Förenkla stackspårningen efter krascher

Om du använder ProGuard för optimering och obfuskering av APK-filerna kan du ladda upp en ProGuard-mappningsfil för varje version av appen på Play Console. På det sättet kan du förenkla stackspårningarna efter krascher genom att ta bort obfuskeringen igen. Det gör att du får bättre analyser av varför appen kraschar.

Viktigt! ProGuard-mappningsfiler är det enda sättet som stöds för att ta bort obfuskering.

Ladda upp en ProGuard-mappningsfil

Om du vill att en appversions krascher ska gå att spåra utan obfuskering måste du ladda upp ProGuard-mappningsfilen för just den versionen. Det är en god idé att ladda upp en mappningsfil för varje ny appversion, så att du kan analysera varför appen kraschar på ett effektivt sätt.

Viktigt! När du har laddat upp en mappningsfil för en version av appen tas obfuskeringen bara bort från data om framtida krascher med den appversionen. Obfuskeringen tas inte bort från data om krascher som ägde rum innan du laddade upp mappningsfilen, även om det är rätt appversion.

Så här laddar du upp en ProGuard-mappningsfil

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj en app.
  3. Klicka på Android vitals på menyn till vänster > Förenklingsfiler.
  4. Klicka på Ladda upp bredvid en version av appen.
  5. Ladda upp ProGuard-mappningsfilen för den aktuella appversionen.

Ladda upp filer med Google Play Developer API

Om du vill ladda upp filer med Google Play Developer API öppnar du webbplatsen Google Developers.

Visa förenklad stackspårning efter en krasch

När du har laddat upp en ProGuard-mappningsfil för en version av appen tas obfuskeringen bort för krascher som äger rum därefter. Du kan granska de förenklade stackspårningarna för enskilda krascher på sidan ANR:er och krascher.

  1. Logga in på Play Console.
  2. Välj en app.
  3. Klicka på Android vitals på menyn till vänster > ANR:er och krascher.
  4. Välj en krasch.
  5. På fliken Stackspår visas den förenklade stackspårningen.

Obs! Bara unika stackspårningar visas. Om det finns flera identiska krascher visas de bara en gång. Alla förekomster av unika stackspårningar räknas i det totala antalet krascher.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?