Pre-lanceringsrapporten gebruiken om problemen op te sporen

Als u een APK of een app-bundel uploadt naar de open of gesloten track, kunt u problemen opsporen die optreden op allerlei verschillende apparaten met verschillende versies van Android.

Met het pre-lanceringsrapport in uw Play Console kunt u het volgende identificeren:

 • Stabiliteitsproblemen
 • Problemen met Android-compatibiliteit
 • Prestatieproblemen
 • Toegankelijkheidsproblemen
 • Beveiligingsproblemen

Hoe werkt het pre-lanceringsrapport?

Nadat u een test-APK of -app-bundel heeft geüpload en gepubliceerd, lanceren testapparaten uw app automatisch en crawlen ze uw app gedurende enkele minuten. Het crawlen houdt in dat er iedere paar seconden basisacties worden uitgevoerd in uw app, zoals typen, tikken en vegen.

Wanneer de tests zijn voltooid, zijn uw resultaten beschikbaar in het gedeelte Pre-lanceringsrapport van uw Play Console.

Opmerkingen:

 • Testapparaten worden geselecteerd op basis van een groot aantal criteria, waaronder populariteit, crashfrequentie, schermresolutie, fabrikant, besturingssysteem en meer. De keuze van testapparaten kan variëren.
 • Het pre-lanceringsrapport wordt mogelijk gemaakt door de analyse van Firebase Test Lab voor Android.

Alles samenvouwen Alles uitvouwen

Een pre-lanceringsrapport uitvoeren

Uw app testen

Publiceer een app via de open, gesloten of interne testtrack om het pre-lanceringsrapport van uw app te genereren.

Alle versies die u in de toekomst via een testtrack publiceert, worden automatisch getest op apparaatcompatibiliteit, weergaveproblemen, prestatieproblemen en beveiligingsproblemen.

Opmerkingen:

 • Meestal ontvangt u testresultaten kort nadat u uw APK heeft geüpload. In sommige gevallen duurt dit enkele uren.
 • U kunt APK's en app-bundels voor meerdere apps tegelijk testen.
 • Momenteel kunnen apparaten die worden gebruikt voor pre-lanceringsrapporten, geen testscripts uitvoeren voor uw app(s). Als u testscripts wilt uitvoeren, volgt u de instructies onder 'Een aangepaste test maken met Firebase Test Lab voor Android'.
Uw game testen

U kunt demoloops gebruiken om een reeks vooraf gedefinieerde acties in uw game te testen. Dankzij de demoloops wordt het pre-lanceringsrapport relevant voor het testen van de gameplay, aangezien de standaardcrawler OpenGL niet ondersteunt.

Ga als volgt te werk: 

 1. Maak een demoloop in uw game. Ga voor meer informatie naar het Helpcentrum van Firebase.
  • Opmerking: U heeft geen Firebase-account nodig om demoloops te gebruiken in het pre-lanceringsrapport.
 2. Als u demoloops wilt gebruiken in het pre-lanceringsrapport, moet uw game worden aangepast om het volgende te doen:
  • De demoloop starten.
  • De demoloop uitvoeren.
  • De demoloop sluiten (optioneel).
 3. Publiceer de versie van uw game met de demoloop naar de open, gesloten of interne testtrack. De crawler detecteert automatisch de demoloop in uw game en voert deze uit.
Optioneel: Een aangepaste test maken met Firebase Test Lab voor Android

Met Firebase Test Lab kunt u uw apparaattype en testmethode selecteren om tegen betaling aangepaste tests te maken. De resultaten van de aangepaste test zijn vervolgens beschikbaar in uw Firebase-console.

Een aangepaste test uitvoeren:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer ReleasebeheerPre-lanceringsrapport.
 4. Als u een aangepaste test kunt uitvoeren, wordt 'Aangepaste tests uitvoeren' bovenaan het scherm weergegeven. Selecteer Aan de slag om te beginnen.

De testresultaten bekijken

U kunt uw resultaten als volgt bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer ReleasebeheerPre-lanceringsrapport.
 4. Controleer de tabbladen Stabiliteit, PrestatiesToegankelijkheidScreenshots en Beveiliging. Op elke pagina ziet u de resultaten van uw laatste test. Als u de resultaten van eerdere builds wilt bekijken, gebruikt u het dropdownmenu 'Selecteren'.
  • Opmerking: Als 'Wordt getest' wordt weergegeven, is uw laatste test nog niet voltooid. Als uw laatste test niet kon worden uitgevoerd, ziet u mogelijk 'Test mislukt'. Publiceer een andere APK of app-bundel om een nieuwe test uit te voeren.

Resultaten

Houd er rekening mee dat Google niet kan garanderen dat alle problemen worden gevonden tijdens de tests.

Overzicht
Elke testsamenvatting bevat het aantal fouten, waarschuwingen en kleine problemen die tijdens het testen zijn aangetroffen, gescheiden door het type probleem. U ziet ook een aanbeveling op basis van de testresultaten van uw app.
Hier zijn enkele voorbeelden van de problemen die tijdens het testen worden aangetroffen:
 • Fouten: Crashes, gebruik van niet-ondersteunde API's die zijn beperkt
 • Waarschuwingen: ANR's, lange opstart- en laadtijden, inlog- of crawlproblemen, geheugenproblemen, gebruik van niet-ondersteunde API's die nog niet zijn beperkt
 • Kleine problemen: Ontbrekende contentlabels, problemen met kleurcontrasten, te kleine tikdoelgrootte, implementatieproblemen

Rapporten weergeven op categorie

In de onderste helft van het tabblad Overzicht van de app kunt u afzonderlijke kaarten bekijken met een samenvatting van problemen in verband met stabiliteit, prestaties, beveiliging, privacy en toegankelijkheid. Afhankelijk van de testresultaten ziet u mogelijk ook insights en aanbevelingen die u kunt gebruiken om uw app te verbeteren.

Op elke kaart ziet u een beschrijving met het aantal en het type problemen die tijdens het testen zijn vastgesteld.

Afzonderlijke problemen bekijken

Op elke kaart kunt u klikken op Alle problemen weergeven of op de pijl-omlaag rechtsonder op de kaart om een korte beschrijving van elk probleem te bekijken. Klik op Probleem weergeven om meer informatie over een specifiek probleem te bekijken.

Vergelijken met andere builds

Het diagram onderaan het tabblad Overzicht van uw app geeft de testsamenvatting weer in vergelijking met eerdere builds. Voor elke APK of app-bundel kunt u het aantal fouten, waarschuwingen, kleine problemen en uitgevoerde tests zien, samen met een tijdstempel van wanneer het rapport is gegenereerd.

Tips over het gebruik van pre-lanceringsrapporten

Onderaan het tabblad Overzicht van uw app vindt u handleidingen en tips over hoe u pre-lanceringsrapporten effectiever kunt gebruiken.

Stabiliteit

Elke testsamenvatting bevat het aantal:

 • apparaten met problemen,
 • apparaten zonder problemen,
 • geteste apparaten.

Vergelijken met andere builds

In het diagram op het tabblad Stabiliteit van uw app ziet u de compatibiliteit van uw app in vergelijking met eerdere builds.

Elke balk geeft een recent geteste build aan van uw APK of app-bundel, samen met het aantal geslaagde en mislukte lanceringen die tijdens het testen zijn gevonden.

Afzonderlijke rapporten bekijken

In de onderste helft van het tabblad Stabiliteit van uw app kunt u afzonderlijke rapporten van apparaten met verschillende versies van Android bekijken.

Op elke regel staat de naam van het testapparaat, de Android-versie van dit apparaat en een pictogram dat aangeeft of uw app problemen heeft ondervonden tijdens het testen.

 • Als een apparaat problemen heeft ondervonden tijdens het testen, ziet u een rood pictogram.
 • Als er geen problemen waren bij het testen, ziet u een groen vinkje.

Selecteer een test om meer gegevens te bekijken, zoals de naam van het apparaat, het besturingssysteem, de testduur, een screenshot en een video van de test, de output van de demoloop en stacktraces (indien beschikbaar).

Opmerking: Crashes die tijdens het testen worden aangetroffen, worden ook vermeld op de pagina met crashes en ANR's van uw app. Omdat crashes die worden aangetroffen bij het genereren van een pre-lanceringsrapport afkomstig zijn van testapparaten, hebben deze geen invloed op uw crashstatistieken.

Android-compatibiliteit

Als uw app een of meer interfaces gebruikt die niet voorkomen in de openbare Android-SDK (vaak 'niet-ondersteunde' of 'niet-SDK-interfaces' genoemd), worden er fouten en waarschuwingen weergegeven op de tabbladen Overzicht en Stabiliteit van uw pre-lanceringsrapport.

Afzonderlijke problemen bekijken

Als u de gebruikte niet-ondersteunde interfaces wilt identificeren, klikt u op de links Problemen bekijken naast de fouten en waarschuwingen met betrekking tot compatibiliteit van besturingssystemen in uw pre-lanceringsrapport. Als u wilt zien waar een bepaalde interface is aangeroepen in uw app, klikt u op de pijl-omlaag ernaast om stacktraces te bekijken. Eén interface kan meerdere keren worden aangeroepen in één test.

Niet-ondersteunde interfaces worden ingedeeld op ernst. Als u stabiliteitsproblemen wilt voorkomen, kunt u het beste geen gebruik meer maken van niet-ondersteunde interfaces. U kunt de categorieën echter gebruiken om te bepalen welke problemen het eerst moeten worden aangepakt.

Dit is de voorgestelde prioriteitsvolgorde:

 1. Beperkt: Interfaces die niet correct werken in sommige of alle versies van Android.
 2. Niet ondersteund, maar wordt binnenkort beperkt: Interfaces waarvan niet kan worden gegarandeerd dat ze correct werken en die worden beperkt in een aankomende release.
 3. Niet ondersteund, wordt niet binnenkort beperkt: Interfaces waarvan niet kan worden gegarandeerd dat ze correct werken.

Opmerking: Binnen elke categorie worden de interfaces gerangschikt op frequentie. Zo kunt u mogelijk ook bepalen welke problemen het eerst moeten worden aangepakt.

Prestaties

Voor elk apparaatmodel bevat de testsamenvatting de volgende statistieken:

 • Gemiddelde frames per seconde: De gemiddelde snelheid waarmee frames worden weergegeven.
  • Opmerking: Gegevens over gemiddelde frames per seconde zijn alleen beschikbaar voor tests met demoloops.
 • Gemiddeld CPU-gebruik: het percentage van het gemiddelde CPU-gebruik door uw app op het specifieke apparaatmodel.
 • Gemiddeld verzonden door netwerk: Het gemiddelde aantal bytes per seconde dat door uw app is verzonden via een netwerkverbinding op het specifieke apparaatmodel.
 • Gemiddeld ontvangen door netwerk: Het gemiddelde aantal bytes per seconde dat door uw app is ontvangen via een netwerkverbinding op het specifieke apparaatmodel.
 • Gemiddeld geheugengebruik: Het gemiddelde geheugengebruik in uw app gedurende de geselecteerde periode op het specifieke apparaatmodel.

Opmerking: Via testapparaten met oudere versies van Android kunnen mogelijk geen prestatiegegevens worden gegenereerd.

Afzonderlijke rapporten bekijken

Selecteer elk apparaatmodel om een diagram en opname te bekijken van elke statistiek gedurende de testperiode.

Zo kunt u het CPU-percentage van uw app bekijken terwijl de test wordt uitgevoerd. Als u een CPU-piek ziet, kunt u de door de crawler uitgevoerde actie rond die tijd controleren om het probleem op te lossen.

Toegankelijkheid

Elke testsamenvatting bevat het aantal toegankelijkheidsfouten, waarschuwingen en kleine problemen die tijdens het testen zijn aangetroffen, onderverdeeld in de volgende categorieën:

Rapporten weergeven op categorie

In de onderste helft van het tabblad Toegankelijkheid van uw app ziet u categoriegedeelten met schermclusters die aangeven waar toegankelijkheidsproblemen zijn gevonden in uw app.

 • Als er fouten zijn gevonden, ziet u een rood pictogram.
 • Als er waarschuwingen zijn gevonden, ziet u een oranje pictogram.
 • Als er slechts kleine problemen zijn vastgesteld, ziet u een blauw pictogram.
 • Als er geen problemen zijn geïdentificeerd, ziet u een groen vinkje.

Afzonderlijke problemen bekijken

U kunt op een schermcluster klikken om bijvoorbeeld screenshots met bijbehorende apparaatmodelnamen, besturingssystemen, schermafmetingen, schermdichtheden en talen te bekijken, samen met een aanbeveling.

De toegankelijkheid van uw app verbeteren

Screenshots

Testsamenvatting

 • Afbeeldingen die laten zien hoe uw app op verschillende testapparaten in verschillende talen wordt weergegeven
 • Metadata over de geteste apparaten (waaronder de modelnaam, Android-versie, taal, schermresolutie en DPI)
 • Het aantal apparaten met screenshots
 • Het aantal apparaten dat niet kon worden getest met uw APK of app-bundel
  • Apparaten niet beschikbaar: Uw APK of app-bundel is compatibel met deze apparaten, maar er was een probleem bij het testen. Als er bij uw test apparaten niet beschikbaar waren, is het mogelijk verstandig om een nieuwe APK of app-bundel te uploaden en opnieuw te testen.
  • Apparaten die niet compatibel zijn: Uw APK of app-bundel is niet compatibel met bepaalde testapparaten. Als u opnieuw test, ontvangt u geen resultaten voor incompatibele apparaten.

Opmerking: Als u een test uitvoert met demoloops, ziet u geen gegevens op het tabblad Screenshots.

Manieren om screenshots te bekijken

 • Schermclusters: Selecteer het tabblad Schermclusters om te bekijken hoe vergelijkbare screenshots op verschillende apparaten worden weergegeven. Met deze weergave groepeert het pre-lanceringsrapport afbeeldingen op basis van de elementen of widgets op een scherm.
 • Apparaten: Selecteer het tabblad Apparaten om alle screenshots te bekijken die horen bij een specifiek apparaat. Met deze weergave kunt u screenshots bekijken in de chronologische volgorde waarin ze zijn gemaakt tijdens een test.

Taalvoorkeuren

Als u screenshots van specifieke talen wilt bekijken, kunt u taalvoorkeuren instellen op het tabblad Instellingen

Beveiliging

Elke testsamenvatting bevat de naam en de beschrijving van eventuele beveiligingsproblemen die in uw APK of app-bundel zijn gevonden.

Opmerking: We raden u aan actie te ondernemen tegen eventuele beveiligingsproblemen die worden vermeld, voordat u uw APK of app-bundel publiceert voor productie.

Instellingen voor het pre-lanceringsrapport beheren

Versies van pre-lanceringsrapporten

Vanaf oktober 2017 gebruikt het pre-lanceringsrapport een nieuwe crawler om een uitgebreidere beoordeling van uw app te leveren. Hiervoor moet het pre-lanceringsrapport uw APK of app-bundel tijdelijk opnieuw ondertekenen binnen onze testomgeving.

Potentiële beperkingen van het nieuwe testproces

Vanwege het opnieuw ondertekenen kunt u testbeperkingen voor sommige apps opmerken. De beperkingen kunnen de volgende omvatten:

 • Automatisch inloggen op Google-accounts mislukt
 • Er is geen correcte interactie met webservice-RPC's die de app-ondertekeningssleutel gebruiken als verificatiemechanisme
 • Er worden minder crashes gevonden

Opmerking: De meeste apps worden niet beïnvloed door deze beperkingen en zien uitgebreidere crawls waarmee meer problemen worden ontdekt dan bij eerdere pre-lanceringsrapporten.

Terugschakelen naar het vorige testproces

Als u problemen ondervindt, kunt u terugschakelen naar het vorige testproces (waarbij er niet opnieuw hoeft te worden ondertekend): 

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Pre-lanceringsrapport > Instellingen.
 4. Schuif in het gedeelte 'Versie van pre-lanceringsrapport' de schakelaar Afmelden naar rechts totdat deze blauw wordt.
Alle pre-lanceringsrapporten uitschakelen

Pre-lanceringsrapporten worden automatisch gegenereerd wanneer u een app publiceert via de open, gesloten of testtrack. Doe het volgende om alle pre-lanceringsrapporten voor uw app uit te schakelen:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Pre-lanceringsrapport > Instellingen.
 4. Schuif de schakelaar naast 'Pre-lanceringsrapporten inschakelen' naar links totdat deze grijs wordt. Als u de pre-lanceringsrapporten later opnieuw wilt inschakelen, schuift u de schakelaar terug naar rechts totdat deze blauw wordt.

Aanvullende testfuncties

Als uw app een inlogscherm met vereiste inloggegevens heeft, kunt u inloggegevens aan de Play Console toevoegen die zijn gekoppeld aan een testaccount.

Belangrijk: De inloggegevens die u opgeeft, zijn voor testdoeleinden. Houd er rekening mee dat ook als deze inloggegevens worden verstrekt, Google niet kan garanderen dat alle problemen worden gevonden tijdens de tests.

Hoe worden de inloggegevens gebruikt?

Inloggegevens die u toevoegt als onderdeel van pre-lanceringsrapporttests, worden opgeslagen en gebruikt voor alle toekomstige tests (totdat ze worden bewerkt). Als u de testinloggegevens van uw app bewerkt, gebruiken we de geüpdatete inloggegevens voor nieuwe tests. Als u de testinloggegevens van uw app verwijdert, moet u nieuwe inloggegevens toevoegen voordat toekomstige tests kunnen inloggen bij uw app.

Hoewel we ons best doen om testinloggegevens veilig te houden, raden we u aan geen officiële inloggegevens toe te voegen aan het pre-lanceringsrapport. Maak in plaats daarvan een gebruikersnaam en wachtwoord voor een testaccount.

Opmerking: Inloggegevens kunnen alleen automatisch worden ingevoegd in Android-apps die standaard Android-widgets gebruiken. Inloggegevens kunnen niet worden gebruikt in apps die OpenGL gebruiken om aangepaste bedieningselementen weer te geven of apps die een WebView gebruiken voor een webgebaseerde verificatieprocedure.

Inloggegevens instellen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer ReleasebeheerPre-lanceringsrapport > Instellingen in het menu aan de linkerkant.
 4. Geef de volgende informatie op:
  • Bronnaam voor gebruikersnaam: De Android-bronnaam van het tekstveld in uw app waar de betreffende gebruikersnaam moet worden opgegeven (voer bijvoorbeeld username_field in als uw tekstveld @+id/username_field is).
  • Gebruikersnaam: De gebruikersnaam die aan uw testaccount is gekoppeld.
  • Bronnaam voor wachtwoord: De Android-bronnaam van het tekstveld in uw app waar het betreffende wachtwoord moet worden opgegeven.
  • Wachtwoord: Het wachtwoord dat is gekoppeld aan uw testaccount.
  • Bronnaam voor inlogknop: De Android-bronnaam van een knop in uw app waarop moet worden getikt nadat de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn opgegeven. Dit kan een knop omvatten waarmee het inloggen wordt gestart. U kunt dit veld weglaten.
 5. Sla uw wijzigingen op.

Inloggegevens bewerken of verwijderen

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer ReleasebeheerPre-lanceringsrapport > Instellingen in het menu aan de linkerkant.
 4. Op het scherm dat wordt weergegeven kunt u het volgende doen:
  • Als u de inloggegevens wilt bewerken, typt u de geüpdatete inloggegevens.
  • Als u de inloggegevens wilt verwijderen, selecteert u Alle velden wissen.
 5. Sla uw wijzigingen op.
De testresultaten voor specifieke talen bekijken

Als u wilt dat het pre-lanceringsrapport alleen testresultaten laat zien van specifieke talen, kunt u taalvoorkeuren instellen op het tabblad Instellingen. U kunt maximaal vijf talen selecteren. 

Tip: Aangezien het pre-lanceringsrapport automatisch wordt uitgevoerd wanneer u een test-APK of -app-bundel uploadt, kunt u alleen taalvoorkeuren toevoegen nadat de eerste test is voltooid.  

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > Pre-lanceringsrapport > Instellingen in het menu aan de linkerkant.
 4. Selecteer onder 'Taalvoorkeuren' de optie Taal toevoegen .
 5. Selecteer maximaal vijf talen. Voor toekomstige tests ziet u alleen testresultaten voor deze talen.
  • Als u een taal wilt verwijderen, selecteert u het pictogram Annuleren .
Bepalen hoe het pre-lanceringsrapport uw app onderzoekt

Als u meer controle wilt over uw tests, kunt u RoboScripts instellen om specifieke acties uit te voeren, zoals het testen van een normaal bezoekpatroon of een nieuw gedeelte van uw app. In standaardtests kan de crawler al dan niet dezelfde acties uitvoeren.

Wanneer u een test uitvoert met een script als bijlage, voert de crawler eerst uw vooraf gescripte acties uit en onderzoekt vervolgens de app zoals gewoonlijk.

Ga als volgt te werk:

 1. Volg de instructies in het Helpcentrum van Firebase om uw script op te nemen. RoboScript-opnamen leggen uw acties buiten de geteste app niet vast.
  • Opmerking: U heeft geen Firebase-account nodig om RoboScript uit te voeren.
 2. Log in bij uw Play Console nadat uw script gereed is.
 3. Selecteer een app.
 4. Selecteer ReleasebeheerPre-lanceringsrapport.
 5. Selecteer het tabblad Instellingen.
 6. Upload uw script in het gedeelte 'RoboScript'.

Alles samenvouwen Alles uitvouwen

Veelgestelde vragen

Mijn app blokkeert gebruikers buiten bepaalde landen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het pre-lanceringsrapport wordt uitgevoerd?

U kunt op twee manieren vaststellen dat uw pre-lanceringsrapporten worden uitgevoerd in Test Lab: 

Mijn app bevat advertenties. Hoe zorg ik ervoor dat pre-lanceringsrapporttests niet worden meegeteld voor mijn vertoningen en klikken (die mijn advertentienetwerk mogelijk detecteert of wil vermijden)?

Google Ads sluit al het verkeer van het adresbereik van het pre-lanceringsrapport al uit. Voor andere advertentienetwerken moet u het IP-adresbereik opgeven dat moet worden uitgesloten

Mijn app is vermomd. Kan ik nog steeds pre-lanceringsrapporten gebruiken?

Ja. Pre-lanceringsrapporttests worden uitgevoerd, ongeacht of uw app vermomd is.

Als uw app vermomd is, worden eventuele crashes of ANR's die tijdens het testen worden aangetroffen, ook vermomd. We raden u aan een toewijzingsbestand op te geven als u uw APK uploadt om het opsporen van fouten gemakkelijker te maken.

U kunt meer informatie bekijken over het uploaden van toewijzingsbestanden om de crashes van uw app te verduidelijken.

Tips en support bij het testen

Geolocatie van testapparaten

De testapparaten bevinden zich in de Verenigde Staten. Als uw app geolocatie gebruikt of contentbeperkingen heeft die op een land zijn gebaseerd, kunnen testapparaten alleen weergeven wat op de locatie van de testapparaten beschikbaar is.

Als er voor uw app een bepaalde geolocatie is vereist anders dan de locatie waar de testapparaten zich bevinden, kunt u een APK of app-bundel publiceren waarin de locatievereisten voor testdoeleinden zijn verwijderd.

Abonnementen of in-app-producten

De testapparaten kunnen geen aankopen doen tijdens het testen. Als uw app abonnementen of in-app-producten aanbiedt om toegang te krijgen tot een bepaald gedeelte van uw app, zijn de testscenario's mogelijk beperkt.

Apps zonder een hoofdlanceringsactiviteit (widgets, toetsenborden, enzovoort)

De testapparaten kunnen geen tests uitvoeren op apps zonder een hoofdlanceringsactiviteit, waaronder launchers, widgets, toetsenborden en wijzerplaten.

Apps met display-advertenties

Bekijk de site van Google Developers voor meer informatie over hoe u frauduleuze app-opbrengsten zo veel mogelijk kunt beperken met geautomatiseerde app-tests.

Apps die zijn gecompileerd voor x86-apparaten

Onze apparaatset is beperkt tot ARM-apparaten. Een x86-APK wordt weergegeven als incompatibel met alle testapparaten.

Apps voor Wear OS by Google, Auto, TV en oudere Android-versies

Onze apparaatset is beperkt tot telefoons en tablets, dus het is niet mogelijk om apps rechtstreeks te testen op Wear OS by Google, Android Auto of Android TV. De apparaatset omvat ook geen apparaten met Android-versies ouder dan 4.1.1 (Jelly Bean).

Apps op basis van OpenGL-/Unity3D-frameworks

Onze geautomatiseerde crawler kan geen UI-elementen identificeren in apps die OpenGL/Unity3D gebruiken. De testresultaten zouden worden beperkt tot een test waarbij de app wordt gestart en seconden later opnieuw gesloten.

U kunt demoloops gebruiken om een reeks vooraf gedefinieerde acties in uw game te testen.

Vooraf geladen media of vooraf geïnstalleerde extra apps

Het testplatform biedt geen ondersteuning voor vooraf geladen media of vooraf geïnstalleerde apps op apparaten.

Als u tests wilt uitvoeren op een app met vooraf geladen gegevens, kunt u een testversie van uw app publiceren, waarin uw mediabestanden zijn ingesloten in de APK of app-bundel.

Apps die de service voor licentieverlening van Google Play gebruiken

Als uw app zich in een open test bevindt of is gepubliceerd in de productietrack, wordt voor pre-lanceringsrapporttests een ID gebruikt die zich gedraagt alsof deze is gelicentieerd voor uw app.

Als uw app zich niet in een open test bevindt en er geen actieve APK voor de app is gepubliceerd in de productietrack, mislukt de licentiecontrole van de app. U ontvangt nog steeds pre-lanceringsrapporten, maar uw app heeft dan een ongelicentieerde status. Als u tests voor deze apps wilt uitvoeren, kunt u een gesloten versie van uw app publiceren waarin de services voor licentieverlening zijn uitgeschakeld. 

Apps die de liggende apparaatstand gebruiken

De testapparaten zijn vooraf gedefinieerd om tests standaard uit te voeren met een vaste staande apparaatstand. Hierdoor kunnen apps die de liggende apparaatstand gebruiken, worden gedwongen de staande apparaatstand te gebruiken.

Apps die controleren op apparaten met roottoegang

Het testplatform ondersteunt geen apps die controleren of een apparaat beschikt over volledige beheerrechten (roottoegang) voor Android.

Aanmelden voor e-mails voor pre-lanceringsrapporten

U kunt e-mailmeldingen ontvangen voor beschikbare pre-lanceringsrapporten. Dit kunt u doen door uw e-mailvoorkeuren in te stellen in de Play Console. U kunt ervoor kiezen e-mails voor alle tests te ontvangen of alleen voor tests met problemen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?