Vytváranie prom

Keď v službe Play Console vytvoríte promo, môžete pomocou promo kódov ponúknuť používateľom platenú aplikáciu, produkt v aplikácii alebo odber zadarmo.

Nastavenie proma

1. krok: Pripravte aplikáciu na používanie propagačných kódov

Nákupy v aplikácii: ak chcete ponúkať promo kódy pre nákupy v aplikácii, je do nej potrebné integrovať promá v aplikácii. Upozorňujeme, že promo kódy sa nedajú použiť pre neaktívne produkty v aplikácii.

Platené aplikácie: ak chcete ponúkať promo kódy pre platené aplikácie, tento krok preskočte a začnite 2. krokom.

2. krok: Zvážte limity a dostupnosť propagačných kódov

Koľko promo kódov môžem vytvoriť?

V prípade všetkých spravovaných produktov v aplikácii môžete vytvoriť až 500 promo kódov za štvrťrok. Môžete použiť ľubovoľnú kombináciu promo kódov pre platené aplikácie a produkty v aplikácii, ako napríklad:

 • 500 promo kódov pre platenú aplikáciu; alebo
 • 500 propagačných kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 250 propagačných kódov pre platenú aplikáciu + 250 propagačných kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 100 promo kódov pre päť produktov v aplikácii.

V prípade prom odberov môžete pre každý predplatený produkt vytvoriť až 10 000 promo kódov za štvrťrok. Tento počet sa nezapočítava do limitu promo kódov pre spravované produkty.

Poznámka: Po vytvorení proma nemôžete zmeniť počet promo kódov v danom prome ani ich typ (napr. zmeniť promo platenej aplikácie na promo spravovaného produktu).

Čo sa stane s promo kódmi na konci štvrťroka?

 • Nové kódy: ak nastal prvý deň nového štvrťroka a ešte nemôžete vytvárať nové kódy, počkajte 24 hodín a skúste to znova.
 • Nevyužité kódy: ak v danom štvrťroku nevyužijete všetky promo kódy, stratíte k nim prístup. Nevyužité kódy sa do ďalšieho štvrťroka neprenášajú.
 • Spracované kódy: Používatelia môžu propagačné kódy využiť v Obchode Play až do dátumu ukončenia propagácie, ktorý zadáte v konzole Play Console. Propagácie môžu trvať maximálne rok.
3. krok: Nastavte propagáciu v konzole Play Console
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Akvizícia používateľov > Promá > Pridať nové promo.
 4. Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 5. Podľa pokynov na obrazovke zadajte názov propagácie, dátum začiatku a ukončenia, typ propagácie a počet propagačných kódov, ktoré chcete vytvoriť.
 6. Ak chcete propagáciu medzi dátumom začiatku a ukončenia aktivovať, nastavte jej stav na Zapnuté.
 7. Vyberte možnosť Vytvoriť.
 8. Počkajte niekoľko sekúnd a vyberte odkaz stiahnutia.

Kódy sa stiahnu do súboru CSV. Kódy môžete poskytovať používateľom tak, že ich vytlačíte alebo im pošlete priamy odkaz, pomocou ktorého ich uplatnia prostredníctvom e-mailu alebo upozornenia v aplikácii.

Kontrola a aktualizácia propagácií

V službe Play Console si môžete prehliadnuť aktívne a pozastavené propagácie.

 • Aktívne: Používatelia môžu propagačné kódy využiť, pretože sa propagácia už začala a ešte sa neskončila.
 • Pozastavené: Používatelia budú môcť propagačné kódy využiť, keď propagáciu znova aktivujete. Na stránke Propagácie v službe Play Console zmeňte stav na Zapnuté a nastavte dátum ukončenia v budúcnosti.

Poznámka: Po uplynutí dátumu ukončenia propagácie platnosť promo kódu vyprší. Keď k tomu dôjde, používateľ ho nebude môcť uplatniť a nebude ho možné zobraziť ani aktualizovať v službe Play Console.

Aktualizácia aktívnej alebo pozastavenej propagácie
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Akvizícia používateľov > Propagácie.
 4. V rozbaľovacej ponuke Rozbaľovacia šípka vyberte Aktívne promá.
 5. Podľa potreby aktualizujte názov propagácie, dátum začiatku a ukončenia, stav (Vypnuté alebo Zapnuté) alebo typ položky (platená aplikácia alebo produkt v aplikácii).
  • Aktualizácia dátumu začiatku: Ak dátum začiatku propagácie zmeníte na dátum v budúcnosti, propagácia bude dovtedy pozastavená.
  • Aktualizácia dátumu ukončenia: Dátum ukončenia propagácie je možné zmeniť iba na dátum v budúcnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?