Ongelmien löytäminen julkaisua edeltävän raportin avulla

Lähettäessäsi APK:n tai sovelluspaketin avoimelle tai suljetulle testikanavalle voit testata sen monia eri laitteita ja Android-versioita koskevien ongelmien varalta.

Play Consolen julkaisua edeltävän raportin avulla löydät seuraavat:

 • Vakausongelmat
 • Android-yhteensopivuusongelmat
 • Tehokkuusongelmat
 • Esteettömyysongelmat
 • Tietosuojahaavoittuvuudet

Julkaisua edeltävän raportin toiminta

Kun lähetät ja julkaiset APK:n tai sovelluspaketin, se lähetetään automaattisesti testilaitteille muutaman minuutin kestävää tarkistusta varten. Testilaite suorittaa parin sekunnin välein sovelluksen perustoimintoja, esimerkiksi kirjoittamista, koskettamista ja pyyhkäisemistä.

Kun testaus on suoritettu, sen tulokset näkyvät julkaisua edeltävässä raportissa Play Consolessa.

Huomioitavaa:

 • Testilaitteet on valittu muun muassa suosion, kaatumismäärien, näytön resoluution, valmistajien ja käyttöjärjestelmien perusteella. Testilaitteiden valikoima voi vaihdella.
 • Julkaisua edeltävä raportti perustuu Firebase Test Lab for Androidin analyysiin.

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Julkaisua edeltävän raportin luominen

Sovelluksen testaaminen

Luo sovelluksen julkaisua edeltävä raportti julkaisemalla sovellus avoimella, suljetulla tai sisäisellä testikanavalla.

Jatkossa kaikki testikanavalla julkaistut versiot tarkistetaan laitteiden yhteensopivuus-, näkymis-, tehokkuus- ja tietoturvaongelmien varalta.

Huomioitavaa:

 • Testitulokset ovat yleensä saatavilla pian APK:n tai sovelluspaketin lähettämisen jälkeen. Joskus tulosten saaminen kestää useita tunteja lähettämisestä.
 • Useiden sovellusten APK:ita tai sovelluspaketteja voidaan testata yhtä aikaa.
 • Tällä hetkellä julkaisua edeltävän raportin laitteet eivät voi suorittaa sovelluksissa ohjelmoituja testejä. Jos haluat suorittaa ohjelmoituja testejä, noudata kohdassa Muokatun testin luominen Firebase Test Lab for Androidilla annettuja ohjeita.
Pelin testaaminen

Voit käyttää demosilmukoita ennalta määritettyjen pelitoimintojen testaamiseen. Demosilmukoiden ansiosta julkaisua edeltävää raporttia voidaan käyttää pelaamisen testaamiseen, koska tavallinen indeksointirobotti ei tue OpenGL:ää.

Näin pääset alkuun: 

 1. Luo pelille demosilmukka. Lue lisää Firebase-ohjekeskuksesta.
  • Huom: Demosilmukoiden käyttäminen julkaisua edeltävässä raportissa ei edellytä Firebase-tiliä.
 2. Jos haluat käyttää demosilmukoita julkaisua edeltävässä raportissa, peliä on muokattava siten, että se
  • käynnistää demosilmukan
  • suorittaa demosilmukan
  • sulkee demosilmukan (valinnainen).
 3. Julkaise demosilmukan sisältävä versio pelistä avoimelle, suljetulle tai sisäiselle testikanavalle. Indeksointirobotti havaitsee ja suorittaa pelin demosilmukan automaattisesti.
Valinnainen: Muokatun testin luominen Firebase Test Lab for Androidilla

Firebase Test Lab tukee lisämaksusta muokattuja testejä, joissa voit itse valita laitetyypin ja testausmenetelmän. Muokattujen testien tulokset ovat saatavilla Firebase-konsolissa.

Suorita muokattu testi seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse Julkaisujen hallintaJulkaisua edeltävä raportti.
 4. Jos voit suorittaa muokattuja testejä, näytön yläosassa näkyy teksti Suorita muokattuja testejä. Aloita testi valitsemalla Aloita.

Testitulosten tarkastelu

Tarkastele tuloksia näin:

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse Julkaisujen hallintaJulkaisua edeltävä raportti.
 4. Tarkista Vakaus-, Suorituskyky-, Esteettömyys-, Kuvakaappaukset- ja Tietoturva-välilehdet. Näet jokaisella sivulla uusimman testin tulokset. Aiempien koontiversioiden tulokset ovat nähtävissä avattavan Valitse-valikon avulla.
  • Huom. Jos näet Testaus on käynnissä ‑tekstin, viimeisin testi ei ole vielä valmistunut. Jos viimeisintä testiä ei voitu suorittaa, saatat nähdä Testi epäonnistui ‑ilmoituksen. Jos haluat suorittaa toisen testin, julkaise toinen APK tai sovelluspaketti.

Tulokset

Muista, että Google ei takaa testien löytävän kaikkia ongelmia.

Yleiskatsaus
Testin yhteenvedoissa on ilmoitettu testauksen aikana löytyneiden virheiden, varoitusten ja pienten ongelmien määrä ongelmakohtaisesti eriteltynä. Näet myös sovelluksen testituloksiin perustuvan suosituksen.
Tässä on esimerkkejä testauksen aikana löytyvistä ongelmista:
 • Virheet: Kaatumiset, ei-tuettujen ja rajoitettujen API:den käyttö
 • Varoitukset: ANR:t, hitaat käynnistys- ja latausajat, kirjautumis- tai indeksointiongelmat, muistiongelmat, ei-tuettujen ja toistaiseksi rajoittamattomien API:den käyttö
 • Pienet ongelmat: Puuttuvat sisältötunnisteet, värikontrastiin liittyvät ongelmat, kosketusalueiden pieni koko, käyttöönotto-ongelmat

Raporttien katselu luokittain

Sovelluksen Yleiskatsaus-välilehden alaosasta löydät yksittäiset kortit, joissa on tiivistelmät vakauteen, suorituskykyyn, tietoturvaan ja yksityisyyteen sekä esteettömyyteen liittyvistä ongelmista. Testituloksista riippuen saatat myös nähdä käyttötietoja ja suosituksia, joiden avulla voit parantaa sovellusta.

Kullakin kortilla on kuvattu testauksen aikana löytyneiden ongelmien määrä ja tyyppi.

Yksittäisten ongelmien katselu

Jos haluat nähdä lyhyen kuvauksen ongelmasta, valitse kortin oikeasta alareunasta Näytä kaikki ongelmat tai klikkaa alanuolta. Jos haluat lisätietoja tietystä ongelmasta, valitse Näytä ongelma.

Vertailu muihin koontiversioihin

Yleiskatsaus-välilehden alaosassa oleva taulukko näyttää testausyhteenvedon aiempiin koontiversioihin verrattuna. Näet kunkin APK:n tai sovelluspaketin virheiden, varoitusten, pienten ongelmien ja suoritettujen testien määrän sekä raportin luonnin aikaleiman.

Vinkkejä julkaisua edeltävien raporttien käyttöön

Yleiskatsaus-välilehden alareunassa on ohjeita ja vinkkejä julkaisua edeltävien raporttien tehokkaampaan käyttöön.

Vakaus

Kunkin testin yhteenvedossa näytetään seuraavien lukumäärät:

 • Laitteet, joilla esiintyy ongelmia
 • Laitteet, joilla ei esiinny ongelmia
 • Testatut laitteet

Vertailu muihin koontiversioihin

Sovelluksen Vakaus-välilehden kaaviossa näkyy sovelluksen yhteensopivuus aiempiin koontiversioihin verrattuna.

Kukin palkki vastaa äskettäin testattua APK:ta tai sovelluspakettia ja kuvaa testauksessa onnistuneiden ja epäonnistuneiden käynnistyskertojen määrää.

Yksittäisten raporttien katselu

Sovelluksen Vakaus-välilehden alaosassa voit katsella yksittäisiä raportteja laitteista, jotka käyttävät eri Android-versioita.

Näet kullakin rivillä testilaitteen nimen, sen Android-version ja kuvakkeen, joka kertoo mahdollisista testauksessa ilmenneistä ongelmista.

 • Punainen kuvake tarkoittaa, että testauksessa ilmeni ongelmia kyseisellä laitteella.
 • Vihreä kuvake tarkoittaa, ettei testauksessa ilmennyt ongelmia.

Valitsemalla testin näet lisätietoja, kuten laitteen nimen, käyttöjärjestelmän, testin keston, testauksen aikana otetun kuvakaappauksen ja videon, demosilmukan tulokset sekä ongelmien jäljityslistan (jos saatavilla).

Huom. Testauksen aikana löytyneet kaatumiset ilmoitetaan myös sovelluksen kaatumiset ja ANR:t ‑sivulla. Koska julkaisua edeltävän raportin luonnin aikana löytyneet kaatumiset ovat peräisin testilaitteilta, ne eivät vaikuta kaatumistilastoihin.

Android-yhteensopivuus

Jos sovellus käyttää yhtä tai useampaa julkisen Android-SDK:n ulkopuolista käyttöliittymää (yleensä ei-tuetut tai muut kuin SDK-käyttöliittymät), julkaisua edeltävän raportin Yleiskatsaus- ja Vakaus-välilehdillä näkyy luettelo virheistä ja varoituksista.

Yksittäisten ongelmien katselu

Voit tunnistaa käytössä olevat ei-tuetut käyttöliittymä klikkaamalla Näytä ongelmat julkaisua edeltävässä raportissa olevien käyttöjärjestelmän yhteensopivuusvirheiden ja ‑varoitusten vierestä. Jos haluat nähdä, kutsuttiinko sovelluksesta tiettyä käyttöliittymää, klikkaa sen vierestä alanuolta nähdäksesi ongelmien jäljityslistan. Yhtä käyttöliittymää voidaan kutsua useita kertoja yhden testin aikana.

Käyttöliittymät, joita ei tueta, luokitellaan vakavuuden mukaan. Vakausongelmien välttämiseksi sinun kannattaa lopettaa näiden käyttöliittymien käyttö kokonaan, mutta luokittelun avulla voit käsitellä ongelmat tärkeysjärjestyksessä.

Suunniteltu tärkeysjärjestys on tämä:

 1. Rajoitettu: Käyttöliittymät, jotka eivät toimi ainakaan joillain Android-versioilla
 2. Ei tuettu, rajoitetaan pian: Käyttöliittymät, jotka eivät välttämättä toimi ja joita on rajoitettu tulevassa julkaisussa
 3. Ei tuettu, ei toistaiseksi tiedossa: Käyttöliittymät, jotka eivät välttämättä toimi

Huom. Käyttöliittymät luetellaan luokan sisällä ongelmien yleisyysjärjestyksessä, jotta sinun on helpompi löytää priorisoitavat ongelmat.

Kehitys

Kunkin laitemallin testiyhteenvedossa näytetään seuraavat tiedot:

Huom. Vanhempia Android-versioita käyttävät testilaitteet eivät välttämättä pysty tuottamaan tehokkuustietoja.

Yksittäisten raporttien katselu

Valitsemalla laitemallin näet kaavion ja tallenteen kustakin muuttujasta koko testin kestoajalta.

Voit esimerkiksi tarkastella sovelluksesi CPU-prosenttia testin edetessä. Jos havaitset CPU-piikin, tarkista toiminto, jonka indeksointirobotti suoritti kyseisellä hetkellä ongelman ratkaisemiseksi.

Esteettömyys

Testin yhteenvedoissa on ilmoitettu testauksen aikana löytyneiden virheiden, varoitusten ja pienten ongelmien määrä seuraaviin luokkiin eriteltynä:

Raporttien katselu luokittain

Sovelluksen Esteettömyys-välilehden alaosassa voit katsella luokiteltuja osioita, joissa on näyttöryhmät ja erittelyt siitä, missä sovelluksen osassa esteettömyysongelmat ilmenivät.

 • Punainen kuvake tarkoittaa ongelmia.
 • Oranssi kuvake tarkoittaa varoituksia.
 • Sininen kuvake tarkoittaa vain pieniä ongelmia.
 • Vihreä valintamerkki tarkoittaa, ettei ongelmia ilmennyt.

Yksittäisten ongelmien katselu

Kun klikkaat näyttöryhmää, näet kuvakaappauksista esimerkkejä, jotka sisältävät vastaavat laitemallien nimet, käyttöjärjestelmät, näyttöjen koot, näyttöjen tiheydet ja kielet sekä suositukset.

Sovelluksen esteettömyyden parantaminen

Kuvakaappaukset

Testin yhteenveto

 • Kuvia sovelluksen ulkoasusta erilaisilla testilaitteilla ja kielivalinnoilla
 • Testattujen laitteiden sisällönkuvaustietoja (esimerkiksi malli, Android-versio, kieli, näytön resoluutio ja tarkkuus DPI-muodossa)
 • Sellaisten laitteiden lukumäärä, joista on kuvakaappauksia
 • Sellaisten laitteiden lukumäärä, joita ei voitu testata APK:n tai sovelluspaketin kanssa
  • Käyttämättömissä olevat laitteet: APK tai sovelluspaketti on yhteensopiva näiden laitteiden kanssa, mutta testaus epäonnistui. Jos testissä havaittiin laitteita, jotka eivät olleet saatavilla, yritä lähettää toinen APK tai sovelluspaketti ja suorittaa uusi testi.
  • Yhteensopimattomat laitteet: APK tai sovelluspaketti ei ole yhteensopiva kaikkien testilaitteiden kanssa. Uuden testin tuloksissa ei näytetä yhteensopimattomien laitteiden tietoja.

Huom. Jos olet suorittamassa testiä demosilmukoilla, et näe dataa Kuvakaappaukset-välilehdellä.

Kuvakaappausten katselutavat

 • Näyttöryhmät: Näyttöryhmät-välilehdellä näet vastaavia kuvakaappauksia eri laitteilla. Julkaisua edeltävä raportti ryhmittelee kuvia näytöllä näkyvien elementtien tai widgetien mukaan.
 • Laitteet: Laitteet-välilehdellä näet kaikki tiettyyn laitteeseen liittyvät kuvakaappaukset. Näet kuvakaappaukset siinä järjestyksessä, missä ne otettiin testauksen aikana.

Kieliasetukset

Voit tarkastella tiettyjen kielten kuvakaappauksia määrittämällä kieliasetukset Asetukset-välilehdellä. 

Tietoturva

Testin yhteenvedoissa on myös APK:sta tai sovelluspaketista löytyneiden tietoturvahaavoittuvuuksien nimet ja kuvaukset.

Huom. Suosittelemme kaikkien luettelon tietoturvahaavoittuvuuksien korjaamista ennen APK:n tai sovelluspaketin lähettämistä tuotantoon.

Julkaisua edeltävän raportin asetusten hallinta

Julkaisua edeltävän raportin versiot

Lokakuusta 2017 lähtien julkaisua edeltävässä raportissa käytetään uutta indeksointirobottia, joka tarkistaa sovelluksen kattavammin. Tätä varten julkaisua edeltävän raportin on allekirjoitettava APK tai sovelluspaketti uudelleen testiympäristössämme.

Uuden testausprosessin mahdolliset rajoitukset

Uuden allekirjoituksen seurauksena saatat huomata testausrajoituksia joissain sovelluksissa. Rajoituksia voivat olla esim. seuraavat:

 • Automaattisen Google-tileille kirjautumisen epäonnistuminen
 • Sovelluksen allekirjoitusavainta todentamiskeinona käyttävän verkkopalvelun etäproseduurikutsun kanssa kommunikoinnin epäonnistuminen
 • Kaatumisia huomataan vähemmän

Huom. Nämä rajoitukset eivät vaikuta useimpiin sovelluksiin. Useimpiin sovelluksiin sovelletaan entistä laajempaa indeksointia, joka löytää enemmän ongelmia kuin aiemmat julkaisua edeltävät raportit.

Aiempaan testausprosessiin vaihtaminen

Jos huomaat ongelmia, voit vaihtaa takaisin edelliseen testausprosessiin (joka ei edellytä uudelleenallekirjoittamista): 

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse Julkaisujen hallinta > Julkaisua edeltävä raportti > Asetukset.
 4. Siirrä Julkaisua edeltävän raportin versio ‑kohdan Poista käytöstä ‑valitsin oikealle, jolloin se muuttuu siniseksi.
Julkaisua edeltävien raporttien poistaminen käytöstä

Julkaisua edeltävät raportit luodaan automaattisesti, kun julkaiset sovelluksen avoimelle, suljetulle tai sisäiselle testikanavalle. Sovelluksen kaikkien julkaisua edeltävien raporttien poistaminen käytöstä:

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse Julkaisujen hallinta > Julkaisua edeltävä raportti > Asetukset.
 4. Siirrä Ota julkaisua edeltävät raportit käyttöön ‑kohdan valitsin vasemmalle, jolloin se muuttuu harmaaksi. Jos haluat ottaa julkaisua edeltävät raportit käyttöön myöhemmin uudelleen, siirrä valitsin takaisin oikealle, jolloin se muuttuu siniseksi.

Muut testausominaisuudet

Jos sovelluksessa on näyttö, jossa käyttäjältä pyydetään kirjautumistietoja, voit lisätä Play Consoleen testitilin kirjautumistiedot.

Tärkeää: Antamasi kirjautumistiedot ovat testausta varten. Google ei takaa testien löytävän kaikkia ongelmia, vaikka kirjautumistiedot olisi annettu.

Miten kirjautumistietoja käytetään?

Kirjautumistiedot tallennetaan ja niitä käytetään kaikissa tulevissa testeissä (kunnes niitä muutetaan). Jos muokkaat sovelluksen testauskirjautumistietoja, uusissa testeissä käytetään uusia tietoja. Jos poistat kirjautumistiedot, testit eivät jatkossa voi kirjautua sovellukseesi, ennen kuin uudet tiedot on lisätty.

Pyrimme suojaamaan testauskirjautumistietoja parhaamme mukaan. Suosittelemme silti, ettet lisää julkaisua edeltävään raporttiin oikeita kirjautumistietoja. Luo sen sijaan testitilin käyttäjätunnus ja salasana.

Huom. Kirjautumistietoja voidaan lisätä automaattisesti vain Android-sovelluksiin, jotka käyttävät vakiomuotoisia Android-widgetejä. Kirjautumistietoja ei voi käyttää sovelluksissa, jotka piirtävät muokattuja säätimiä näytölle OpenGL:n avulla tai käyttävät WebView-verkkotodentamista.

Kirjautumistietojen määrittäminen

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Julkaisujen hallintaJulkaisua edeltävä raportti > Asetukset.
 4. Kirjoita seuraavat tiedot:
  • Käyttäjätunnus-resurssinimi: Sen sovelluksen tekstikentän Android-resurssinimi, johon käyttäjätunnus syötetään (esim. käyttäjätunnus_kenttä, jos tekstikenttäsi on @+id/käyttäjätunnus_kenttä)
  • Käyttäjätunnus: Testitilin käyttäjätunnus
  • Salasana-resurssinimi: Sen sovelluksen tekstikentän Android-resurssinimi, johon salasana syötetään
  • Salasana: Testitilin salasana
  • Kirjautumispainikkeen resurssinimi: Sen sovelluksen sisäisen painikkeen Android-resurssinimi, jota painetaan kirjautumistietojen antamisen jälkeen. Tämä voi olla esimerkiksi kirjautumisprosessin aloittava painike. Voit jättää tämän kentän tyhjäksi.
 5. Tallenna muutokset.

Tietojen muokkaaminen tai poistaminen

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Julkaisujen hallintaJulkaisua edeltävä raportti > Asetukset.
 4. Seuraavassa näkymässä voit
  • muokata kirjautumistietoja kirjoittamalla uudet tiedot
  • poistaa kirjautumistietoja valitsemalla Tyhjennä kaikki kentät.
 5. Tallenna muutokset.
Tiettyjen kielten testitulosten tarkastelu

Jos haluat, että julkaisua edeltävässä raportissa näkyvät vain tiettyjen kielten testitulokset, voit määrittää kieliasetukset Asetukset-välilehdellä. Voit valita enintään viisi kieltä. 

Vinkki: Julkaisua edeltävä raportti luodaan automaattisesti APK:n tai sovelluspaketin lähettämisen yhteydessä. Siksi kieliasetukset voidaan lisätä vasta alustavan testin valmistumisen jälkeen.  

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Julkaisujen hallinta > Julkaisua edeltävä raportti > Asetukset.
 4. Valitse Kieliasetukset-kohdasta Lisää kieli .
 5. Valitse enintään viisi kieltä. Tulevissa testeissä näet vain näiden kielten testitulokset.
  • Voit poistaa kielen valitsemalla Peruuta .
Sovelluksen tutkiminen julkaisua edeltävän raportin avulla

Jos haluat kontrolloida testejä tarkemmin, voit määrittää Robo-komentosarjoja suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten testaamaan käyttäjän tyypillistä reittiä tai sovelluksen uutta osaa. Vakiotesteissä indeksointirobotti saattaa tehdä joitakin näistä toimenpiteistä.

Kun suoritat komentosarjan sisältävän testin, indeksointirobotti suorittaa ensin komentosarjalliset toiminnot ja tutkii sovelluksen tavalliseen tapaan.

Näin pääset alkuun:

 1. Tallenna komentosarja Firebase-ohjekeskuksen ohjeiden mukaan. Robo-skriptien tallenteisiin ei tallenneta testattavan sovelluksen ulkopuolisia toimenpiteitä.
  • Huom: Robo-skriptin suorittaminen ei edellytä Firebase-tiliä.
 2. Kun komentosarja on valmis, kirjaudu sisään Play Consoleen.
 3. Valitse sovellus.
 4. Valitse Julkaisujen hallintaJulkaisua edeltävä raportti.
 5. Valitse Asetukset-välilehti.
 6. Lataa komentosarja Robo-skripti-osassa.

Tiivistä kaikki Laajenna kaikki

Usein kysyttyä

Sovellukseni estää tiettyjen maiden ulkopuolella olevat käyttäjät. Miten voin varmistaa, että julkaisua edeltävä raportti toimii?

On kaksi tapaa selvittää, ovatko julkaisua edeltävät raportit käytössä Test Labissa: 

Sovellukseni sisältää mainoksia. Miten varmistan, että julkaisua edeltävän raportin testaus ei vaikuta näyttökertoihini ja klikkauksiini (mainosverkosto voi havaita tämän tai suhtautua siihen kielteisesti)?

Google Ads ei tälläkään hetkellä ota mukaan liikennettä julkaisua edeltävän raportin osoitealueilta. Muiden mainosverkostojen kohdalla sinun on määritettävä poisjätettävät IP-osoitealueet

Sovellukseni on obfuskoitu. Voinko silti käyttää julkaisua edeltäviä raportteja?

Kyllä. Julkaisua edeltävien raporttien testit suoritetaan riippumatta siitä, onko sovellus obfuskoitu.

Jos sovellus on obfuskoitu, myös testauksen aikana löytyneet kaatumiset tai ANR:t obfuskoidaan. Suosittelemme, että lisäät APK:n lataamisen yhteydessä kartoitustiedoston, jonka helpottaa virheenkorjausta.

Voit lukea lisää kartoitustiedostojen lataamisesta sovelluksen kaatumisten deobfuskointia varten.

Testausvinkkejä ja tukea

Testilaitteiden sijainti

Testilaitteet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Jos sovellus käyttää sijaintitietoja tai maakohtaisia sisältörajoituksia, testilaitteet näkevät vain sijaintinsa mukaisen sisällön.

Jos sovelluksesi on käytettävissä vain tietyllä alueella testilaitteiden sijainnin ulkopuolella, voit julkaista testausta varten APK:n tai sovelluspaketin ilman sijaintirajoituksia.

Tilaukset tai sovellusten sisäiset tuotteet

Testilaitteilla ei voi tehdä ostoksia testauksen aikana. Jos osa sovelluksesta edellyttää tilausta tai sovelluksen sisäisten ostosten tekemistä, testauksessa voi ilmetä puutteita.

Sovellukset, joilla ei ole käynnistyvää toimintaa (kuten widgetit ja näppäimistöt)

Testilaitteet eivät voi testata sovelluksia, joilla ei ole käynnistyvää toimintaa. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi käynnistysohjelmat, widgetit, näppäimistöt ja kellotaulut.

Näyttömainoksia sisältävät sovellukset

Saat lisätietoja vilpillisen mainostuoton välttämisestä automaattisen sovellustestauksen avulla Google Developers ‑sivustolta.

x86-laitteille käännetyt sovellukset

Testaaminen on rajoitettu ARM-laitteille. x86-APK:t näytetään yhteensopimattomina kaikkien laitteiden kanssa.

Sovellukset Wear OS by Googlelle, Autolle, TV:lle ja vanhemmille Android-versioille

Testaaminen on rajoitettu puhelin- ja tablettisovelluksille, joten Wear OS by Google-, Auto- tai TV-sovellusten suora testaaminen ei ole mahdollista. Myöskään versiota 4.1.1. (Jelly Bean) vanhempia Android-versioita ei tueta.

OpenGL/Unity3D-ympäristöissä kehityt sovellukset

Automaattinen indeksointirobottimme ei tunnista OpenGL:ää tai Unity3D:tä käyttävien sovellusten käyttöliittymäelementtejä. Jos testi suoritetaan, se vain käynnistää sovelluksen ja sulkee sen parin sekunnin päästä.

Ennalta määritettyjen pelitoimintojen testaamiseen voi käyttää demosilmukoita.

Esiladattu sisältö ja esiasennetut lisäsovellukset

Testiympäristö ei tue mediasisällön esilataamista laitteille eikä esiasennettuja sovelluksia.

Jos haluat testata esiladattua dataa sisältävää sovellusta, voit julkaista siitä testiversion, jonka APK:hon tai sovelluspakettiin on upotettu mediatiedostoja.

Google Play ‑käyttölupapalvelua käyttävät sovellukset

Jos sovelluksesi on avoimessa testauksessa tai julkaistu tuotantoon, julkaisua edeltävään testaukseen käytetään tunnusta, jonka toiminta vastaa sovelluksen käyttöluvan saanutta tunnusta.

Sovellus ei läpäise käyttölupatarkistusta, jos se ei ole avoimessa testauksessa tai sen aktiivista APK:ta ei ole julkaistu tuotantoon. Voit saada julkaisua edeltävän testauksen tuloksia, mutta sovellusta testataan ilman käyttölupaa. Jos haluat testata tällaista sovellusta, voit julkaista siitä suljetun version, jossa käyttölupapalvelu on poistettu käytöstä. 

Vaakasuunnassa toimivat sovellukset

Testilaitteet suorittavat testit oletuksena niin, että sivu on kiinteästi pystysuunnassa. Tämä saattaa pakottaa vaakasuunnassa toimivat sovellukset pystysuuntaan.

Sovellukset, jotka tarkistavat, onko laitteella pääkäyttäjän oikeudet

Testiympäristö ei tue sovelluksia, jotka tarkistavat, onko laitteella pääkäyttäjän oikeudet Androidilla.

Julkaisua edeltävän raportin sähköpostien tilaaminen

Voit valita sähköposti-ilmoitusten saamisen julkaisua edeltävistä raporteista Play Consolen sähköpostiasetuksissa. Voit saada viestejä kaikista testeistä tai vain ongelmia sisältävistä testeistä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?