Deobfuskácia trasovania zásobníkov zlyhania

Ak používate softvér ProGuard na optimalizáciu a obfuskáciu súborov APK, môžete nahrať mapovací súbor ProGuard pre jednotlivé verzie svojej aplikácie v konzole Play Console a vykonať tak deobfuskáciu trasovania zásobníkov zlyhania, ktorá vám pomôže lepšie analyzovať zlyhania vašej aplikácie.

Dôležité: Na účely deobfuskácie sú podporované iba mapovacie súbory ProGuard.

Nahranie mapovacieho súboru ProGuard

Ak chcete vykonať deobfuskáciu zlyhaní určitej verzie vašej aplikácie, musíte nahrať príslušný mapovací súbor ProGuard pre túto verziu aplikácie. Odporúčame vám nahrať mapovací súbor pre každú novú verziu aplikácie. Pomôže vám to efektívne analyzovať jej zlyhania.

Dôležité: Keď nahráte mapovací súbor pre určitú verziu vašej aplikácie, deobfuskácia sa vykoná iba v prípade budúcich zlyhaní danej verzie aplikácie. Deobfuskácia sa nevykoná v prípade zlyhaní verzie aplikácie, ku ktorým došlo ešte predtým, ako ste nahrali príslušný mapovací súbor.

Nahranie mapovacieho súboru ProGuard:

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ľavej ponuke kliknite na položky Android vitals > Súbory deobfuskácie.
  4. Vedľa verzie vašej aplikácie kliknite na možnosť Nahrať.
  5. Nahrajte mapovací súbor ProGuard pre danú verziu aplikácie.

Nahranie súborov prostredníctvom rozhrania Google Play Developer API

Ak chcete nahrať súbory prostredníctvom rozhrania Google Play Developer API, prejdite na webové stránky Google Developers.

Zobrazenie trasovania zásobníka zlyhaní, v prípade ktorého bola vykonaná deobfuskácia

Po nahraní mapovacieho súboru pre určitú verziu vašej aplikácie sa deobfuskácia vykoná v prípade zlyhaní, ku ktorým dôjde až následne. Trasovanie zásobníkov jednotlivých zlyhaní, v prípade ktorých bola vykonaná deobfuskácia, si môžete prezrieť na stránke Zlyhania a chyby ANR vašej aplikácie.

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  3. V ľavej ponuke kliknite na položky Android vitals Chyby ANR a zlyhania.
  4. Vyberte požadované zlyhanie.
  5. Trasovania zásobníka, v prípade ktorých bola vykonaná deobfuskácia, sa zobrazia na karte Trasovania zásobníka.

Poznámka: Zobrazia sa iba jedinečné trasovania zásobníka zlyhaní. Ak došlo k viacerým rovnakým zlyhaniam, zobrazia sa iba raz. Počet zlyhaní zahŕňa všetky prípady jedinečných trasovaní zásobníka.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?