Tạo chương trình khuyến mãi

Bằng cách tạo chương trình khuyến mãi trong Play Console, bạn có thể tặng miễn phí cho người dùng một ứng dụng có tính phí, sản phẩm trong ứng dụng hoặc gói thuê bao thông qua mã khuyến mãi. Có hai loại mã khuyến mãi:

 • Mã dùng một lần: Mã riêng biệt được tạo tự động và chỉ sử dụng được một lần. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng mã dùng một lần này trên Google Play hoặc trong ứng dụng.

 • Mã tuỳ chỉnh: Mã tuỳ chỉnh do bạn chỉ định, có thể sử dụng nhiều lần hoặc trong giới hạn mà bạn định trước. Người dùng chỉ có thể sử dụng mã tuỳ chỉnh trong ứng dụng. Mã này chỉ áp dụng cho gói thuê bao và chỉ dành cho người dùng chưa từng đăng ký. Bạn phải thông báo rõ ràng cho người dùng về các tiêu chí để đủ điều kiện hưởng chương trình khuyến mãi.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải minh bạch về các chương trình khuyến mãi của mình. Điều này bao gồm việc thông báo rõ ràng về điều khoản ưu đãi. Người dùng không cần phải thực hiện thêm thao tác nào khác để kiểm tra lại thông tin này. Để đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách của chúng tôi, hãy tham khảo Chính sách đăng ký trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.

Mã khuyến mãi dành cho gói thuê bao cho phép người dùng dùng thử miễn phí trong khoảng thời gian từ 3 đến 90 ngày. Bạn chọn gói thuê bao để tạo mã khuyến mãi tương ứng và gói cơ bản tương thích ngược với gói thuê bao đó sẽ được sử dụng. Nếu ưu đãi đó đã có một ưu đãi dùng thử miễn phí hoặc các ưu đãi khác, thì ưu đãi đó sẽ được thay thế bằng thời gian dùng thử miễn phí qua mã khuyến mãi.

Thiết lập chương trình khuyến mãi

Bước 1: Chuẩn bị ứng dụng sẵn sàng để sử dụng mã khuyến mãi

Gói thuê bao và giao dịch mua hàng trong ứng dụng: Nếu muốn cung cấp mã khuyến mãi cho gói thuê bao hoặc giao dịch mua trong ứng dụng, bạn cần tích hợp chức năng Khuyến mãi trong ứng dụng vào ứng dụng. Xin lưu ý rằng không thể sử dụng mã khuyến mãi cho các sản phẩm không hoạt động.

Ứng dụng có tính phí: Để cung cấp mã khuyến mãi dành cho ứng dụng trả phí, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Xem lại giới hạn và phạm vi áp dụng mã khuyến mãi

Tôi có thể tạo bao nhiêu mã khuyến mãi?

Mã khuyến mãi dành cho gói thuê bao và mã khuyến mãi không dành cho gói thuê bao có các hạn mức riêng tính theo quý. Mã khuyến mãi dành cho các chương trình khuyến mãi gói thuê bao không tính vào hạn mức mã khuyến mãi cho các chương trình khuyến mãi không dành cho gói thuê bao và ngược lại.

Bạn có thể tạo tối đa 500 mã khuyến mãi mỗi quý cho tất cả chương trình khuyến mãi không dành cho gói thuê bao trong một ứng dụng. Bạn có thể tuỳ ý kết hợp mã khuyến mãi cho ứng dụng có trả phí với mã khuyến mãi trong ứng dụng, chẳng hạn như sau:

 • 500 mã khuyến mãi cho ứng dụng có tính phí
 • 500 mã khuyến mãi cho một sản phẩm trong ứng dụng
 • 250 mã khuyến mãi cho ứng dụng có tính phí và 250 mã khuyến mãi cho một sản phẩm trong ứng dụng
 • 100 mã khuyến mại cho 5 sản phẩm trong ứng dụng

Bạn có thể sử dụng chương trình khuyến mãi cho gói thuê bao trong các giới hạn sau đây:

 • Mã dùng một lần: 10.000 mã khuyến mãi mỗi quý cho mỗi sản phẩm thuê bao. 

 • Mã tuỳ chỉnh: Bạn có thể chọn hạn mức lượt sử dụng mã trong quá trình tạo chương trình khuyến mãi (hạn mức là từ 2.000 đến 99.999).

Lưu ý: Sau khi tạo chương trình khuyến mãi, bạn không thể thay đổi số lượng mã khuyến mãi trong chương trình hoặc chuyển mã khuyến mãi sang loại khác (ví dụ: thay đổi từ hình thức khuyến mãi ứng dụng có tính phí sang khuyến mãi sản phẩm được quản lý).

Các mã dùng một lần sẽ được xử lý như thế nào vào cuối mỗi quý?

 • Mã mới: Nếu bạn chưa thể tạo mã mới vào ngày đầu tiên của quý mới, hãy đợi 24 giờ rồi thử lại.
 • Mã chưa sử dụng: Nếu không sử dụng hết mã khuyến mãi của mình trong một quý, bạn sẽ mất quyền truy cập vào những mã đó. Mã chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang quý tiếp theo.
 • Mã đã xử lý: Người dùng có thể sử dụng mã khuyến mãi trên Cửa hàng Play cho đến ngày kết thúc chương trình khuyến mãi theo thông tin bạn nhập trong Play Console. Chương trình khuyến mãi có thể kéo dài tối đa một năm.
Bước 3: Thiết lập chương trình khuyến mãi trong Play Console
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Mã khuyến mãi (Kiếm tiền > Mã khuyến mãi).
 2. Nhấp vào Tạo mã khuyến mãi.
 3. Xem xét và đồng ý với Điều khoản dịch vụ đối với Mã khuyến mãi.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt tên cho chương trình khuyến mãi, chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc và loại hình khuyến mãi, đồng thời nhập số lượng mã khuyến mãi bạn muốn tạo.
 5. Nếu bạn đang tạo chương trình khuyến mãi cho gói thuê bao, hãy chọn gói thuê bao để tạo mã khuyến mãi và thời hạn dùng thử miễn phí. Xin lưu ý rằng gói cơ bản tương thích ngược với gói thuê bao đó sẽ được sử dụng.
 6. Nếu bạn thêm mã tuỳ chỉnh, hãy nhập mã và hạn mức số lượt sử dụng. Sau đây là một vài yếu tố bạn cần xem xét khi tạo mã tuỳ chỉnh:

  • Mã tuỳ chỉnh trong ứng dụng phải có tính riêng biệt, tức là bạn không thể sử dụng lại một mã tuỳ chỉnh cho cùng ứng dụng trong một chiến dịch khác. 

  • Mã tuỳ chỉnh phải chứa cả chữ số và chữ cái, không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Mã tuỳ chỉnh không được chứa từ hay cụm từ phản cảm hoặc không phù hợp.

  • Bạn nên thêm năm hoặc ngày tháng vào cuối mã tuỳ chỉnh để dễ dàng theo dõi mỗi khi kích hoạt một mã.

 7. Để bật chương trình khuyến mãi trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc mà bạn đã nhập, hãy đặt trạng thái thành Bật.
 8. Nhấp vào Tạo.
 9. Nếu bạn tạo mã sử dụng một lần, hãy đợi vài giây rồi chọn đường liên kết tải xuống. Mã của bạn sẽ được tải xuống một tệp chứa các giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.CSV). Để chia sẻ với người dùng, bạn có thể in mã hoặc gửi liên kết sâu để người dùng có thể sử dụng mã qua email hoặc qua thông báo trong ứng dụng.

So sánh mã khuyến mãi và ưu đãi cho gói thuê bao

Bạn có thể đưa ra nhiều loại ưu đãi và mã khuyến mãi tuỳ theo nhu cầu kinh doanh:

  Ưu đãi thu nạp khách hàng mới Nâng cấp ưu đãi Ưu đãi do nhà phát triển quyết định Mã khuyến mãi dùng một lần Mã khuyến mãi tuỳ chỉnh
Mục đích Thu nạp người dùng mới Nâng cấp, hạ cấp, chuyển cấp cho người dùng Do bạn quyết định Thu nạp và giữ chân người dùng Thu nạp người dùng mới
Lợi ích Giai đoạn dùng thử miễn phí và/hoặc giai đoạn giá ưu đãi Giai đoạn dùng thử miễn phí và/hoặc giai đoạn giá ưu đãi Giai đoạn dùng thử miễn phí và/hoặc giai đoạn giá ưu đãi Dùng thử miễn phí một lần Dùng thử miễn phí một lần
Điều kiện Người đăng ký mới Người đăng ký hiện tại Do bạn quyết định Người đăng ký mới, người đăng ký hiện tại hoặc người đăng ký trước đây Người đăng ký mới
Khám phá và mua hàng Trong ứng dụng của bạn hoặc trên Cửa hàng Play Trong ứng dụng của bạn hoặc trên Cửa hàng Play Chỉ trong ứng dụng của bạn Phân phối qua phương thức bất kỳ. Sử dụng trong ứng dụng của bạn hoặc trên Cửa hàng Play Chỉ trong ứng dụng của bạn

 

Xem lại và cập nhật chương trình khuyến mãi

Trong Play Console, bạn có thể truy cập vào các chương trình khuyến mãi đang hoạt động và đã tạm dừng.

 • Đang hoạt động: Người dùng có thể sử dụng mã khuyến mãi vì vẫn trong khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi.
 • Đã tạm dừng: Người dùng không thể sử dụng mã khuyến mãi của bạn cho tới khi bạn kích hoạt lại chương trình khuyến mãi đó. Trên trang Chương trình khuyến mãi trong Play Console, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt trạng thái thành Bật và đặt ngày kết thúc.

Lưu ý: Sau khi qua ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi sẽ hết hạn. Sau khi mã khuyến mãi hết hạn, người dùng không sử dụng mã đó được nữa và bạn không thể xem hay cập nhật mã đó trên Play Console.

Cập nhật chương trình khuyến mãi đang hoạt động hoặc đã tạm dừng
 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Mã khuyến mãi (Kiếm tiền > Mã khuyến mãi).
 2. Bên cạnh chương trình khuyến mãi bạn muốn thay đổi, hãy nhấp vào Xem chương trình khuyến mãi.
 3. Bạn có thể cập nhật tên, ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như trạng thái (đã tạm dừng hoặc đang hoạt động).
  • Cập nhật ngày bắt đầu: Nếu thay đổi ngày bắt đầu khuyến mãi sang một ngày trong tương lai, thì tức là bạn sẽ tạm dừng chương trình khuyến mãi cho tới ngày đó.
  • Cập nhật ngày kết thúc: Bạn chỉ có thể cập nhật ngày kết thúc chương trình khuyến mãi thành một ngày trong tương lai.
  • Tạm dừng chương trình khuyến mãi: Bạn có thể nhấp vào Tạm dừng chương trình khuyến mãi ở trên cùng bên phải trang. Người dùng sẽ không sử dụng được mã khuyến mãi cho chương trình khuyến mãi này nếu bạn không kích hoạt lại chương trình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637