Vytváranie propagácií

Keď v konzole Play Console vytvoríte propagáciu, môžete pomocou propagačných kódov ponúknuť používateľom platenú aplikáciu alebo produkt v aplikácii zadarmo.

Nastavenie propagácie

1. krok: Pripravte aplikáciu na používanie propagačných kódov

Nákupy v aplikácii: Ak chcete ponúkať propagačné kódy pre nákupy v aplikácii, je potrebné do aplikácie integrovať propagácie v aplikácii. Pripomíname, že propagačné kódy nie je možné použiť na odbery ani na neaktívne produkty v aplikácii.

Platené aplikácie: Ak chcete ponúkať propagačné kódy pre platené aplikácie, tento krok preskočte a začnite 2. krokom.

2. krok: Zvážte limity a dostupnosť propagačných kódov

Koľko propagačných kódov môžem vytvoriť?

Pre každú aplikáciu môžete za štvrťrok vytvoriť až 500 propagačných kódov. Tento limit je možné dosiahnuť ľubovoľnou kombináciou propagačných kódov pre platené aplikácie a produkty v aplikácii.

Niekoľko možností, ako dosiahnuť limit propagačných kódov pre jednu aplikáciu:

 • 500 propagačných kódov pre platenú aplikáciu; alebo
 • 500 propagačných kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 250 propagačných kódov pre platenú aplikáciu + 250 propagačných kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 100 propagačných kódov pre päť produktov v aplikácii.

Poznámka: Po vytvorení propagácie už počet zahrnutých propagačných kódov nie je možné zmeniť.

Čo sa stane s propagačnými kódmi na konci štvrťroka?

 • Nové kódy: Každý štvrťrok je možné vytvoriť až 500 nových propagačných kódov. Ak je prvý deň nového štvrťroka a kódy sa vytvoriť nedajú, počkajte 24 hodín a skúste to znova.
 • Nevyužité kódy: Ak všetkých 500 propagačných kódov počas štvrťroka nevyužijete, prídete o ne. Nevyužité kódy sa do ďalšieho štvrťroka neprenášajú.
 • Spracované kódy: Používatelia môžu propagačné kódy využiť v Obchode Play až do dátumu ukončenia propagácie, ktorý zadáte v konzole Play Console. Propagácie môžu trvať maximálne rok.
3. krok: Nastavte propagáciu v konzole Play Console
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Akvizícia používateľov > Propagácie > Pridať novú propagáciu.
 4. Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 5. Podľa pokynov na obrazovke zadajte názov propagácie, dátum začiatku a ukončenia, typ propagácie a počet propagačných kódov, ktoré chcete vytvoriť.
 6. Ak chcete propagáciu medzi dátumom začiatku a ukončenia aktivovať, nastavte jej stav na Zapnuté.
 7. Vyberte možnosť Vytvoriť.
 8. Počkajte niekoľko sekúnd a vyberte odkaz stiahnutia.

Kódy sa stiahnu do súboru CSV. Kódy môžete poskytovať používateľom tak, že ich vytlačíte alebo im pošlete priamy odkaz, pomocou ktorého ich uplatnia prostredníctvom e-mailu alebo upozornenia v aplikácii.

Kontrola a aktualizácia propagácií

V službe Play Console si môžete prehliadnuť aktívne a pozastavené propagácie.

 • Aktívne: Používatelia môžu propagačné kódy využiť, pretože sa propagácia už začala a ešte sa neskončila.
 • Pozastavené: Používatelia budú môcť propagačné kódy využiť, keď propagáciu znova aktivujete. Na stránke Propagácie v službe Play Console zmeňte stav na Zapnuté a nastavte dátum ukončenia v budúcnosti.

Poznámka: Po uplynutí dátumu ukončenia propagácie platnosť promo kódu vyprší. Keď k tomu dôjde, používateľ ho nebude môcť uplatniť a nebude ho možné zobraziť ani aktualizovať v službe Play Console.

Aktualizácia aktívnej alebo pozastavenej propagácie
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Akvizícia používateľov > Propagácie.
 4. V rozbaľovacej ponuke Drop-down arrow vyberte možnosť Aktívne propagácie.
 5. Podľa potreby aktualizujte názov propagácie, dátum začiatku a ukončenia, stav (Vypnuté alebo Zapnuté) alebo typ položky (platená aplikácia alebo produkt v aplikácii).
  • Aktualizácia dátumu začiatku: Ak dátum začiatku propagácie zmeníte na dátum v budúcnosti, propagácia bude dovtedy pozastavená.
  • Aktualizácia dátumu ukončenia: Dátum ukončenia propagácie je možné zmeniť iba na dátum v budúcnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?