Bruk rapporter før lansering til å identifisere problemer

Når du laster opp APK-er eller appsamlinger til den åpne eller lukkede målgruppen din, kan du identifisere problemer for en rekke enheter med forskjellige Android-versjoner.

Rapporten før lansering i Play-konsollen kan brukes til å identifisere

 • stabilitetsproblemer
 • Android-kompatibilitetsproblemer
 • problemer med ytelsen
 • tilgjengelighetsproblemer
 • sikkerhetssvakheter

Hvordan fungerer rapporten før lansering?

Når du har lastet opp og publisert en test-APK eller test-appsamling, startes testenhetene automatisk. De bruker deretter flere minutter på å gjennomsøke appen din. Under gjennomsøkingen utføres det enkle handlinger i appen med noen sekunders mellomrom, for eksempel skriving, berøring og sveiping.

Når testene er ferdige, finner du resultatene i Rapport før lansering-delen av Play-konsollen.

Merknader:

 • Testenhetene velges på bakgrunn av mange ulike kriterier, blant annet popularitet, kræsjhyppighet, skjermoppløsning, produsent, operativsystem med mer. Utvalget av testenheter kan variere.
 • Rapporten før lansering bygger på en analyse fra Fire Test Lab for Android.

Skjul alt Vis alt

Kjør en rapport før lansering

Test appen din

For å generere appens rapport før lansering må du publisere en app til den åpne, lukkede eller interne testmålgruppen.

Alle fremtidige versjoner som publiseres i en testmålgruppe, blir automatisk testet for enhetskompatibilitet, skjermproblemer, ytelsesproblemer og sikkerhetssvakheter.

Merknader:

 • Du får vanligvis testresultatene kort tid etter at du har lastet opp en APK eller appsamling. I noen tilfeller får du resultatene flere timer etter opplastingen.
 • Du kan teste APK-er eller appsamlinger for flere apper samtidig.
 • Enhetene for rapporter før lansering kan for øyeblikket ikke kjøre skriptede tester på appene dine. For å kjøre skriptede tester, følg veiledningen under «Opprett egendefinerte tester med Firebase Test Lab for Android».
Test spillet ditt

Du kan bruke demogjentakelser til å teste en rekke forhåndsdefinerte handlinger i spillet ditt. Demogjentakelser gjør rapporten før lansering relevant for gameplay-testing, siden standardsøkeroboten ikke støtter OpenGL.

Slik kommer du i gang: 

 1. Lag en demogjentakelse i spillet ditt. Gå til brukerstøtten for Firebase for nærmere informasjon.
  • Merk: Du trenger ikke Firebase-konto for å bruke demogjentakelser i rapporten før lansering.
 2. For å bruke demogjentakelser i rapporten før lansering må spillet ditt endres slik at det
  • starter demogjentakelsen
  • kjører demogjentakelsen
  • avslutter demogjentakelsen (valgfritt)
 3. Publiser versjonen av spillet ditt med demogjentakelsen i den åpne, lukkede eller interne testmålgruppen. Søkeroboten oppdager demogjentakelsen i spillet ditt automatisk og kjører den.
Valgfritt: Opprett egendefinerte tester med Firebase Test Lab for Android

Med Firebase Test Lab kan du opprette egendefinerte tester ved å betale for å velge enhetstype og testmetode. Resultatene fra de egendefinerte testene er tilgjengelige i Firebase-konsollen.

Sånn kjører du egendefinerte tester:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgivelse > Rapport før lansering.
 4. Øverst på skjermen ser du «Kjør tilpassede tester» hvis du kan kjøre egendefinerte tester. For å begynne, velg Kom i gang.

Se testresultatene

Slik går du gjennom resultatene:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Rapport før lansering.
 4. Gå gjennom fanene Stabilitet, YtelseTilgjengelighetSkjermdumper og Sikkerhet. Du ser resultatene for den siste testen på alle sidene. For å se resultatene for tidligere delversjoner, bruk «Velg»-rullegardinmenyen.
  • Merk: Hvis du ser «Testing pågår», er ikke den siste testen ferdig ennå. Hvis den siste testen ikke kunne kjøres, ser du kanskje meldingen «Testen mislyktes». For å kjøre en ny test, publiser en ny APK eller appsamling.

Resultater

Husk at Google ikke kan garantere at testene identifiserer alle problemer.

Oversikt
Hvert testsammendrag inneholder antall feil, advarsler og mindre problemer som ble funnet under testingen, delt inn etter problemtype. Du ser også en anbefaling basert på appens testresultater.
Her er noen eksempler på problemer som kan bli funnet under testingen:
 • Feil: kræsj, bruk av API-er som ikke støttes, og som er begrenset
 • Advarsler: ANR-feil (appen svarer ikke), langsom oppstart og innlasting, problemer med pålogging eller gjennomsøking, minneproblemer, bruk av API-er som ikke støttes, men som ikke er begrenset ennå
 • Mindre problemer: manglende innholdsetiketter, problemer med fargekontrast, små berøringselementer, implementeringsproblemer

Se rapporter etter kategori

Nær den nedre halvdelen av appens Oversikt-fane ser du kort som oppsummerer problemer relatert til stabilitet, ytelse, sikkerhet/personvern og tilgjengelighet. Avhengig av testresultatene kan det også hende du ser innsikt og anbefalinger som kan hjelpe deg med å forbedre appen din.

På hvert kort ser du en beskrivelse med informasjon om antall og type for problemene som ble funnet under testingen.

Se problemer enkeltvis

På hvert kort kan du klikke på Se alle problemer eller nedoverpilen nederst til høyre på kortet for å se en kort beskrivelse av hvert problem. For å få mer informasjon om et bestemt problem, klikk på Se problemet.

Sammenlign med andre delversjoner

Diagrammet nær bunnen av Oversikt-fanen for appen din viser testsammendraget sammenlignet med tidligere delversjoner. For hver APK eller appsamling kan du se antall feil, advarsler, mindre problemer og fullførte tester, sammen med et tidsstempel med tidspunktet da rapporten ble generert.

Få tips om bruk av rapporter før lansering

Nederst på appens Oversikt-fane finner du veiledninger og tips om hvordan du kan bruke rapporter før lansering mer effektivt.

Stabilitet

Hvert testsammendrag inneholder antall

 • enheter med problemer
 • enheter uten problemer
 • testede enheter

Sammenlign med andre delversjoner

Diagrammet på Stabilitet-fanen for appen viser appens kompatibilitet sammenlignet med tidligere delversjoner.

Hver søyle representerer en nylig testet delversjon av APK-en eller appsamlingen og viser antall vellykkede og mislykkede oppstarter i løpet av testingen.

Se enkeltrapporter

Nær den nedre halvdelen av appens Stabilitet-fane ser du enkeltrapporter fra enheter som kjører ulike versjoner av Android.

For hver linje kan du se navnet på testenheten, enhetens Android-versjon og et ikon som viser om det har oppstått testproblemer med appen.

 • Hvis det har oppstått problemer for en enhet i løpet av testingen, ser du et rødt ikon.
 • Hvis det ikke har oppstått problemer under testingen, ser du et grønt avmerkingssymbol.

Velg en test for å se flere detaljer, for eksempel enhetens navn og operativsystem, testens varighet, en skjermdump og video fra testingen, resultatet fra demoløkken samt stabelspor (om tilgjengelig).

Merk: Kræsj som blir funnet under testing, står også oppført på appens side for kræsj og ANR-feil. Fordi kræsj som oppdages under genereringen av rapporter før lansering, kommer fra testenheter, påvirker de ikke kræsjstatistikken.

Android-kompatibilitet

Hvis appen din bruker ett eller flere grensesnitt som ikke er i den offentlige Android-SDK-en (kalles ofte «ustøttede grensesnitt» eller «grensesnitt utenom SDK-en»), ser du feil og advarsler som er listet opp på Oversikt- og Stabilitet-fanene i rapporten før lansering.

Se problemer enkeltvis

For å identifisere de ustøttede grensesnittene som brukes, klikk på Se problemer-linkene ved siden av feil og advarsler om «OS-kompatibilitet» i rapporten før lansering. For å se hvor et bestemt grensesnitt ble kalt i appen din, klikk på nedoverpilen ved siden av det for å se stabelspor. Ett enkelt grensesnitt kan kalles flere ganger i løpet av samme test.

Ustøttede grensesnitt er kategorisert etter alvorlighetsgrad. For å unngå stabilitetsproblemer er det best å slutte å bruke ustøttede grensesnitt helt, men du kan bruke kategoriene som en hjelp til å prioritere hvilke problemer som skal løses først.

Her er den anbefalte prioriteringsrekkefølgen:

 1. Begrenset: grensesnitt som skaper problemer på noen eller alle Android-versjoner.
 2. Støttes ikke, og kommer til å bli begrenset: grensesnitt som ikke garanteres å fungere riktig, og som blir begrenset i en kommende utgave.
 3. Støttes ikke, men er ikke planlagt å bli begrenset: grensesnitt som ikke garanteres å fungere riktig.

Merk: I hver kategori er grensesnittene organisert etter frekvens, noe som også kan hjelpe deg med å prioritere hvilke problemer som skal løses først.

Ytelse

Testsammendraget for hver enhetsmodell inneholder følgende mål:

 • Gjennomsnittlig antall bilder per sekund: Den gjennomsnittlige hastigheten for visning av bilder på skjermen.
  • Merk: Data for gjennomsnittlig antall bilder per sekund er bare tilgjengelige for tester som bruker demogjentakelser.
 • Gjennomsnittlig CPU: Prosentandel av appens gjennomsnittlige CPU-bruk på den bestemte enhetsmodellen.
 • Gjennomsnittlig nettverk sendt: Gjennomsnittlig antall byte per sekund som ble sendt av appen din over en nettverkstilkobling på den bestemte enhetsmodellen.
 • Gjennomsnittlig nettverk mottatt: Gjennomsnittlig antall byte per sekund som ble mottatt av appen din over en nettverkstilkobling på den bestemte enhetsmodellen.
 • Gjennomsnittlig minne: Gjennomsnittlig minne som brukes i appen din i løpet av den valgte perioden på den spesifikke enhetsmodellen.

Merk: Testenheter som kjører enkelte eldre versjoner av Android, kan ikke generere ytelsesdata.

Se enkeltrapporter

Velg hver enkelt enhetsmodell for å se diagrammer og registreringer med alle beregningene plottet inn over tid gjennom hele testen.

Du kan for eksempel se appens CPU-prosentandel etter hvert som testen pågår. Hvis du oppdager en plutselig CPU-økning, går du gjennom handlingene søkeroboten foretok på dette tidspunktet, for å bidra til å løse problemet.

Tilgjengelighet

Hvert testsammendrag inneholder antall tilgjengelighetsfeil, advarsler og mindre problemer som ble funnet under testingen, delt inn i disse kategoriene:

Se rapporter etter kategori

Nær den nedre halvdelen av Tilgjengelighet-fanen for appen din ser du kategoriserte deler med skjermgrupper som viser hvor det ble oppdaget tilgjengelighetsproblemer i appen din.

 • Hvis det ble oppdaget feil, ser du et rødt ikon.
 • Hvis det ble oppdaget advarsler, ser du et oransje ikon.
 • Hvis det bare ble oppdaget mindre problemer, ser du et blått ikon.
 • Hvis det ikke ble oppdaget noen problemer, ser du et grønt avmerkingssymbol.

Se problemer enkeltvis

Du kan klikke på en skjermgruppe for å se eksempelskjermbilder med tilhørende enhetsmodellnavn, operativsystemer, skjermstørrelser, skjermtettheter og språk, sammen med en anbefaling.

Gjør appen din mer tilgjengelig

Skjermdumper

Testsammendrag

 • Bilder som viser hvordan appen din vises på testenheter på ulike språk
 • Metadata om de testede enhetene (inkludert modellnavn, Android-versjon, språk, skjermoppløsning og DPI)
 • Antall enheter med skjermdumper
 • Antall enheter som ikke kunne testes med APK-en eller appsamlingen din
  • Utilgjengelige enheter: APK-en eller appsamlingen din er kompatibel med disse enhetene, men det oppsto et problem under testingen. Hvis du har kjørt en test med utilgjengelige enheter, kan det være lurt å laste opp en ny APK eller appsamling og teste på nytt.
  • Enheter som ikke er kompatible: APK-en eller appsamlingen din er ikke kompatibel med visse testenheter. Hvis du kjører en ny test, får du ikke resultater for eventuelle ikke-kompatible enheter.

Merk: Hvis du kjører en test med demoløkker, ser du ingen data på Skjermdumper-fanen.

Måter å se skjermdumper på

 • Skjermgrupper: Velg Skjermgrupper-fanen for å se hvordan lignende skjermdumper vises på ulike enheter. Med denne visningen grupperes bildene i rapporten før lansering basert på elementene eller modulene på en skjerm.
 • Enheter: Velg Enheter-fanen for å se alle skjermdumpene som er knyttet til en bestemt enhet. Med denne visningen kan du se skjermdumper i kronologisk rekkefølge etter når de ble tatt i løpet av en test.

Språkinnstillinger

For å se skjermdumper fra bestemte språk kan du konfigurere språkinnstillingeneInnstillinger-fanen. 

Sikkerhet

Alle testsammendrag inneholder navn på og beskrivelser av eventuelle sikkerhetssvakheter som blir funnet i APK-en eller appsamlingen din.

Merk: Vi anbefaler at du løser alle sikkerhetssvakheter som er listet opp, før du publiserer APK-en eller appsamlingen til produksjon.

Administrer innstillingene for rapporten før lansering

Versjoner av rapporter før lansering

Fra og med oktober 2017 brukes en ny søkerobot i rapporten før lansering for å gi en mer omfattende gjennomgang av appen din. For å gjøre dette må APK-en eller appsamlingen din midlertidig signeres på nytt med rapporten før lansering i testmiljøet vårt.

Mulige begrensninger med den nye testprosessen

Det kan hende at du opplever begrensninger med testingen i enkelte apper, som et resultat av prosessen med å signere på nytt. Du kan oppleve følgende begrensninger:

 • Automatisk pålogging i Google-kontoer mislykkes.
 • Kan ikke samhandle korrekt med nettjeneste-RPC-er som bruker appsigneringsnøkkelen som en autentiseringsmekanisme.
 • Færre kræsj oppdages.

Merk: De fleste appene påvirkes ikke av disse begrensningene og får mer omfattende gjennomsøkinger som finner flere problemer enn tidligere rapporter før lansering.

Bytt til den tidligere testprosessen

Hvis du oppdager problemer, kan du bytte tilbake til den tidligere testprosessen (som ikke krever ny signering): 

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgivelse > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Flytt Velg bort-bryteren mot høyre så den blir blå, i «Versjon for rapport før lansering»-delen.
Slå av alle rapporter før lansering

Rapporter før lansering genereres automatisk når du publiserer apper til den åpne, lukkede eller interne testmålgruppen. Sånn slår du av alle rapporter før lansering for appen din:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Finn «Slå på rapporter før lansering», og flytt bryteren til venstre så den blir grå. Hvis du vil slå på rapporter før lansering igjen senere, må du flytte bryteren til høyre igjen så den blir blå.

Andre testfunksjoner

Hvis appen din har en påloggingsskjerm med obligatorisk legitimasjon, kan du legge til legitimasjon i Play-konsollen som er knyttet til en testkonto.

Viktig: Legitimasjonen du oppgir, er til testformål. Husk at selv om denne legitimasjonen oppgis, kan ikke Google garantere at testene kommer til å identifisere alle problemene.

Sånn brukes legitimasjonen

All legitimasjon du legger inn som en del av testing i forbindelse med en rapport før lansering, blir lagret og brukt for fremtidige tester (frem til den blir endret). Hvis du endrer testlegitimasjonen for appen, bruker vi den oppdaterte legitimasjonen på eventuelle nye tester. Hvis du sletter testlegitimasjonen for appen, må du legge til ny legitimasjon før eventuelle fremtidige tester kan logge på appen din.

Selv om vi gjør vårt beste for å holde testlegitimasjonen sikker, anbefaler vi at du ikke legger inn noen offisiell legitimasjon i rapporten før lansering. Lag i stedet et brukernavn og passord for testkontoen.

Merk: Legitimasjon kan bare settes inn automatisk i Android-apper som bruker standard Android-moduler. Legitimasjon kan ikke brukes i apper som bruker OpenGL til å gjengi tilpassede kontroller, eller apper som bruker WebView for en nettbasert autentiseringsprosess.

Konfigurer legitimasjon

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Administrering av utgaver > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Skriv inn følgende:
  • Ressursnavn for brukernavn: Android-ressursnavnet for tekstfeltet i appen din der det oppgitte brukernavnet skal skrives inn (hvis tekstfeltet ditt for eksempel er @+id/username_field, skriver du inn username_field).
  • Brukernavn: Brukernavnet som er tilknyttet testkontoen.
  • Ressursnavn for passord: Android-ressursnavnet for tekstfeltet i appen din der det oppgitte passordet skal skrives inn.
  • Passord: Passordet som er tilknyttet testkontoen.
  • Ressursnavn for påloggingsknappen: Android-ressursnavnet for knappen i appen din som brukeren skal trykke på etter å ha skrevet inn brukernavnet og passordet. Dette kan inkludere en knapp for å aktivere registreringsprosessen. Du kan utelate dette feltet.
 5. Lagre endringene.

Endre eller slett legitimasjon

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Administrering av utgaver > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Gjør følgende på skjermen som vises:
  • For å endre legitimasjonen, skriv inn den oppdaterte legitimasjonen din.
  • For å slette legitimasjonen, velg Tøm alle feltene.
 5. Lagre endringene.
Se testresultater for bestemte språk

Hvis du vil at rapporten før lansering bare skal vise testresultater fra bestemte språk, kan du konfigurere språkinnstillinger i Innstillinger-fanen. Du kan velge opptil fem språk. 

Tips: Siden rapporten før lansering kjøres automatisk når du laster opp en test-APK eller -appsamling, kan du bare legge til språkinnstillinger etter at den første testen er fullført.  

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgivelse > Rapport før lansering > Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Under «Språkinnstillinger» velger du Legg til språk .
 5. Velg opptil 5 språk. For fremtidige tester får du bare se testresultater fra disse språkene.
  • Velg avbryt-ikonet for å fjerne et språk.
Velg hvordan rapporten før lansering utforsker appen din

Hvis du vil ha mer kontroll over testene dine, kan du konfigurere Robo-skript til å utføre bestemte handlinger, for eksempel teste rekker med handlinger brukere ofte utfører, eller en ny del av appen din. I standardtester er det ikke sikkert at søkeroboten utfører de samme handlingene.

Når du kjører en test med et skript vedlagt, kjører søkeroboten de forhåndsdefinerte handlingene først, og så utforsker den appen som normalt.

Slik kommer du i gang:

 1. For å spille inn skriptet ditt, følg instruksjonene i brukerstøtten for Firebase. Robo-skript-opptakene registrerer ikke handlingene dine utenfor appen som testes.
  • Merk: Du trenger ikke Firebase-konto for å kjøre Robo-skript.
 2. Når skriptet er klart, logger du på Play-konsollen.
 3. Velg en app.
 4. Velg Administrering av utgaver > Rapport før lansering.
 5. Velg Innstillinger-fanen.
 6. Last opp skriptet i «Robo-skript»-delen.

Skjul alt Vis alt

Vanlige spørsmål

Appen min blokkerer brukere utenfor enkelte land. Hvordan kan jeg sørge for at rapporten før lansering kjøres?

Du kan finne ut om rapportene dine før lansering kjøres på to måter i Testlab: 

Appen min har annonser. Hvordan sikrer jeg at testing av rapporter før lansering ikke telles med i antall visninger og klikk (som annonsenettverket mitt kan finne ut av eller kan være misfornøyd med)?

Google-annonser ekskluderer allerede trafikk fra adresseområdene for rapporter før lansering. For andre annonsenettverk må du spesifisere IP-adresseområdene som skal ekskluderes

Appen min er obfuskert. Kan jeg fortsatt bruke rapporter før lansering?

Ja. Rapporter før lansering kjøres uansett om appen din er obfuskert.

Hvis appen din er obfuskert, blir eventuelle kræsj eller ANR-feil som oppdages under testing, også obfuskert. Vi anbefaler at du oppgir en tilordningsfil når du laster opp APK-en din for å gjøre feilsøking enklere.

Du kan finne ut mer om opplasting av tilordningsfiler for å deobfuskere kræsjene til appen din.

Tips og brukerstøtte for testing

Geolokalisering av testenheter

Testenhetene er plassert i USA. Hvis appen din bruker geolokalisering eller har innholdsrestriksjoner basert på land, kan testenhetene bare vise det som er tilgjengelig der de befinner seg.

Hvis appen krever en bestemt geolokalisering som ikke omfatter stedet hvor testenhetene befinner seg, kan du publisere en APK eller appsamling der dette kravet er fjernet for testformål.

Abonnement eller produkter i appen

Testenheter kan ikke kjøpe noe under testingen. Hvis det kreves kjøp av abonnementer eller produkter i appen for å åpne deler av appen, kan testscenarioene bli begrenset.

Apper uten hovedaktivitet for oppstart (moduler, tastatur osv.)

Testenheter kan ikke kjøre tester på apper som ikke har noen hovedaktivitet for oppstart, for eksempel appoversikter, moduler, tastaturer eller klokkebakgrunner.

Apper med bannerannonser

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du reduserer problemet med falske annonseinntekter med automatisk apptesting, kan du gå til Google Developers-nettstedet.

Apper som er kompilert for x86-enheter

Enhetssettet vårt er begrenset til ARM-enheter. APK-er for x86-enheter vises som inkompatible med alle testenhetene.

Apper for Wear OS by Google, Auto, TV og eldre Android-versjoner

Enhetssettet vårt er begrenset til telefoner og nettbrett, så det er ikke mulig å teste apper direkte på Wear OS by Google, Auto eller TV. Enhetssettet inkluderer heller ikke enheter med Android-versjoner eldre enn 4.1.1 (Jelly Bean).

Apper som er basert på OpenGL/Unity3D-rammeverk

Den automatiske søkeroboten vår kan ikke identifisere UI-elementer på apper som bruker OpenGL/Unity3D. Testresultatene kommer til å være begrenset til at testene åpner appene og deretter lukker dem igjen etter noen sekunder.

Du kan teste en rekke forhåndsdefinerte handlinger i spillet ditt ved å bruke demogjentakelser.

Forhåndsinnlastede medier eller forhåndsinstallerte tilleggsapper

Testplattformen støttet ikke enheter med forhåndsinnlastede medier eller forhåndsinstallerte apper.

Hvis du vil kjøre tester på en app med forhåndsinnlastede data, kan du publisere en testversjon av appen din med mediefiler som er innebygd i APK-en eller appsamlingen.

Apper som bruker lisensieringstjenesten for Google Play

Hvis appen din er i en åpen test eller er publisert som produksjonsversjon, bruker testingen for rapporten før lansering en ID som fungerer som om den er lisensiert for appen din.

Hvis appen din ikke er i åpen test og ikke har noen aktiv APK som er publisert som produksjonsversjon, består ikke appen lisensieringskontrollen. Du får likevel resultater fra rapporten før lansering, men appen er ikke lisensiert. For å kjøre tester på slike apper kan du publisere en lukket versjon av appen med lisensieringstjenestene slått av. 

Apper som er konfigurert for liggende format

Testenhetene er forhåndsdefinert til å kjøre tester med fast stående sideretning som standard. Dette kan tvinge apper som bruker liggende sideretning, til å bruke stående sideretning i stedet.

Apper som sjekker etter enheter med rottilgang

Testplattformen støtter ikke apper som sjekker om en enhet har privilegert kontroll (rottilgang) på Android.

Registrer deg for å motta e-poster med rapporter før lansering

Du kan motta e-postvarsler for tilgjengelige rapporter før lansering ved å konfigurere e-postinnstillingene i Play-konsollen. Du kan velge å motta e-poster for alle tester eller bare for tester med problemer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt