Vytvorenie kampane Google Ads pre aplikáciu

Ak chcete aplikáciu propagovať pomocou reklám, môžete v službe Play Console vytvoriť univerzálnu kampaň Google Ads propagujúcu aplikáciu alebo spravovať existujúce kampane.

Informácie o univerzálnych kampaniach propagujúcich aplikácie

Ak chcete zistiť, kde a ako sa môžu zobrazovať vaše reklamy v rámci univerzálnej kampane propagujúcej aplikáciu, prejdite do centra pomoci služby Google Ads.

Vytvorenie kampane

Vlastník účtu musí najprv vytvoriť prvú kampaň alebo sa prepojiť s existujúcim účtom Google Ads a až potom budú môcť kampane Google Ads vytvárať aj používatelia. Ďalšie kampane môžu vytvárať aj ostatní používatelia s povolením Vytváranie kampaní Google Ads.

Poznámka: Ak chcete pripojiť existujúci účet Google Ads k svojmu účtu vývojára Google Play, vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.

Postup vytvorenia kampane:

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Vyberte aplikáciu.
  3. V ľavej ponuke vyberte položky Akvizícia používateľov > Kampane Google Ads > Nová kampaň.
    • Ak nemáte účet Google Ads, vyberte možnosť Vytvoriť nový účet.
  4. Systém vás presmeruje do Google Ads. Dokončite vytvorenie kampane podľa pokynov na obrazovke.

Podrobné informácie o tom, ako nahrať podklady obrázkov, vytvoriť reklamný text atď. nájdete v centre pomoci služby Google Ads.

Preklad kampaní

Ak si chcete zakúpiť preklady reklám, prečítajte si pokyny na preklad a lokalizáciu aplikácie.

Správa kampaní

Po vytvorení kampane Google Ads môžete sledovať rozpočty, náklady, stavy a počty inštalácií aplikácie.

  1. Prihláste sa do služby Play Console.
  2. Vyberte aplikáciu.
  3. V ponuke vľavo kliknite na položky Akvizícia používateľov >  Kampane Google Ads. Ak potrebujete zmeniť kampaň, kliknite na odkaz na kampaň v tabuľke. Prejdete tak do služby Google Ads, kde budete môcť spravovať nastavenia kampane.

Súvisiaci obsah

Prečítajte si osvedčené postupy vytvárania univerzálnych kampaní propagujúcich aplikáciu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?