Reklamų kūrimas

Sukurdami reklamas „Play Console“ galite naudotojams nemokamai pateikti mokamą programą, produktą programoje ar prenumeratą taikydami reklamos kredito kodą. Yra dviejų toliau nurodytų tipų reklamos kredito kodai.

 • Vienkartiniai kodai: automatiškai generuojami unikalūs kodai, kurie išperkami tik kartą. Naudotojai vienkartinius kodus gali išpirkti tiesiogiai per „Play“ parduotuvę arba programoje.

 • Tinkinti kodai: tai yra jūsų nurodyti kodai, kuriuos galima išpirkti kelis kartus (nustačius tam tikrą išpirkimo kartų apribojimą). Naudotojai tinkintus kodus gali išpirkti programoje. Tinkinti kodai pasiekiami tik turint prenumeratas ir juos gali išpirkti anksčiau neprenumeravę naudotojai.

  Pastaba: reklamos kredito kodų tinkamumo kriterijai turi būti aiškūs naudotojams.

Svarbu: turite pateikti skaidrią informaciją apie reklaminius pasiūlymus. Pavyzdžiui, turite aiškiai nurodyti pasiūlymo sąlygas. Naudotojams neturėtų reikėti atlikti jokių papildomų veiksmų, kad galėtų peržiūrėti informaciją. Kad patikrintumėte, ar programa atitinka politikos nuostatas, peržiūrėkite prenumeratų politiką Kūrėjų politikos centre.

Reklamos nustatymas

1 veiksmas: paruoškite programą naudoti reklamos kredito kodus

Pirkiniai programoje: jei norite pirkiniams programoje taikyti reklamos kredito kodus, programoje reikės integruoti reklamas programoje. Atminkite, kad reklamos kredito kodų negalima naudoti neaktyviems produktams programoje.

Mokamos programos: jei norite taikyti reklamos kredito kodus mokamoms programoms, galite praleisti šį veiksmą ir pradėti nuo 2 veiksmo.

2 veiksmas: peržiūrėkite reklamos kredito kodo apribojimus ir pasiekiamumą

Kiek reklamos kredito kodų galiu sukurti?

Skirtingi ketvirtiniai apribojimai taikomi neprenumeruojamų produktų reklamos kredito kodams ir prenumeruojamų produktų reklamos kredito kodams. Prenumeruojamų produktų reklamos kredito kodai neįskaičiuojami į neprenumeruojamų produktų reklamos kredito kodų apribojimus ir atvirkščiai.

Galite sukurti iki 500 reklamos kredito kodų per metų ketvirtį visoms neprenumeruojamų produktų reklamoms programoje. Galite naudoti bet kokį mokamos programos ir reklamos kredito kodų programoje derinį, pvz.:

 • 500 mokamos programos reklamos kredito kodų arba
 • 500 vieno produkto programoje reklamos kredito kodų arba
 • 250 mokamos programos reklamos kredito kodų + 250 vieno produkto programoje reklamos kredito kodų arba
 • 100 reklamos kredito kodų, skirtų penkiems produktams programoje.

Prenumeruojamų produktų reklamas galite naudoti atsižvelgdami į toliau nurodytus apribojimus.

 • Vienkartiniai kodai: 10 000 reklamos kredito kodų per ketvirtį vienam prenumeruojamam produktui. 

 • Tinkinti kodai: kurdami reklamą galite pasirinkti išpirkimo apribojimą, kuris turi būti mažiausiai 2 000 ir daugiausia 99 999.

Pastaba: sukūrę reklamą negalite keisti ten taikomų reklamos kredito kodų skaičiaus arba reklamos kredito kodų tipo (pvz., keisti mokamos programos reklamos į valdomo produkto reklamą).

Kas nutinka mano vienkartiniams kodams pasibaigus ketvirčiui?

 • Nauji kodai: jei tai yra pirma naujo ketvirčio diena ir dar negalite kurti naujų kodų, palaukite 24 val. ir bandykite dar kartą.
 • Nenaudoti kodai: jei išnaudosite ne visus reklamos kredito kodus per ketvirtį, nebegalėsite jų pasiekti. Nepanaudoti kodai nebus perkelti į kitą ketvirtį.
 • Apdoroti kodai: naudotojai gali išpirkti reklamos kredito kodus „Play“ parduotuvėje iki reklamos pabaigos datos, kurią įvedėte „Play Console“. Reklamos galioja iki vienų metų.
3 veiksmas: nustatykite reklamą sistemoje „Play Console“
 1. Eikite į „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Naudotojo įgijimas > Reklamos > Pridėti naują reklamą.
 4. Peržiūrėkite naudojimo sąlygas ir su jomis sutikite.
 5. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis ir sukurkite reklamos pavadinimą, pasirinkite pradžios ir pabaigos datas, pasirinkite reklamos tipą ir įveskite norimų sukurti reklamos kredito kodų skaičių.
 6. Jei pridedate tinkintą kodą, įveskite kodą ir išpirkimo apribojimą. Toliau nurodyti keli dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant tinkintą kodą.

  • Tinkinti kodai kiekvienoje programoje turi būti unikalūs. Tai reiškia, kad to paties tinkinto kodo negalima pakartotinai naudoti skirtingoje tos pačios programos kampanijoje. 

  • Tinkinti kodai turi būti sudaryti iš raidinių ir skaitinių simbolių, o didžiosios ir mažosios raidės neturi būti skiriamos.

  • Tinkintuose koduose negali būti įžeidžiančių ar nederamų žodžių arba frazių.

  • Rekomenduojame pridėti metus ar datą prie tinkinto kodo pabaigos, kad būtų paprasčiau stebėti, kada kodas buvo įgalintas.

 7. Jei norite įjungti reklamą įvestomis pradžios ir pabaigos datomis, nustatykite būseną į Įjungta.
 8. Pasirinkite Sukurti.
 9. Jei sukūrėte vienkartinį kodą, palaukite kelias sekundes ir pasirinkite nuorodą Atsisiųsti. Kodai bus atsiųsti į CSV failą. Jei norite bendrinti su naudotojais, galite atsispausdinti kodus arba siųsti juos naudodami giliąją nuorodą taip suteikdami naudotojams galimybę išpirkti kodus el. paštu ar naudojant pranešimą, esantį jūsų programoje.

Reklamų peržiūra ir atnaujinimas

Savo „Play Console“ galite pasiekti aktyvias ir pristabdytas reklamas.

 • Aktyvios: naudotojai gali išpirkti jūsų reklamos kredito kodus nuo reklamos pradžios iki pabaigos datos.
 • Pristabdytos: naudotojai negali išpirkti jūsų reklamos kredito kodų, kol vėl neįjungsite reklamos. „Play Console“ puslapyje Reklamos būtinai nustatykite būseną į Įjungta ir nustatykite pabaigos datą ateityje.

Pastaba: kai reklamos pabaigos data praeina, reklamos kredito kodas nebegalioja. Kai pasibaigia reklamos kredito kodo galiojimo laikas, naudotojai negali išpirkti kodo, o jūs negalite peržiūrėti ar atnaujinti kodo sistemoje „Play Console“.

Aktyvios ar pristabdytos reklamos atnaujinimas
 1. Eikite į „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Pasirinkite Naudotojo įgijimas > Reklamos.
 4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite „Aktyvios reklamos“ Išskleidžiamojo meniu rodyklė.
 5. Galite atnaujinti reklamos pavadinimą, pradžios bei pabaigos datas ir būseną (įjungta ar išjungta).
  • Atnaujinkite pradžios datą: jei pakeisite reklamos pradžios datą į datą ateityje, reklama bus pristabdyta iki tos datos.
  • Atnaujinkite pabaigos datą: programos pabaigos datą galite atnaujinti tik į datą ateityje.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta