Създаване на промоции

Като създавате промоции в Play Console, можете да предоставяте на потребителите безплатен достъп до платени приложения и продукти или абонаменти в приложение посредством промоционални кодове. Има два типа промоционални кодове:

 • Кодове за еднократна употреба: Уникални автоматично генерирани кодове, които могат да бъдат осребрени един път. Потребителите имат възможност да ги осребряват директно от Google Play Магазин или от приложението.

 • Персонализирани кодове: Кодове с определени от вас спецификации, които могат да бъдат осребрени няколко пъти или до достигането на предварително зададения от вас лимит. Потребителите имат възможност да осребряват персонализираните кодове само в приложението. Тези кодове са налице единствено за абонаменти и са достъпни само за потребители, които не са се абонирали преди.
  Забележка: Трябва да разясните на потребителите си критериите за участие в промоциите.

Важно: Промоционалните ви оферти трябва да бъдат прозрачни. Това включва подробно описание на условията на офертата. Потребителите не бива да извършват допълнително действие, за да прегледат информацията. За да сте сигурни, че приложението ви спазва правилата ни, прегледайте Правилата ни за абонаментите в Центъра за правила за програмисти.

Настройване на промоция

Стъпка 1: Подготвяне на приложението ви за използването на промоционални кодове

Покупки в приложение: Ако искате да предлагате промоционални кодове за покупки в дадено приложение, трябва да интегрирате в него In-app Promotions. Имайте предвид, че промоционалните кодове не могат да бъдат използвани за неактивни продукти в приложение.

Платени приложения: За да предлагате промоционални кодове за платени приложения, можете да пропуснете тази стъпка и да започнете със стъпка 2.

Стъпка 2: Преглед на наличността на промоционалните кодове и ограниченията за тях

Колко промоционални кода мога да създам?

За промоционалните кодове са в сила различни ограничения за тримесечие в зависимост от това, дали са за абонаменти. Промоционалните кодове, създадени за промоции за абонаменти, не се включват в ограничението за несвързани с абонаменти промоции и обратно.

Можете да създавате до 500 промоционални кода на тримесечие за всички несвързани с абонаменти промоции в дадено приложение. Имате възможност да използвате произволна комбинация от промоционални кодове за платено приложение и продукти в приложение, като например:

 • 500 промоционални кода за платено приложение; или
 • 500 промоционални кода за един продукт в приложение; или
 • 250 промоционални кода за платено приложение и 250 за един продукт в приложение; или
 • 100 промоционални кода за пет продукта в приложение.

Можете да използвате промоции за абонаменти при следните ограничения:

 • Кодове за еднократна употреба: 10 000 промоционални кода на тримесечие за всеки продукт с абонамент. 

 • Персонализирани кодове: Можете да изберете лимит за осребряване по време на създаването на промоцията. Той трябва да бъде между 2000 и 99 999 кода.

Забележка: След като създадете промоция, не можете да промените броя и типа (напр. да промените промоционален код за платено приложение в такъв за управляван продукт) на промоционалните кодове в нея.

Какво се случва с кодовете за еднократна употреба в края на дадено тримесечие?

 • Нови кодове: Ако е първият ден от ново тримесечие и пак не можете да създавате нови кодове, изчакайте 24 часа и опитайте отново.
 • Неизползвани кодове: В случай че не използвате всички промоционални кодове в рамките на едно тримесечие, ще загубите достъп до тях. Те няма да бъдат прехвърлени към следващото тримесечие.
 • Обработени кодове: Потребителите могат да осребряват промоционалните кодове в Google Play Магазин до крайната дата, която сте посочили за промоцията в Play Console. Продължителността на промоциите може да е до една година.
Стъпка 3: Настройване на промоция в Play Console
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Изберете Придобиване от потребител > Промоции > Добавяне на нова промоция.
 4. Прегледайте и приемете Общите условия.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете име и тип за промоцията, да зададете началната и крайната ѝ дата и да посочите броя промоционални кодове, които искате да създадете.
 6. Ако добавяте персонализиран код, въведете кода и лимита за осребряване. Ето няколко неща, които да имате предвид, когато създавате персонализиран код:

  • Персонализираните кодове трябва да са уникални за всяко приложение. Това означава, че не можете да ги използвате повторно в едно и също приложение за различна кампания. 

  • Кодовете трябва да се състоят от букви и цифри. Регистърът на буквите няма значение.

  • Персонализираните кодове не могат да съдържат обидни или неуместни думи или фрази.

  • Препоръчваме да добавите година или дата в края на кода си, за да ви е по-лесно да проследите кога е бил активиран.

 7. За да активирате промоцията за посочените от вас начална и крайна дата, задайте включено състояние.
 8. Изберете Създаване.
 9. Ако сте създали код за еднократна употреба, изчакайте няколко секунди и изберете връзката за изтегляне. Кодовете ще се изтеглят като CSV файл. За да ги споделяте с потребителите, можете да ги отпечатвате или да изпращате пряка връзка по имейл или чрез известие в приложението ви, чрез която могат да бъдат осребрени.

Преглед и актуализиране на промоции

В Play Console имате достъп до активните и поставените на пауза промоции.

 • Активни: Потребителите могат осребряват промоционалните кодове в рамките на периода между началната и крайната дата.
 • На пауза: Потребителите не могат да осребряват съответните кодове, докато не активирате отново промоцията. Уверете се, че сте задали включено състояние и крайна дата в бъдещето на страницата Промоции в Play Console.

Забележка: След като крайната дата на дадена промоция е минала, съответният код изтича. Когато той изтече, потребителите не могат да го осребрят, а вие не можете да го преглеждате, нито да го актуализирате в Play Console.

Актуализиране на активна или поставена на пауза промоция
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Изберете Придобиване от потребител > Промоции.
 4. Изберете „Активни промоции“ от падащото меню Стрелка за падащо меню.
 5. Можете да актуализирате името, началната и крайната дата, както и състоянието (включено или изключено) на промоцията.
  • Актуализиране на началната дата: Ако промените началната дата на дадена промоция така, че да е в бъдещето, ще поставите промоцията на пауза до съответната дата.
  • Актуализиране на крайната дата: Можете да промените крайната дата на дадена промоция само на такава в бъдещето.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false