Prieš paleidimą generuojamų ataskaitų naudojimas siekiant identifikuoti problemas

Kai įkeliate APK ar programos komponentų rinkinį į atvirą arba uždarą grupę, galite identifikuoti problemas įvairiuose įrenginiuose, kuriuose veikia skirtingų versijų „Android“.

Prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje „Play Console“ galite nustatyti:

 • stabilumo problemas;
 • „Android“ suderinamumo problemas;
 • našumo problemas;
 • pritaikymo neįgaliesiems problemas;
 • saugos pažeidimus.

Kaip veikia prieš paleidimą generuojamos ataskaitos

Įkėlus ir paskelbus testavimo APK arba programos komponentų rinkinį, bandomuosiuose įrenginiuose programa bus automatiškai paleista ir tikrinama kelias minutes. Tikrinant įrenginiuose kas kelias sekundes programoje bus atliekami pagrindiniai veiksmai, pvz., teksto vedimo, lietimo ir perbraukimo veiksmai.

Kai bandymai bus baigti, rezultatai bus pasiekiami „Play Console“ skiltyje Prieš paleidimą generuojama ataskaita.

Pastabos

 • Bandomieji įrenginiai atrenkami pagal įvairius kriterijus, įskaitant populiarumą, strigčių dažnumą, ekrano skyrą, gamintoją, operacinę sistemą ir dar daugiau. Bandomųjų įrenginių atranka gali skirtis.
 • Prieš paleidimą generuojama ataskaita paremta „Firebase Test Lab for Android“ atlikta analize.

Sutraukti viską Išskleisti viską

Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos paleidimas

Programos testavimas

Jei norite sukurti programos prieš paleidimą generuojamą ataskaitą, paskelbkite programą atviro, uždaro arba vidinės versijos testavimo grupėje.

Visos būsimos versijos, kurios bus paskelbtos testavimo grupėje, bus automatiškai patikrintos siekiant sužinoti, ar jose nėra suderinamumo, pateikimo ir našumo problemų bei saugos pažeidimų.

Pastabos

 • Dažniausiai bandymo rezultatus gausite netrukus po to, kai įkelsite APK ar programos komponentų rinkinį. Kai kuriais atvejais rezultatus gausite praėjus kelioms valandoms po įkėlimo.
 • Galite išbandyti kelių programų APK ar programų komponentų rinkinius tuo pačiu metu.
 • Šiuo metu prieš paleidimą generuojamos ataskaitos įrenginiai negali programoje (-ose) vykdyti pagal scenarijų parengtų bandymų. Jei norite vykdyti pagal scenarijų parengtus bandymus, vadovaukitės skiltyje „Tinkinto bandymo naudojant „Firebase Test Lab for Android“ kūrimas“ pateiktomis instrukcijomis.
Žaidimo bandymas

Galite naudoti demonstracinius ciklus, kad išbandytumėte seriją iš anksto nustatytų žaidimo veiksmų. Taikant demonstracinius ciklus galima išbandyti žaidimą naudojant prieš paleidimą generuojamą ataskaitą, nes įprastas tikrintuvas nepalaiko „OpenGL“.

Jei norite pradėti, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Sukurkite žaidimo demonstracinį ciklą. Jei reikia išsamios informacijos, apsilankykite „Firebase“ pagalbos centre.
  • Pastaba: norint naudoti demonstracinius ciklus prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje, nereikia „Firebase“ paskyros.
 2. Norint naudoti demonstracinius ciklus prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje žaidimą reikia modifikuoti, kad būtų galima atlikti nurodytus veiksmus:
  • paleisti demonstracinį ciklą;
  • vykdyti demonstracinį ciklą;
  • uždaryti demonstracinį ciklą (pasirenkama).
 3. Paskelbkite žaidimo su demonstraciniu ciklu versiją atviro, uždaro ar vidinės versijos testavimo grupėje. Tikrintuvas automatiškai aptiks ir vykdys demonstracinį ciklą žaidime.
Pasirenkama: tinkinto bandymo naudojant „Firebase Test Lab for Android“ kūrimas

Naudodami „Firebase Test Lab“ galite pasirinkti įrenginio tipą ir bandymo metodą tinkintiems bandymams kurti. Tinkinto bandymo rezultatai bus pasiekiami „Firebase“ pulte.

Kad galėtumėte vykdyti tinkintą bandymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Leidimų tvarkymasPrieš paleidimą generuojama ataskaita.
 4. Ekrano viršuje bus rodoma „Vykdyti tinkintus bandymus“, jei galite vykdyti tinkintą bandymą. Kad pradėtumėte, pasirinkite Pradėti.

Bandymo rezultatų peržiūra

Jei norite peržiūrėti rezultatus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Leidimų tvarkymasPrieš paleidimą generuojama ataskaita.
 4. Peržiūrėkite skirtukus Stabilumas, NašumasPritaikymas neįgaliesiemsEkrano kopijos ir Sauga. Kiekviename puslapyje matysite paskutinio bandymo rezultatus. Jei norite peržiūrėti ankstesnių versijų rezultatus, naudokite išskleidžiamąjį meniu „Pasirinkti“.
  • Pastaba: jei matote užrašą „Bandymas vykdomas“, tai reiškia, kad bandymas dar nebaigtas. Jei nepavyko atlikti naujausio bandymo, gali būti rodoma „Nepavyko atlikti bandymo“. Norėdami vykdyti kitą bandymą, paskelbkite kitą APK arba programos komponentų rinkinį.

Rezultatai

Atminkite, kad „Google“ negali garantuoti, jog atliekant bandymus bus nustatytos visos problemos.

Apžvalga
Į kiekvieno bandymo suvestinę įtraukiamas klaidų, įspėjimų ir nedidelių problemų, rastų atliekant bandymą, skaičius, suskirstant pagal problemos tipą. Be to, pateikiama rekomendacija pagal programos bandymo rezultatus.
Pateikiami keli problemų, aptiktų testuojant, pavyzdžiai.
 • Klaidos: strigtys, nepalaikomų API, kurios buvo apribotos, naudojimas
 • Įspėjimai: ANR, lėtas paleidimas ir įkėlimas, prisijungimo arba tikrinimo problemos, atminties problemos, nepalaikomų API, kurios dar neapribotos, naudojimas
 • Nedidelės problemos: trūkstamo turinio etiketės, spalvų kontrasto problemos, maži jutiklinės dalies dydžiai, diegimo problemos

Ataskaitų peržiūra pagal kategoriją

Netoli Apžvalgos skirtuko apačios galite peržiūrėti asmenines korteles, kuriose apibendrinamos su stabilumu, našumu, sauga ir privatumu bei pritaikymu neįgaliesiems susijusios problemos. Atsižvelgiant į bandymo rezultatus, taip pat gali būti rodomos įžvalgos ir rekomendacijos, kurias naudodami galite tobulinti programą.

Kiekvienoje kortelėje bus pateiktas aprašas, kuriame bus nurodytas atliekant bandymą nustatytų problemų skaičius ir tipas (-ai).

Atskirų problemų peržiūra

Kiekvienoje kortelėje galite spustelėti Peržiūrėti visas problemas arba rodyklę žemyn kortelės apačioje dešinėje, kad peržiūrėtumėte trumpą kiekvienos problemos aprašą. Jei reikia daugiau išsamios informacijos apie konkrečią problemą, spustelėkite Žiūrėti problemą.

Palyginimas su kitomis versijomis

Programos skirtuko Apžvalga apačioje pateiktoje diagramoje rodoma bandymo suvestinė, palyginti su ankstesnėmis versijomis. Galite peržiūrėti kiekvieno APK ar programos komponentų rinkinio klaidų, įspėjimų, nedidelių problemų ir atliktų bandymų skaičių kartu su ataskaitos generavimo laiko žyme.

Prieš paleidimą generuojamų ataskaitų naudojimo patarimų gavimas

Programos Apžvalgos skirtuko apačioje rasite mokymo programų ir patarimų, kaip galite efektyviau naudoti prieš paleidimą generuojamas ataskaitas.

Stabilumas

Į kiekvieno bandymo suvestinę įtraukiama nurodyta informacija.

 • Įrenginiai, kuriuose kilo problemų
 • Įrenginiai, kuriuose problemų nekilo
 • Išbandyti įrenginiai

Palyginimas su kitomis versijomis

Programos Stabilumo skirtuke pateiktoje diagramoje rodomas programos suderinamumas, palyginti su ankstesnėmis versijomis.

Kiekvienoje juostoje nurodoma naujausia išbandyta APK ar programos komponentų rinkinio versija su vykdant bandymą nustatytų sėkmingų ir nepavykusių paleidimų skaičiumi.

Atskirų ataskaitų peržiūra

Netoli Stabilumo skirtuko apačios galite peržiūrėti atskiras ataskaitas iš įrenginių, kuriuose veikia skirtingų versijų „Android“.

Kiekvienoje eilutėje matysite bandomojo įrenginio pavadinimą, įrenginio „Android“ versiją ir piktogramą, nurodančią, ar buvo programos bandymo problemų.

 • Jei bandant iškilo įrenginio problemų, rodoma raudona piktograma.
 • Jei bandant problemų nekilo, rodoma žalia varnelė.

Pasirinkę bandymą galite peržiūrėti daugiau išsamios informacijos, pvz., įrenginio pavadinimą, operacinę sistemą, bandymo trukmę, ekrano kopiją ir vaizdo įrašą iš bandymo, demonstracinio ciklo išvestį ir dėklo pėdsakus (jei pasiekiama).

Pastaba: strigtys, kurių buvo aptikta atliekant bandymą, taip pat pateikiamos programos strigčių ir ANR puslapyje. Jos neturi įtakos strigčių statistikai, nes strigtys, aptiktos generuojant prieš paleidimą generuojamą ataskaitą, būna iš bandomųjų įrenginių.

„Android“ suderinamumas

Jei programoje naudojama bent viena sąsaja, kurios nėra viešajame „Android“ SDK (dažnai vadinamos nepalaikomomis arba ne SDK sąsajomis), prieš paleidimą generuojamos ataskaitos Apžvalgos ir Stabilumo skirtukuose bus pateiktą klaidų ir įspėjimų.

Atskirų problemų peržiūra

Kad nustatytumėte naudojamas nepalaikomas sąsajas, spustelėkite nuorodas Peržiūrėkite problemas, esančias šalia „OS suderinamumo“ klaidų ir įspėjimų prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje. Kad sužinotumėte, kur programoje nurodyta sąsaja buvo iškviesta, spustelėkite šalia jos pateiktą rodyklę žemyn ir peržiūrėkite dėklo pėdsakus. Viena sąsaja gali būti iškviesta kelis kartus per vieną bandymą.

Nepalaikomos sąsajos skirstomos į kategorijas pagal svarbą. Kad išvengtumėte stabilumo problemų, geriausia visiškai nebenaudoti nepalaikomų sąsajų, bet galite naudoti kategorijas, kad lengviau nustatytumėte, kurias problemas pirmiausia spręsti.

Toliau pateikiama siūloma tvarka pagal pirmumą.

 1. Apribota: sąsajos, kurios neveiks kai kurių arba visų versijų sistemoje „Android“.
 2. Nepalaikoma, bet netrukus bus apribota: neužtikrinto veikimo sąsajos, kurios bus apribotos kitame leidime.
 3. Nepalaikoma, nebus netrukus apribota: neužtikrinto veikimo sąsajos.

Pastaba: kiekvienos kategorijos sąsajos rikiuojamos pagal dažnį, kad taip pat galėtumėte lengviau nustatyti, kurias problemas pirmiausia spręsti.

Našumas

Kiekvieno įrenginio modelio bandymų suvestinėje yra toliau pateikta metrika.

 • Vidutinis kadrų per sekundę skaičius: vidutinis kadrų pateikimo dažnis.
  • Pastaba: vidutinio kadrų per sekundę skaičiaus duomenys pasiekiami tik atliekant bandymus naudojant demonstracinius ciklus.
 • Vidutinė centrinio procesoriaus vietos dalis: vidutinė centrinio procesoriaus naudojamos vietos procentinė dalis, kurią programa sunaudoja konkretaus modelio įrenginyje.
 • Vidutinis tinklo ryšiu išsiųstas kiekis: vidutinis baitų per sekundę skaičius, kurį išsiunčia programa naudodama tinklo ryšį konkretaus modelio įrenginyje.
 • Vidutinis tinklo ryšiu gautas kiekis: vidutinis baitų per sekundę skaičius, kurį gauna programa naudodama tinklo ryšį konkretaus modelio įrenginyje.
 • Vidutinė atmintis: vidutinė atminties, naudojamos jūsų programai pasirinktais laikotarpiais, dalis konkretaus modelio įrenginyje.

Pastaba: bandomuose įrenginiuose, kuriuose veikia senesnės „Android“ versijos, gali nepavykti generuoti našumo duomenų.

Atskirų ataskaitų peržiūra

Pasirinkę kiekvieną įrenginio modelį galėsite bet kuriuo bandymo metu peržiūrėti kiekvienos metrikos diagramą ir įrašą.

Pavyzdžiui, vykstant bandymui galite peržiūrėti programos centrinio procesoriaus naudojamos vietos procentinę dalį. Jei pastebėsite staigų tikrinamų centrinio procesoriaus duomenų šoktelėjimą, peržiūrėkite tuo metu tikrintuvo atliekamą veiksmą, kad galėtumėte išspręsti problemą.

Pritaikymas neįgaliesiems

Į kiekvieno bandymo suvestinę įtraukiamas pritaikymo neįgaliesiems klaidų, įspėjimų ir nedidelių problemų, rastų atliekant bandymą, skaičius, suskirstant jas pagal toliau nurodytas kategorijas.

Ataskaitų peržiūra pagal kategoriją

Programos skirtuko Pritaikymas neįgaliesiems apačioje galite matyti į kategorijas suskirstytas skiltis su ekranų grupėmis, kurias naudojant nustatoma, kur programoje buvo rasta pritaikymo neįgaliesiems problemų.

 • Jei bus nustatyta klaidų, matysite raudoną piktogramą.
 • Jei bus nustatyta įspėjimų, matysite oranžinę piktogramą.
 • Jei bus nustatyta nedidelių problemų, matysite mėlyną piktogramą.
 • Jei nebus nustatyta jokių problemų, matysite žalią varnelę.

Atskirų problemų peržiūra

Galite spustelėti ekranų grupę, jei norite peržiūrėti pavyzdinius ekrano fonus su atitinkamų įrenginių modelių pavadinimais, operacinėmis sistemomis, ekranų dydžiais, ekranų tankiu ir kalbomis (kartu su rekomendacijomis).

Programų pritaikymo neįgaliesiems tobulinimas

Ekrano kopijos

Bandymų suvestinė

 • Vaizdai, kuriuose rodoma, kaip jūsų programa rodoma skirtinguose bandomuosiuose įrenginiuose skirtingomis kalbomis
 • Bandomųjų įrenginių metaduomenys (įskaitant modelio pavadinimą, „Android“ versiją, kalbą, ekrano skyrą ir taškus colyje).
 • Įrenginių skaičius su ekrano kopijomis.
 • Įrenginių, kurių nepavyko išbandyti naudojant APK ar programos komponentų rinkinį, skaičius.
  • Nepasiekiami įrenginiai: jūsų APK ar programos komponentų rinkinys yra suderinamas su šiais įrenginiais, bet atliekant bandymą kilo problemų. Jei atliekant bandymą buvo nepasiekiamų įrenginių, galbūt vertėtų įkelti dar vieną APK ar programos komponentų rinkinį ir atlikti bandymą dar kartą.
  • Nesuderinami įrenginiai: jūsų APK ar programos komponentų rinkinys nesuderinamas su tam tikrais bandomaisiais įrenginiais. Jei atliksite bandymą dar kartą, negausite jokių nesuderinamų įrenginių rezultatų.

Pastaba: jei bandymą atliekate naudodami demonstracinius ciklus, skirtuke Ekrano kopijos nebus pateikta jokių duomenų.

Ekrano kopijų peržiūros būdai

 • Ekranų grupės: pasirinkite skirtuką Ekranų grupės, jei norite peržiūrėti, kaip panašios ekrano kopijos rodomos skirtinguose įrenginiuose. Naudojant šį rodinį, prieš paleidimą generuojama ataskaita sugrupuoja vaizdus pagal ekrane esančius elementus ar valdiklius.
 • Įrenginiai: pasirinkite skirtuką Įrenginiai, kad peržiūrėtumėte visas su konkrečiu įrenginiu susijusias ekrano kopijas. Naudodami šį rodinį, galite peržiūrėti ekrano kopijas, kurios per bandymą buvo užfiksuotos chronologine tvarka.

Kalbos nuostatos

Jei norite peržiūrėti ekrano kopijas konkrečiomis kalbomis, galite pasirinkti kalbos nuostatas skirtuke Nustatymai

Sauga

Į kiekvieno bandymo suvestinę įtraukiamas kiekvieno APK ar programos komponentų rinkinyje rasto saugos pažeidimo pavadinimas ir aprašas.

Pastaba: rekomenduojame prieš paskelbiant gamybinės versijos APK ar programos komponentų rinkinį imtis veiksmų dėl pateiktų saugos pažeidimų.

Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos nustatymų tvarkymas

Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos versijos

Nuo 2017 m. spalio mėnesio prieš paleidimą generuojama ataskaita sukuriama naudojant naują tikrintuvą ir joje pateikiama išsamesnė programos apžvalga. Kad tai vyktų, prieš paleidimą generuojama ataskaita turi laikinai pakartotinai pasirašyti APK ar programos komponentų rinkinį mūsų bandomojoje aplinkoje.

Galimi naujo bandomojo proceso apribojimai

Dėl pakartotinio pasirašymo proceso galite pastebėti kai kurių programų bandymo apribojimų. Toliau išvardyti galimi apribojimai.

 • Nepavyksta automatiškai prisijungti prie „Google“ paskyrų.
 • Nepavyksta tinkamai sąveikauti su žiniatinklio paslaugų RPC, kurie naudoja programos pasirašymo raktą kaip tapatybės nustatymo mechanizmą.
 • Randama mažiau strigčių.

Pastaba: šie apribojimai neturės įtakos daugumai programų. Šios programos bus tikrinamos išsamiau ir bus randama daugiau problemų, nei rasdavo ankstesnės prieš paleidimą generuojamos ataskaitos.

Perėjimas prie ankstesnio bandomojo proceso

Jei pastebite kokių nors problemų, galite pereiti prie ankstesnio bandomojo proceso (nereikalaujančio pakartotinio pasirašymo) atlikę toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Leidimų tvarkymas > Prieš paleidimą generuojama ataskaita > Nustatymai.
 4. Skiltyje „Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos versija“ perjunkite jungiklį Atsisakyti dešinėn, kad jis taptų mėlynas.
Prieš paleidimą generuojamų ataskaitų išjungimas

Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos pradedamos generuoti automatiškai, kai paskelbiate programą atviro, uždaro arba vidinės versijos testavimo grupėje. Jei norite išjungti visas programos prieš paleidimą generuojamas ataskaitas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Leidimų tvarkymas > Prieš paleidimą generuojama ataskaita > Nustatymai.
 4. Šalia parinkties „Įgalinti prieš paleidimą generuojamas ataskaitas“ perjunkite jungiklį kairėn, kad jis taptų pilkas. Jei norite vėliau vėl įjungti prieš paleidimą generuojamas ataskaitas, perjunkite jungiklį atgal dešinėn, kad jis taptų mėlynas.

Papildomos bandymo funkcijos

Jei programoje yra prisijungimo ekranas, kuriame reikia įvesti prisijungimo duomenis, galite pridėti su bandomąja paskyra susietus prisijungimo prie „Play Console“ duomenis.

Svarbu: pateikti prisijungimo duomenys naudojami atliekant bandymus. Atminkite, net jei šie prisijungimo duomenys pateikiami, „Google“ negali garantuoti, jog atliekant bandymus bus nustatytos visos problemos.

Kaip prisijungimo duomenys naudojami?

Visi prisijungimo duomenys, kuriuos pridedate kaip bandymo naudojant prieš paleidimą sugeneruotą ataskaitą dalį, bus išsaugoti ir naudojami atliekant būsimus bandymus (kol bus pakeisti). Jei programos bandomuosius prisijungimo duomenis pakeisite, atlikdami bet kokius naujus bandymus naudosime atnaujintus prisijungimo duomenis. Jei programos bandomuosius prisijungimo duomenis ištrinsite, turėsite pridėti naujus prisijungimo duomenis, kad atliekant bandymus būtų galima prisijungti prie jūsų programos.

Nors labai stengiamės apsaugoti bandomuosius prisijungimo duomenis, rekomenduojame nepridėti jokių oficialių prisijungimo duomenų prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje. Vietoj to sukurkite bandomosios paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį.

Pastaba: prisijungimo duomenis galite automatiškai įterpti į „Android“ programas, kuriose naudojami standartiniai „Android“ valdikliai. Prisijungimo duomenų negalima naudoti programose, kuriose pateikiami tinkinti valdikliai naudojant „OpenGL, arba programose, kuriose naudojamas žiniatinklio rodinys vykdant autentifikavimą žiniatinklyje.

Prisijungimo duomenų nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymasPrieš paleidimą generuojama ataskaita > Nustatymai.
 4. Įveskite toliau nurodytą informaciją.
  • Naudotojo vardo ištekliaus pavadinimas: programos teksto lauko, kuriame turėtų būti įrašytas nurodytas naudotojo vardas, „Android“ ištekliaus pavadinimas (pvz., jei teksto laukas yra @+id/username_field, įveskite username_field).
  • Naudotojo vardas: su bandomąja paskyra susietas naudotojo vardas.
  • Slaptažodžio ištekliaus pavadinimas: programos teksto lauko, kuriame turėtų būti įvestas nurodytas slaptažodis, „Android“ ištekliaus pavadinimas.
  • Slaptažodis: su bandomąja paskyra susietas slaptažodis.
  • Prisijungimo mygtuko ištekliaus pavadinimas: bet kurio programos mygtuko, kuris turėtų būti paliestas įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį, „Android“ ištekliaus pavadinimas. Tai gali būti mygtukas, kuriuo suaktyvinamas prisijungimo procesas. Šį lauką galite praleisti.
 5. Išsaugokite pakeitimus.

Prisijungimo duomenų redagavimas arba ištrynimas

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymasPrieš paleidimą generuojama ataskaita > Nustatymai.
 4. Pateiktame ekrane atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • Jei norite redaguoti prisijungimo duomenis, įveskite atnaujintus prisijungimo duomenis.
  • Jei norite ištrinti prisijungimo duomenis, pasirinkite Išvalyti visus laukus.
 5. Išsaugokite pakeitimus.
Konkrečių kalbų bandymo rezultatų peržiūra

Jei norite, kad prieš paleidimą generuojamoje ataskaitoje būtų rodomi tik konkrečių kalbų bandymų rezultatai, galite nustatyti kalbos nuostatas skirtuke Nustatymai. Galite pasirinkti iki penkių kalbų. 

Patarimas: kadangi prieš paleidimą generuojama ataskaita paleidžiama automatiškai, kai įkeliate bandomąjį APK ar programos komponentų rinkinį, galite pridėti kalbų nuostatas tik atlikę pirminį bandymą.  

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Leidimų tvarkymas > Prieš paleidimą generuojama ataskaita > Nustatymai.
 4. Skiltyje „Kalbos nuostatos“ pasirinkite Pridėti kalbą .
 5. Pasirinkite iki 5 kalbų. Vėliau atlikdami bandymus matysite tik tų kalbų bandymų rezultatus.
  • Norėdami pašalinti kalbą, pasirinkite atšaukimo piktogramą .
Prieš paleidimą generuojamos ataskaitos programos naršymo valdymas

Jei norite geriau valdyti bandymus, galite nustatyti „Robo“ scenarijus konkretiems veiksmams atlikti, pvz., išbandyti įprastus naudotojo atliekamus veiksmus ar naują programos skiltį. Atliekant įprastus bandymus tikrintuvas nebūtinai atliks tuos pačius veiksmus.

Kai vykdote bandymą pridėję scenarijų, tikrintuvas pirmiausia vykdo veiksmus, kuriems iš anksto taikomas scenarijus, tada įprastai naršo programą.

Jei norite pradėti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kad įrašytumėte scenarijų, vadovaukitės „Firebase“ pagalbos centre pateiktomis instrukcijomis. „Robo“ scenarijaus įrašuose nefiksuojami ne bandomoje programoje atliekami veiksmai.
  • Pastaba: nereikia „Firebase“ paskyros „Robo“ scenarijui vykdyti.
 2. Kai scenarijus bus paruoštas, prisijunkite prie „Play Console“.
 3. Pasirinkite programą.
 4. Pasirinkite Leidimų tvarkymas > Prieš paleidimą generuojama ataskaita.
 5. Pasirinkite skirtuką Nustatymai.
 6. „Robo“ scenarijaus“ skiltyje įkelkite scenarijų.

Sutraukti viską Išskleisti viską

Dažniausiai užduodami klausimai

Mano programa blokuoja naudotojus, esančius ne tam tikrose šalyse. Kaip užtikrinti, kad būtų rodoma prieš paleidimą generuojama ataskaita?

Bandomojoje laboratorijoje galite dviem būdais nustatyti, ar rodomos prieš paleidimą generuojamos ataskaitos. 

Mano programoje yra skelbimų. Kaip užtikrinti, kad prieš paleidimą generuojamos ataskaitos bandymas neturėtų įtakos mano parodymams ir paspaudimams (kuriuos mano skelbimų tinklas gali aptikti ar dėl kurių gali kilti problemų)?

Į „Google“ skelbimus jau neįtraukiamas srautas iš prieš paleidimą generuojamos ataskaitos adresų diapazonų. Kitiems skelbimų tinklams turite nurodyti norimus išskirti IP adresų diapazonus

Mano programai taikoma obfuskacija. Ar vis tiek galiu naudoti prieš paleidimą generuojamas ataskaitas?

Taip. Prieš paleidimą generuojamų ataskaitų bandymai vykdomi neatsižvelgiant į tai, ar jūsų programai taikoma obfuskacija.

Tačiau, jei jūsų programai taikoma obfuskacija, visoms strigtims ar ANR, rastoms atliekant bandymą, taip pat taikoma obfuskacija. Rekomenduojame įkeliant APK pateikti schemos failą, kad būtų lengviau derinti.

Galite sužinoti daugiau apie schemų failų įkėlimą norint pašalinti programos strigčių obfuskaciją.

Bandymo patarimai ir palaikymas

Bandomųjų įrenginių geografinės vietovės nustatymas

Bandomieji įrenginiai yra Jungtinėse Valstijose. Jei programoje naudojamas geografinės vietovės nustatymas arba yra turinio apribojimų pagal šalį, bandomieji įrenginiai gali rodyti tik tai, kas pasiekiama jų vietovėje.

Jei programai reikalinga konkreti geografinė vietovė, esanti už bandomųjų įrenginių vietovės ribų, bandymo tikslais galite paskelbti APK arba programos komponentų rinkinį, pašalinantį vietovės reikalavimus.

Prenumeratos arba produktai programoje

Bandomaisiais įrenginiais negalima įsigyti pirkinių, kai atliekamas bandymas. Jei programoje siūlomos prenumeratos ar produktai programoje, norint pasiekti tam tikras programos dalis, bandymo scenarijai gali būti apriboti.

Programos be pagrindinės paleidimo veiklos (valdikliai, klaviatūros ir kt.)

Bandomaisiais įrenginiais negalima atlikti programų be pagrindinės paleidimo veiklos, įskaitant paleidimo priemones, valdiklius, klaviatūras ir laikrodžių ciferblatus, bandymų.

Programos su vaizdiniais skelbimais

Jei reikia išsamios informacijos, kaip sušvelninti apgaulingas skelbimo pajamas naudojant automatinį programos bandymą, peržiūrėkite „Google Developers“ svetainę.

„x86“ įrenginiams kompiliuotos programos

Įrenginių rinkinį sudaro tik ARM įrenginiai. „x86“ APK bus rodomi kaip nesuderinami su visais bandomaisiais įrenginiais.

Programos, skirtos „Wear OS by Google“, „Auto“, TV ir senesnių versijų „Android“

Į įrenginių rinkinį įtraukiame tik telefonus ir planšetinius kompiuterius, todėl programų negalima tiesiogiai išbandyti sistemose „Wear OS by Google“, „Auto“ arba TV. Į įrenginių rinkinį taip pat neįtraukti įrenginiai, kuriuose veikia senesnės nei 4.1.1 versijos („Jelly Bean“) „Android“.

Programos, sukurtos naudojant platformas „OpenGL“ / „Unity3D“

Automatinis tikrintuvas negali nustatyti naudotojo sąsajos elementų programose, kuriose naudojamos platformos „OpenGL“ / „Unity3D“. Bandymo rezultatai būtų apriboti, nes būtų išbandytas tik programos paleidimas ir uždarymas po kelių sekundžių.

Galite naudoti demonstracinius ciklus, kad išbandytumėte seriją iš anksto nustatytų žaidimo veiksmų.

Iš anksto įkelta medija arba iš anksto įdiegtos papildomos programos

Bandymo platforma nepalaiko išankstinio medijos įkėlimo į įrenginius ar išankstinio programų diegimo juose.

Jei norite vykdyti programos, kurioje yra iš anksto įkeltų duomenų, bandymus, galite paskelbti programos su medijos failais, įterptais jos APK ar programos komponentų rinkinyje, bandomąją versiją.

Programos, kuriose naudojama „Google Play“ licencijavimo paslauga

Jei programa veikia atviro testavimo režimu arba buvo paskelbta gamybinė jos versija, bandant prieš paleidimą generuojamą ataskaitą bus naudojamas ID, kuris veikia taip, tarsi būtų licencijuotas programos ID.

Jei programa neveikia atviro testavimo režimu ir neturi aktyvios paskelbtos gamybinės programos APK versijos, nepavyks patikrinti programos licencijos. Vis tiek gausite prieš paleidimą generuojamos ataskaitos rezultatus, bet programa bus nelicencijuota. Kad galėtumėte testuoti šias programas, galite paskelbti uždarą programos versiją, kurioje licencijavimo paslaugos išjungtos. 

Programos, kuriose naudojama gulsčio ekrano konfigūracija

Pagal numatytuosius nustatymus bandymai vykdomi fiksuoto stačio puslapio orientacijos įrenginiuose, todėl programose, kuriose naudojama gulsčio ekrano orientacija, gali būti priverstinai naudojamas portreto režimas.

Programos, tikrinančios ar įrenginiai yra be naudotojo teisių apribojimo

Bandymo platformoje nepalaikomos programos, kurios tikrina, ar sistemoje „Android“ įrenginyje veikia privilegijuotas valdymas (prieiga taikant naudotojų teisių apribojimą).

Prisiregistravimas gauti el. laiškus apie prieš paleidimą generuojamą ataskaitą

Galite gauti pranešimus el. paštu apie pasiekiamas prieš paleidimą generuojamas ataskaitas sistemoje „Play Console“ nustatę el. pašto nuostatas. Galite pasirinkti gauti el. laiškus apie visus bandymus arba tik apie tuos, kuriuos atliekant kilo problemų.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?