Akciju izveide

Izveidojot akcijas rīkā Play Console, lietotājiem ar akcijas kodu varat piešķirt bezmaksas piekļuvi kādai maksas lietotnei, produktam lietotnē vai abonementam. Ir divu veidu akcijas kodi.

 • Vienreiz lietojami kodi: automātiski ģenerēti unikāli kodi, kurus var izmantot tikai vienreiz. Lietotāji var izmantot vienreiz lietojamos kodus tieši Play veikalā vai attiecīgajā lietotnē.

 • Pielāgoti kodi: jūsu norādīti pielāgoti kodi, kurus var izmantot vairākas reizes vai līdz jūsu iepriekš noteiktajam ierobežojumam. Pielāgotos kodus lietotāji var izmantot tikai lietotnē. Pielāgotie kodi ir pieejami tikai abonementiem, un tos var izmantot tikai lietotāji, kuri iepriekš nav iegādājušies abonementu.
  Piezīme. Jums ir skaidri jānorāda lietotājiem akciju piemērotības kritēriji.

Svarīgi! Jums ir skaidri jānorāda informācija par akciju piedāvājumiem. Tas nozīmē, ka jums ir precīzi jāapraksta piedāvājuma noteikumi. Šai informācijai jābūt lietotāju rīcībā uzreiz, bez papildu darbību veikšanas. Lai nodrošinātu lietotnes atbilstību mūsu politikām, izskatiet mūsu abonementu politiku,kas pieejama izstrādātāju politiku centrā.

Akcijas iestatīšana

1. darbība. Lietotnes sagatavošana akcijas kodu izmantošanai

Pirkumi lietotnēs: ja vēlaties piedāvāt akcijas kodus pirkumiem lietotnēs, jums savā lietotnē ir jāintegrē lietotnē ietvertas reklāmas. Ņemiet vērā, ka akcijas kodus nevar izmantot neaktīviem produktiem lietotnē.

Maksas lietotnes: lai piedāvātu akcijas kodus, kas paredzēti maksas lietotnēm, varat pāriet uz 2. darbību.

2. darbība. Akcijas kodu ierobežojumu un pieejamības pārskatīšana

Cik akcijas kodu es varu izveidot?

Uz abonementu akcijas kodiem un akcijas kodiem, kas nav paredzēti abonementiem, attiecas dažādi ceturkšņa ierobežojumi. Uz akcijas kodiem, kas izveidoti abonementu īpašajiem piedāvājumiem, neattiecas to akciju ierobežojums, kuri nav paredzēti abonementiem (un pretēji).

Vienai lietotnei ceturksnī varat izveidot līdz 500 akcijas kodiem visām akcijām, kas nav paredzētas abonementiem. Varat izmantot jebkuru maksas lietotnes un lietotnē ietvertu produktu akcijas kodu kombināciju, piemēram:

 • 500 akcijas kodi maksas lietotnei;
 • 500 akcijas kodi vienam produktam lietotnē;
 • 250 akcijas kodi maksas lietotnei un 250 akcijas kodi vienam produktam lietotnē;
 • 100 akcijas kodi pieciem produktiem lietotnē.

Abonementu akcijas varat izmantot, ievērojot tālāk norādītos ierobežojumus.

 • Vienreiz lietojami kodi: 10 000 akcijas kodu ceturksnī katram abonēšanas produktam. 

 • Pielāgoti kodi: akcijas izveides laikā varat izvēlēties izmantošanas ierobežojumu, kam ir jābūt no 2000 līdz 99 999.

Piezīme. Pēc akcijas izveides jūs nevarat mainīt attiecīgās akcijas kodu skaitu vai mainīt akcijas kodu veidu (piemēram, mainīt maksas lietotnes akciju uz pārvaldīta produkta akciju).

Kas notiek ar maniem vienreiz lietojamajiem kodiem ceturkšņa beigās?

 • Jauni kodi: ja ir jauna ceturkšņa pirmā diena un jūs vēl nevarat izveidot jaunus kodus, nogaidiet 24 stundas un mēģiniet vēlreiz.
 • Neizmantoti kodi: ja kādā ceturksnī neizmantojat visus pieejamos akcijas kodus, jūs zaudējat piekļuvi tiem. Neizmantotie kodi netiek pārcelti uz nākamo ceturksni.
 • Apstrādātie kodi: lietotāji var izmantot akcijas kodus Play veikalā līdz akcijas beigu datumam, ko ievadījāt rīkā Play Console. Akcijas var būt spēkā ne ilgāk kā gadu.
3. darbība. Akcijas iestatīšana rīkā Play Console
 1. Pārejiet uz rīku Play Console.
 2. Atlasiet lietotni.
 3. Atlasiet Lietotāju iegūšana > Akcijas > Pievienot jaunu akciju.
 4. Izlasiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus un piekrītiet tiem.
 5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai piešķirtu akcijai nosaukumu, izvēlētos sākuma un beigu datumu, atlasītu akcijas veidu un ievadītu vēlamo akcijas kodu skaitu.
 6. Ja pievienojat pielāgotu kodu, ievadiet kodu un izpirkšanas ierobežojumu. Veidojot pielāgoto kodu, ņemiet vērā tālāk norādīto.

  • Pielāgotajiem kodiem ir jābūt unikāliem katrā lietotnē. Tas nozīmē, ka jūs nevarat atkārtoti izmantot pielāgoto kodu tajā pašā lietotnē citai kampaņai. 

  • Pielāgotajos kodos ir jābūt burtiem un cipariem, un tie nav reģistrjutīgi.

  • Pielāgotajos kodos nedrīkst būt aizvainojoši vai neatbilstoši vārdi vai frāzes.

  • Pielāgotā koda beigās ieteicams pievienot gadu vai datumu, lai būtu ērtāk izsekot, kad kods tika iespējots.

 7. Lai ieslēgtu akciju ievadītajā derīguma periodā, iestatiet statusu Ieslēgts.
 8. Atlasiet vienumu Izveidot.
 9. Ja izveidojāt vienreiz lietojamo kodu, uzgaidiet dažas sekundes un noklikšķiniet uz saites lejupielādēt. Jūsu kodi tiks lejupielādēti CSV failā. Lai atklātu kodus lietotājiem, varat izdrukāt kodus vai nosūtīt dziļo saiti, tādējādi ļaujot lietotājiem izmantot kodus e-pasta ziņojumā vai lietotnes paziņojumā.

Akciju pārskatīšana un atjaunināšana

Rīkā Play Console varat piekļūt aktīvām un apturētām akcijām.

 • Aktīva: lietotāji var izmantot akcijas kodus, jo tie ir spēkā no piedāvājuma sākuma datuma līdz beigu datumam.
 • Apturēta: lietotāji nevar izmantot akcijas kodus, kamēr neesat atkal ieslēdzis akciju. Play Console lapā Akcijas iestatiet statusu Ieslēgta un iestatiet beigu datumu nākotnē.

Piezīme. Pēc akcijas beigu datuma akcijas koda termiņš ir beidzies. Kad akcijas koda termiņš ir beidzies, lietotāji nevar izmantot kodu un jūs nevarat skatīt vai atjaunināt šo kodu rīkā Play Console.

Spēkā esošas vai apturētas akcijas atjaunināšana
 1. Pārejiet uz rīku Play Console.
 2. Atlasiet lietotni.
 3. Atlasiet Lietotāju iegūšana > Īpašie piedāvājumi.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Nolaižamā bultiņa atlasiet “Aktīvās akcijas”.
 5. Varat atjaunināt akcijas nosaukumu, sākuma un beigu datumu, kā arī statusu (ieslēgta vai izslēgta).
  • Sākuma datuma atjaunināšana: ja mainīsiet akcijas sākuma datumu uz datumu nākotnē, akcijas darbība tiks apturēta līdz attiecīgajam datumam.
  • Beigu datuma atjaunināšana: varat atjaunināt akcijas beigu datumu tikai uz datumu nākotnē.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false