Vytváření promoakcí

Když ve službě Play Console vytvoříte promoakci, můžete pomocí propagačních kódů nabídnout uživatelům placenou aplikaci, produkt v aplikaci nebo předplatné zdarma. K dispozici jsou dva typy propagačních kódů:

 • Jednorázové kódy: Automaticky vygenerované unikátní kódy, které lze uplatnit jen jednou. Jednorázové kódy mohou uživatelé uplatnit přímo v Obchodu Play nebo v aplikaci.

 • Vlastní kódy: Vlastní kódy, které sami nastavíte, aby je bylo možné uplatnit několikrát, až do stanoveného limitu. Vlastní kódy mohou uživatelé uplatnit pouze v aplikaci. Jsou dostupné jen u předplatného a mohou je uplatnit jen uživatelé, kteří předplatné dříve neměli.

  Poznámka: Uživatelům musíte jasně vysvětlit kritéria způsobilosti pro promoakci.

Důležité: Nabídky promoakcí musí být transparentní. O podmínkách nabídky je třeba jasně informovat. Tyto informace se musí zobrazit automaticky, aniž by uživatel prováděl jakoukoli další akci. Chcete-li zajistit, aby aplikace splňovala naše zásady, přečtěte si v centru zásad pro vývojáře zásady pro předplatné.

Nastavení promoakce

Krok 1: Připravte aplikaci na používání propagačních kódů

Nákupy v aplikaci: Chcete-li nabízet propagační kódy pro nákupy v aplikaci, je třeba do aplikace integrovat rozhraní In-app Promotions. Připomínáme, že propagační kódy nelze použít pro neaktivní produkty v aplikaci.

Placené aplikace: Chcete-li nabízet propagační kódy pro placené aplikace, tento krok přeskočte a začněte krokem 2.

Krok 2: Zvažte limity a dostupnost propagačních kódů

Kolik propagačních kódů mohu vytvořit?

U propagačních kódů určených pro předplatné platí jiné limity než u propagačních kódů, které pro předplatné určeny nejsou. Propagační kódy vytvořené pro promoakce na předplatná se nezapočítávají do limitů promoakcí určených pro jiné položky než předplatná a naopak.

U všech promoakcí v aplikaci určených pro jiné položky než předplatná můžete za čtvrtletí vytvořit až 500 propagačních kódů. Využít můžete libovolnou kombinaci propagačních kódů na placenou aplikaci a produkty v aplikaci, například:

 • 500 propagačních kódů pro placenou aplikaci nebo
 • 500 propagačních kódů pro jeden produkt v aplikaci nebo
 • 250 propagačních kódů pro placenou aplikaci + 250 propagačních kódů pro jeden produkt v aplikaci nebo
 • 100 propagačních kódů pro pět produktů v aplikaci.

Promoakce na předplatná můžete využít s následujícími limity:

 • Jednorázové kódy: 10 000 propagačních kódů za čtvrtletí pro jeden produkt předplatného. 

 • Vlastní kódy: Při vytváření promoakce můžete zvolit maximální počet uplatnění, který se musí pohybovat mezi 2000 a 99 999.

Poznámka: Po vytvoření promoakce nelze změnit počet propagačních kódů v dané akci ani propagační kódy převést na jiný typ (např. změnit promoakci pro placené aplikace na promoakci pro spravovaný produkt).

Co se stane s jednorázovými kódy na konci čtvrtletí?

 • Nové kódy: Pokud je první den nového čtvrtletí a nedaří s vám vytvořit nové kódy, vyčkejte 24 hodin a zkuste to znovu.
 • Nevyužité kódy: Pokud všechny propagační kódy během čtvrtletí nevyužijete, přijdete o ně. Nevyužité kódy se do dalšího čtvrtletí nepřenášejí.
 • Zpracované kódy: Uživatelé mohou propagační kódy využít v Obchodu Play až do data konce promo akce, které zadáte ve službě Play Console. Promo akce mohou trvat maximálně rok.
Krok 3: Nastavte promoakci ve službě Play Console
 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Akvizice uživatelů > Promoakce > Přidat novou promoakci.
 4. Prostudujte si smluvní podmínky a odsouhlaste je.
 5. Podle pokynů na obrazovce zadejte název promoakce, vyberte datum zahájení a ukončení, vyberte typ promoakce a zadejte počet propagačních kódů, který chcete vytvořit.
 6. Pokud přidáváte vlastní kód, zadejte kód a maximální počet uplatnění. Při vytváření vlastního kódu je třeba zajistit tyto náležitosti:

  • Vlastní kódy musí být v každé aplikaci unikátní, což znamená, že ve stejné aplikaci nemůžete vlastní kód znovu použít na jinou kampaň. 

  • Vlastní kódy smí obsahovat jen alfanumerické znaky a nerozlišují malá a velká písmena.

  • Vlastní kódy nesmí obsahovat urážlivá či nevhodná slova nebo sousloví.

  • Doporučujeme na konec vlastního kódu přidat rok nebo datum, aby bylo snazší zjistit, kdy byl kód aktivován.

 7. Chcete-li promo akci mezi datem zahájení a ukončení aktivovat, nastavte její stav na Zapnuto.
 8. Klikněte na Vytvořit.
 9. Pokud jste vytvořili jednorázový kód, vyčkejte několik sekund a vyberte odkaz Stáhnout. Kódy se stáhnou do souboru CSV. Kódy můžete poskytnout uživatelům tak, že je vytisknete nebo jim pošlete přímý odkaz, pomocí kterého je uplatní prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v aplikaci.

Kontrola a aktualizace promoakcí

Ve službě Play Console si můžete prohlédnout aktivní a pozastavené promo akce.

 • Aktivní: Uživatelé mohou propagační kódy využít, protože promo akce již začala a ještě neskončila.
 • Pozastavené: Uživatelé budou moci propagační kódy využít, až promoakci znovu aktivujete. Na stránce Promoakce ve službě Play Console změňte stav na Zapnuto a nastavte datum ukončení v budoucnu.

Poznámka: Po skončení promo akce vyprší platnost propagačních kódů. Kód, jehož platnost vypršela, již uživatel nemůže uplatnit a vy ho nebudete moci zobrazit ani aktualizovat ve službě Play Console.

Aktualizace aktivní nebo pozastavené promoakce
 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Akvizice uživatelů > Promo akce.
 4. V rozbalovací nabídce Rozbalovací šipka vyberte Aktivní promoakce.
 5. Podle potřeby aktualizujte název promoakce, datum zahájení a ukončení nebo stav (Vypnuto nebo Zapnuto).
  • Aktualizace data zahájení: Pokud datum zahájení promoakce změníte na datum v budoucnu, promoakce bude do té doby pozastavena.
  • Aktualizace data ukončení: Datum ukončení promoakce lze změnit pouze na datum v budoucnu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory