Izrada promocija

Izradom promocija na Play konzoli korisnicima možete ponuditi promotivni kôd s kojim mogu besplatno dobiti aplikaciju koja se plaća, proizvod ponuđen putem aplikacije ili pretplatu. Postoje dvije vrste promotivnih kodova:

 • Kodovi za jednokratnu upotrebu: automatski generirani jedinstveni kodovi koji se mogu iskoristiti samo jednom. Korisnici mogu iskoristiti kodove za jednokratnu upotrebu izravno iz Trgovine Play ili u aplikaciji.

 • Prilagođeni kodovi: prilagođeni kodovi koje vi odredite mogu se iskoristiti više puta ili do vašeg unaprijed definiranog ograničenja. Korisnici mogu iskoristiti samo prilagođene kodove u aplikaciji. Prilagođeni kodovi dostupni su samo za pretplate i mogu ih iskoristiti samo korisnici koji nisu prethodno bili pretplaćeni.
  Napomena: kriterije za ispunjavanje uvjeta za promocije morate razjasniti korisnicima.

Važno: morate biti transparentni u vezi sa svojim promotivnim ponudama. To uključuje eksplicitno navođenje uvjeta ponude. Korisnici ne bi trebali obavljati dodatne radnje za pregled informacija. Da biste bili sigurni da je aplikacija usklađena s našim pravilima, pregledajte naša pravila o pretplatama u Centru za pravila za razvojne programere.

Postavljanje promocije

1. korak: pripremanje aplikacije za upotrebu promotivnih kodova

Kupnje putem aplikacije: ako želite ponuditi promotivne kodove za kupnje putem aplikacije, u aplikaciju trebate integrirati promocije putem aplikacije. Napominjemo da se promotivni kodovi ne mogu koristiti za neaktivne proizvode ponuđene putem aplikacije.

Aplikacije koje se plaćaju: da biste ponudili promotivne kodove za aplikacije koje se plaćaju, preskočite ovaj korak i počnite od 2. koraka.

2. korak: pregled ograničenja i dostupnosti promotivnih kodova

Koliko promotivnih kodova mogu napraviti?

Za nepretplatničke promotivne kodove i pretplatničke promotivne kodove primjenjuju se različita kvartalna ograničenja. Promotivni kodovi izrađeni za pretplatničke promocije ne računaju se za ograničenje nepretplatničkih promocija i obratno.

Možete izraditi do 500 promotivnih kodova po tromjesečju za sve nepretplatničke promocije u aplikaciji. Možete upotrijebiti bilo koju kombinaciju promotivnih kodova za aplikacije koje se plaćaju i proizvode ponuđene putem aplikacije, na primjer:

 • 500 promotivnih kodova za aplikacije koje se plaćaju
 • 500 promotivnih kodova za jedan proizvod ponuđen putem aplikacije
 • 250 promotivnih kodova za aplikacije koje se plaćaju i 250 promotivnih kodova za jedan proizvod ponuđen putem aplikacije
 • 100 promotivnih kodova za pet proizvoda ponuđenih putem aplikacije.

Pretplatničke promocije možete koristiti unutar sljedećih ograničenja:

 • Kodovi za jednokratnu upotrebu: 10.000 promotivnih kodova po tromjesečju po pretplatničkom proizvodu. 

 • Prilagođeni kodovi: tijekom izrade promocije možete odabrati ograničenje iskorištenja, što mora biti između minimuma od 2000 i maksimuma od 99.999.

Napomena: nakon što izradite promociju, ne možete promijeniti broj promotivnih kodova u toj promociji ili prebaciti promotivne kodove na neku drugu vrstu (npr. promijeniti promociju aplikacije koja se plaća u promociju upravljanog proizvoda).

Što se događa s mojim jednokratnim kodovima na kraju tromjesečja?

 • Novi kodovi: ako je prvi dan novog tromjesečja i još ne možete izraditi nove kodove, pričekajte 24 sata i pokušajte ponovo.
 • Neiskorišteni kodovi: ako ne iskoristite sve promotivne kodove u tromjesečju, više im nećete moći pristupiti. Neiskorišteni kodovi neće se prenijeti u sljedeće tromjesečje.
 • Obrađeni kodovi: korisnici mogu iskoristiti promotivne kodove u Trgovini Play do datuma završetka promocije koji ste unijeli na Play konzoli. Promocije mogu trajati najviše godinu dana.
3. korak: postavljanje promocije na Play konzoli
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Akvizicija korisnika > Promocije > Dodaj novu promociju.
 4. Pregledajte i prihvatite Uvjete upotrebe usluge.
 5. Slijedite upute na zaslonu za dodjeljivanje naziva promociji, odaberite datume početka i završetka, odaberite vrstu promocije i unesite broj promotivnih kodova koje želite izraditi.
 6. Ako dodajete prilagođeni kôd, unesite kôd i ograničenje iskorištenja. Postoji nekoliko stvari koje trebate razmotriti kod izrade prilagođenog koda.

  • Prilagođeni kodovi moraju biti jedinstveni po aplikaciji, što znači da ne možete ponovno iskoristiti prilagođeni kôd u istoj aplikaciji za različite kampanje. 

  • Prilagođeni kodovi moraju biti alfanumerički i kod njih nije bitna veličina slova.

  • Prilagođeni kodovi ne mogu sadržavati uvredljive ili neprimjerene riječi ili fraze.

  • Preporučujemo dodavanje godine ili datuma na kraj prilagođenog koda kako biste olakšali praćenje kada je svaki kôd omogućen.

 7. Da biste uključili promociju tijekom datuma početka i završetka koje ste unijeli, postavite status na Uključeno.
 8. Odaberite Izradi.
 9. Ako ste izradili jednokratni kôd, pričekajte nekoliko sekundi i odaberite vezu za preuzimanje. Kodovi će se preuzeti u obliku CSV datoteke. S korisnicima ih možete podijeliti tako da ispišete kodove ili pošaljete dubinsku vezu u e-poruci ili obavijesti u aplikaciji putem koje ih korisnici mogu iskoristiti.

Pregled i ažuriranje promocija

Na Play konzoli možete pristupiti aktivnim i pauziranim promocijama.

 • Aktivne: korisnici mogu iskoristiti promotivne kodove jer traje razdoblje promocije od datuma početka do datuma završetka.
 • Pauzirane: korisnici ne mogu iskoristiti promotivne kodove dok ponovo ne uključite promociju. Na stranici Promocije na Play konzoli provjerite jeste li postavili status na Uključeno i datum završetka u budućnosti.

Napomena: nakon datuma završetka promocije promotivni kôd više ne vrijedi. Nakon što promotivni kôd istekne, korisnici ga ne mogu iskoristiti i ne možete ga pregledati niti ažurirati na Play konzoli.

Ažuriranje aktivne ili pauzirane promocije
 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Akvizicija korisnika > Promocije.
 4. Odaberite Aktivne promocije na padajućem izborniku Strelica padajućeg izbornika.
 5. Ažurirati možete naziv promocije, datum početka i završetka te status (uključeno ili isključeno).
  • Ažuriranje datuma početka: ako promijenite datum početka promocije na neki budući datum, pauzirat ćete promociju do tog datuma.
  • Ažuriranje datuma završetka: datum završetka promocije možete ažurirati samo na neki datum u budućnosti.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false