Tạo chương trình khuyến mại

Bằng cách tạo chương trình khuyến mạii trong Play Console, bạn có thể cung cấp cho người dùng ứng dụng trả phí, sản phẩm trong ứng dụng hoặc gói đăng ký một cách miễn phí thông qua mã khuyến mại.

Thiết lập chương trình khuyến mại

Bước 1: Chuẩn bị ứng dụng sẵn sàng để sử dụng mã khuyến mãi

Mua hàng trong ứng dụng: Nếu muốn cung cấp mã khuyến mại để mua hàng trong ứng dụng, bạn cần tích hợp Chương trình khuyến mại vào ứng dụng của mình. Xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng mã khuyến mại cho các sản phẩm không hoạt động trong ứng dụng.

Ứng dụng trả phí: Để cung cấp mã khuyến mại dành cho ứng dụng trả phí, bạn có thể bỏ qua bước này và bắt đầu với bước 2.

Bước 2: Xem lại giới hạn và tính khả dụng của mã khuyến mãi

Tôi có thể tạo bao nhiêu mã khuyến mại?

Bạn có thể tạo tối đa 500 mã khuyến mại mỗi quý cho tất cả các sản phẩm được quản lý trong một ứng dụng. Bạn có thể kết hợp mã khuyến mại ứng dụng trả phí và mã khuyến mại trong ứng dụng theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như:

 • 500 mã khuyến mại ứng dụng trả phí hoặc
 • 500 mã khuyến mãi dành cho một sản phẩm trong ứng dụng hoặc
 • 250 mã khuyến mãi ứng dụng trả phí + 250 mã khuyến mãi dành cho một sản phẩm trong ứng dụng hoặc
 • 100 mã khuyến mại dành cho năm sản phẩm trong ứng dụng

Đối với các chương trình khuyến mại cho gói đăng ký, bạn có thể tạo tối đa 10.000 mã khuyến mại mỗi quý cho mỗi sản phẩm đăng ký. Các mã này không được tính vào giới hạn của mã khuyến mại cho các sản phẩm được quản lý.

Lưu ý: Khi tạo quảng cáo, bạn không thể thay đổi số mã khuyến mại trong quảng cáo đó hoặc chuyển mã khuyến mại sang loại khác (ví dụ: thay đổi từ khuyến mại ứng dụng trả phí sang khuyến mại sản phẩm được quản lý).

Điều gì sẽ xảy ra với mã khuyến mại của tôi vào cuối quý?

 • Mã mới: Nếu đó là ngày đầu tiên của quý mới và bạn vẫn chưa thể tạo mã mới, hãy đợi 24 giờ và thử lại.
 • Mã không sử dụng: Nếu không sử dụng tất cả các mã khuyến mại của mình trong một quý, bạn sẽ mất quyền truy cập vào chúng. Mã không sử dụng sẽ không được chuyển sang quý tiếp theo.
 • Mã đã xử lý: Người dùng có thể đổi mã khuyến mãi trên Cửa hàng Play đến tận ngày kết thúc chương trình khuyến mãi mà bạn đã nhập vào Play Console. Chương trình khuyến mãi có thể kéo dài tối đa một năm.
Bước 3: Thiết lập chương trình khuyến mãi trong Play Console
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Chuyển đổi người dùng > Khuyến mãi > Thêm khuyến mãi mới.
 4. Xem lại và đồng ý với Điều khoản sử dụng.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt tên chương trình khuyến mãi của bạn, thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc, chọn loại chương trình khuyến mãi và nhập số lượng mã khuyến mãi bạn muốn tạo.
 6. Để bật chương trình khuyến mãi trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc bạn đã nhập, hãy đặt trạng thái thành Bật.
 7. Chọn Tạo.
 8. Đợi vài giây và chọn liên kết tải xuống.

Mã của bạn sẽ tải xuống một tệp CSV. Để chia sẻ với người dùng, bạn có thể in mã hoặc gửi liên kết sâu cho phép người dùng đổi mã qua email hoặc thông báo trong ứng dụng của bạn.

Xem lại và cập nhật chương trình khuyến mãi

Trong Play Console, bạn có thể truy cập vào các chương trình khuyến mãi đang hoạt động và bị tạm dừng.

 • Đang hoạt động: Người dùng có thể đổi mã khuyến mãi vì đang trong phạm vi ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi.
 • Bị tạm dừng: Người dùng không thể đổi mã khuyến mãi của bạn tới khi bạn kích hoạt chương trình khuyến mãi trở lại. Trên trang Chương trình khuyến mãi trong Play Console, đảm bảo bạn đã đặt trạng thái thành Bật và đặt ngày kết thúc trong tương lai.

Lưu ý: Sau khi qua ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi sẽ hết hạn. Sau khi mã khuyến mãi hết hạn, người dùng không thể đổi mã đó và bạn không thể xem hoặc cập nhật mã đó trên Play Console.

Cập nhật chương trình khuyến mãi đang hoạt động hoặc bị tạm dừng
 1. Chuyển đến Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Chuyển đổi người dùng > Chương trình khuyến mãi.
 4. Chọn "Khuyến mãi hiện hoạt" từ danh sách thả xuống Mũi tên thả xuống.
 5. Bạn có thể cập nhật tên, ngày bắt đầu và kết thúc, trạng thái (bật hoặc tắt) và loại mặt hàng (ứng dụng trả phí hoặc sản phẩm trong ứng dụng) của chương trình khuyến mãi.
  • Cập nhật ngày bắt đầu: Nếu bạn thay đổi ngày bắt đầu chương trình khuyến mãi sang một ngày trong tương lai, bạn sẽ tạm dừng chương trình khuyến mãi tới ngày đó.
  • Cập nhật ngày kết thúc: Bạn chỉ có thể cập nhật ngày kết thúc chương trình khuyến mãi thành một ngày trong tương lai.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?