Vytváranie prom

Keď v službe Play Console vytvoríte promo, môžete pomocou promo kódov ponúknuť používateľom platenú aplikáciu, produkt v aplikácii alebo odber zadarmo. K dispozícii sú dva typy promo kódov:

 • Jednorazové kódy: automaticky generované jedinečné kódy, ktoré je možné uplatniť iba raz. Používatelia môžu uplatniť jednorazové kódy priamo v Obchode Play alebo aplikácii.

 • Vlastné kódy: vami špecifikované vlastné kódy, ktoré je možné uplatniť viackrát až do vopred určeného obmedzenia. Používatelia môžu uplatniť vlastné kódy iba v aplikácii. Vlastné kódy sú k dispozícii iba pre odbery a môžu ich uplatniť len používatelia, ktorí sa predtým neprihlásili na odber.

  Poznámka: Používateľom musíte sprístupniť podmienky oprávnenosti prom.

Nastavenie proma

1. krok: pripravte aplikáciu na používanie promo kódov

Nákupy v aplikácii: ak chcete ponúkať promo kódy pre nákupy v aplikácii, musíte do nej integrovať promá v aplikácii. Upozorňujeme, že promo kódy nie je možné použiť na neaktívne produkty v aplikácii.

Platené aplikácie: ak chcete ponúkať promo kódy pre platené aplikácie, tento krok preskočte a začnite druhým krokom.

2. krok: zvážte obmedzenia a dostupnosť promo kódov

Koľko promo kódov môžem vytvoriť?

Promo kódy pre odbery majú iné štvrťročné obmedzenia ako promo kódy, ktoré nie sú určené pre odbery. Promo kódy vytvorené pre promá odberov sa nezapočítavajú do obmedzení prom, ktoré nie sú určené pre odbery, a naopak.

Štvrťročne môžete vytvoriť až 500 promo kódov vo všetkých promách v aplikácii, ktoré nie sú určené pre odbery. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu promo kódov pre platenú aplikáciu a produkty v aplikácii, napríklad:

 • 500 promo kódov pre platenú aplikáciu; alebo
 • 500 promo kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 250 promo kódov pre platenú aplikáciu + 250 promo kódov pre jeden produkt v aplikácii; alebo
 • 100 promo kódov pre päť produktov v aplikácii.

Promá pre odbery majú nasledujúce obmedzenia:

 • Jednorazové kódy: 10 000 promo kódov za štvrťrok na jeden odoberaný produkt. 

 • Vlastné kódy: počas vytvárania proma môžete vybrať obmedzenie počtu uplatnení, ktorý musí byť v rozsahu od 2 000 do 99 999.

Poznámka: Po vytvorení proma nemôžete zmeniť počet promo kódov v danom prome ani ich typ (napríklad zmeniť promo platenej aplikácie na promo spravovaného produktu).

Čo sa stane s jednorazovými promo kódmi na konci štvrťroka?

 • Nové kódy: Ak nastal prvý deň nového štvrťroka a ešte nemôžete vytvárať nové kódy, počkajte 24 hodín a skúste to znova.
 • Nevyužité kódy: Ak v danom štvrťroku nevyužijete všetky promo kódy, stratíte k nim prístup. Nevyužité kódy sa do ďalšieho štvrťroka neprenášajú.
 • Spracované kódy: Používatelia môžu propagačné kódy využiť v Obchode Play až do dátumu ukončenia propagácie, ktorý zadáte v konzole Play Console. Propagácie môžu trvať maximálne rok.
3. krok: nastavte promo v službe Play Console
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte možnosti Akvizícia používateľov > Promá > Pridať nové promo.
 4. Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 5. Podľa pokynov na obrazovke pomenujte svoje promo, vyberte dátumy začatia a ukončenia, zvoľte typ proma a zadajte počet promo kódov, ktoré chcete vytvoriť.
 6. Ak pridávate vlastný kód, zadajte kód a obmedzenie počtu uplatnení. Pri vytváraní vlastného kódu zvážte nasledovné:

  • Vlastné kódy musia byť pre každú aplikáciu jedinečné. V tej istej aplikácii nemôžete použiť rovnaký vlastný kód pre inú kampaň. 

  • Vlastné kódy musia byť alfanumerické a nerozlišujú sa v nich veľké a malé písmená.

  • Vlastné kódy nemôžu obsahovať nevhodné slová alebo frázy.

  • Na koniec vlastného kódu odporúčame pridať rok alebo dátum, aby bolo možné ľahšie sledovať, kedy bol každý kód aktivovaný.

 7. Ak chcete promo aktivovať medzi dátumami začatia a ukončenia, nastavte jeho stav na Zapnuté.
 8. Vyberte Vytvoriť.
 9. Ak ste vytvorili jednorazový kód, počkajte niekoľko sekúnd a vyberte odkaz na stiahnutie. Kódy sa stiahnu do súboru CSV. Kódy môžete poskytovať používateľom tak, že ich vytlačíte alebo im pošlete priamy odkaz, pomocou ktorého ich uplatnia prostredníctvom e‑mailu alebo upozornenia v aplikácii.

Kontrola a aktualizácia prom

V službe Play Console si môžete prehliadnuť aktívne a pozastavené propagácie.

 • Aktívne: Používatelia môžu propagačné kódy využiť, pretože sa propagácia sa už začala a ešte sa neskončila.
 • Pozastavené: Používatelia budú môcť promo kódy využiť, keď promo znova aktivujete. Na stránke Promá v službe Play Console zmeňte stav na Zapnuté a nastavte dátum ukončenia v budúcnosti.

Poznámka: Po uplynutí dátumu ukončenia propagácie platnosť promo kódu vyprší. Keď k tomu dôjde, používateľ ho nebude môcť uplatniť a nebude ho možné zobraziť ani aktualizovať v službe Play Console.

Aktualizácia aktívneho alebo pozastaveného proma
 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Akvizícia používateľov > Propagácie.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte Aktívne promá Rozbaľovacia šípka.
 5. Podľa potreby aktualizujte názov proma, dátumy začatia a ukončenia a stav (zapnuté alebo vypnuté).
  • Aktualizácia dátumu začiatku: ak dátum začatia proma zmeníte na dátum v budúcnosti, promo bude dovtedy pozastavené.
  • Aktualizácia dátumu ukončenia: dátum ukončenia proma je možné zmeniť iba na dátum v budúcnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?