením je vytvorenie testovacieho účtu a použitie príslušného používateľského mena a hesla.

Poznámka: Prihlasovacie údaje sa dajú automaticky vložiť iba do aplikácií pre Android, ktoré používajú štandardné miniaplikácie pre Android. Prihlasovacie údaje sa nedajú použiť v aplikáciách, ktoré vykresľujú pomocou technológie OpenGL vlastné ovládacie prvky, alebo aplikáciách používajúcich rozhranie WebView na webové overenie totožnosti.

Nastavenie prihlasovacích údajov

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaniaSpráva pred uvedenímNastavenia.
 4. Zadajte nasledujúce údaje:
  • Názov zdroja používateľského mena: názov zdroja Androidu pre textové pole vo vašej aplikácii, do ktorého by ste mali zadať pridelené používateľské meno (ak je napríklad textové pole @+id/pole_používateľského_mena, zadajte pole_používateľského_mena).
  • Používateľské meno: používateľské meno priradené k testovaciemu účtu.
  • Názov zdroja hesla: názov zdroja Androidu pre textové pole vo vašej aplikácii, do ktorého by ste mali zadať príslušné heslo.
  • Heslo: heslo priradené k testovaciemu účtu.
  • Názov zdroja prihlasovacieho tlačidla: názov zdroja Androidu pre ľubovoľné tlačidlo v aplikácii, na ktoré je potrebné klepnúť po zadaní používateľského mena a hesla. Môže to zahrnovať tlačidlo na aktiváciu prihlasovacieho procesu. Toto pole môžete vynechať.
 5. Uložte zmeny.

Úprava alebo odstránenie identifikačných údajov

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaniaSpráva pred uvedenímNastavenia.
 4. Na obrazovke, ktorá sa spustí:
  • Ak chcete upraviť prihlasovacie údaje, zadajte nové.
  • Ak chcete odstrániť prihlasovacie údaje, vyberte možnosť Vymazať všetky polia.
 5. Uložte zmeny.
Zobrazenie výsledkov testu pre konkrétne jazyky

Ak chcete, aby správa pred uvedením obsahovala výsledky iba pre konkrétne jazyky, môžete nastaviť predvoľby jazyka na karte Nastavenia. Môžete vybrať až päť jazykov. 

Tip: Keďže sa správa pred uvedením spúšťa automaticky po nahratí súboru APK alebo balíka aplikácie, môžete predvoľby jazyka pridať až po dokončení prvého testu.  

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Správa pred uvedením > Nastavenia.
 4. V časti Predvoľby jazyka vyberte Pridať jazyk .
 5. Vyberte až 5 jazykov. V budúcich testoch sa budú zobrazovať iba výsledky pre tieto jazyky.
  • Ak chcete odstrániť jazyk, vyberte ikonu zrušenia .
Spôsob prehľadávania aplikácie správou pred uvedením

Ak potrebujete mať väčšiu kontrolu nad testami, môžete nastaviť skripty Robo na vykonanie konkrétnych akcií, ako je testovanie bežného postupu používateľa alebo novej časti aplikácie. V rámci štandardných testov prehľadávač môže, avšak nemusí, vykonať tie isté akcie.

Keď spustíte test s priloženým skriptom, prehľadávač najskôr spustí akcie nastavené v skripte a potom preskúma aplikáciu obvyklým spôsobom.

Začíname:

 1. Ak chcete zaznamenať skript, postupujte podľa pokynov v centre pomoci služby Firebase. Záznamy skriptov Robo nezaznamenávajú vaše akcie mimo testovanej aplikácie.
  • Poznámka: Na spustenie skriptu Robo nepotrebujete účet služby Firebase.
 2. Keď máte pripravený skript, prihláste sa do služby Play Console.
 3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 4. Vyberte položky Správa vydaníSpráva pred uvedením.
 5. Vyberte kartu Nastavenia.
 6. Do časti Skript Robo nahrajte skript.

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Časté otázky

Moja aplikácia blokuje používateľov mimo určitých krajín. Ako môžem zaistiť, že sa správa pred uvedením spustí?

V službe Test Lab sú k dispozícii dva spôsoby, ako zistiť, či sú správy pred uvedením spustené: 

Moja aplikácia obsahuje reklamy. Ako zaistím, že testovanie správy pred vydaním sa nebude započítavať do mojich zobrazení a kliknutí (ktoré môže zaznamenať moja reklamná sieť alebo s ktorými nemusí byť spokojná)?

Služba Google Ads už vylučuje návštevnosť z rozsahov adries správy pred uvedením. V prípade ostatných reklamných sietí musíte uviesť rozsahy adries IP, ktoré majú byť vylúčené

Moja aplikácia je znejasnená. Môžem aj napriek tomu používať správy pred uvedením?

Áno. Testy správy pred uvedením budú prebiehať bez ohľadu na to, či je vaša aplikácia znejasnená.

Ak je vaša aplikácia znejasnená, všetky zlyhania a nereagovania aplikácie zistené počas testovania budú tiež znejasnené. Odporúčame vám, aby ste pri nahraní súboru APK poskytli mapovací súbor, ktorý zjednoduší ladenie.

Prečítajte si viac o nahrávaní mapovacích súborov na zrušenie znejasnenia zlyhaní svojej aplikácie.

Tipy na testovanie a podpora

Geolokácia testovacích zariadení

Testovacie zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch. Ak vaša aplikácia používa geolokáciu alebo obsahuje obmedzenia obsahu podľa krajiny, testovacie zariadenia môžu zobraziť iba to, čo je k dispozícii v ich lokalite.

Ak vaša aplikácia vyžaduje konkrétnu geolokáciu mimo miesta, kde sa nachádzajú testovacie zariadenia, môžete na účely testovania zverejniť súbor APK alebo balík aplikácie, ktorý odstráni požiadavky na miesto.

Odbery alebo produkty v aplikácii

Testovacie zariadenia nemôžu počas testovania uskutočňovať nákupy. Ak vaša aplikácia ponúka odbery alebo produkty v aplikácii, aby tak sprístupnila určité svoje časti, testovanie tým môže byť obmedzené.

Aplikácie bez hlavnej aktivity spustenia (miniaplikácie, klávesnice a pod.)

Testovacie zariadenia nedokážu testovať aplikácie bez hlavnej aktivity spustenia (vrátane spúšťačov, miniaplikácií, klávesníc a hodinových ciferníkov).

Aplikácie s obsahovými reklamami

Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti o tom, ako zamedziť výnosom z podvodných reklám pomocou automatického testovania aplikácií, prezrite si web Google Developers.

Aplikácie kompilované pre zariadenia s architektúrou x86

Naša súprava zariadení je obmedzená na zariadenia s architektúrou ARM. Súbor APK kompilovaný pre architektúru x86 sa zobrazí ako nekompatibilný so všetkými testovacími zariadeniami.

Aplikácie pre platformy Wear OS by Google, Auto, TV a staršie verzie Androidu

Naša súprava zariadení je obmedzená na telefóny a tablety, takže nie je možné testovať aplikácie priamo na platformách Wear OS by Google, Auto alebo TV. Naša súprava zariadení je obmedzená na telefóny a tablety, takže nie je možné testovať aplikácie priamo na platformách Android Wear, Auto alebo TV.

Aplikácie založené na architektúre OpenGL alebo Unity3D

Náš automatizovaný indexový prehľadávač nedokáže identifikovať prvky používateľského rozhrania v aplikáciách používajúcich architektúru OpenGL alebo Unity3D. Výsledky testov budú obmedzené na testy spustenia aplikácie a jej zavretia po uplynutí niekoľkých sekúnd.

Môžete použiť ukážkové sekvencie na testovanie série vopred špecifikovaných akcií v hre.

Vopred načítané médiá a vopred nainštalované ďalšie aplikácie

Testovacia platforma nepodporuje zariadenia s médiami alebo vopred nainštalovanými aplikáciami.

Ak chcete testovať aplikáciu s vopred načítanými dátami, môžete zverejniť testovaciu verziu aplikácie s mediálnymi súbormi vloženými do súboru APK alebo balíka aplikácie.

Aplikácie používajúce službu udeľovania licencie Google Play

Ak má vaša aplikácia spustené otvorené testovanie alebo bola zverejnená do produkcie, správa pred uvedením použije identifikátor, ktorý bude akoby licencovaný pre vašu aplikáciu.

Ak vaša aplikácia nemá spustené otvorené testovanie ani nemá zverejnený aktívny súbor APK produkčnej verzie, neprejde kontrolou licencie. Dostanete výsledky správy pred uvedením, ale aplikácia bude mať stav Nelicencovaná. Ak chcete testovať túto aplikáciu, môžete ju zverejniť v uzavretej verzii so zakázanými službami udeľovania licencie. 

Aplikácie používajúce konfiguráciu na šírku

Testovacie zariadenia v predvolenom nastavení spúšťajú testy v pevnej orientácii stránky na výšku, čo môže vynútiť prechod aplikácií využívajúcich orientáciu na šírku do režimu na výšku.

Aplikácie, ktoré zisťujú prítomnosť odomknutých zariadení

Testovacia platforma nepodporuje aplikácie, ktoré zisťujú, či má zariadenie privilegovanú kontrolu (prístup typu root) v systéme Android.

Prihlásenie na odber e-mailov so správami pred uvedením

Ak chcete dostávať e-mailové upozornenia na dostupné správy pred uvedením, nastavte si predvoľby správ v konzole Play Console. Môžete si vybrať, či chcete dostávať správy pre všetky testy alebo iba pre testy s problémami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory