Odhalování problémů pomocí přehledu výsledků testů před vydáním

Když soubor APK nebo balíček aplikace nahrajete do otevřeného nebo uzavřeného testovacího kanálu, můžete odhalit problémy na širokém spektru zařízení s různými verzemi Androidu.

Přehled výsledků testů před vydáním ve službě Play Console vám pomůže odhalit:

 • problémy se stabilitou,
 • problémy s kompatibilitou se systémem Android,
 • problémy s výkonem,
 • problémy s přístupností,
 • chyby zabezpečení.

Princip přehledu výsledků testů před vydáním

Po nahrání a publikování testovacího souboru APK nebo balíčku aplikace se automaticky spustí testovací zařízení a několik minut aplikaci budou procházet. Při procházení se každých pár sekund provede základní akce v aplikaci (např. jednoduché psaní, klepání a přejíždění).

Po dokončení testu budou výsledky k dispozici ve službě Play Console v sekci Přehled výsledků testů před vydáním.

Poznámky:

 • Testovací zařízení jsou vybírána podle mnoha různých kritérií, například podle oblíbenosti, výrobce, operačního systému, rozlišení obrazovky, četnosti selhání a dalších. Výběr testovacích zařízení se může lišit.
 • Přehled výsledků testů před vydáním je vytvořen na základě analýzy provedené funkcí Firebase Test Lab pro Android.

Sbalit vše Rozbalit vše

Spuštění přehledu výsledků testů před vydáním

Otestování aplikace

Chcete-li vygenerovat přehled výsledků testů před vydáním, publikujte aplikaci v otevřeném, zavřeném nebo interním testovacím kanálu.

U všech budoucích verzí publikovaných v testovacích kanálech se automaticky otestuje kompatibilita se zařízeními, problémy se zobrazováním, problémy s výkonem a chyby zabezpečení.

Poznámky:

 • Výsledky testů obvykle obdržíte krátce po nahrání souboru APK nebo balíčku aplikace. V některých případech může dodání výsledků trvat několik hodin.
 • Soubory APK nebo balíčky aplikací můžete otestovat pro několik aplikací současně.
 • Testovací zařízení v současné době nemohou spouštět naskriptované testy v aplikacích. Chcete-li spouštět skriptované testy, postupujte podle pokynů v sekci Vytvoření vlastního testu pomocí funkce Firebase Test Lab pro Android.
Otestování hry

Pomocí ukázkových smyček můžete ve hře otestovat sled předem definovaných akcí. Ukázkové smyčky umožňují vztáhnout přehled výsledků testů před vydáním také na hry, protože běžné prohledávače rozhraní OpenGL nepodporují.

Začněte takto: 

 1. Ve hře vytvořte ukázkovou smyčku. Podrobnosti naleznete v centru nápovědy Firebase.
  • Poznámka: K použití ukázkových smyček v přehledu výsledků testů před vydáním nepotřebujete účet Firebase.
 2. Abyste v přehledu výsledků testů před vydáním mohli použít ukázkové smyčky, hra musí být následujícím způsobem upravena:
  • Spuštění ukázkové smyčky
  • Chod ukázkové smyčky
  • Zavření ukázkové smyčky (volitelné)
 3. Verzi hry s ukázkovou smyčkou publikujte do otevřeného, zavřeného nebo interního testovacího kanálu. Prohledávač ukázkovou smyčku ve hře automaticky najde a spustí.
Volitelné: Vytvoření vlastního testu pomocí funkce Firebase Test Lab pro Android

Funkce Firebase Test Lab umožňuje vytváření vlastních testů za poplatek. Jednoduše si zvolíte zařízení a testovací metodu. Výsledky vlastních testů budou k dispozici ve službě Firebase Console.

Spuštění vlastního testu:

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním.
 4. Pokud je vlastní test možné spustit, v horní části obrazovky se zobrazí možnost Spouštění vlastních testů. Vyberte možnost Začínáme.

Zobrazení výsledků testu

Postup zobrazení výsledků:

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním.
 4. Zkontrolujte karty Stabilita, Výkon, Přístupnost, Snímky obrazovkyZabezpečení. Na jednotlivých stránkách budou uvedeny výsledky posledního testu. Výsledky pro předchozí sestavení zobrazíte pomocí rozbalovací nabídky Vybrat.
  • Poznámka: Zpráva Probíhá testování znamená, že testování dosud nebylo dokončeno. Pokud poslední test selhal, zobrazí se zpráva Test se nezdařil. Chcete-li spustit další test, publikujte další soubor APK nebo balíček aplikace.

Výsledky

Upozorňujeme, že Google nemůže zaručit, že testy odhalí všechny problémy.

Přehled
Každý souhrn testu obsahuje počty chyb, upozornění a drobných problémů zjištěných při testování rozdělené podle typu problému. Budou k dispozici také doporučení na základě výsledků aplikace v testech.
Zde je několik příkladů problémů, které při testování mohou být zjištěny:
 • Chyby: Selhání nebo použití nepodporovaných rozhraní API, která byla omezena
 • Upozornění: Chyby ANR, pomalé spouštění a načítání, problémy s přihlášením nebo procházením, problémy s pamětí nebo používání nepodporovaných rozhraní API, která zatím nebyla omezena
 • Méně závažné problémy: Chybějící obsahové štítky, problémy s kontrastem barev, malá dotyková místa, problémy s implementací

Zobrazení přehledů podle kategorie

V dolní polovině karty Přehled můžete zobrazit jednotlivé karty, které shrnují problémy související se stabilitou, výkonem, zabezpečením, ochranou soukromí a přístupností. V závislosti na výsledcích testů si můžete prohlédnout také statistiky a doporučení, která vám pomohou aplikaci zlepšit.

Na každé kartě uvidíte popis, který zahrnuje počet a typ problémů zjištěných při testování.

Zobrazení jednotlivých problémů

Na každé kartě můžete kliknutím na Zobrazit všechny problémy nebo na šipku dolů v pravém dolním rohu karty zobrazit stručný popis jednotlivých problémů. Další podrobnosti o konkrétním problému zobrazíte kliknutím na Zobrazit problém.

Porovnání s dalšími sestaveními

Graf v dolní části karty Přehled aplikace ukazuje souhrnné porovnání testu s testy předchozích sestavení. Pro každý soubor APK nebo balíček aplikace je k dispozici počet chyb, upozornění, drobných problémů a provedených testů a časové razítko okamžiku vygenerování přehledu.

Tipy k použití přehledu výsledků testů před vydáním

V dolní části karty Přehled aplikace najdete výukové programy a tipy k efektivnějšímu využití přehledů výsledků testů před vydáním.

Stabilita

Každý souhrn testu obsahuje následující počty:

 • zařízení s problémy,
 • zařízení bez problémů,
 • testovaná zařízení.

Porovnání s dalšími sestaveními

Graf na kartě Stabilita zobrazuje kompatibilitu aplikace v porovnání s předchozími sestaveními.

Každý sloupec představuje jedno nedávno testované sestavení souboru APK nebo balíčku aplikace společně s počty úspěšných nebo neúspěšných spuštění v průběhu testování.

Zobrazení jednotlivých přehledů

V dolní polovině karty Stability můžete zobrazit jednotlivé přehledy ze zařízení s různými verzemi systému Android.

Na každém řádku je uveden název testovacího zařízení, verze Androidu a ikona, která uvádí, zda se při testování aplikace vyskytly nějaké problémy.

 • Pokud se při testování zařízení vyskytly problémy, zobrazí se červená ikona.
 • Pokud se při testování žádné problémy nevyskytly, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí.

Když vyberete konkrétní test, zobrazí se další podrobnosti, například název zařízení, operační systém, délka testu, snímek obrazovky a video z průběhu testování, výsledek ukázkové smyčky a trasování zásobníku (pokud jsou k dispozici).

Poznámka: Selhání zjištěná během testování jsou také uvedena na stránce Selhání a chyby ANR. Jelikož k těmto selháním došlo při generování přehledu výsledků testů před vydáním na testovacích zařízeních, nebudou mít vliv na statistiky selhání.

Kompatibilita se systémem Android

Pokud vaše aplikace používá jedno nebo více rozhraní, která nejsou ve veřejné sadě Android SDK (často nazývaná jako „nepodporovaná“ nebo „rozhraní, která nejsou součástí sady SDK“), na kartách PřehledStabilita v rámci přehledu výsledků testů před vydáním se zobrazí chyby a upozornění.

Zobrazení jednotlivých problémů

Chcete-li identifikovat nepodporovaná rozhraní, která jsou používána, klikněte na odkazy Zobrazit problémy vedle chyb a upozornění na kompatibilitu se systémem v přehledu výsledků testů před vydáním. Chcete-li zjistit, kde je v aplikaci dané rozhraní voláno, kliknutím na šipku dolů vedle něj zobrazíte trasování zásobníku. Jedno rozhraní může být v jednom testu voláno víckrát.

Nepodporovaná rozhraní jsou rozdělena podle závažnosti. Chcete-li se vyhnout problémům se stabilitou, je nejlepší nepodporovaná rozhraní přestat používat. Na základě kategorií můžete určit, které problémy budete řešit jako první.

Navrhované pořadí priority:

 1. Omezeno: Rozhraní, která selhávají na některých nebo všech verzích systému Android.
 2. Nepodporováno a brzy bude omezeno: Rozhraní, u kterých není zaručeno správné chování a která budou omezena v příští verzi.
 3. Nepodporováno, omezení není bezprostřední: Rozhraní, u kterých není zaručeno správné chování.

Poznámka: V rámci každé kategorie jsou rozhraní seřazena podle četnosti, což vám může pomoci určit, které problémy budete řešit jako první.

Výkon

Pro každý typ zařízení je k dispozici souhrn testu s následujícími metrikami:

 • Průměrný počet snímků za sekundu: Průměrná rychlost zobrazování snímků.
  • Poznámka: Data o průměrném počtu snímků za sekundu jsou dostupná pouze pro testy využívající ukázkové smyčky.
 • Průměrné využití procesoru: Průměrné procentuální využití procesoru vaší aplikací na konkrétním modelu zařízení.
 • Průměr dat odeslaných přes síť: Průměrný počet bajtů za sekundu odeslaný aplikací prostřednictvím síťového připojení na konkrétním modelu zařízení.
 • Průměr dat přijatých ze sítě: Průměrný počet bajtů za sekundu přijatý aplikací prostřednictvím síťového připojení na konkrétním modelu zařízení.
 • Průměrné využití paměti: Průměrné množství paměti využívané aplikací na daném typu zařízení během vybraného období.

Poznámka: Data o výkonu nelze vygenerovat u testovacích zařízeních s některými staršími verzemi Androidu.

Zobrazení jednotlivých přehledů

Chcete-li zobrazit graf a záznam jednotlivých metrik pořízený za dobu testu, vyberte požadované zařízení.

Můžete například sledovat využití procesoru aplikací v průběhu testu. Pokud zaznamenáte náhlý nárůst využití procesoru, zkontrolujte akci, kterou prohledávač v danou chvíli prováděl, abyste problém mohli odstranit.

Přístupnost

Každý souhrn testu obsahuje počty chyb přístupnosti, upozornění a drobných problémů zjištěných při testování rozdělené do následujících kategorií:

Zobrazení přehledů podle kategorie

V dolní polovině karty Přístupnost své aplikace najdete kategorizované sekce s klastry obrazovek a informacemi o tom, kde v aplikaci byly nalezeny problémy s přístupností.

 • Pokud byly nalezeny chyby, zobrazí se červená ikona.
 • Pokud byla nalezena upozornění, zobrazí se oranžová ikona.
 • Pokud byly nalezeny jen drobné problémy, zobrazí se modrá ikona.
 • Pokud nebyly nalezeny žádné problémy, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí.

Zobrazení jednotlivých problémů

Kliknutím na klastr obrazovek zobrazíte ukázkové snímky obrazovek s odpovídajícími názvy modelů zařízení, operačními systémy, velikostmi obrazovek, hustotami obrazovek, jazyky a doporučeními.

Vylepšení přístupnosti aplikace

Snímky obrazovek

Souhrn testu

 • Obrázky, které ukazují, jak aplikace vypadá v testovacích zařízeních v různých jazycích.
 • Metadata testovaných zařízení (název modelu, verze Androidu, jazyk, rozlišení obrazovky a DPI).
 • Počet zařízení se snímky obrazovky.
 • Počet zařízení, ve kterých soubor APK nebo balíček aplikace nebylo možné otestovat.
  • Nedostupná zařízení: Soubor APK nebo balíček aplikace je se zařízeními kompatibilní, ale při testování došlo k problému. Pokud se při testování vyskytla nedostupná zařízení, zkuste nahrát jiný soubor APK nebo balíček aplikace a testování zopakovat.
  • Nekompatibilní zařízení: Soubor APK nebo balíček aplikace s některými testovacími zařízeními není kompatibilní. Pokud testování zopakujete, z nekompatibilních zařízení nezískáte žádné výsledky.

Poznámka: Pokud spouštíte test pomocí ukázkových smyček, na kartě Snímky obrazovky nebudou zobrazena žádná data.

Způsoby zobrazení snímků obrazovky

 • Klastry obrazovek: Na kartě Klastry obrazovek uvidíte, jak se podobné snímky obrazovky zobrazují v různých zařízeních. Přehled výsledků testů před vydáním v tomto zobrazení seskupuje snímky podle prvků nebo widgetů na obrazovce.
 • Zařízení: Na kartě Zařízení uvidíte všechny snímky obrazovky přidružené ke konkrétnímu zařízení. V tomto zobrazení jsou snímky obrazovky uvedeny chronologicky, jak byly pořízeny v průběhu testu.

Nastavení jazyka

Chcete-li zobrazit snímky obrazovky v konkrétních jazycích, můžete změnit předvolby jazyka na kartě Nastavení

Zabezpečení

Každý souhrn testu obsahuje název a popis chyb zabezpečení, které byly v souboru APK nebo balíčku aplikace objeveny.

Poznámka: Před publikováním finální verze souboru APK nebo balíčku aplikace doporučujeme všechny uvedené chyby zabezpečení odstranit.

Správa nastavení přehledu výsledků testů před vydáním

Verze přehledu výsledků testů před vydáním

Od října 2017 používáme v přehledu výsledků testů před vydáním nový prohledávač, který dokáže aplikaci zkontrolovat mnohem důkladněji. Aby to bylo možné, přehled výsledků testů před vydáním musí soubor APK nebo balíček aplikace v testovacím prostředí dočasně opatřit novým podpisem.

Potenciální omezení nového testovacího procesu

V důsledku opětovného podepisování můžete u některých aplikací zaznamenat určitá omezení testování. Mezi omezení mohou patřit například tato:

 • Nedaří se automatické přihlášení k účtům Google.
 • Nedaří se správně komunikovat s RPC webové služby, které jako ověřovací mechanismus používají podpisový klíč aplikace.
 • Prohledávač objeví nižší počet selhání.

Poznámka: Na většinu aplikací nebudou mít tato omezení vliv, spíše zaznamenáte intenzivnější procházení, při kterém bude nalezeno více problémů než v předchozích přehledech výsledků testů před vydáním.

Přechod na předchozí testovací proces

Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy, můžete přejít zpět na předchozí testovací proces (který nevyžaduje nový podpis): 

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. V sekci Verze přehledů výsledků testů před vydáním posuňte přepínač Odhlásit se doprava tak, aby zmodral.
Vypnutí všech přehledů výsledků testů před vydáním

Přehledy výsledků testů před vydáním se začnou generovat automaticky, když publikujete aplikaci v otevřeném, uzavřeném nebo interním testovacím kanálu. Chcete-li všechny přehledy u aplikace deaktivovat, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. Vedle možnosti zapnutí posuňte přepínač do polohy vlevo tak, aby zešedl. Pokud budete chtít přehledy opět aktivovat, posuňte přepínač zpět do polohy vpravo, aby zmodral.

Další funkce testování

Pokud vaše aplikace obsahuje přihlašovací obrazovku s žádostí o zadání identifikačních údajů, můžete do služby Play Console přidat identifikační údaje testovacího účtu.

Důležité: Poskytnuté identifikační údaje slouží pouze pro účely testování. Upozorňujeme, že i když je zadáte, Google nemůže zaručit, že testy odhalí všechny problémy.

Jak se identifikační údaje používají?

Identifikační údaje, které pro účely vytváření přehledů testů před vydáním přidáte, budou uloženy a použity pro všechny budoucí testy (pokud nedojde k jejich změně). Pokud testovací identifikační údaje pro aplikaci upravíte, v nových testech použijeme aktualizované údaje. Pokud údaje smažete, k přihlášení budoucích testů do aplikace bude třeba přidat nové identifikační údaje.

Identifikační údaje se snažíme co nejlépe zabezpečit, přesto však nedoporučujeme pro účely vytváření přehledů testů před vydáním přidávat oficiální identifikační údaje. Vhodným řešením je vytvoření uživatelského jména a hesla pro testovací účet.

Poznámka: Identifikační údaje lze automaticky vkládat pouze do těch aplikací pro Android, které využívají standardní widgety Android. Identifikační údaje nelze použít v aplikacích, které vykreslují vlastní ovládací prvky pomocí technologie OpenGL nebo využívají webové ověření WebView.

Nastavení identifikačních údajů

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. Zadejte následující údaje:
  • Název zdroje uživatelského jména: Název zdroje Android pro textové pole v aplikaci, kam má být zadáno příslušné uživatelské jméno (v případě textového pole @+id/uzivatelske_jmeno například zadejte uzivatelske_jmeno).
  • Uživatelské jméno: Uživatelské jméno přidružené k testovacímu účtu.
  • Název zdroje hesla: Název zdroje Android pro textové pole v aplikaci, kam má být zadáno příslušné heslo.
  • Heslo: Heslo přidružené k testovacímu účtu.
  • Název zdroje tlačítka přihlášení: Název zdroje Android pro tlačítko v aplikaci, na které je třeba klepnout po zadání uživatelského jména a hesla. Může se jednat také o tlačítko, kterým se aktivuje proces přihlašování. Toto pole lze vynechat.
 5. Změny uložte.

Úprava nebo smazání identifikačních údajů

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. Na další obrazovce můžete provést tyto akce:
  • Chcete-li identifikační údaje upravit, zadejte nové.
  • Chcete-li identifikační údaje smazat, vyberte možnost Vymazat všechna pole.
 5. Změny uložte.
Zobrazení výsledků testů pro konkrétní jazyky

Pokud chcete, aby přehled výsledků testů před vydáním zobrazoval pouze výsledky v určitých jazycích, na kartě Nastavení změňte předvolby jazyka. Můžete vybrat až pět jazyků. 

Tip: Jelikož se přehled výsledků testů před vydáním spouští automaticky po nahrání testovacího souboru APK nebo balíčku aplikace, lze předvolby jazyka změnit až po dokončení úvodního testu.  

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. V sekci Nastavení jazyka vyberte Přidat jazyk .
 5. Vyberte až 5 jazyků. U budoucích testů se budou zobrazovat výsledky pouze v těchto jazycích.
  • Chcete-li jazyk odstranit, použijte ikonu zrušení .
Ovládání způsobu, jak přehled výsledků testů před vydáním prochází aplikaci

Chcete-li mít nad testováním větší kontrolu, můžete nastavit vykonávání konkrétních akcí, například testování obvyklé cesty uživatele nebo nové sekce aplikace, pomocí skriptů Robo. V běžných testech prohledávač stejné akce vykonat může, ale nemusí.

Když spustíte test s připojeným skriptem, prohledávač nejdřív vykoná akce definované ve skriptu a poté aplikaci projde jako obvykle.

Začněte takto:

 1. Chcete-li skript zaznamenat, postupujte podle pokynů v centru nápovědy Firebase. V záznamech skriptů Robo nebudou zachyceny akce mimo testovanou aplikaci.
  • Poznámka: Ke spuštění skriptu Robo nepotřebujete účet Firebase.
 2. Až bude skript připraven, přihlaste se do Play Console.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. Vyberte Správa vydání > Přehled výsledků testů před vydáním.
 5. Vyberte kartu Nastavení.
 6. V sekci Skript Robo nahrajte skript.

Sbalit vše Rozbalit vše

Časté dotazy

Moje aplikace blokuje uživatele mimo určité země. Jak zajistím, aby se přehled výsledků testů před vydáním spustil?

Spuštění přehledů výsledků testů před vydáním ve službě Test Lab můžete detekovat dvěma způsoby: 

Moje aplikace obsahuje reklamy. Jak zajistím, aby testy před vydáním negenerovaly zobrazení a prokliky (které moje reklamní síť může detekovat nebo se jí nemusí líbit)?

U reklam Google je provoz z rozsahů adres, které se používají pro přehledy výsledků testů před vydáním, již vyloučen. U ostatních reklamních sítí je třeba zadat rozsahy adres IP, které mají být vyloučeny

Moje aplikace je obfuskovaná. Mohu i přesto přehledy výsledků testů před vydáním používat?

Ano. Přehledy výsledků testů před vydáním se spustí bez ohledu na to, zda je aplikace obfuskovaná.

Pokud je však aplikace obfuskovaná, budou obfuskovaná i selhání a chyby ANR zjištěné během testování. Při nahrávání souboru APK doporučujeme poskytnout mapovací soubor, který ladění usnadní.

Přečtěte si další informace o nahrávání mapovacích souborů k deobfuskaci selhání aplikace.

Tipy k testování a podpora

Geografická poloha testovacích zařízení

Testovací zařízení se nacházejí v USA. Pokud vaše aplikace umožňuje geolokaci nebo je její obsah omezen na základě země, testovací zařízení budou moci pracovat pouze s obsahem dostupným v dané zemi.

Pokud aplikace vyžaduje jinou geolokaci, než na které se nachází testovací zařízení, můžete publikovat soubor APK nebo balíček aplikace s odebranými požadavky na lokalitu (pro testovací účely).

Odběry a produkty v aplikacích

Testovací zařízení v průběhu testování nemohou provádět nákupy. Pokud aplikace nabízí odběry nebo produkty v aplikacích pro zpřístupnění určitého obsahu, testovací scénáře mohou být omezené.

Aplikace bez hlavního spouštěče (widgety, klávesnice atd.)

Testovací zařízení nemohou testovat aplikace bez hlavního spouštěče, jako jsou launchery, widgety, klávesnice a ciferníky.

Aplikace s obsahovými reklamami

Podrobnosti o tom, jak pomocí automatického testování aplikací snížit tržby podvodných reklam, naleznete na webu Google Developers.

Aplikace vytvořené pro zařízení x86

Všechna zařízení v naší sbírce využívají pouze procesory ARM. Soubory APK pro zařízení x86 se budou zobrazovat jako nekompatibilní se všemi testovacími zařízeními.

Aplikace pro Wear OS by Google, Auto, TV a starší verze systému Android

Naše sbírka zařízení zahrnuje pouze telefony a tablety. Aplikace tedy nelze otestovat přímo v zařízeních se systémy Wear OS by Google, Auto nebo TV. Sbírka také obsahuje pouze zařízení se systémem Android verze 4.1.1 (Jelly Bean) a novější.

Aplikace založené na rozhraní OpenGL nebo Unity3D

Náš automatizovaný prohledávač v aplikacích nedokáže rozpoznat prvky uživatelského rozhraní vytvořené pomocí OpenGL nebo Unity3D. V takovém případě se otestuje pouze spuštění aplikace a její ukončení po několika sekundách (výsledky testu budou obsahovat pouze tyto údaje).

Chcete-li ve hře otestovat sled předem definovaných akcí, můžete použít ukázkové smyčky.

Předem načtená média a další předinstalované aplikace

Testovací platforma nepodporuje předinstalování aplikací ani předběžné nahrání médií do zařízení.

Pokud chcete otestovat aplikaci s předinstalovanými daty, můžete publikovat testovací verzi se soubory médií vloženými do souboru APK nebo do balíčku aplikace.

Aplikace používající službu licencování Google Play

Pokud u aplikace probíhá otevřené testování nebo byla publikována do produkčního kanálu, použije přehled výsledků testů před vydáním ID, které působí, jako kdyby pro aplikaci bylo licencováno.

Pokud u aplikace neprobíhá otevřené testování ani její soubor APK nebyl publikován do produkčního kanálu, kontrola licence pro přehled výsledků testů před vydáním nebude úspěšná. Výsledky testů před vydáním budete nadále dostávat, ale aplikace bude mít stav Nelicencováno. Pokud takovou aplikaci chcete otestovat, můžete publikovat uzavřenou verzi se zakázanými službami licencování. 

Aplikace používající režim zobrazení na šířku

Testovací zařízení jsou předem nastavena ke spouštění testů v pevné orientaci zobrazení na výšku. V aplikacích se zobrazením na šířku tak může být vynucen tento režim.

Aplikace, které zjišťují odemknutá zařízení

Testovací platforma nepodporuje aplikace, které zjišťují, zda má zařízení nad systémem Android úplnou kontrolu (přístup root).

Přihlášení k odběru e-mailů s Přehledy výsledků testů před vydáním

nastavení předvoleb e-mailu ve službě Play Console se můžete přihlásit k odběru e-mailových oznámení souvisejících s dostupnými Přehledy výsledků testů před vydáním. E-maily lze dostávat po každém testu nebo pouze po testech s problémy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory